be in the

listen to the pronunciation of be in the
İngilizce - Türkçe
olmak
in the
içinde

Bu yeni ayakkabıların içinde rahat değilim. - I am uncomfortable in these new shoes.

Yaramaz kız kaleminin sonunu çiğneme alışkanlığı içinde. - The nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.

be in the