in the

listen to the pronunciation of in the
İngilizce - Türkçe
içinde

Gelecek dört yıl içinde, 15 milyar euro biriktirilmeli. - In the next four years, €15,000,000,000 must be saved.

Vaktiyle bir adam ve karısı vardı. İçinde oturacak evleri yoktu. Tarlalarda yaşıyorlardı ve bir ağacın dibinde uyuyorlardı. - Once upon a time, there was a man and his wife. They had no house. They were living in the fields and sleeping at the foot of a tree.

in the future
ileride

İleride polis olmak istiyor. - He wants to be a policeman in the future.

İleride bir TV sunucusu olmak istiyorum. - I want to become a TV announcer in the future.

in the end
sonuçta

Sonuçta, Jane onu satın almadı. - In the end, Jane didn't buy it.

Sonuçta, o kadar da kötü değil. - In the end, it's not that bad.

in the event
sonuçta
in the way
engelleyen
in the beginning
ilk ağızda
in the beginning
önceleri
in the end
en sonunda
in the end
eninde sonunda
in the event
(deyim) olursa
in the event
(deyim) olması durumunda
in the flesh
(Konuşma Dili) kendisi
in the flesh
(Konuşma Dili) gerçekte
in the flesh
dünya gözüyle
in the groove
mükemmel bir durumda
in the know
gizli
in the manner
gibi
in the meantime
bununla birlikte
in the meantime
bu süre içinde
in the morning
sabahleyin

O sabahleyin saçını tarar. - She brushes her hair in the morning.

Sabahleyin katlanır yatağı temizleriz. - In the morning, we clear the futon.

in the past
evvelden
in the way
engelleyici
in the end
sonunda

O sonunda İngiltere'ye geri döndü. - She went back to England in the end.

Sonunda, biz, o eski püskü lokantada yemek yemeyi sona erdirdik. - In the end, we ended up eating at that shabby restaurant.

in the end
nihayet
in the evening
akşamleyin

Akşamleyin seni arayacağım. - I'll call you in the evening.

Akşamleyin köpeğimle bir yürüyüş yaparım. - I take a walk with my dog in the evening.

in the meantime
bu arada

Öyleyse, bu arada ne yaparız? - So, what do we do in the meantime?

Bu arada ne yapmalıyım? - What should I do in the meantime?

in the red
borç içinde
in the world
(vurguyu artırmak için kullanılır) **
be in the
olmak
in the context
bağlamda
in the future
gelecekte

Kim gelecekte bir diplomat olmaya niyet ediyor. - Kim means to be a diplomat in the future.

Gelecekte bir pilot olmak istiyorum. - I would like to be a pilot in the future.

in the interest
çıkarına
in the know
(deyim) Başkasının bilmediği bir şeyden haberli, işin iç yüzünü bilen; bilgili
in the middle
Ortada, arada
in the middle
orta da
in the past
maziye
in the sun
(deyim) Kamunun gözünde, halkın gözü önünde
in the trenches
siperlerde
in the end
neticede

Neticede hepimiz öleceğiz. - We all die in the end.

in the end
akıbet
in the end
sonunda finally
in the end
âhir
in the evening
gece

Geceleri oğlum için kitap okurum. - In the evening, I read my son a book.

in the evening
akşam

Akşam, onda yatmaya giderim. - In the evening, I go to bed at ten.

Genellikle sabah kahve, akşam çay içerim. - In the morning I usually drink coffee, in the evening I drink tea.

in the flesh
yaşayan
in the flesh
bizzat kendisi
in the flesh
canlı
in the flesh
şahsen
in the flesh
(deyim) sahsen,bizzat ,kendisi
in the flesh
bizzat
in the groove
yolunda
in the groove
modern
in the groove
harika
in the groove
modaya uygun
in the groove
mükemmel durumda
in the know
(deyim) baskasinin bilmedigi bir seyden haberi olma,isin ic yuzunu bilme; bilgili olma
in the meantime
iken
in the meantime
o arada
in the meantime
o/bu arada, o/bu süre içinde
in the meanwhile
bu arada
in the meanwhile
iken
in the middle
arasına
in the middle
ortada

Gerçek ortada bir yerde yatıyor. - The truth lies somewhere in the middle.

Kağıdı ortadan katla. - Fold the paper in the middle.

in the morning
sabahtan
in the morning
sabah

Roosevelt sabah kiliseye gitti. - Roosevelt went to church in the morning.

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

in the past
geçmişte

Geçmişte değil, şimdiki zamanda yaşamalısın. - You must live in the present, not in the past.

Geçmişte her şey daha iyiydi. - Everything was better in the past.

in the red
zararda

Biz binayı satmak zorunda kaldık çünkü onu zararda işlettik. - We had to sell the building because for years we operated it in the red.

in the red
borçlu

Bizim aile bütçesi borçludur. - Our family budget is in the red.

Şirketimizin geleceği tehlikede. Son birkaç yıldır aşırı derecede borçluyuz. - The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.

in the street
sokakta
in the street
caddede
in the wake
(Hukuk) ardından

Şiddetli yağmurun ardından büyük bir sel baskını oldu. - In the wake of the heavy rain, there was a major flood.

in the world
{k} Allah aşkına, Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır.): What in the world is that? O ne, Allahını seversen? How in
İngilizce - İngilizce

in the teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in the end
eventually, finally
in the flesh
Present in a physical body; in person
in the groove
performing well, especially performing well together
in the know
Informed, aware

He appears in the know about such matters.

in the red
Having net losses; in debt

The figures are going to be in the red this year.

in the way
obstructing, blocking, or hindering

I really wanted a clear photo of the president, but all the journalists were in the way.

in the middle
{a} halfway
in the field
engaged in combat or manoeuvres
in the field
engaged in fieldwork
in the know
(deyim) In possession of exclusive knowledge or information broadly, WELL-INFORMED
in the sun
(deyim) In the public eye
in the trenches
(Askeri) During the process of the hardest fighting or work
in the beginning
before now; "why didn't you tell me in the first place?"
in the beginning
with reference to the origin or beginning
in the beginning
at the start
in the end
at the finish; finally
in the end
eventually
in the end
after a very lengthy period of time; "she will succeed in the long run"
in the end
as the end result of a succession or process; "ultimately he had to give in"; "at long last the winter was over"
in the evening
during the early nighttime hours
in the flesh
an appearance carried out personally in someone else's physical presence; "he carried out the negotiations in person"; "a personal appearance is an appearance by a person in the flesh"
in the flesh
in person
in the future
in the time to come
in the know
possessing inside information, possessing secret or little known information
in the meantime
during the intervening time; "meanwhile I will not think about the problem"; "meantime he was attentive to his other interests"; "in the meantime the police were notified"
in the meantime
until then, meanwhile
in the meantime
ad interim
in the meanwhile
in the intervening time
in the middle
the middle or central part or point; "in the midst of the forest"; "could he walk out in the midst of his piece?"
in the middle
Used in the context of general equities At a price exactly in between the bid and offer prices
in the morning
in the early hours of the day
in the past
in days gone by, in times gone by, once upon a time
in the red
in debt, in the minus
in the way
impeding, obstructing, blocking, disturbing, interfering
in the