işaretleme

listen to the pronunciation of işaretleme
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) demarcation
marking

There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's. - Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır.

The teacher is busy marking papers. - Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul.

laying out
point
notation
(Askeri) plotting
(Bilgisayar) uncheck
signalling
cancel
(Nükleer Bilimler) labeling
işaretlemek
mark

The teacher is busy marking papers. - Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul.

There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's. - Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır.

işaretlemek
sign
işaretlemek
to mark

There was only a simple white cross to mark the soldier's tomb. - Askerin mezarını işaretlemek için yalnızca basit bir beyaz haç vardı.

işaretlemek
note
işaretlemek
{f} tick
sayfa işaretleme kâğıdı
bookmark
işaretle
(Bilgisayar) flag
işaretle
(Bilgisayar) check
işaretlemek
beacon
işaretlemek
(Dilbilim) check off
işaretlemek
flag
İşaretlemek
put a tick
işaretle
{f} beacon
işaretle
{f} marked

I marked your birthday on my calendar. - Takvimimde doğum gününü işaretledim.

Tom marked a sentence with a yellow highlighter. - Tom bir cümleyi sarı bir fosforlu kalemle işaretledi.

işaretle
{f} marking

What do these markings mean? - Bu işaretlemeler ne anlama geliyor?

There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's. - Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır.

işaretle
{f} mark

The cattle are marked with brands. - Sığırlar damgalarla işaretlenirler.

Please mark the correct answer. - Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz.

işaretlemek
plot
işaretlemek
score
Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
(Askeri) Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
alternatif işaretleme
(Otomotiv) alternative marking
daire işaretleme
circle marking
demarkasyon, çıkış, hudut tayin, sınır, işaretleme
(Askeri) demarcation
etiketleme ve işaretleme
labelling and marking
html işaretleme
(Bilgisayar) html markup
izotop işaretleme
(Tıp) isotope labeling
işaretle
{f} tick
işaretle
scribe
işaretlemek
tick off
lazer hedef işaretleme operatörü
(Askeri) laser designator operator
muharebe gözetleme ve lazerle hedef işaretleme timi
(Askeri) combat observation and lasing team
muharebe lazerle hedef işaretleme timi
(Askeri) combat lasing team
otomatik işaretleme ve okuma sembolojisi lojistik uygulamaları
(Askeri) logistics applications of automated marking and reading symbols
radar ekranındaki işaretleme halkası
strobe
Türkçe - Türkçe
İşaretlemek işi
işaretlemek
Belirtecek biçimde hareket etmek
işaretlemek
Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek: "... gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış."- A. Ş. Hisar
işaretlemek
Belirtecek biçimde hareket etmek: "O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi."- Ç. Altan
işaretlemek
Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek
işaretleme