hayhay

listen to the pronunciation of hayhay
Türkçe - İngilizce
certainly, sure, of course
By all means!/Certainly!
of course
sure
doch
certainly
all right
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) t. Baş üstüne, seve seve yaparım, öyle ya!, şüphesiz, elbette gibi mânâlara gelir
"İsteyerek, seve seve, elbette" anlamlarında onama bildirir
hayhay