to bring or adjust anything exactly to a required dimension, as by cutting

listen to the pronunciation of to bring or adjust anything exactly to a required dimension, as by cutting
İngilizce - Türkçe

to bring or adjust anything exactly to a required dimension, as by cutting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

size
büyüklük

Tom'un evi Mary'ninkiyle hemen hemen aynı büyüklükte. - Tom's house is about the same size as Mary's.

Kitapları büyüklüklerine göre düzenledik. - We arranged the books according to size.

size
Boyut

Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı? - Do you have these shoes in my size?

Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır. - A person's heart is approximately the same size as their fist.

size
ölçü

Ayakkabı ölçün nedir? - What's your shoe size?

Tom Mary'nin ayakkabı ölçüsünü bilmiyor. - Tom doesn't know what Mary's shoe size is.

size
fi
size
büyüklük, boyut boyut
size
{f} büyüklüğüne göre ayırmak
size
ebat

Onlar değişik ebatlarda üretilmektedir. - They are manufactured in various sizes.

Tom, doğru ebatta alyan anahtarı olmadığı için karyolanın montajını yapamadı. - Tom couldn't assemble the bed because he didn't have the right sized Allen key.

size
{f} sertleştirmek (şapka)
size
{i} önemli miktar
size
Sığa
size
aharlamak
size
haşıl
size
ahar
size
hacim
size
{i} (ayakkabı için) numara; (elbise için) beden; (şişe/kutu için)boy: What size shoe do you want? Kaç numara ayakkabı
size
istenilen ebatta kesip biçmek
size
size upkdili
size
(fiil) büyüklüğüne göre ayırmak, çirişlemek, tutkallamak, sertleştirmek (şapka)
size
cesamet
İngilizce - İngilizce
size
to bring or adjust anything exactly to a required dimension, as by cutting