besleyici

listen to the pronunciation of besleyici
Türkçe - İngilizce
nutritious

Insects are very nutritious and a good source of protein. - Böcekler çok besleyici ve iyi bir protein kaynağı.

This is a very nutritious lunch. - Bu çok besleyici bir öğle yemeği.

substantial
feed line
(Çevre) breeder
loader
alimentative
nutrition
nutrimental
nutritive, nutrient, nutritious
sustaining

I had a sustaining breakfast. - Besleyici bir kahvaltı yedim.

feeder

The hungry birds were eating from the bird feeder. - Aç kuşlar kuş besleyiciden yiyorlardı.

There is a bird feeder in our backyard. - Bizim arka bahçede bir kuş besleyici var.

trophic
nutritive; nutritious
alimentary
rich
nourishing

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

Milk is more nourishing than wine. - Süt şaraptan daha besleyicidir.

nutrient
nutritive
feeder; supporter
besleyici madde
nutrient
besleyici sefer
(Askeri) feeder service
besleyici yol
feeder line
besleyici atardamar
(Anatomi) aorta
besleyici bir şekilde
alimentatively
besleyici değer
sustenance
besleyici gıda
sustaining food
besleyici hat
feeder
besleyici koloni
(Arılık) nurse colony
besleyici konveyör
feeder conveyor
besleyici kumsal
(Askeri) feeder beach
besleyici olmayan
unsubstantial
besleyici olmayan
jejune
besleyici olmayan
nonnutritious
besleyici olmayan
innutritious
besleyici panel
(Elektrik, Elektronik) feeder panels
besleyici panel
feeder panel
besleyici tablolar
(Elektrik, Elektronik) feeder panels
besleyici tuz
(Askeri) nutrient salt
besleyici yarık akıntısı
(Askeri) rip feeder current
belge besleyici
(Bilgisayar) document feeder
bant besleyici
belt conveyor feeder
döner besleyici
rotary feeder
elektrikli besleyici
electro-feeder
ikili besleyici
twin feeder
kart besleyici
card feed
mekanik besleyici
mechanical stoker
otomatik besleyici
automatic feeder
salt besleyici
(Bilgisayar) feeder only
sarmal besleyici
worm feeder
sayfa besleyici
sheet feeder
titreşimli besleyici
vibrating feeder
Türkçe - Türkçe
Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıp ölü hücreleri atan krem türü
Besleyen, beslemeye yarayan, besin değeri yüksek, mugaddi
kirpik besleyici
Kirpiklerin dökülmesini önleyen ve besleyici nitelikleri olan şeffaf, sıvı madde
besleyici