to approximate the dimensions, estimate the size of

listen to the pronunciation of to approximate the dimensions, estimate the size of
İngilizce - Türkçe

to approximate the dimensions, estimate the size of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

size
büyüklük

Bu ev, Peter'inki ile aynı büyüklüktedir. - This house is about the same size as Peter's.

Tom'un evi Mary'ninkiyle hemen hemen aynı büyüklükte. - Tom's house is about the same size as Mary's.

size
Boyut

Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı? - Do you have these shoes in my size?

Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar. - Your book is double the size of mine.

size
ölçü

Daha küçük ölçün var mı? - Have you got smaller size?

Sizce Tom'un ayakkabı ölçüsü nedir? - What do you think Tom's shoe size is?

size
fi
size
büyüklük, boyut boyut
size
{f} büyüklüğüne göre ayırmak
size
ebat

Onlar değişik ebatlarda üretilmektedir. - They are manufactured in various sizes.

Bu elbise, üç ebatta gelir. - This dress comes in three sizes.

size
{f} sertleştirmek (şapka)
size
{i} önemli miktar
size
Sığa
size
aharlamak
size
haşıl
size
ahar
size
hacim
size
{i} (ayakkabı için) numara; (elbise için) beden; (şişe/kutu için)boy: What size shoe do you want? Kaç numara ayakkabı
size
istenilen ebatta kesip biçmek
size
size upkdili
size
(fiil) büyüklüğüne göre ayırmak, çirişlemek, tutkallamak, sertleştirmek (şapka)
size
cesamet
İngilizce - İngilizce
size
to approximate the dimensions, estimate the size of