metin

listen to the pronunciation of metin
Türkçe - İngilizce
text

This text is aimed at beginners. - Bu metin yeni başlayanlar için amaçlanmıştır.

Tom sent me an interesting text. - Tom bana ilginç bir metin gönderdi.

solid
gritty
(Bilgisayar) string
(Telekom) multimedia
(Bilgisayar) text note
(Bilgisayar) bullet text
(isim) Strong, firm
unshakable
stoical
immovable
stoic
unshaken
firm
resolute
copy
foursquare
text tekst
steady
strong
constant
in text
textus
determined
fast
sure
reading
metin dilbilimi
(Fonetik, Ses Bilimi) Text linguistics
metin akışı
(Bilgisayar) text wrap
metin akışı
(Bilgisayar) text flow
metin belgesi
(Bilgisayar) text document
metin biçemi
(Bilgisayar) text style
metin boyutu
(Bilgisayar) text size
metin dil bilimi
(Fonetik, Ses Bilimi) Text linguistics
metin dizgisi
(Bilgisayar) text string
metin durumu
(Bilgisayar) text mode
metin düzelt
(Bilgisayar) text correction
metin düzenle
(Bilgisayar) text edit
metin düzenleme
(Bilgisayar) editing
metin editörü
(Bilgisayar) stream editor
metin ekle
(Bilgisayar) add text
metin gir
(Bilgisayar) enter text
metin girin
(Bilgisayar) enter text
metin hizala
(Bilgisayar) text align
metin hizala
(Bilgisayar) align text
metin işleme
(Bilgisayar,Teknik) word processing
metin kutusu
(Bilgisayar) textbox
metin modu
(Bilgisayar) text mode
metin okuma
(Bilgisayar) text to speech
metin olmak
keep a stiff upper lip
metin parçası
passage
metin rengi
(Bilgisayar) text color
metin sarma
(Bilgisayar) text wrapping
metin stili
(Bilgisayar) text style
metin türü
(Dilbilim) text type
metin yakala
(Bilgisayar) capture text
metin yazarı
(Reklam) copywriter
metin yazma
(Askeri) script writing
metin yok
(Bilgisayar) no text
metin yönü
(Bilgisayar) text direction
metin alanı
(Bilgisayar) text field
metin alanı
(Bilgisayar) text area
metin aracı
(Bilgisayar) text tool
metin aralığı
(Bilgisayar) kern text at
metin ayırıcı
(Bilgisayar) separate text at
metin ayırıcı
(Bilgisayar) separate text with
metin başlangıcı
start of text
metin benzet
(Bilgisayar) simulate text
metin biçimi
(Bilgisayar) text format
metin boyama
(Bilgisayar) paint text
metin damga
(Bilgisayar) text stamp
metin dosyası
(Bilgisayar) text file
metin düğm
(Bilgisayar) text button
metin düğmesi
(Bilgisayar) text button
metin dışı
(Bilgisayar) non-text
metin dışı
(Askeri) nontextual
metin editörü
text editor
metin ekseni
(Bilgisayar) text axis
metin gönder
(Bilgisayar) send text
metin harfi
(Bilgisayar) text letter
metin imle
(Bilgisayar) mark text
metin imleci
(Bilgisayar) text cursor
metin içer
(Bilgisayar) containtext
metin işlemci
(Askeri) text processor
metin işleme
text manipulation
metin işlemi
(Bilgisayar) text operation
metin işlevi
(Dilbilim) textual function
metin konumu
(Bilgisayar) text position
metin ol
chin up
metin ol
don't be afraid
metin ol
be strong
metin ol
be of good cheer
metin olma
immovability
metin olma
stoicism
metin olmak
to grit one's teeth, to steel oneself
metin posta
(Bilgisayar) text mail
metin seç
(Bilgisayar) text selecttext select
metin seç
(Bilgisayar) text select
metin seçimi
(Bilgisayar) text selection
metin sil
(Bilgisayar) delete text
metin sil
(Bilgisayar) text delete
metin silme
(Bilgisayar) text delete
metin sonu
(Bilgisayar) beneath text
metin sonu karakteri
end-of-text character
metin sütunu
(Bilgisayar) column of text
metin sınırı
text margin
metin taşıma
(Bilgisayar) text move
metin veya özellik
(Bilgisayar) text or property
metin yazarı
continuity writer
metin yükle
(Bilgisayar) load text
metin çizim
(Bilgisayar) text chart
metin öncesi
(Bilgisayar) before text
metin-altta
(Bilgisayar) text-bottom
metin-üstte
(Bilgisayar) text-top
metin/resim
(Bilgisayar) text/graph
mesaj metin formatı
(Askeri) message text format
metinler
texts

My secretary is typing my texts and my assistant is talking on telephone. - Sekreterim metinlerimi yazıyor ve asistanım telefonda konuşuyor.

There are many ways to translate texts. - Metinleri çevirmek için birçok yol var.

anahtar metin
(Askeri) key text
dikey metin
(Bilgisayar) vertical text
edebi metin
literal text
eklenen metin
(Bilgisayar) inserted text
el ile yazılmış metin
(Kimya) manuscript
farklı metin
(Bilgisayar) alternate text
gizli metin
blind text
hareketli metin
(Bilgisayar) animated text
hiper metin
hypertext
hızlı metin
(Bilgisayar) easy text
normal metin
(Bilgisayar) plain text
otomatik metin
(Bilgisayar) add autotext
otomatik metin
(Bilgisayar) automatic text
otomatik metin
(Bilgisayar) auto text
otomatik metin
(Bilgisayar) autotext
salt metin
(Bilgisayar) text only
salt metin belge
(Bilgisayar) text only
salt-metin
(Bilgisayar) text only
salt-metin dosyalar
(Bilgisayar) text-only files
sonraki metin
(Bilgisayar) next text
zengin metin
(Bilgisayar) rich text
örnek metin
(Bilgisayar) sample text
edebî metin
Literary work
metinler
text
Birleşik Devletler mesaj metin formatı
(Askeri) United States message text format
Müşterek Kullanıcı El Kitabı-Mesaj Metin Formatı
(Askeri) Joint User Handbook-Message Text Formats
basit metin
(Bilgisayar) simple text
beyaz metin
(Bilgisayar) white text
bir yer imine yeni metin ata
(Bilgisayar) assign new text to a bookmark
clip art ve dikey metin
(Bilgisayar) clip art and vertical text
clip art ve metin
(Bilgisayar) clip art and text
dini metin
religious text
düzeltilmiş metin
recension
el yazması metin
manuscript

I have a manuscript in my pocket, Doctor James Mortimer said. - Doctor James Mortimer cebimde bir el yazması metin var dedi.

erek metin
target text
genel metin
(Askeri) general text
genel metin
(Bilgisayar) global text
hiper metin işaret dili
hyper text mark-up language
ingilizce metin kitaplığı
(Bilgisayar) english text library
klasik metin
codex
latince metin
(Bilgisayar) latin text
mor metin
(Bilgisayar) purple text
müşterek enterfaz işletim usulleri-mesaj metin şekilleri
(Askeri) joint interface operating procedures-message text formats
nesne ve metin
(Bilgisayar) object and text
nesne üstünde metin
(Bilgisayar) text over object
parlak metin
(Bilgisayar) sparkle text
sabit metin
(Bilgisayar) static text
salt metin belgesi
(Bilgisayar) text-only document
siyah metin
(Bilgisayar) black text
sonraki metin kutusu
(Bilgisayar) next text box
standart metin
boilerplate
tıbbi tedavi tesisi; mesaj metin formatı
(Askeri) medical treatment facility; message text format
unicode metin
(Bilgisayar) unicode text
yardımlı metin
hypertext
zengin metin biçimi
Rich Text Format
zengin metin biçimi japonya
(Bilgisayar) rich text format japan
zengin metin dosyası
(Bilgisayar) rich text file
zengin metin gönder
(Bilgisayar) send rich text
zengin metin kutusu
(Bilgisayar) rich-text box
çevirisi yapılacak metin
prose
üst metin
(Bilgisayar) texttop
Türkçe - Türkçe
Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanıklı, metanetli: "Geçimi yolunda, maddeten ve manen metin bir ailedir."- R. H. Karay
Basılı veya el yazması parça, tekst
(Osmanlı Dönemi) küvvetli, yıkılmaz, sağlam, güçlü, metanetli
Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen
tekst
METİN
(Osmanlı Dönemi) Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan. Bak: Metânet
metin dil bilimi
(Fonetik, Ses Bilimi) Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan ögeler arasındaki ilişkileri ele alan dilbilim alanı
metin dilbilimi
(Fonetik, Ses Bilimi) Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan ögeler arasındaki ilişkileri ele alan dilbilim alanı
metin altıok
Kendinin Avcısı, Süveyda, Bir Acıya Kiracı gibi şiir kitaplarıyla tanınan ve 1993'te Sıvas'ta dinci gruplar tarafından Madımak Oteli'nin yakılması sonucu ölen şairimiz
metin and
Türk tiyatro tarihi üstüne yazdığı incelemeleriyle tanınmış yazar ve eleştirmenimiz
metin erksan
Susuz Yaz, Acı Hayat. Yılanların öcü, Sevmek Zamanı gibi filmleriyle tanınmış sinema yönetmenimiz
metin üstüntaş
Pazar Sevişgenleri, Orhan Velilemeler, Hasar Tespit çalışmaları gibi kitaplarıyla da tanınmış karikatür sanatçımız
metin