admeasurement

listen to the pronunciation of admeasurement
İngilizce - Türkçe

admeasurement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apportionment
bölüştürme
apportionment
bölme
apportionment
taksim
apportionment
{i} paylaştırma
apportionment
{i} pay
apportionment
(Askeri) PAYLAŞTIRMA: Belirli bir süre için çeşitli hava harekatlarına ve/veya coğrafik bölgelere tahsis edilmesi gerekli olan oran ve/veya öncelik tarafından toplam beklenen çabanın belirlenmesi ve tahsis edilmesi
apportionment
{i} bölüp dağıtma, bölüştürme
İngilizce - İngilizce
{n} a measuring or taking of dimensions
apportionment
{i} process of measuring; dimension, measure; distribution, allotment
admeasurement