in the public eye

listen to the pronunciation of in the public eye
İngilizce - Türkçe
(deyim) tanınmış
(deyim) meşhur
gözü önünde
(deyim) ünlü
famous
meşhur

Zülfikar, dördüncü İslam halifesi olan Hazret-i Ali'nin meşhur kılıcıydı. - Zulfiqar was the famous sword of Hazret-i Ali, fourth caliph of Islam.

İrlanda oya işleriyle meşhurdur. - Ireland is famous for lace.

famous
ünlü

Onun kitabı sadece İngiltere'de ünlü değil, Japonya'da da ünlü. - Her book is famous not only in England but also in Japan.

Şarkıcı sadece Japonya'da değil, aynı zamanda Avrupa'da da ünlü. - The singer is famous not only in Japan but also in Europe.

famous
{s} tanınmış

En tanınmış kitaplarını 60'lı ve 70'li yıllarda yayınladı. - During the 60s and 70s, she published her most famous books.

O tanınmış bir dağdır. - That's a famous mountain.

famous
adlı
famous
şanlı
famous
adlı sanlı
be in the public eye
Ünlü olmak, herkes tarafından tanınmak
in the sun
(deyim) Kamunun gözünde, halkın gözü önünde
be in the public eye
halkın gözünde olmak
be in the public eye
(deyim) toplum tarafından tanınmak
be in the public eye
(deyim) maruf olmak
be in the public eye
(deyim) toplumun göz önünde olmak
famous
famously meşhur olarak
famous
{s} tatminkâr
famous
{s} mükemmel

Biz mükemmel bir biçimde geçindik. - We got along famously.

famous
belli
İngilizce - İngilizce
(deyim) in the sun
famous
exposed to the public, having much attention from the general public
in the public eye

  Heceleme

  in the pub·lic eye

  Türkçe nasıl söylenir

  în dhi pʌblîk ay

  Telaffuz

  /ən ᴛʜē ˈpəblək ˈī/ /ɪn ðiː ˈpʌblɪk ˈaɪ/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... he wasn't in the public eye. Now, you guys can't afford to experiment with the Blogger ...

  Günün kelimesi

  credenza