saving

listen to the pronunciation of saving
İngilizce - Türkçe
(Nükleer Bilimler) tasarruf

Tom üniversite için para tasarrufu yapıyor. - Tom is saving money for college.

Kimse içeceklerden tasarruf ederek zengin olmadı. - Nobody ever got rich by saving on drinks.

kurtarma

Evliliğini kurtarmak için çalışmak zorundasın. - You need to work on saving your marriage.

{i} birikim

O, birikimlerini topladı. - He added to his savings.

Acil bir durumda birikimlerine baş vurabilirsin. - In an emergency you can fall back on your savings.

{s} kurtaran
dışında

Yurt dışında eğitim yapmak için para biriktiriyorum. - I am saving money in order to study abroad.

Yurt dışında bir yolculuk için para biriktiriyor. - He is saving money for a trip abroad.

(Bilgisayar) kaydediliyor
-den başka
(Bilgisayar) kaydedilen
başka
(Bilgisayar) kaydedilen dosya
hariç
koruyarak
kazandıran
tasarrufta bulunma
kazanç
bkz.save
koruma

Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir. - Protecting the environment means saving ourselves.

koruyan
tutum
{f} koru

Tatoeba, yok olma tehlikesinde olan dillerin korunmasında katkıda bulunabilir mi? - Can Tatoeba contribute to the saving of endangered languages?

Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir. - Protecting the environment means saving ourselves.

kurtarıcı
tutumlu
haricinde
{s} durumu idare eden
kurtuluşunu sağlayarak
savings account tasarruf hesabı
idareci
{s} durumu kurtaran
kayı
iktisat
{s} kazandırıcı
savinglytasarruf ederek
den başka
{s} kısıtlayıcı
{i} kazandırma
{e} bağ. -den başka, ... dışında, ... hariç
muhafaza eden
savings bank tasarruf bankası veya sandığı
kayıtlayıcı
biriktirilmiş para
tasarrufi
savings
tasarruf

Para sorunumuz olursa her zaman tasarruflarımızdan bir kısmını harcayabiliriz. - If we have money problems we can always dip into our savings.

Tom her ay tasarruf hesabına biraz para ekliyor. - Tom adds a little money to his savings account each month.

save
(para) biriktirmek
save
kurtarmak

O, onu kurtarmak için hayatını riske attı. - She risked her life to save him.

Bill boğulan çocuğu kurtarmak için nehre daldı. - Bill dived into the river to save the drowning child.

save
biriktirmek

Para biriktirmek için masrafları kısmalıyız. - We must cut our expenses to save money.

Üniversite öğrenimime para biriktirmek için çalışıyorum. - I am working to save for my college tuition.

save
kurtarma

Bill boğulan çocuğu kurtarmak için nehre daldı. - Bill dove into the river to save the drowning child.

Bill boğulan çocuğu kurtarmak için nehre daldı. - Bill dived into the river to save the drowning child.

saving your presence
hâşa huzurdan
saving your presence
haşa huzurdan
saving your presence
sözüm yabana
saving fund
tasarruf sandığı
saving deposits
mevduat tasarruf
saving from
tasarruf
saving grace
(deyim) Bir insanın kendini bağışlattıran yani
saving grace
(deyim) Mazeret, mâzur görülecek yan
saving to
tasarrufu
saving and investment
tasarruf ve yatırım
saving and loan association
(Ticaret) tasarruf ve kredi sandığı
saving as
(Bilgisayar) farklı kaydediliyor
saving bonds
(Ticaret) tasarruf bonosu
saving clause
(Ticaret) kurtarma klozu
saving function
(Ticaret) tasarruf fonksiyonu
saving gap
(Ticaret) tasarruf açığı
saving grace
(deyim) bir insanin kendini bagislattiran yani
saving humor
durumu kurtaran espri
saving in
(Bilgisayar) kaydedilme yeri
saving large clipboard
Büyük pano kaydediliyor
saving of time
(Ticaret) zaman tasarrufu
saving paradox
(Ticaret) tasarruf çelişkisi
saving reminder
Kaydetme Hatırlatıcısı
saving report
(Bilgisayar) rapor kaydediliyor
saving results
(Bilgisayar) sonuçları kaydetme
saving schedule
(Ticaret) tasarruf-gelir ilişkisi
saving sections
(Bilgisayar) bölümler kaydediliyor
saving table
(Bilgisayar) tablo kaydediliyor
saving to
(Bilgisayar) içine kaydediliyor
saving value
tasarruf değeri
saving web page
(Bilgisayar) webseite speichern
saving your presence
sözüm meclisten dışarı
saving your presence
hâşâ huzurdan, sözüm yabana, sözüm meclisten dışarı
saving your reverence
sözüm meclisten dışarı
save
kayıt etmek
save
saklamak

Bunu özel bir durum içim saklamak istedim. - I wanted to save this for a special occasion.

Bu mektupları saklamak gerçekten gerekli mi? - Is it really necessary to save these letters?

save
korumak

Onun seks skandalı serpintisi sırasında yüzünü korumak için saçma bir girişimde bulundu. - He made a farcical attempt to save face during the fallout of his sex scandal.

Greenpeace çevreyi korumak için büyük bir mücadele veriyor. - Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.

save
(Bilgisayar,Teknik) kaydetmek

Oyunu kaydetmek ister misiniz? - Would you like to save the game?

save
bağışlamak
save
kazandırmak

Sana biraz zaman kazandırmak için bir yolum olduğunu düşünüyorum. - I think I have a way to save you some time.

save
(Hukuk) yalnız

Şu anda evliliğimi yalnızca bir çocuk kurtarabilir. - At the moment only a child can save my marriage.

save
{i} sayıyı önleme
face saving
itibarını kurtarmaya yarayan
save
ayırmak

Tom için biraz kek ayırmak isteyebilirsin. - You might want to save some cake for Tom.

save
(Ticaret) tasarrufta bulunmak
save
idareli kullanmak
save
(Bilgisayar) saklama

Bunu özel bir durum içim saklamak istedim. - I wanted to save this for a special occasion.

Mumlar yakın, güzel çarşaflar kullanın, fantezi iç çamaşırı giyin. Özel bir gün için saklamayın. Bugün özeldir. - Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.

save
(Bilgisayar) kaydedilen
save
(Bilgisayar) kaydetme

Dosyalarınızı bir CD'ye kaydetmelisiniz. - You must save your files on a CD.

Dökumanı kaydetmedim. - I didn't save the document.

save
{f} tutmak
save
dışında

Aylığımın dışında, birkaç dolar biriktirmeye başladım. - Out of my salary, I had begun to save a few dollars.

save
saklamak Kaydetmek
save
{i} rakibin sayı yapmasını önleme
save
{f} kayda geçirmek
corresponding saving
(Ticaret) ilgili tasarruf
electricity saving
elektrik tasarrufu
fuel saving
yakıt tasarrufu
government saving
(Ticaret) kamu tasarrufları
resource saving
(Bilgisayar) kaynak koruma
save
muhafaza etmek
saving account
(Ticaret) tasarruf hesabı
savings
birikim

O, birikimlerini topladı. - He added to his savings.

Doktor faturaları birikimlerimizi gerçekten azaltıyor. - Doctors' bills really cut into our savings.

compulsory saving
zorunlu tasarruf
corporate saving
şirket tasarrufu
daylight saving time
yaz sögeni uygulaması
energy saving
enerji tasarrufu
forced saving
zorunlu tasarruf
labour saving
işten tasarruf sağlayan
save
-den başka
save
(pul) biriktirmek
save
hariç

Biri hariç tüm işçiler eve gitti. - All the workers went home save one.

Pazar hariç her gün çalışırım. - I work every day save Sundays.

save
artırmak
save
kaydet

Dosyalarınızı bir CD'ye kaydetmelisiniz. - You must save your files on a CD.

Dökumanı kaydetmedim. - I didn't save the document.

savings
birikmiş para
time saving
zaman kazandırıcı
time saving
zaman kazandıran
Save
kurtarın
Save
tasarrufu
daylight saving time
yaz saati
daylight-saving time
Yaz saati uygulaması
energy saving light bulbs
tasarruflu lambalar
involuntary saving
gayri iradi tasarruf
labor saving
emekten tasarruf edici
labor saving
işgücü tasarrufu
labour saving
Emekten/işten tasarruf eden
money-saving
Tasarruflu, (para) tasarruf ettirici
power saving
Güç tasarrufu, enerji tasarrufu
power saving
Enerji tasarrufu
public saving
kamu tasarruf
save
arttırmak
save
kazanmak

Zaman kazanmak için bilgisayar kullandık. - We used the computer in order to save time.

Zaman kazanmak için ne yapmalıyım? - What should I do in order to save time?

save
{f} idareli harcamak
save
koru(mak)
save
muhafaza etm
save
{f} kurtarmak: save s.o.'s life birinin hayatını kurtarmak
saving of
tasarrufluluk
tax saving
vergi tasarrufu
voluntary saving
ihtiyari tasarruf
aggregate saving
(Ticaret) toplam tasarruf
energy saving
enerji kazanılması
ex ante saving
planlanmış tasarruf
ex post saving
gerçekleşen tasarruf
face saving
yüzü örten
face saving
durumu kurtaran
face saving excuse
vaziyeti kurtaran bahane
face saving excuse
(fiil)ziyeti kurtaran bahane
labor saving
(Ticaret) işten tasarruf sağlayan
national saving
(Ticaret) ulusal tasarruflar
national saving
(Politika, Siyaset) milli tasarruf
reflector saving
(Nükleer Bilimler) yansıtıcı kazancı
save
gayri
save
sakla/koru/kurtar
save
baska
save
başka

Başkan enerji tasarrufu yapmak için herkesi aradı. - The President called on everyone to save energy.

Kabak tadı veren açıklamalarını başka biri için sakla. - Save your long-winded explanations for someone else.

save
{f} korumak: He fought to save his homeland. Anavatanını korumak için savaştı. 3
save
den başka
save
{e} bağ. -den başka, ... dışında, ... hariç
save
haricinde
save
{f} sayı yapmasını önlemek
save
{f} engellemek
save
{f} kusuruna bakmamak
save
(Hukuk) ancak
save
tasarruf etmek

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

Birçok çiftçi kuraklık sırasında beslenme maliyetlerinde tasarruf etmek için kendilerini stoktan mahrum bırakmak zorunda kaldılar. - Many farmers had to divest themselves of stock during the drought to save on feeding costs.

savings
(Askeri) TASARRUF, BİRİKİM (MAL)
savings
(isim) biriktirilmiş para
savings
{i} biriktirilmiş para
savings
(Hukuk) tasarruflar
soft saving
(Ticaret) maddi olmayan tasarruf
soft saving
(Ticaret) parasal olmayan tasarruf
space saving
az yer kaplayan
voluntary saving
(Ticaret) ihtiyarı tasarruf
İngilizce - İngilizce
Something (usually money) that is saved
Present participle of save
The action of the verb to save
{a} frugal, careful, near, excepting
Avoiding unnecessary expense or waste; frugal; not lavish or wasteful; economical; as, a saving cook
Preserving; rescuing
an act of economizing; reduction in cost; "it was a small economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50 cents"
{e} except, besides, but; with all due respect to
is defined, by the Shape of Money, as the task of regularly setting aside a sum of money Back to top
The current income of a sector, less its current expenditure Includes current transfers but excludes capital consumption allowances and capital transfers Referred to as gross saving when it includes capital consumption allowances
recovery or preservation from loss or danger; "work is the deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of lives"
That part of disposable income not spent on current consumption; disposable income less consumption
Your savings are the money that you have saved, especially in a bank or a building society. Her savings were in the Post Office Savings Bank. Process of setting aside a portion of current income for future use, or the resources accumulated in this way over a given period of time. Savings may take the form of bank deposits and cash holdings or securities. How much individuals save is affected by their preferences for future over present consumption and their expectations of future income. If individuals consume more than the value of their income, then their saving is negative and they are said to be dissaving. Individual saving may be measured by estimating disposable income and subtracting current consumption expenditures. A measure of business saving is the increase in net worth shown on a balance sheet. Total national saving is measured as the excess of national income over consumption and taxes. Saving is important to economic progress because of its relation to investment: an increase in productive wealth requires that some individuals abstain from consuming their entire income and make their savings available for investment. daylight saving time savings and loan association savings bank
bringing about salvation or redemption from sin; "saving faith"; "redemptive (or redeeming) love"
Making reservation or exception; as, a saving clause
Something kept from being expended or lost; that which is saved or laid up; as, the savings of years of economy
Bringing back in returns or in receipts the sum expended; incurring no loss, though not gainful; as, a saving bargain; the ship has made a saving voyage
Household income minus consumer expenditure
"Saving" may be defined as a decision to withhold a portion of current income from consumption Saving from the individual's point of view represents income not spent, which may be placed in savings deposits in banks, making it possible for those banks to make loans to those who wish to buy capital goods or other services
Current income minus spending on current needs
The act of abstaining from consumption In terms of the national accounts, the difference between personal income less taxes and total consumption spending
{i} act of rescuing; act of safeguarding; redemption, act of delivering from sin; conservation; preservation, act of maintaining
Saving a buffer means copying its text into the file that was visited (q v ) in that buffer This is the way text in files actually gets changed by your Emacs editing See section Saving Files
the activity of protecting something from loss or danger
With the exception of; except; excepting; also, without disrespect to
Exception; reservation
{s} making a restriction, redeeming; rescuing; preserving; economizing; economical
A saving is a reduction in the amount of time or money that is used or needed. Fill in the form below and you will be making a saving of £6.60 on a one-year subscription
characterized by thriftiness; "wealthy by inheritance but saving by constitution"- Ellen Glasgow
Storing the information or graphics found on the Internet for later use It's possible to save to a disk, a hard drive or a computer network The Internet Basics pages contain a lesson on how to do this
Saving a buffer means copying its contents back into the file that was visited (q v ) in that buffer This is the way in which folders actually get changed by af See section 18 6 Saving Files
Saving a buffer means copying its text into the file that was visited (q v ) in that buffer To actually change a file you have edited in Emacs, you have to save it See section Saving Files
saving grace
A redeeming quality or factor

He had one saving grace: good manners.

saving throw
In certain games, primarily role-playing games, an effort to ward off a specific threat by rolling a die or dice and coming up with a particular number
saving throws
plural form of saving throw
saving grace
(deyim) A single good attribute; a redeeming quality

Felicity is not very attractive but her intelligence and wit are her saving grace.

Saving Private Ryan
{i} 1998 United States movie about World War II that was directed by Steven Spielberg
saving certificate
certificate that shows ownership and information about a savings account
saving fund
money that is set aside for use at a later time
saving grace
A saving grace is a good quality or feature in a person or thing that prevents them from being completely bad or worthless. Ageing's one saving grace is you worry less about what people think. A redeeming quality, especially one that compensates for one's shortcomings: The scintillating conversation was the saving grace of a bad and overpriced meal
saving life
saving of a life, preventing someone from dying
saving period
period of time after which one may withdraw money from a savings plan
saving your presence
pardon the expression (Archaic)
daylight saving time
An adjustment of the official time during summer to cause events to be scheduled during daylight hours
daylight saving times
plural form of daylight saving time
save
To write a file to disk or other storage medium
save
unless; except
save
In various sports, a block that prevents an opponent from scoring

The goaltender made a great save.

save
To accumulate money or valuables
save
To help (somebody) to survive, or keep (somebody) from harm
save
To keep (something) safe; to safeguard
save
A point in a professional wrestling match when one or more wrestlers run to the ring to aid a fellow wrestler who is being beaten

The giant wrestler continued to beat down his smaller opponent, until several wrestlers ran in for the save.

save
Except; with the exception of

Only the parties may institute proceedings, save where the law shall provide otherwise.

save
To conserve or prevent the wasting of
save
The act, process, or result of saving data to a storage medium

The game console can store up to eight saves on a single cartridge.

savings
plural form of saving
time-saving
Describing something (a device or process) that improves efficiency and reduces time needed to perform a task

This time-saving device will do in minutes what once took hours to do.

save
{v} to preserve from danger or ruin, rescue, lay up, keep frugally, spare, except
Daylight Saving Time
Daylight Saving Time is a period of time in the summer when the clocks are set one hour forward, so that people can have extra light in the evening. the time during the summer when clocks are one hour ahead of standard time British Summer Time. System for uniformly advancing clocks, especially in summer, so as to extend daylight hours during conventional waking time. In the Northern Hemisphere, clocks are usually set ahead one hour in late March or in April and are set back one hour in late September or in October. In the U.S. and Canada, daylight saving time begins on the first Sunday in April and ends on the last Sunday in October
Save
sv
daylight saving
time during which clocks are set one hour ahead of local standard time; widely adopted during summer to provide extra daylight in the evenings
daylight-saving time
time during which clocks are set one hour ahead of local standard time; widely adopted during summer to provide extra daylight in the evenings
daylight-saving time
{i} practice of moving the clock forward one hour ahead of standard time in the spring and setting it back one hour in the fall in order to gain a longer period of daylight in the early evening
energy saving
anything that reduces the amount of energy used
face saving
an act that avoids a loss of face (of dignity or prestige)
face saving
preserving one's honor or prestige;act made so that other people will go on respecting you; maintaining a person's reputation and dignity
face-saving
maintaining dignity or prestige; "a face-saving compromise
face-saving
A face-saving action is one which prevents damage to your reputation or the loss of people's respect for you. The decision appears to be a face-saving compromise which will allow the government to remain in office. a face-saving action or arrangement prevents you from losing other people's respect
face-saving
preserving one's honor or prestige
labor-saving
conserving work forces, conserving man hours
labour-saving
A labour-saving device or idea makes it possible for you to do something with less effort than usual. labour-saving devices such as washing machines. making it easier for you to do a particular job labour-saving device/gadget/equipment etc
life saving
keeping people from dying, rescuing people from drowning
life-saving
A life-saving drug, operation, or action is one that saves someone's life or is likely to save their life. life-saving drugs such as antibiotics She decided her child should go to America for life-saving treatment
life-saving
You use life-saving to refer to the skills and activities connected with rescuing people, especially people who are drowning. life-saving medical treatments or equipment are used to help save people's lives lifesaving surgery/treatment/drugs etc. life·sav·ing the skills necessary to save a person from drowning
liquid saving
{i} savings which may be quickly turned into cash; money that one has not yet decided where to invest it
personal saving
funds saved by households
personal saving
Saving by households Personal saving equals disposable personal income minus spending for consumption and interest payments The personal saving rate is personal saving as a percentage of disposable personal income (BEA) See disposable personal income
personal saving
Personal disposable income less personal expenditure on consumer goods and services, less current transfers from persons to corporations and to non- residents
power saving
energy conservation, conservation of electricity
save
If a goalkeeper saves, or saves a shot, they succeed in preventing the ball from going into the goal. He saved one shot when the ball hit him on the head. Save is also a noun. Spurs could have had several goals but for some brilliant saves from John Hallworth
save
To keep from being spent or lost; to secure from waste or expenditure; to lay up; to reserve
save
To avoid unnecessary expense or expenditure; to prevent waste; to be economical
save
spend less; buy at a reduced price spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now"
save
To record the current state of a file so that changes are not lost
save
To obviate or make unnecessary
save
When a relief pitcher comes into a game with a 3 run or less lead, and his team wins while continually being ahead
save
A shot blocked by the goaltender, which would have been a goal if not stopped
save
To store a file on diskette or hard drive for future use (WP, Gr 2)
save
If you save, you gradually collect money by spending less than you get, usually in order to buy something that you want. The majority of people intend to save, but find that by the end of the month there is nothing left Tim and Barbara are now saving for a house in the suburbs They could not find any way to save money. Save up means the same as save. Julie wanted to put some of her money aside for holidays or save up for something special People often put money aside in order to save up enough to make one major expenditure
save
You can use save to introduce the only things, people, or ideas that your main statement does not apply to. There is almost no water at all in Mochudi save that brought up from bore holes. = apart from Save for means the same as save. The parking lot was virtually empty save for a few cars clustered to one side. = apart from
save
If you save something such as time or money, you prevent the loss or waste of it. It saves time in the kitchen to have things you use a lot within reach I'll try to save him the expense of a flight from Perth I got the fishmonger to skin the fish which helped save on the preparation time. waste + -saving -saving labor-saving devices
save
spend less; buy at a reduced price
save
To economize or avoid waste
save
Except; unless
save
The goalkeeper stopping a scoring opportunity by either catching the ball or knocking it away from the goal
save
To make safe; to procure the safety of; to preserve from injury, destruction, or evil of any kind; to rescue from impending danger; as, to save a house from the flames
save
spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now"
save
If you save something, you keep it because it will be needed later. Drain the beans thoroughly and save the stock for soup
save
(sports) the act of preventing the opposition from scoring; "the goalie made a brilliant save"; "the relief pitcher got credit for a save"
save
Created by Jerry Holtzman of the Chicago Sun-Times, saves were first regularly reported by the Sporting News in 1960 The major leagues adopted it as an official stat in 1969; it took its present form in 1975
save
When a goalie prevents an opponent's shot on goal from entering the goal either by stopping or deflecting the puck Different types of saves are kick saves, stick saves, glove saves and pad saves As in, "What a save! (Quel arrêt!)"
save
hanging onto your money for a future use instead of spending it Saving is the opposite of spending
save
feather one's nest; have a nest egg; "He saves half his salary"
save
Saves the device definition
save
Except; excepting; not including; leaving out; deducting; reserving; saving
save
The act of a goalkeeper in blocking or stopping a shot that would have otherwise gone into the goal without his intervention
save
to save the day: see day to save face: see face. an action in which a player in a game such as football prevents the other team from scoring
save
save from sins
save
A relief pitcher can be credited with a save if they can keep the team’s lead while the opponent’s tying or winning runs are on base, or if they pitch 3 or more innings without allowing the opponents to tie the game
save
To store for future use
save
Execpt; with the exception of
save
to keep up and reserve for personal or special use; "She saved the old family photographs in a drawer"
save
Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency SAVE II is the European Union non-technological programme aimed at promoting the rational use of energy within the Union
save
{e} except, besides, but
save
To hinder from doing, suffering, or happening; to obviate the necessity of; to prevent; to spare
save
Copies a file out of the Cage after it has been completed This is the only a user actually get to utilize the file after receiving it
save
make unnecessary an expenditure or effort; "This will save money"; "I'll save you the trouble"; "This will save you a lot of time"
save
To store a file on a disk or other storage medium When a file is being edited, the changes are only in temporary memory (RAM), and will be lost when the power is shut off To keep the changes in permanent memory, the file must be saved It is a good idea to save often when working on a file, because if there is a power failure or the computer has to be restarted, all data not saved will be lost
save
To redeem or protect someone from eternal damnation
save
(SV) A save is credited to the pitcher who protects a lead for another pitcher and finishes the game under one of these three situations: 1 Enters the game with the lead of no more than three runs and pitches for at least one inning 2 Enters the game, regardless of the count, with the potential tying run either at bat, on base, or on deck 3 He pitches effectively for at least three innings No more than one save is credited in each game
save
A statistic credited to a relief pitcher who holds a lead, i e , does not permit the opposing team to tie the game or take the lead after entering the game Only one save can be recorded per game In order to earn the save, the relief pitcher must be the last pitcher to pitch for the victorious team and must not be the winning pitcher He or she must also satisfy one of the following: The relief pitcher enters the game with a lead of no more than three runs, and pitches at least one inning The relief pitcher enters the game with the tying run on base, at bat, or on deck The relief pitcher pitches effectively for three innings, to be determined at the discretion of the official scorekeeper
save
If someone or something saves you from an unpleasant action or experience, they change the situation so that you do not have to do it or experience it. The scanner will save risk and pain for patients She was hoping that something might save her from having to make a decision He arranges to collect the payment from the customer, thus saving the client the paperwork
save
{i} instance of saving; action or instance in which the ball or puck is prevented from entering the goal (Sports)
save
To copy (a file) to disk
save
retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a merger"
save
To put onto a permanent storage device (such as a floppy disc) the digital data in the RAM
save
(sports) the act of preventing the opposition from scoring; "the goalie made a brilliant save"; "the relief pitcher got credit for a save" make unnecessary an expenditure or effort; "This will save money"; "I'll save you the trouble"; "This will save you a lot of time" to keep up and reserve for personal or special use; "She saved the old family photographs in a drawer" feather one's nest; have a nest egg; "He saves half his salary" spend less; buy at a reduced price spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now" bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack
save
If the number being called is busy, pressing the Save Key holds that number in memory until you are ready to call it again
save
the act of a goalie in blocking or stopping a shot
save
{f} rescue, salvage; safeguard from damage or injury; redeem, deliver from sin; conserve, avoid unnecessary use or expenditure; preserve, keep, maintain
save
The act, by a goaltender, in deflecting or stopping a shot on goal As a verb, to make a save
save
Specifically, to deliver from sin and its penalty; to rescue from a state of condemnation and spiritual death, and bring into a state of spiritual life
save
To rescue from something undesirable or hurtful; to prevent from doing something; to spare
save
When students use the Save function, either on the Message Bar in WebCT's Mail or BB, or otherwise, a Save As Window will open on their computers and will prompt them about where to save the file Usually, it is best to save the file in a Folder, either on the Hard Drive or on a removable disk To create a Folder on a PC, click on the folder icon at the top of the Save As Window; to do so on a Mac, click on the Folder Button and then name it Once the folder is created, the student can then save the file, naming it appropriately
save
the goalkeeper stops an attempted goal by catching or deflecting the ball away from the goal
save
To write changes to a data file to a storage device for safekeeping
save
bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack
save
If you save someone or something, you help them to avoid harm or to escape from a dangerous or unpleasant situation. a final attempt to save 40,000 jobs in Britain's troubled aero industry A new machine no bigger than a 10p piece could help save babies from cot death The national health system saved him from becoming a cripple. + -saving -saving His boxing career was ended after two sight-saving operations
save
The credit given to a relief pitcher who maintains the lead in a game and allows the pitcher's team to win
save
bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack"
save
To hold possession or use of; to escape loss of
save
If you save data in a computer, you give the computer an instruction to store the data on a tape or disk. Try to get into the habit of saving your work regularly Import your scanned images from the scanner and save as a JPG file
save
A successful effort by the goalkeeper to prevent a possible score by stopping or deflecting a ball aimed at the goal
save
The herb sage, or salvia
save
save from ruin, destruction, or harm
save
refrain from harming
savings
Usually refers to liquid funds invested for a short time, sometimes refers to timed accounts such as certificates of deposit
savings
That which has been saved, particularly money that has been set aside for the future
savings
Money that a person accumulates and saves and is considered part of a person's assets
savings
Generally refers to deposits made with a bank or building society, also includes investments in shares, unit trusts and so on does not include land and property held as an investment
savings
plural of saving
savings
Money set aside for future use
savings
Unspent income
savings
are work done and set aside for later consumption rather than consumed immediately The aim of savings is to do work when you can for use when you cannot The pain of saving is that you do the work now but don't get to enjoy it until later
savings
$8 80 $8 80 $10 00
savings
Reduction in budgeted costs resulting from the IT investment (DON IT Capital Planning Guide)
savings
a fund of money put by as a reserve
savings
Money set aside so that it can be used later
savings
{i} money that has been saved by economizing, money that has been set aside
savings
Savings are any income that is not spent, but put aside In an economic sense we would also include buying shares or securities as part of this Savings are a leakage or withdrawal from the circular flow
savings
A part of a person's income that is not spent
savings
money set aside to meet future needs with very little risk to principal or interest
savings
Money set aside into an interest-bearing or investment account Also defined as the difference between net income and expenses
savings
The total accumulated amount of income that is not spent on consumption
savings
bonds
savings
initial research suggests that the inclusion of WANDER™ as part of a Trust-wide supply chain improvement programme would support and sustain savings of up to £200m per year across the NHS Typically, WANDER™ could also support a one-off inventory saving of between £500k and £1 5m per trust
savings
Unexpended wealth accumulated
savings
svgs
time saving
{s} that saves time and improves efficiency; expeditious, fast and efficient; intended to speed up something
time-saving
designed to reduce the time usually needed to do something
Türkçe - İngilizce

saving teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

save
kaydet
yaz saati daylight saving
time, Brit . summer time
saving

  Heceleme

  sa·ving

  Türkçe nasıl söylenir

  seyvîng

  Telaffuz

  /ˈsāvəɴɢ/ /ˈseɪvɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  saving account

  Videolar

  ... take note I didn't forget about you I was just saving the best for last ...
  ... the saving is precisely what gives it its psychological meaning ...