be in the

listen to the pronunciation of be in the
İngilizce - Türkçe
olmak
in the
içinde

Bu yeni ayakkabıların içinde rahat değilim. - I am uncomfortable in these new shoes.

Vaktiyle bir adam ve karısı vardı. İçinde oturacak evleri yoktu. Tarlalarda yaşıyorlardı ve bir ağacın dibinde uyuyorlardı. - Once upon a time, there was a man and his wife. They had no house. They were living in the fields and sleeping at the foot of a tree.

be in the