farklı mesafelerdeki aynı cisimlerin dikey boyutlarını algılama eğilimi

listen to the pronunciation of farklı mesafelerdeki aynı cisimlerin dikey boyutlarını algılama eğilimi
Türkçe - İngilizce
size constancy
farklı mesafelerdeki aynı cisimlerin dikey boyutlarını algılama eğilimi

    Heceleme

    fark·lı me·sa·fe·ler·de·ki ay·nı ci·sim·le·rin di·key bo·yut·la·rı·nı al·gı·la·ma e·ği·li·mi

    Günün kelimesi

    dompteuse