tertip

listen to the pronunciation of tertip
Türkçe - İngilizce
make-up
organization
trick
method
(Tıp) prescription
(Ticaret) lay out
co-ordination
arrange
coordination
makeup
type-setting
(Denizbilim) cohort
arrangement (of words, phrases, or clauses) (in a sentence)
scheme
order
print. typesetting, setting (a page) in type
way, manner: İşi bu tertip üzere hallettik. We solved the matter in this way
group (of medicines which are taken together as a treatment for an illness)
arrangement
order, arrangement, disposition; composition; type-setting; prescription; plot, trick
(Askeriye) disposition (of troops, artillery, etc.)
arrangement, setting up, setup; organizing; planning; contriving, contrivance; the manner in which something is arranged, set up, organized, planned, or contrived
composition
(Finans)issue (all the bonds issued at one particular time)
device
(Osmanlıca) consolidation
plot
tidy
concoction
collocation
(Askeri) combination
plan

I planned a party for Tom. - Tom için bir parti tertip ettim.

concoct
getup
distribution
construction
ordonnance
rede
contexture
tertip edilmiş katliam
pogrom
tertip etmek
(Askeri) mount
tertip etmek
(Askeri) make up
tertip etmek
array
tertip etmek
order
tertip etmek
stage
tertip etmek
construct
tertip etmek
allocate
tertip etmek
make a concoction
tertip etmek
organize
tertip etmek
form
tertip etmek
fix up
tertip analizi
(Denizbilim) cohort analysis
tertip eden
erecter
tertip edilebilen
erectable
tertip edilebilir
devisable
tertip etmek
1. to arrange, set up; to organize; to plan; to contrive. 2. (Askeriye) to dispose (troops, artillery, etc.). 3. print. to typeset, set (a page) in type
tertip etmek
(Hukuk) draw up
tertip etmek
a) to arrange b) to organize
tertip çözümlemesi
(Denizbilim) cohort analysis
tertip-fasla usulü
(Askeri) line offset method
tertip etmek
manage
hafif tertip
lightly
hafif tertip
slightly
tertip et
make a concoction
tertip et
made a concoction
tertip
internal order
fourier yan tertip serisi
(Matematik) fourier's half-range series
hafif tertip
1. small-scale. 2. a little, slightly
parti tertip etmek
lay on party
tam tertip
thoroughly
tertip etmek
reduce
tertip etmek
negotiate
tertip etmek
create
tertip etmek
embody
tertip etmek
designate
Türkçe - Türkçe
Doktorun hastaya verdiği ilaç düzeni
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
Hile, düzen, komplo
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama: "Bu gece yazılacak yazım, tertip olunacak nutkum var."- Ö. Seyfettin
Düzenleme, hazırlama
Düzenleme, hazırlama: "Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş."- Atatürk
Beraber asker olanlar
Askere alınma dönemi
Dizgi
(Osmanlı Dönemi) belli bir sıralama ile düzenleme, sıraya koyma, dizme
Düzenleniş, sıralanış biçimi
TERTİP
(Hukuk) Sıra,düzen,düzenleme
tertip etmek
Düzenlemek, hazırlamak
hafif tertip
Şöyle böyle, biraz, aşırılığa kaçmadan
tertip