boyutlar

listen to the pronunciation of boyutlar
Türkçe - İngilizce
dimensions

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

An atom's dimensions are extremely small. - Bir atomun boyutları son derece küçüktür.

proportions
(Bilgisayar) sizes

Crystals of many colors and sizes were scattered across his desk. - Birçok renk ve boyutlarda kristaller onun masasının karşısında dağıldı.

They are made in a variety of sizes. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

(Bilgisayar) size

They are made in a variety of sizes. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

Other factors of importance, which make litigation of large corporations more difficult, are the size and complexity of their activities. - Büyük şirketleri dava etmeyi zorlaştıran diğer önemli etkenler de faaliyetlerinin boyutları ve karmaşıklığıdır.

proportion
boyut
{i} dimension

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

Boyut
size

Your room is twice the size of mine. - Senin odan benimkinin boyutunun iki katı kadar.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boyut
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

boyut
dimensions

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

boyut
(Bilgisayar) size to
boyut
leaf length
boyut
(Bilgisayar) width

Width is one of the basic dimensions. - Genişlik temel boyutlardan biridir.

boyut
(Dilbilim) trait
boyut
magnitude
yatay boyutlar
(Bilgisayar) horizontal size
boyut
dimension; extent
boyut
dimension , size
boyut
{i} format
Türkçe - Türkçe
ebat

Onlar muhtelif ebatlarda imal edilirler. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

Boyut
(Hukuk) DİMANSİON
Boyut
(Hukuk) BUUT
boyut
Nitelik, genişlik, kapsam: "Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm."- H. Taner
boyut
Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut
boyut
Fotoğraf makinelerinde, filmlerde ve fotoğraf kâğıtlarında büyüklüğün ölçüsünü ifade eden deyim
boyut
Nitelik, genişlik, kapsam
boyut
Durum
boyut
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
boyut
Durum: "Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığımı sanarak ayrıldım tiyatrodan."- N. Cumalı
boyutlar