floating

listen to the pronunciation of floating
İngilizce - Türkçe
{s} su yüzünde/havada yüzen
yüzme

Dan'ın ceseti yüzme havuzunda yüzüyordu. - Dan's body was floating in the swimming pool.

(Askeri) YÜZÜCÜ: Tekne, tombaz vesaire gibi batmaz vasıtalar yardımı ile su üstünde duran veya yüzen cisim
durağan olmayan
(Askeri) kısa vadeli
{s} yüzen

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

Tom havuzda yüzen bir şey gördü. - Tom saw something floating in the pool.

yüzerek
yerleşik olmayan
değişken
hareketli
{f} yüz

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

Beyaz bir bulut mavi yaz gökyüzünde yüzüyordu. - A white cloud is floating in the blue summer sky.

{f} yüz: prep.yüzerek
floating debt gayri muntazam borç
{s} dalgalanan
{s} değişen
(Tıp) Yer değiştiren, mobil
{s} yüzer

Polis, Tom'un vücudunu limanda yüzerken buldu. - The police found Tom's body floating in the harbour.

Tom'un cesedi denizde başıboş yüzerken balıkçılar tarafından bulundu. - Tom's body was found by fishemen floating adrift in the sea.

floating bridge yüzen köprü dubalı köprü
{s} döner (sermaye)
floating anchor sea anchor
{s} gezici
seyyar
floating derrick geze
{f} yüz: prep.yü
floating capital döner sermaye
bağlı olmayan
{s} sabit olmayan
süzülen
batmaz
float
batmadan yüzmek
floating booms
(Coğrafya) yüzer setler
floating bridge
(Askeri,İnşaat) yüzer ayaklı köprü
floating bridge
(Askeri,İnşaat) yüzen köprü
floating crane
(Askeri) maçuna
floating derrick
yüzer vinç
floating floor
(İnşaat) yüzer döşeme
floating load
yüzen yük
floating network
(Bilgisayar,Teknik) topraksız devre
floating policy
(Ticaret) abonman poliçesi
floating policy
(Sigorta,Ticaret) flotan poliçe
floating assets
cari aktifler
floating assets
döner sermaye
floating bridge
yüzer köprü
floating capital
döner sermaye
floating capital
işletme sermayesi
floating debt
dalgalı borç
floating dock
yüzer havuz
floating exchange rate
dalgalı döviz kuru
floating island
yüzer ada
floating money
dalgalı para
floating pier
dubalı iskele
floating point
kayan noktalı
floating point arithmetic
kayan noktalı aritmetik
floating population
gelip geçici nüfus
floating rate note
değişken faiz oranlı tahvil
floating rate of exchange
dalgalı döviz kuru
floating rib
göğüs kemiğine ulaşmayan kaburga kemiği
floating trade
deniz ticareti
floating vote
kararsız seçmen
floating voter
kararsız seçmen
floating wharf
dubalı iskele
floating zone
yüzer bölge
floating address
gezer adres
floating dept
kayan dept
floating dredge
dubali tarak
floating grid
serbest ızgara
floating holiday
Yüzen tatil
floating leaf of a water lily
bir nilüfer ile yüzen yaprak
floating liability
kısa vadeli borç
floating mine
yüzer mayını
floating mortgage
gayri muayyen ipotek
floating or swimming (in water)
yüzen ya da (suda yüzme)
floating piston
yüzer piston
floating point base
gezer nokta tabanı, kayan ayrım tabanı
floating point package
gezer nokta paketi
floating point routine
gezer nokta yordamı
floating policy
dalgalı sigorta poliçesi
floating rate
Dalgalı kur
floating ribs
yüzen kaburgalar
floating roof
Yüzer çatı
floating symbolic address
gezen simgesel adres
floating tool
kayan araç
floating votes
kayan oy
floating wharf
dubali iskele
floating-out bath
taşırma havuzu
floating-point
kayan nokta
floating-point number
gerçek sayı
floating action
sarkaç hareketi
floating aileron
(Havacılık) dengeli kanatçık
floating aileron
(Havacılık) dengeli eleron
floating aileron
(Havacılık) serbest hareketli kanatçık
floating assets
tic. cari aktifler
floating barge
(Askeri) yüzer duba
floating barrier
(Askeri) yüzer bariyer
floating beam
(İnşaat) serbest kiriş
floating body
(Askeri) yüzer cisim
floating bridge
(Askeri) Tombaz köprü
floating bridge
(Askeri) TOMBAZ KÖPRÜ, YÜZER AYAKLI KÖPRÜ: Tombazlardan veya mahallinden tedarik edilen kayık, bidon vesarire gibi, yüzücü malzemeden yapılan geçici köprü. İki türlü askeri köprü vardır; yüzücü ayaklı köprü ve sabit ayaklı köprü "fixed bridge"
floating bush
(İnşaat) serbest burç
floating bush
(İnşaat) yüzer burç
floating cage
yüzer kafes
floating caisson
(Jeoloji) yüzen keson
floating capital
(Ticaret) değişen sermaye
floating capital
tic. döner sermaye
floating capital
(Ticaret) dalgalı sermaye
floating chain
(Askeri) yüzer zincir
floating channel
(İnşaat) yüzdürme kanalı
floating city
(İnşaat) yüzerkent
floating control
şamandıra kontrolu
floating control
(Askeri) şamandıra kontrolü
floating crane
yüzer vinç
floating currency
(Ticaret) dalgalanmaya bırakılan para
floating currency
(Ticaret) yüzen para sistemi
floating debris
yüzen maddeler
floating debt
(Askeri,Ticaret) kısa vadeli borç
floating debt
(Ticaret) dalgalı borçlar
floating dock
yüzer liman
floating dock
yüzen havuz
floating dot
(Askeri) GEZER NOKTA: Bak. "floating mark"
floating dot
(Askeri) gezer nokta
floating dredge
dubalı tarak
floating dredge
(Askeri) yüzer tarak gemisi
floating drydock
(Askeri) yüzer havuz
floating element
(Dilbilim) artık öge
floating equipment
(Askeri) ORDU DENİZ VASITALARI: Boyu ne olursa olsun, Ordu'nun malı olan ve ordu tarafından kiralanan, uskurlu ve uskursuz gemiler ile gemi sınıfına girmeyen ve su üstünde kullanılan diğer her çeşit malzeme
floating gear
planet dişli
floating gill net
(Denizbilim) yüzer solungaç ağı
floating goods
(Ticaret) transit halinde olan mallar
floating grid
(Elektrik, Elektronik,Teknik) boş ızgara
floating ice
yüzen buz kütlesi
floating jetty
(Askeri) yüzer rıhtım
floating jetty
(Askeri) yüzer iskele
floating knife
(Tekstil) havada rakle
floating lever
(İnşaat) yüzer kol
floating lien
(Ticaret) dalgalı haciz
floating light
fenerli şamandıra
floating light
fenerli duba
floating line
(Askeri) su kesimi çizgisi
floating line
(Askeri) yüzme çizgisi
floating lines
(Askeri) gezer çizgiler
floating lines
(Askeri) GEZER ÇİZGİLER: Bir stereo çiftinin her baskısı üzerinde aynı teferruattaki iki noktayı birleştiren ve bu noktaların birbirlerini görüp görmediklerini belirlemeye yarayan hatlar. Bu hatlar, ya doğrudan doğruya baskıların üzerine çizilir, veya çizgi, şeffaf malzemeden şerit vasıtasıyla, iki nokta üzerine getirilir
floating load
yuzen yuk
floating log
(Spor) yüzer parakete
floating manager
yedek müdür
floating mark
(Askeri) gezer işaret
floating mark or dot
(Askeri) GEZER İŞARET VEYA NOKTA: Bir fotoğraf çiftinin stereoskopik kaynaşmasıyla oluşan üç boyutlu bir sahada yer işgal ediyormuş gibi görünen ve stereoskopik modelin incelenmesi ve ölçülmesinde bir müracaat noktası olarak kullanılan bir işaret
floating matter
yüzer madde
floating mine
(Askeri) yüzer mayın
floating mine
(Askeri) YÜZER MAYIN: Deniz mayın harbinde yüzeyden görülebilen bir mayın. Ayrıca bak. "drifting mine", "free mine", "watching mine", "mine"
floating network
topraksiz devre
floating oval
(Bilgisayar) yüzen oval
floating pier
(Askeri) yüzer iskele
floating pile
yüzen kazık
floating pile
sürtünme kazığı
floating pipeline
(Askeri,İnşaat) yüzer boru hattı
floating plane
(Havacılık) yüzer uçak
floating plug
(Mekanik,Teknik) yüzer malafa
floating point
(Bilgisayar,Teknik) gezer nokta
floating point
Kayan Nokta
floating point representation
kayan noktali gosterim
floating point unit
(FPU) Kayan Nokta Birimi
floating quay
(Askeri) yüzer rıhtım
floating rates
(Politika, Siyaset) dalgalı kurlar
floating reserve
(Askeri) amfibi ihtiyat kıtaları
floating reserve
(Askeri) AMFİBİ İHTİYAT KITALARI: Amfibi harekatta ihtiyaç görüldüğü müddetçe gemide tutulan ihtiyat kuvvetler
floating rib
{i} ucu bağımsız kaburga kemiği
floating rib
(isim) ucu bağımsız kaburga kemiği
floating ring
askılı halka
floating roller
yüzer merdane
floating rule
(İnşaat) sıva mastarı
floating seal
(İnşaat) yüzer keçe
floating slab
(İnşaat) yüzer plak
floating smoke pot
(Askeri) YÜZÜCÜ SİS KUTUSU: Ateşlendiği zaman yoğun bir duman hasıl eden ve geçici bir perde meydana getirmek üzere suyun üstünde yüzen harp malzemesi. Ayrıca bakınız: "smoke pot"
floating specks
(Tıp) sinek uçuşması
floating spring
kayar yay
floating support
(İnşaat) gezer mesnet
floating target
(Askeri) yüzer hedef
floating target
(Askeri) YÜZER HEDEF: Su üstünde durabilen hedef. Ayrıca bakınız: "fixed target
floating top
(Matbaacılık, Basımcılık) yüzer üst
floating trawl
(Denizbilim) yüzer trol
floating trush
(Askeri) yüzer çöp
floating voter
(Politika, Siyaset) yüzer gezer oy
floating zero
kayan sifir
floating zero
(Bilgisayar,Teknik) kayan sıfır
float
{f} su yüzünde/havada yüzmek/gitmek
float
{i} yüzen şey
float
su üstünde yüzen herhangi bir şey
float
kesirli
float
{f} piyasaya çıkarmak
float
{i} şamandıra
float
yüzmek

Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif. - The substance is light enough to float on the water.

float
(Mukavele) iş programını koruması açısından başlangıç ya da bitiş tarihi programlanana göre şart olmayan bir faaliyete veya faaliyet sırasına işaret eden programlanmış termin
float
{f} süzülmek
float
(Ticaret) ihraç etmek
float
can yeleği
float
kayak
float
mastar
float
(Ticaret) çıkarmak
float
neşretmek
float
su yüzünde götürmek
float
(Bilgisayar) kayan
float
(Bilgisayar) kayan nokta
float
yüzdürücü
float
(Bilgisayar) kaydırma
float
yüzme

Bir elma suda yüzer ama bir armut yüzmez. - An apple floats in water, but not a pear.

Bir elma suda yüzecektir, bir armut yüzmeyecektir. - An apple will float in water, a pear won't.

float
kurmak şirket
float
su yüzünde gitmek
float
(Ticaret) (şirket) kurmak
float
(Denizbilim) yüzertop
float
su kayağı
float
(İnşaat) bolluk
float
şamandra
float
(Ticaret) piyasaya sürmek
float
hayal olmak
float
birikmiş para
float
su üstünde durmak
float
uçmak
float
hisse senedi satarak iş kurmak
float
birikim
float
hafif şamandıra
İngilizce - İngilizce
Present participle of float
Not fixed in position, opinion etc.; free to move or drift

In China, the large floating population has tended to gravitate to cities.

That which floats or float

floating buoys.

Smoothing the surface of wet concrete using a large flat tool (float)
The action associated with the trotting gait of the Arabian horse
See Floating threads, above
When used in conjunction with an interest rate, it specifies that the rate has not yet been determined
Toolbar that can appear anywhere on the work surface
(of a part of the body) not firmly connected; movable or out of normal position; "floating ribs are not connected with the sternum"; "a floating kidney"
Term often used by brokers to describe the distribution of a new or secondary issue through a public offering
a defect consisting of the preferential raising to the surface of one or more components during drying In a pigmented coating where the final colour is based on a mixture of several pigments, it happens when one or more pigments float to the surface, originating a colour different from the expected one It is caused by too great a difference in pigments' specific gravity and poor wetting of pigments
Free or lose from the usual attachment; as, the floating ribs in man and some other animals
a length of warp yarn which passes over two or more weft threads (rather than intersecting with them) in a woven structure
The condition where a common mode voltage exists between an earth ground and the meter or circuit of interest (Low of circuit is not at earth potential )
Characteristics of some pigments to separate from solution and migrate to the surface of pain film while still wet
A positive attribute that pertains to soundstaging in which the phantom images seem to exist independently of the loudspeaker positions, giving the impression that the speakers are absent Refer to "Beyond-the-Speakers Imaging," "Depth," & "Layering " The opposite of "Flat" & "Wander "
borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed"
Floating threads
the act of someone who floats on the water borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed"
Point Writing numbers that may have a decimal value and may be large in size
A dialog box, tool box, or other part of MicroStation's graphical user interface that can be positioned freely on screen
inclined to move or be moved about; "a floating crap game"
{i} resting or moving on liquid or air
TLP's, spars, Ship-shaped, mobile, semi-submersibles
3 wire tri-state control
{s} resting on liquid or air, buoyed by liquid or air; moving lightly from place to place; not fixed, not permanent
continually changing especially as from one abode or occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
(diacritic, accent, mark) (See nonspacing mark )
a condition where the voltage on a line relative to a reference point is not defined due to the lack of an electrical connection or due to very high source impedance
Refers to a circuit that has no connection to ground
The next to last stage in concrete work, when you smooth off the job and bring water to the surface by using a hand float or bull float
Referring to a circuit which has no connection to ground
not definitely committed to a party or policy; "floating voters"
Freely suspending in water of an object
often changing, and not staying the same. the activity of sitting in a flotation tank in order to relax, or to treat illness or injury
the act of someone who floats on the water borne up by or suspended in a liquid; "the ship is still floating"; "floating logs"; "floating seaweed" inclined to move or be moved about; "a floating crap game
The tendency of some pigments to separate and float to the surface Also called flooding and results in a streaked or spotty application
inclined to move or be moved about; "a floating crap game
The interest rate and fees not established at the time of application They may fluctuate up or down with the market until the lender and borrower agree to set them
most or all of the plant is on the water surface
Buoyed upon or in a fluid; a, the floating timbers of a wreck; floating motes in the air
Resting on the surface of the water; buoyant (8)
(used for exchange rates, interest rates, etc ) able to change according to supply and demand
Not funded; not fixed, invested, or determined; as, floating capital; a floating debt
the act of someone who floats on the water
The process of rendering oysters and scallops plump by placing them in fresh or brackish water; called also fattening, plumping, and laying out
The second coat of three-coat plastering
afloat
floating feeling
A combined feeling of light-headedness and dizziness, as if floating
floating island
A French cold dessert consisting of an "island" of meringue, made of egg whites and sugar, floating in a "sea" of custard
floating islands
plural form of floating island
floating palette
A palette window that floats above other standard windows. Often the default behavior for contemporary palettes
floating palettes
plural form of floating palette
floating point
of the internal representation of such a number as a pair of integers
floating point
of a number, written in two parts as a mantissa (the value of the digits) and characteristic (the power of a number base) e.g. 0.314159 x 101
floating point operation
any simple operation, such as addition, multiplication or division, that a particular computer can perform using a single operation
floating point operations
plural form of floating point operation
floating vote
vote held by a floating voter, and as such it is an unpredictable vote
floating voter
a person who does not always vote for the same political party, but usually decides on the basis of policies
floating voters
plural form of floating voter
floating votes
plural form of floating vote
floating-point number
A real number held as a pair of integers, one representing the mantissa and the other representing the exponent. The base is normally 10, 16 or 256 depending on the computing system
floating-point number
A number written in the form a x bc e.g. 3.75 x 103
floating-point unit
A microprocessor that performs floating-point arithmetic. In older models of computer the FPU was not integrated into the central processing unit, but rather as a coprocessor if included at all
floating-point units
plural form of floating-point unit
floating-point number
A real number that is represented by a pair of distinct numerals The real number is the product of the fractional part, one of the numerals, and a value obtained by raising the implicit floating-point base to a power indicated by the second numeral
floating-point number
Often referred to in mathematical terms as a "rational" or real number, this is just a number that can have a fractional part See also "Double-Precision" and "Single-Precision "
floating day
a paid day from work taken at a time chosen by the employee
floating holiday
a paid holiday from work taken at a time chosen by the employee
Floating Point Unit
processing unit which calculates high-level mathematical operations (Computers)
floating bridge
bridge (military or otherwise) which floats on the water supported by flotation devices (boats, rafts, etc.)
floating capital
circulating capital, capital within a business that is constantly changing hands or being transferred from one form to another
floating charge
Charge or assignment on a company's total assets as security for a loan on total assets without citing specific assets
floating charge
that successively attaches to such assets as a person may have from time to time, leaving him more or less free to dispose of or encumber them as if no such charge or lien existed
floating charge
placing a lien upon a debtor's assets
floating charge
A charge, lien, etc
floating charge
A general charge on some or all assets of an enterprise which are not attached to specific assets and are given as security against a debt
floating charge
A type of security interest that charges the debtor's property but does not specify particular assets or pieces of equipment until the security interest or instrument is crystallized
floating charge
Security taken by lender which floats over all the assets and crystallises over particular assets if the security is required
floating charge
a charge held over general assets of a company The assets may change (such as stock) and the company can use the assets without the consent of the secured creditor until the charge "crystallises" (becomes fixed) Crystallisation happens on the appointment of an administrative receiver, on the presentation of a winding-up petition or as otherwise provided for in the document creating the charge
floating charge
A security which allows a company the free use of its assets until the security is called up when it attaches to all the assets of the company
floating debt
debt (consisting of notes, drafts, etc.) which is payable within a short time
floating dock
floating structure which may be lowered in the water to admit a ship and then raised to keep it dry, floating dry dock
floating dock
dry dock that can be submerged under a vessel and then raised
floating exchange rate
exchange rate that changes according to the market's buyers
floating fern
aquatic fern of tropical America often used in aquariums pantropical aquatic fern
floating interest
interest rate that is not fixed, changing interest rate
floating interest rate
interest rate that changes according to the market's buyers
floating island
A dessert of soft custard with mounds of beaten egg whites or whipped cream floating on its surface
floating island
dessert made of custard with floating quantities of beaten egg whites; floating piece of land similar to an island
floating license
A floating license allows you to use the software on any client PC on your network because a SentinelLM license server manages the use of the license tokens among the clients
floating license
Anyone on the network can run a licensed ANSYS product, up to the limit specified in the license file Floating licenses require the license manager daemon (lmgrd) and the vendor daemon (ansyslmd) to be running to count the concurrent usage of the licenses
floating lien
(Finance) general attachment against the assets of a company or against a specific type of assets
floating mine
an explosive mine designed to destroy ships that bump into it
floating mine
explosive device which floats in the water
floating point
A catagory of numerical values that have a fractional component
floating point
This is a particular way of representing numbers on computers similar to the scientific notation for writing numbers (e g 0 31415 x 101 also written as 0 31415E1 by computers where `E1' means `x 101') It is almost universally used to represent numbers that are not integers (0,1,2 ) Operations such as addition, multiplication and division using these number are usually the most time consuming parts of scientific computations and the number of such operations that can be performed each second is used as a (crude) measure of computer performance See FLOPS
floating point
A method of representing numbers in which the decimal (binary) point is permitted to "float" to different locations within the number Some of the bits devoted to storing the number are devoted to keeping track of the point
floating point
Numbers with decimal places See Double
floating point
The representation of numbers in terms of mantissa and base raised to some power so that the decimal point floats during calculations; scientific notation
floating point
Calculations that use an exponent with numbers to indicate the location of the decimal "floating" point is known as Floating Point Arithmetic These numbers have two parts: a mantissa and an exponent The mantissa designates the digits in the number and the exponent designates the position of the decimal point
floating point
Numbers that can have a fractional part and exponent 1 5, pi, and -1 2e157 are all floating point numbers The floating point type in A is dbl
floating point
system in which a quantity is denoted by one number multiplied by a power of the number base
floating point
A representation for rational numbers (and an approximation for real numbers) that uses 32 bits of storage In Java, implemented by the primitive type float Contrast double precision floating point
floating point
Scientific notation; a form of representation of numbers in which the number is represented in two parts, the argument or fixed-point part, and the exponent The exponent is that power of the radix by which the argument must be multiplied to give the true value of the number The use of floating-point representation and arithmetic in a computer facilitates storage and manipulation of numbers in a wider range of magnitudes than is normally practicable and with a consistent relative degree of precision
floating point
A technique for representing numbers without using a fixed-position point in order to improve the calculating capability of the CPU for arithmetic with real numbers
floating point
A decimal number in which the number of places after the decimal point does not remain fixed, but is regularly recalculated
floating point
A variety of real number which is represented to a specified number of significant figures regardless of how big or small it is
floating point
non-integral arithmetic A floating-point number is typically represented as a base-two fraction part and an exponent
floating point
A floating sector of Mainframe - it's mainly made up of a giant park and golf course RB: 1
floating point
A number whose bit structure is composed of a mantissa and exponent, whose ASCII representation contains an explicit decimal point and may include a power-of-ten exponent
floating point
A system or number representation based on the assumption that you know the answer already
floating point
A binary data type type used to hold a numerical value while allowing the number of decimal places to float or move around Much like the way the decimal point moves around on a calculator automatically as more or less precision is necessary to represent a number There are many standard storage formats for floating point values Compare to integer
floating point
Using an exponent with numbers in order to indicate the location of the decimal point
floating point
The absolute limit before floating control is lost
floating point
1 refers to numbers that may have a fractional part - in Java the floating point types are double and float
floating point
A decimal point with a location that is not fixed so it can accommodate numbers of varying lengths before or after the decimal point  Often used in computer operations
floating point
The term floating point is derived from the fact that there is no fixed number of digits before or after the decimal point; that is, the decimal point can float A floating point number is a real number, a number that can contain a fractional part
floating point
In computer operations, a positional notation in which corresponding places in different quantities are not necessarily occupied by coefficient of the same power of the base Compare fixed point
floating point
A computer representation of a real number
floating point calculation
calculation operation of numbers containing decimals, calculation of fractional numbers
floating rate
Rather than a fixed interest or coupon rate, some bonds and CDs have a floating interest rate which is adjusted periodically to market conditions It is also called Variable Rate
floating rate
Also known as Variable Rate The interest rate charged on a mortgage that changes whenever your institution wants it to - almost always because of market or competitive pressures For existing borrowers, this rate can go up 'promptly' in response to market changes, but tends fall much more slowly Each time it changes, you do not necessarily have an automatic right to switch to a fixed rate - to do that you will have to enter into new negotiations with your institution (and possibly pay new fees) When considering a Variable or Floating rate, make sure you understand what will happen to your payments when the rate changes Will your a) payments go up or down? or, b) term of loan be lengthened or shortened? In both cases, each option can have a dramatic effect on the total amount of interest you will pay over the life of the loan
floating rate
A dividend rate for preferred stock that is tied to the bank prime interest rate (See Refer to page 472)
floating rate
Interest rate that is reset periodically, usually every couple of months or sometimes daily
floating rate
An interest rate which moves in line with market or benchmark rates instead of remaining constant for the life of the loan
floating rate
A finance term used to explain the spread on a variable interest rate loan Developers and builders often borrow money at an interest rate tied to the prime rate, for example, 'prime plus two ' This means that if the prime rate is 10% the builder pays 12% on the money borrowed However, if the prime increases to 11%, then the interest rate charged by the lender floats upward to, in this case, 13%
floating rate
An interest rate that is benchmarked to other rates (such as the rate paid on U S Treasuries), allowing the interest rate to change as market conditions change
floating rate
A situation where the interest rate or rate of exchange is determined solely by market forces
floating rate
An interest rate which moves in line with market or benchmark rates instead of remaining constant for the life of the loan Gearing: The ratio of your own loan amount to the value of your security
floating rate
is an interest rate that moves up or down, according to market interest rates
floating rate
Rate of interest chargeable on a loan that is variable according to a specified index or the national prime rate The loan rate is said to "float" on top of the specified index by a set amount: i e the loan may be set at Prime Rate plus 2%, meaning if the Prime Rate is 6%, the loan interest rate will be 8%
floating rib
A false rib whose anterior end is unattached. The lowest two pairs of human ribs are floating ribs
floating rib
{i} (Anatomy) rib that is not attached to the sternum (one of the last two ribs)
floating toolbar
toolbar which can be moved
floating valve
movable floating device which opens and closes a passage (in a pipe, etc.)
floating voter
A floating voter is a person who is not a firm supporter of any political party, and whose vote in an election is difficult to predict. someone who does not always vote for the same political party at elections
floating votes
votes of people who are not permanently attached to any political organization
floating(a)
(of a part of the body) not firmly connected; movable or out of normal position; "floating ribs are not connected with the sternum"; "a floating kidney
floating(a)
not definitely committed to a party or policy; "floating voters"
floating-moss
free-floating aquatic ferns
floating-point notation
a radix numeration system in which the location of the decimal point is indicated by an exponent of the radix; the floating-point representation of 0
floating-point notation
12-2 where -2 is the exponent
floating-point notation
0012 is 0
floating-point number
a number represented in floating-point notation
floating-point number
an approximate representation of a real number value in scientific notation, consisting of a fractional part (mantissa) and an exponent E g 0 196E31 represents the number 0 196 10^31
floating-point operation
an arithmetic operation performed on floating-point numbers; "this computer can perform a million flops per second
float
To be viable

That's a daft idea... it'll never float.

float
To perform a float
float
Premiums taken in but not yet paid out

We make a lot of interest from our nightly float.

float
A buoyant device used to support something in water or another liquid

Attach the float and the weight to the fishing line, above the hook.

float
A maneuver where a player calls on the flop or turn with a weak hand, with the intention of bluffing after the next community card
float
A small sum of money put in a cashier's till at the start of business to enable change to be made
float
A tool similar to a rasp, used in various trades
float
To have an exchange value determined by the markets as opposed to by rule

The yen floats against the dollar.

float
To drift or wander aimlessly

Images from my childhood floated through my mind.

float
An elaborately decorated trailer or vehicle, intended for display in a parade or pageant

That float covered in roses is very pretty.

float
Of an object or substance, to be supported by a liquid of greater density than the object so as that part of the object or substance remains above the surface

The oil floated on the vinegar.

float
To be capable of floating

Oil floats on vinegar.

float
The total amount of checks/cheques or other drafts written against a bank account but not yet cleared and charged against the account

No sir, your current float is not taken into account, when assets are legally garnished.

float
A sort of trowel used for finishing concrete surfaces

When pouring a new driveway, you can use a two-by-four as a float.

float
To allow (the exchange value of a currency) to be determined by the markets

Increased pressure on Thailand's currency, the baht, in 1997 led to a crisis that forced the government to float the currency.

float
A small battery-powered vehicle used for local deliveries, especially in the term milk float
float
To issue or sell shares in a company (or units in a trust) to members of the public, followed by listing on a stock exchange
float
To use a float (tool)

It is time to float this horse's teeth.

my back teeth are floating
I have a strong need to urinate

Where's the restroom? My back teeth are floating!.

float
The cork or quill used in angling, to support the bait line, and indicate the bite of a fish
float
{v} to swim on the surface, to deluge
float
{n} any thing swimming on the water, a raft
be floating on air
(deyim) Be very happy and excited because something very pleasant has happened to you
my back teeth are floating
(Argo) (Aus) I have to piss immediately! I need to pee! I have a strong need to urinate!

Where's the restroom? My back teeth are floating!.

Giga Floating Point Operations
(Computers) unit of measurement equal to one billion floating point operations per second (used to evaluate processing speed), GIGAFLOP
float
a hand tool with a flat face used for smoothing and finishing the surface of plaster or cement or stucco
float
To drift gently through the air
float
a drink with ice cream floating in it
float
The amount of time that an activity may be delayed from its early start without delaying the project finish date Float is a mathematical calculation and can change as the project progresses and changes are made to the project plan Also called slack, total float, and path float See also free float
float
The percentage of a company's stocks that is held by the public and not by insiders A limited supply of stock means more buyers than sellers for recently public New Economy companies in high demand no-brainer spaces This supply-and-demand imbalance is what rockets these stocks to their first 500 to 1,000 percent wave of appreciation
float
Currency: Exchange rate policy that does not limit the range of the market rate Equities: Number of shares of a corporation that are outstanding and available for trading by the public, excluding insiders or restricted stock on a when-issued basis A stock's volatility is inversely correlated to its float
float
{f} stay on the surface of a liquid; drift; vacillate; cause to float, set afloat; flood; hover; establish; sell stock
float
Text objects like sidebars, figures, tables, and graphics are said to float when their actual place in the document is not fixed For presentation on a printed page, for instance, a graphic may float to the top of the next page if it is too tall to fit on the page in which it actually falls, in the sequence of words and the sequence of other like objects in a document
float
A coal cart
float
A float is a truck on which displays and people in special costumes are carried in a festival procession. see also milk float
float
When a cardholder makes a purchase or obtains an advance, the transactions may not post for a few days The charge amount is not added to the balance of the account until the transaction does post The time between purchase and posting is referred to as the float
float
This is term given to the process where a company offers its shares to the public and lists on a stock exchange
float
A float is a small amount of coins and notes of low value that someone has before they start selling things so that they are able to give customers change if necessary
float
To move quietly or gently on the water, as a raft; to drift along; to move or glide without effort or impulse on the surface of a fluid, or through the air
float
The number of outstanding shares in a corporation available for trading by the public A small float means the stock will be more volatile, since a large order to buy or sell shares can influence the stock's price dramatically A large float will mean a stock is less volatile Since small-capitalization stocks tend to have less shares outstanding than larger companies, their float is smaller and they tend to be more volatile The same is true for closely-held companies Also see liquidity BACK TO TOP
float
be afloat; stay on a liquid surface; not sink circulate or discuss tentatively; test the waters with; "The Republicans are floating the idea of a tax reform
float
See Flote, n
float
n 1 A floating platform that's anchored near the shore for the use of boats or swimmers 2 The sum of money represented by checks outstanding that have not yet been cashed 3 The time between writing a check or charging a purchase on a credit card and the actual withdrawal of funds to cover it
float
set afloat; "He floated the logs down the river"; "The boy floated his toy boat on the pond"
float
A mass of timber or boards fastened together, and conveyed down a stream by the current; a raft
float
To move in a particular direction with the liquid in which one is floating
float
Anything used to buoy up whatever is liable to sink; an inflated bag or pillow used by persons learning to swim; a life preserver
float
A float is a small object attached to a fishing line which floats on the water and moves when a fish has been caught
float
Used in the context of general equities Currency: exchange rate policy whereby the authorities do not accept an obligation to limit the range of the market rate Equities: number of shares of a corporation that are outstanding and available for trading by the public, excluding insiders or restricted stock on a when issued basis A stock's volatility is inversely correlated to its Float
float
the time interval between the deposit of a check in a bank and its payment
float
something that remains on the surface of a liquid
float
A float is a light object that is used to help someone or something float
float
Text objects like sidebars, figures, tables, and graphics are said to float when their actual place in the document is not fixed For presentation on a printed page, for instance, a graphic may float to the top of the next page if it is too tall to fit on the page in which it actually falls, in the sequence of words and the sequence of other like objects in a document
float
To automatically adjust a parameter as related parameters change
float
Funds committed to be paid but not yet paid
float
Number of a company's shares that are outstanding and available for trading by the public; generally represents shares outstanding less shares restricted to insiders, affiliates, control persons, and individuals holding shares restricted under Rule 144
float
Objects such as side bars, pictures, tables and charts are called floats when they don't have a fixed placement on the text For a printed text, the chart can appear either at the top or at the bottom of the page It can also be placed on the next page if that's too large
float
If a government floats its country's currency or allows it to float, it allows the currency's value to change freely in relation to other currencies. A decision by the Finns to float their currency sent a shudder through the foreign exchanges 59 per cent of people believed the pound should be allowed to float freely
float
To pass over and level the surface of with a float while the plastering is kept wet
float
Something that floats in or through the air hangs in it or moves slowly and gently through it. The white cloud of smoke floated away
float
Short form of floating-point number
float
The so-called float is the number of shares of a security that are outstanding and available for trading by the public
float
(Ticaret) 1) In project management, the amount of time a task can slip past its scheduled duration without delaying the entire project 2) In inventory control, the amount of stock placed between two manufacturing operations
float
See Float board (below)
float
Allowing the rate and points to vary with changes in market conditions The borrower may elect to lock the rate and points at any time but must do so a few days before the closing Allowing the rate to float exposes the borrower to market risk, and also to the risk of being taken advantage of by the loan provider
float
A small sum of money put in a cashiers till at the start of business to enable change to be made
float
If a company director floats their company, they start to sell shares in it to the public. He floated his firm on the stock market The advisers are delaying the key decision on whether to float 60 per cent or 100 per cent of the shares
float
Something that floats lies on or just below the surface of a liquid when it is put in it and does not sink. Empty things float. sink
float
To cause something to be suspended in a liquid of greater density; as, to float a boat
float
move lightly, as if suspended; "The dancer floated across the stage"
float
A soft beverage with a scoop of vanilla ice-cream floating in it
float
the number of shares outstanding and available for trading by the public
float
The number of shares outstanding of a particular common stock
floating