restful

listen to the pronunciation of restful
İngilizce - Türkçe
dinlendirici

Dinlendirici, öyle değil mi? - It is restful, isn't it?

rahatlatıcı
huzurlu

Hava seyahati hızlı ancak deniz seyahati huzurlu. - Air travel is fast; sea travel is, however, restful.

huzur verici

Ormandaki sessizlik huzur verici. - The silence in the forest is restful.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

sakin
rahat
{s} huzur veren
sükunetle
rahat verici
restfulnessrahat
sükün
{s} sessiz sakin
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın. - Please, remember those words for the rest of your life.

rest
dinlenme

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

rest
{f} dinlenmek

Canım dinlenmek istiyor. - I feel like taking a rest.

Ben dinlenmek istiyorum. - I want to take a rest.

rest
istirahat

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin. - You look tired. You ought to rest for an hour or two.

İstirahat etmen gerekiyor. - You're supposed to be resting.

rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
rest
{i} geri

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Dinlenme yerine, o her zamankinden çok daha sıkı çalıştı. - Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

rest
aynen kalmak
rest
dayamak
rest
rahat etmek
rest
bakiye
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
dayanak
rest
durak
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
dikmek (bakış)
rest
kalmak
rest
soluklanmak
rest
sükünet
rest
güvenmek
rest
geri kalan

Geri kalanları alabilirsin. - You can have the rest.

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

rest
dinlen

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Yaşlı bir adam ağacın altında dinleniyordu. - An old man was at rest under the tree.

rest
ölmek
rest
asayiş
rest
dinginlik
rest
tatil

Son bahar tatilim sırasında yurt dışındaki gezi masraflarımı ödemek için bir restoranda iş buldum. - During my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

rest
ebedi istirahatta olmak
rest
(Fizik) durağan
rest
oturmak

Bütün yapmak istediğimiz oturmak ve dinlenmek. - All we want to do is sit down and rest.

ABD'de bir restorana girerken seçeneğin vardır, sigara içilen ya da sigara içilmeyen yerde oturmak. - In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.

rest
yuva
rest
sükün
rest
(Fizik) hareketsiz
rest
artan

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

rest
rahatlamak
rest
huzur

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

rest
nefes almak
rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
dayandırmak
rest
soluk almak
rest
gerisi

Gerisini sana yarın anlatacağım. - I will tell you the rest tomorrow.

Üç gün önce Boston'a vardım fakat ailenin gerisi yarına kadar buraya gelmeyecek. - I arrived in Boston three days ago, but the rest of the family won't get here until tomorrow.

rest
işlemezlik
rest
durma

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
elinde olmak
rest
bel bağlamak
rest
dem alış
rest
kalanlar

Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız. - All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
yaslamak
rest
diğerleri

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

Diğerleri gibi olma. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. - Don't be like the rest of them. You're so beautiful just the way you are.

rest
sükun
rest
ötekiler
rest
dem almak
rest
erinç
rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
ara vermek
rest
mesnet
rest
yatmak
rest
gömülü olmak
rest
es
rest
dincelmek
rest
rahat

Tom rahatlamış ve dinlenmiş görünüyor. - Tom looks relaxed and rested.

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

rest
durup dinlenmek
rest
bağlı olmak
rest
dinleniyorum
rest
dayanağı
rest
istinat etme
rest
uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
{i} artık

Tom bir zamanlar ucuz bir restoranda yemek yedi ve gıda zehirlenmesi oldu, bu yüzden artık nerede yemek yediği hakkında çok dikkatli. - Tom once ate at an cheap restaurant and got food poisoning, so now he is very careful about where he eats.

Artık bunun gerisinin nasıl gittiğini bilmiyorum. - I don't know how the rest of it goes anymore.

rest
ihtiyat akçesi
rest
ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
misafirhane
rest
{i} uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
geriye kalan

Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın. - Please, remember those words for the rest of your life.

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da yaşamaya karar verdi. - Tom has decided to live in Boston for the rest of his life.

rest
mola vermek
rest
yaslanmak
rest
oturtmak
rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{f} koymak
rest
uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
{f} olmaya devam etmek
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
all the rest kalanların hepsi
rest
{i} mezar
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
rest
{i} müz. es
rest
as for the rest kalanına gelince
rest
sükunet
rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
ebedi istirahatte olmak
rest
{f} çıkarmak
restfully
dinlendirici bir şekilde
Türkçe - Türkçe

restful teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

rest
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü
rest
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü
İngilizce - İngilizce
Using REST (representational state transfer)

In this chapter, we'll build a RESTful web service on top of the MoviesService and OrdersService applications.

restorative; aiding rest

A restful night's sleep mended his spirits.

peaceful; having a peaceful aspect

After a hard day, Sue found the beauty of the park especially restful.

{a} full at rest, quiet, easy
(Bilgisayar) Representational State Transfer (REST) is a style of software architecture for distributed hypermedia systems such as the World Wide Web. Conforming to the REST constraints is referred to as being ‘RESTful’
affording or marked by rest or repose; "the time spent was pleasant and relaxing"; "a restful night"; "a cool and reposeful glen"
Something that is restful helps you to feel calm and relaxed. Adjust the lighting so it is soft and restful. peaceful and quiet, making you feel relaxed
{s} reposeful, promoting sleep; calm, peaceful, quiet, tranquil
Giving rest; freeing from toil, trouble, etc
Being at rest; quiet
REST
Representational State Transfer
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
To remain
rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
{a} taken away, deprived
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
rest
{n} others, those not included, remainder
Rest
stay off one's feet
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
not move; be in a resting position
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
To be left (in a specified condition)
rest
To stop presenting arguments
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
be inherent or innate in
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
To stay, remain, be situated
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
A pause in playing
rest
To arrest
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
To lean or lay
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
be at rest
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
To lie or lean or be supported
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
A set or game at tennis
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
A symbol used to denote silence
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
The repose afforded by death
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
To relieve; give rest to
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
restfully
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass
restfully
in a restful manner, calmly, peacefully, tranquilly
restfully
In a restful manner
restfully
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass"
Türkçe - İngilizce

restful teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rest
last stake
restful