mübarek

listen to the pronunciation of mübarek
Türkçe - İngilizce
sacred
(something) that gives happiness or prosperity
venerable
saintly
blessed

Blessed are those who give without remembering and take without forgetting. - Mübarek hatırlamadan veren ve unutmadan alandır.

blest
(Konuşma Dili) the blasted thing; the confounded fellow. M
saintlike
(Konuşma Dili) blasted, confounded
blessed, holy, sacred kutsal
holy
blessed, enjoying divine favor; holy, sacred; auspicious; beatific
mubarak

Almost all the world condemns Hosni Mubarak because he made the Egyptian people poor. - Tüm Mısır halkını fakirleştirdiğinden dolayı neredeyse tüm dünya Hüsnü Mübarek'i kınıyor.

a blessed
blighter
drat
mübarek gün
blessed day
mübarek dikeni
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: mübarek dikeni, şevketibostan, kolgan, peygamber dikeni, bostan otu] blessed thistle
mübarek olsun
(Konuşma Dili) May (something, someone) be blessed.: Bayramınız mübarek olsun. May your Bairam be a blessed one. Yeni eviniz mübarek olsun. May your new home be blessed
mübarek!
(Konuşma Dili) 1. Bless his heart!/Bless its heart! 2. You son of a gun!
bayramınız kutlu/ mübarek olsun
Have a happy Bairam!
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud
(Osmanlı Dönemi) Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey
Kızılan, şaşılan kimse veya şeyler için alay yollu kullanılır
Kızılan, şaşılan (kimse veya şey): "Ne de hafıza vardı mübarekte, neler de anlatmazdı."- H. Taner. Çok saygı duyulan
Verimli, bereketli
Beğenilen, sevilen şeyler için söylenir
Kutlu, uğurlu, kutsal: "Bunlar senin mübarek elini öpmeye geldiler."- O. C. Kaygılı
Çok saygı duyulan
Kutlu, uğurlu, kutsal
(Osmanlı Dönemi) İlâhî hâyrın bulunduğu şey, bereketlenmiş, uğurlu, hayırlı, çoğâlmış
(Osmanlı Dönemi) SUUD
(Osmanlı Dönemi) YEMİN
(Osmanlı Dönemi) MERNUSA
mübarek ay
Dinî bakımdan kutsal sayılan, özelliği veya önemi olduğuna inanılan ay
mübarek gün
Dinî bakımdan özelliği ve önemi olan gün (günler)
mübarek otu
Birleşikgillerden, sarı çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitki (Cnicus benedictus)
adedi mübarek
(Osmanlı Dönemi) mübârek, hayırlı miktar, sayı
mübarek