idareci

listen to the pronunciation of idareci
Türkçe - İngilizce
administrator
conductor
manipulator
intendant
manager
administrator, manager, organizer " yönetici; thrifty, frugal" " tutumlu; tolerant" hoşgörülü
(someone) who is an administrator
(someone) who connives, conniving
executive

Tom isn't your typical executive. - Tom tipik idareciniz değil.

thrifty person
conniver
housekeeper
manager, director, administrator
ruler
director
curator
thrifty, economical
frugal
governor
tolerant
thrifty
managing
helmsman
executively
manageress
overseer
chieftain
saving
ringleader
idare
{i} administration

Our school administration decided to do away with that school rule. - Okul idaremiz o okul kuralını ortadan kaldırmaya karar verdi.

idare
management

See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much. - Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever.

idare
{i} government

Many offices of the municipal government are in the town hall. - Belediye idaresinin pek çok bürosu belediye binasındadır.

idare
manipulation
idare
ruling
idare
steering
idare
{i} stewardship
idare
handling

Tom is handling the situation very well. - Tom durumu çok iyi idare ediyor.

Tom isn't handling the situation very well. - Tom durumu çok iyi idare etmiyor.

idare
{i} helm
idare
admin

He administered his friend's affairs. - O, arkadaşlarının işlerini idare etti.

A new principal is administering the school. - Okulu yeni bir okul müdür idare etmektedir.

idare
board
idare
service
idare
manipulate

They think they can manipulate us. - Onlar bizi idare edebileceklerini düşünüyor.

Are you trying to manipulate me? - Beni idare etmeye mi çalışıyorsun?

idare
discipline
idare
retrench
idare
disposal
idare
rudder
idare
austerity
idare
grip
idare
frugality
idare
direction
idare
governance
idare
administrating
idare
administered

He administered his friend's affairs. - O, arkadaşlarının işlerini idare etti.

yerel idareci
Local governer
idare
{i} supervision
idare
mastery
idare
dominion
idare
{i} control

He who seeks to control fate shall never find peace. - Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz.

idare
{i} wire
idare
{i} steerage
idare
policy
idare
oversight
idare
sparing
idare
{i} regimen
idare
{i} economy
idare
conduct

All of these meetings are conducted in English. - Bu toplantıların tümü İngilizce olarak idare edilmektedir.

idare
administrative office, front office
idare
thrift
idare
chancellery
idare
sway
idare
{i} rule

Our school administration decided to do away with that school rule. - Okul idaremiz o okul kuralını ortadan kaldırmaya karar verdi.

idare
careful management; thrift, economy
idare
management, direction, conduct; control; administration, government; board; economy, thrift, frugality, austerity
idare
disposition
idare
rein
idare
night-light (small kerosene or oil lamp)
idare
management, managing, direction, administration, governing, control
idare
steering, driving, piloting
idare
conn
idare
dominium
perde arkasındaki idareci
wirepuller
Türkçe - Türkçe
Yönetici. İdare eden, hoşgörülü
Yönetici
Becerikli, tutumlu
İdare eden, hoşgörülü
(Osmanlı Dönemi) emîr
idare
Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer: "Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı."- H. Taner
idare
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
idare
Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer
idare
Bir kurumun işlerini yürüten kurul
idare
Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü
idare
Tenekeden yapılan gaz lambası
idare
Tutum
idare
İdare kandili veya lambası
idare
Tutumlu kullanma
idare
Hoşgörme, yetinme, göz yumma
idare
Hoşgörme, yetinme, göz yumma: "Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum."- S. F. Abasıyanık
idare
Bir kurumun işlerini yürüten kurul: "Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış."- P. Safa
idare
Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü
İDARE
(Osmanlı Dönemi) Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek
İdare
(Osmanlı Dönemi) İDARÎ
idareci