steering

listen to the pronunciation of steering
İngilizce - Türkçe
(Askeri,Teknik) dümen tutma
abrama
yönlendirerek
dümen
direksiyon

Her iki elini direksiyona koy. - Put both hands on the steering wheel.

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

{f} yönlendir
yönlendirme
Dümen ya da direksiyon kullanma, idare, sevk ve idare etme, yönetim
{i} yönetim
{i} dümen kullanma
{i} idare
{i} sevk ve idare etme
(Otomotiv) kumanda
steering wheel
direksiyon

Her iki elini direksiyona koy. - Put both hands on the steering wheel.

Ben direksiyonumu sağa çevirdim. - I turned my steering wheel to the right.

steer
{f} yönlendirmek
steering document
Yönerge/direktif içeren belge
steering wheel
dümen
steering committee
yürütme komitesi
steering committee
(Ticaret) yürütme kurulu
steering compass
(Askeri) dümenci pusulası
steering gear
otomobilde direksiyon dişlisi
steering gear
(Otomotiv,Teknik) direksiyon dişlisi
steering gears
(Otomotiv) direksiyon dişlileri
steering knuckle
aks başı
steering system
dümen sistemi
steering wheel
(Askeri) dümen dolabı tekerleği
steering axle
direksiyon dingili
steering box
direksiyon kutusu
steering column
direksiyon mili
steering committee
yönetim komitesi
steering engine
dümen makinesi
steering gear
dümen donanımı
steering information
yönlendirme bilgisi
steering mechanism
direksiyon mekanizması
steering nut
direksiyon somunu
steering post
direksiyon kolonu
steering rod
direksiyon rodu
steering shaft
direksiyon şaftı
steering tie rod
akupleman çubuğu
steering tube
direksiyon borusu
steering wheel
dümen dolabı
steering wheel
direksiyon simidi

Bir arabanın bir direksiyon simidi vardır. - A car has one steering wheel.

Leyla, Sami'nin arabasının direksiyon simidinden damlayan kanı fark etti. - Layla noticed blood dripping from the steering wheel of Sami's car.

steering arm
kısa rod, mafsal çolagi, çolak rod
steering booster
dönüş busteri, direksiyon yardımcı düzeneği
steering clutch
dönüş kavraması
steering column bracket
direksiyon kolonu mesnedi
steering damper
direksiyon amortisörü
steering drag link
rot çolagi, deveboynu
steering gear arm
direksiyon dişli kolu
steering group
yönlendirme grubu
steering knuckle
direksiyon mafsalı, perno mafsalı
steering knuckle arm
direksiyon mafsal kolu
steering lever
dönüş kumanda levyesi
steering pivot
aks başı saplamasi
steering rack
Direksiyon mili
steering sector
direksiyon sektörü
steering shaft
direksiyon saftı
steering stop
Direksiyon durdurmak
steering swivel pin
direksiyon füzesi, dingil pimi, dingil saplamasi
steering system
direksiyon sistemi
steering wheel
(Veya ship's wheel) Gemi dümeni
steering wheel hub
direksiyon simidi göbeği
steering worm gear
direksiyon sonsuz dişlisi, direksiyon salyangozu dişlisi
steering worm sector
direksiyon sektörü
steering angle
(Havacılık) seyir açısı
steering arms
(Otomotiv) direksiyon kolları
steering booster
(Otomotiv) dönüş busteri
steering boot
(Otomotiv) direksiyon körüğü
steering box cover
direksiyon kutusu kapağı
steering brake
(Askeri) istikamet fren tertibatı
steering brake
(Askeri) İSTİKAMET FREN TERTİBATI: Bir tırtıllı araçta, dönüş, durma ve frenleme işini yapan tertibat
steering brake
(Otomotiv) dönüş freni
steering cable
direksiyon kablosu
steering chains
dümen zinciri
steering coloumn
direksiyon mili
steering committee
yönetim kurulu
steering condition
(Otomotiv) direksiyon dönme durumu
steering cylinder
direksiyon silindiri
steering cylinder
dönüş silindiri
steering drag link
(Otomotiv) rot çolağı
steering effort
(Otomotiv) direksiyon dönme direnci
steering engine
gemide dümen makinesi
steering fork kit
direksiyon çatalı kiti
steering gear
direksiyon dişlileri
steering gear
dümen dolabı
steering gear
direksiyon kutusu
steering gear box
(Otomotiv) direksiyon dişli kutusu
steering geometry
geometrik düzensizlik
steering geometry
(Otomotiv) direksiyon geometrisi
steering head
direksiyon başlığı
steering joint
(Otomotiv) direksiyon mafsalı
steering kit
direksiyon kiti
steering link
direksiyon bağlantısı
steering linkage
(Otomotiv) direksiyon bağlantısı
steering lock
direksiyon kilidi
steering lock stop
(Otomotiv) direksiyon kilit tahditi
steering offset
(Otomotiv) direksiyon ofseti
steering oil pump
(Otomotiv) direksiyon yağ pompası
steering oil tank
yağ tankı
steering panel
direksiyon muhafaza
steering pin
(Otomotiv) direksiyon aşık mili
steering pivot
(Otomotiv) aks başı saplaması
steering play
direksiyon boşluğu
steering rack
(Otomotiv) direksiyon kremayeri
steering rack tube
(Otomotiv) direksiyon kremayer borusu
steering stop
direksiyon dayanağı
steering tube
direksiyon kolonu borusu
steering wheel
istikamet tekerleği
steering wheel
den. dümen dolabı tekerleği
steering wheel hub
(Otomotiv) direksiyon göbeği
steering wheel pad
direksiyon simidi yastığı
steering wheel pad
(Otomotiv) direksiyon deri yüzeyi
steering wheel pad
(Otomotiv) direksiyon üst yüzeyi
steering wheel rim
direksiyon simidi dişlisi
steering wheels
(Otomotiv) ön aks tekerlekleri
steering worm gear
(Otomotiv) direksiyon salyangozu dişlisi
steering worm gear
(Otomotiv) direksiyon sonsuz dişlisi
steering yoke
direksiyon çatalı
steer
{f} dümenle idare etmek
four wheel steering
(Otomotiv) dört tekerlek hareketli
power assisted steering
(Otomotiv) hidrolik direksiyon
power steering
(Otomotiv) güç direksiyonu
power steering
hidrolik yardımlı direksyon
power steering
(Otomotiv) güç direksiyon sistemi
power steering
hidrolik direksiyon sistemi
power steering
hidrolik direksiyon kutusu
power steering
takviyeli direksiyon
power steering pump
(Otomotiv,Teknik) hidrolik direksiyon pompası
steer
yol göstermek
steer
dümen tutmak
steer
direksiyon kullanmak
steer
yöneltmek
steer
abramak
steer
direksiyonda olmak
steer
steering committae yönetim kurulu
steer
(Askeri) dümende olmak
steer
hadım öküz
steer
dümenle yönetmek
steer
yöneltme
steering column
direksiyon kolonu
steering committee
idari komite
steering committee
yönlendirme komitesi
trick steering wheel
trik dümen dolabı
steer
{i} öküz

Kasap bir öküz leşinin kemiğini çıkarıyordu. - The butcher was deboning a steer carcass.

ackermann steering
ackermann direksiyonu
aim dot steering
hedef nokta yönlendirici
left hand steering
sol direksiyon
power assisted steering
havalı direksiyon
power steering
hidrolik direksiyon

İlk arabamın hidrolik direksiyonu yoktu. - My first car didn't have power steering.

power steering
servo direksiyon
pure pursuit steering
temiz arama yönlendirmesi
steer
haber
steer
bilgi

O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş. - That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.

steer
dümen kullanmak
steer
{f} yönelt
steer
seyretmek
steer
{i} dümen
vi steering
vı yönlendirme
counter-steering
karşı direksiyon
forked steering arm
çatallı direksiyon kolu
over center point steering
merkez nokta direksiyon üzerinde
pretaining to steering a boat
pretaining bir tekne direksiyon için
steer
yönelt(mek)
steer
{f} sürmek
steer
birini istediği yöne çekmek

Televizyon ilettigi bilgilerle insanlari kontrol altinda tutmakla beraber istedigi yöne cekebiliyor.

vi steering
vi yönlendirme
Joint Targeting Automation Steering Group
(Askeri) Müşterek Hedefleme Otomasyon İdare Grubu
adjustable steering column
ayarlanabilen direksiyon mili
adjustable steering column
(Otomotiv) ayarlanabilir direksiyon mili
auxiliary steering
yedek direksiyon tertibatı
axle steering
(İnşaat) direksiyon aksı B
control stick steering
(Askeri) OTOMATİK PİLOTTA LÖVYEYLE YÖNLENDİRME: Otomatik uçuş kontrol sistemiyle uçuşta lövyeyle ufak yönlendirmeler suretiyle bir uçağın kontrolü
conventional steering
standart direksiyon
emergency steering
acil durum direksiyonu
executive steering group
(Askeri) yürütme grubu
general officer steering group
(Askeri) general idare grubu
integral power steering
(Otomotiv) hidrolik takviyeli direksiyon
integral power steering gear
(Otomotiv) hidrolik takviyeli direksiyon
jet steering
(Askeri) tepki ile yöneltme
jet steering
(Askeri) TEPKİ İLE YÖNELTME (HV.): Hem ara motorlarla tahrikli uçuşta hem çekiş sona erdikten sonraki süre içinde arzu edilen mahrekte seyrini temin için bir uzay aracı, balistik füze ve sondaj roketinde, sabit veya müteharrik fışkırtma borularının kullanılması. Jetlere soğuk basınçlı gaz veya bir gaz jeneratöründe sevk haklarının yakılmasıyla elde edilen sıcak gaz verilebilir
joint action steering committee
(Askeri) müşterek faaliyet idare komitesi
joint operational steering group
(Askeri) müşterek harekat idare grubu
joint targeting steering group
(Askeri) müşterek hedef yönetim grubu
jury steering gear
(Askeri) geçici dümen donanımı
manual steering
(Otomotiv) manuel direksiyon
manual steering
(Otomotiv) elle yönlendirme
power steering belt
(Otomotiv) hidrolik direksiyon kayışı
power steering ecu
(Otomotiv) hidrolik direksiyon ecu'sü
power steering fluid
(Otomotiv) hidrolik direksiyon yağı
power steering fluid
(Otomotiv) direksiyon hidroliği
power steering fluid
(Otomotiv) hidrolik direksiyon sıvısı
power steering hose
(Otomotiv) hidrolik direksiyon hortumu
power steering hose
(Otomotiv) p/s hortumu
power steering kit
hidrolik direksiyon kiti
power steering pressure
(Otomotiv) hidrolik direksiyon basıncı
power steering pressure
(Otomotiv) pover direksiyon basıncı
power steering pressure
güç direksiyonu basıncı
power steering pulley
(Otomotiv) hidrolik direksiyon kasnağı
power steering pump kit
servo pompa kiti
power steering reservoir
(Otomotiv) hidrolik direksiyon yağ kabı
servo steering
servo direksiyon
steer
yanaşmamak
steer
{f} idare etmek
steer
uzak durmak

İlk randevuda, hassas konulardan uzak durmak en iyisidir. - On a first date, it's best to steer clear of touchy subjects.

steer
(Askeri) Hava önlemesinde, yakın hava desteği ve hava tacizinde "bana ulaşmak için (veya...) manyetik yönlendiriciyi ayarlayın" anlamında kod
steer
doğrultmak
steer
{f} yönetmek
steer
{f} into -e yöneltmek: What steered you into medicine?
steer
iğdiş edilmiş boğa
steer
dümen dinlemek
steer
dana
steer
steer clear of sakınmak
steer
sevk ve idare etmek
steer
steering gear dümen
steer
{f} yönetilmek
steer
hab
steer
{f} den. dümende olmak, dümen kullanmak
tilt steering
(Otomotiv) ayarlı direksiyon
tilt steering
(Otomotiv) kırmalı direksiyon
vector steering
(Askeri) vektör doğrultması
İngilizce - İngilizce
Present participle of steer
Equipment used to control direction, something used to steer

I hit a rock with my car and broke the steering.

Steering is the term applied to the collection of components, linkages, etc. which will allow a vessel (ship, boat) or vehicle (car, motorcycle, bicycle) to follow the desired course. An exception is the case of rail transport by which rail tracks combined together with railroad switches (and also known as 'points' in British English) provide the steering function
Related to controlling direction, describing something used to steer
from Steer, v
the act of guiding or showing the way
the act of setting and holding a course; "a new council was installed under the direction of the king"
The illegal channeling of prospective home purchasers or renters by a real estate broker or salesperson into racially homogeneous neighborhoods and actively discouraging them away from neighborhoods of different racial or ethnic composition
the act of steering a ship the act of setting and holding a course; "a new council was installed under the direction of the king
The steering in a car or other vehicle is the mechanical parts of it which make it possible to steer
A steering committee or a steering group is a group of people that organizes the early stages of a project, and makes sure it progresses in a satisfactory way. There will be an economic steering committee with representatives of each of the republics. the parts of a car, boat etc that allow you to control its direction
The illegal practice of channeling home seekers to particular areas, either to maintain the homogeneity of an area or to change the character of an area, which limits their choices of where they can live
an additional torque that is applied to change the path of the ski from the path of pure carving   The torque causes a pivoting action, such that steering always adds a skidding motion to the ski   Steering is applied to decrease the radius of an otherwise puree carved turn
the act of steering a ship
The illegal practice of channeling homeseekers interested in equivalent properties to particular areas, either to maintain the homogeneity of an area or to change the character of an area to create a speculative situation This practice makes certain homes unavailable to homeseekers on the basis of race or national origin, and on these grounds it is prohibited by the provisions of the federal fair housing act Steering is often difficult to detect, however, because the steering tactics can be so subtle that the homeseeker is unaware that his or her choice has been limited Steering could be a licensee's use of a word, phrase or act that is intended to influence the choice of a prospective property buyer on a discriminatory basis
The channeling of prospective buyers or renters, based on race or other prohibited class, to or away from specific neighborhoods
The illegal practice of directing members of minority groups to, or away from, certain areas or neighborhoods; Channeling See Fair Housing
{i} act of causing a vehicle to move in a particular direction (by means of a wheel, rudder, etc.)
steering arm
A bar connecting the steering wheel to the torsion bars to steer a car or vehicle
steering arms
plural form of steering arm
steering column
a column ending in the flight yoke, whose manipulation allows for the control of pitch
steering column
a column originating in the dashboard and ending at the steering wheel
steering wheel
A wheel-shaped control that is rotated by the driver to steer, existing in most modern land vehicles
steering wheels
plural form of steering wheel
steering box
circular object used for steering and directing (a car)
steering column
In a car or other vehicle, the steering column is the rod on which the steering wheel is fixed
steering committee
A Steering Committee is usually a group of high-level stakeholders who are responsible for providing guidance on overall strategic direction They do not take the place of a Sponsor, but help to spread the strategic input and buy-in to a larger portion of the organization The Steering Committee is usually made up of organizational peers, and is a combination of direct clients and indirect stakeholders
steering committee
A cross-functional group of management, line staff, and other stakeholders that actively manage a project or quality program There primary roles are to: charter the teams; track efforts; gather input for periodic reports; set priorities; reset goals, objectives, and terminate projects (as appropriate); and for quality programs (in addition to most of the above): select and coordinate quality training; establish a recognition program for quality improvement efforts; identify and survey customers; and establish a communication process so all staff are advised quality efforts
steering committee
A form of Troop Government; the whole troop votes for girls to represent them There are usually 4 officers together with the leaders make up the Court of Honor
steering committee
An executive group, drawn from all parts of the business, responsible for prioritizing projects in the data warehouse
steering committee
A group of lawyers representing a party, usually the plaintiffs, who collectively meet, assign work, and make strategic decisions in complex litigation Often Lead Counsel oversees or heads this committee
steering committee
a committee to arrange the order of business for some larger (legislative) body
steering committee
the steering committee established to oversee the VERS Project
steering committee
– The campus group that sets direction to the project   See campus web site home page and select Steering Committee to view composition of the group
steering committee
group in charge of navigation
steering committee
The Self-Study Steering Committee is composed of twelve people: the chair (who is also the director of the self-study), the editor, the publisher, the chair of the Arrangements and Resources Committee, and the chairs of the eight research committees (see "Principal Committees")
steering committee
A cross-functional executive group that sets overall parameters and provides high-level project guidance by interaction with the project leader, milestone status review and approval of resource requirements
steering committee
a committee that guides or directs a particular activity
steering committee
The role of the Steering Committee is to provide strategic direction and oversight for the project Specific functions of the Committee included - but were not limited to - reviewing project progress and project deliverables, participating in project workshops, providing input and guidance to WTI It consisted of one voting representative from each active member agency
steering committee
An element of the project team composed of top management executives Responsibilities include providing overall direction and resources to the electronic reporting project, with specific focus on incorporating the electronic reporting strategy into overall agency goals
steering gear
a gear that couples the steering wheel to the steering linkage of a motor vehicle
steering gear
The mechanism by which dispositions of the steering controls of a vehicle are transferred to the part that interacts with the external medium
steering gear
device used to navigate, device used to steer and turn a vehicle
steering knuckles
(Otomotiv) A type of ball joint located at the ends of the tie rods on the steering linkage
steering linkage
(Otomotiv) The system that connects the steering wheel to the front wheels and allows the wheels to change direction in response to commands from the driver. Contains grease fittings to cushion against wear and friction
steering linkage
mechanism consisting of a system of rods and levers connected to the front wheels of a motor vehicle; the steering gear pushes the steering linkage left or right which swivels the front wheels causing the vehicle to turn
steering mechanism
a mechanism by which something is steered (especially a motor vehicle)
steering system
a mechanism by which something is steered (especially a motor vehicle)
steering wheel
automobile guidance system, device for guiding the car, navigating wheel
steering wheel
a handwheel that is used for steering
steering wheel
In a car or other vehicle, the steering wheel is the wheel which the driver holds when he or she is driving. A wheel that controls steering, as on a boat or in an automotive vehicle. a wheel that you turn to control the direction of a car
steering-axis inclination
(Otomotiv) An alignment adjustment that allows the steering wheel to return to the straight-ahead position when the car comes out of a turn
dry steering
The act of turning the wheels of a car that is not moving
power steering
A system for reducing the driver's effort to steer, by using a power source to assist in turning the wheels
steer
To guide the course of a vessel, vehicle, aircraft etc. (by means of a device such as a rudder, paddle, or steering wheel)

When planning the boat trip we had completely forgotten that we needed somebody to steer.

steer
The castrated male of cattle, especially one raised for beef production
steer
To direct a conversation
steer
{n} a young bullock
steer
{v} to direct a course
irreversible steering gear
for an automobile, not affected by the road wheels, as when they strike an obstacle side ways, but easily controlled by the hand wheel or steering lever
irreversible steering gear
A steering gear, esp
power steering
A hydraulic system that makes turning the steering wheel easier
power steering
In a vehicle, power steering is a system for steering which uses power from the engine so that it is easier for the driver to steer the vehicle. A device driven by the engine of a vehicle that facilitates the turning of the steering wheel by the driver. a system for steering a vehicle which uses power from the vehicle's engine and so needs less effort from the driver
power steering
steering wheel which can be easily turned due to a mechanical aid
power steering
A means of hydraulically assisted steering A belt-driven power steering pump creates system pressure The pressurized fluid is then routed into a cylinder that helps push the wheels one way or the other when the steering wheel is turned The two most common power steering complaints are noise and leaks A slipping drive-belt on the power steering pump can produce a loud squeal, especially when turning sharply A bad valve or bearings in the pump itself can make a growling noise Leaks most often occur at hose couplings or on the power cylinder seals In power rack & pinion steering units, internal leaks can be a major problem (which require replacing the entire unit with a new or rebuilt assembly) The only required maintenance for this system is to check the level of the power steering fluid periodically If low, check for possible leaks, then add fresh fluid to the pump reservoir Running the system low can ruin the pump
power steering
A steering system designed to make the turning of the steering wheel easier A power steering pump creates hydraulic pressure, which powers the steering mechanism (rack & pinion unit or steering box)
power steering
A steering system generally using hydraulic pressure to multiply the driver's effort as he turns the steering wheel so that steering effort is reduced
power steering
(Otomotiv) A device that uses hydraulic power to help the driver steer the car more easily. Cars with power steering usually have a reservoir in the power steering pump, which requires the occasional addition of powersteering fluid
power steering
automotive steering where engineer power amplifies the torque applied to the steering wheel
power steering
A device that uses hydraulic power to help the driver steer the car more easily Cars with power steering usually have a reservoir in the power steering pump, which requires the occasional addition of powersteering fluid (sometimes automatic transmission fluid)
power-assisted steering
power steering: automotive steering where engineer power amplifies the torque applied to the steering wheel
power-assisted steering
power steering
steer
be a guiding force, as with directions or advice; "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses"
steer
To conduct one's self; to take or pursue a course of action
steer
To maneuver or manipulate a person or group into a place or course of action
steer
A rudder or helm
steer
{i} young ox; bull that has been castrated and raised for beef
steer
To castrate; said of male calves
steer
A suggestion about a course of action
steer
castrated bull
steer
To be directed and governed; to take a direction, or course; to obey the helm; as, the boat steers easily
steer
{f} cause a vehicle to move in a particular direction (by means of a wheel, rudder, etc.); guide, direct, advise
steer
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
steer
When you steer a car, boat, or plane, you control it so that it goes in the direction that you want. What is it like to steer a ship this size? When I was a kid, about six or seven, she would often let me steer the car along our driveway
steer
If you steer clear of someone or something, you deliberately avoid them. I think a lot of people, women in particular, steer clear of these sensitive issues. A young ox, especially one castrated before sexual maturity and raised for beef. a young male cow whose sex organs have been removed bullock, heifer heifer
steer
direct the course; determine the direction of travelling direct (oneself) somewhere; "Steer clear of him
steer
If you steer a particular course, you take a particular line of action. Prime Minister Hun Sen has sought to steer a course between the two groups see also steering
steer
If you steer people towards a particular course of action or attitude, you try to lead them gently in that direction. The new government is seen as one that will steer the country in the right direction
steer
A young male of the ox kind; especially, a common ox; a castrated taurine male from two to four years old
steer
To direct a group of animals
steer
See the Note under Ox
steer
To direct the course of; to guide; to govern; applied especially to a vessel in the water
steer
To direct a vessel in its course; to direct one's course
steer
direct (oneself) somewhere; "Steer clear of him"
steer
direct the course; determine the direction of travelling
steer
If you steer someone in a particular direction, you guide them there. Nick steered them into the nearest seats. = guide
steer
A helmsman, a pilot
steer
To guide the course of a vessel, vehicle, aircraft etc. (by means of a device such as a rudder, paddle, or steering-wheel)
steering