buyrultu

listen to the pronunciation of buyrultu
Türkçe - İngilizce
firman, imperial edict
command
order
imperative
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Emirname; yazılı buyruk
(Osmanlı Dönemi) t. Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri
Sadrazam, vezir, beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazılan buyruk
İrade
buyrultu