restless

listen to the pronunciation of restless
İngilizce - Türkçe
hiç durmayan
huylanmak
erinçsiz
hareketli

Bu çocuklar her zaman hareketlidirler. - These kids are always restless.

kıpır kıpır
rahatsız
huzursuz

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Tom bütün gün huzursuz. - Tom has been restless all day.

yerinde duramayan
kıpırdak
uykusuz
(Tıp) Durmaksızın hareket eden, huzursuz
rahatsız/hareketli
{s} dalgalı
{s} tez canlı

Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı. - Children are often impatient and restless.

Sen neden her zaman tez canlısın? - Why are you always so restless?

{s} kararsız
{s} uykusuz (gece)
vesvessli
{s} vesveseli
dinmeyen
değişiklik isteyen
hiç rahat durmaz
hareketsiz kalamayan
restlesslyrahat durmadan
uyuyamaz
tedirgin
kıpır
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

rest
dinlenme

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

Mary, tatili sırasında dinlenmeyi çok ümit ediyor. - Mary hopes to rest a lot during her vacation.

rest
{f} dinlenmek

Tom, bütün gün çalışıyordu, dinlenmek istedi. - Tom, who had been working all day, wanted to have a rest.

Canınız dinlenmek istiyor mu? - Do you feel like resting?

rest
istirahat

Birkaç günlük istirahat sana iyi gelecektir. - A few days' rest will do you good.

Eve git ve iyi bir gece istirahati al. - Go home and get a good night's rest.

restless legs syndrome
(Tıp, İlaç) Huzursuz bacak sendromu
restless sleep
husursuz uyku
rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
rest
{i} geri

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Dinlenme yerine, o her zamankinden çok daha sıkı çalıştı. - Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

rest
aynen kalmak
rest
dayamak
grow restless
Huzursuz olmak
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
rahat etmek
rest
bakiye
rest
dayanak
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
durak
grow restless
Huzursuzlanmak
rest
asayiş
rest
(Fizik) hareketsiz
rest
dayandırmak
rest
(Fizik) durağan
rest
soluklanmak
rest
sükün
rest
sükünet
rest
soluk almak
rest
nefes almak
rest
tatil

Ben yaz tatilinde bir restoranda çalıştım. - I worked at a restaurant during summer vacation.

Mary, tatili sırasında dinlenmeyi çok ümit ediyor. - Mary hopes to rest a lot during her vacation.

rest
dikmek (bakış)
rest
huzur

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Ormandaki sessizlik huzur verici. - The silence in the forest is restful.

rest
rahatlamak
rest
yuva
rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
artan

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

rest
oturmak

ABD'de bir restorana girerken seçeneğin vardır, sigara içilen ya da sigara içilmeyen yerde oturmak. - In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.

Tom'un gerçekten tek istediği oturmak ve dinlenmek için bir yerdi. - All Tom really wanted was a place to sit down and rest.

rest
kalmak
rest
ebedi istirahatta olmak
rest
dinginlik
rest
ölmek
rest
dinlen

Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu. - An old man was resting in the shade of the tree.

Yaşlı bir adam ağacın altında dinleniyordu. - An old man was at rest under the tree.

rest
geri kalan

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

rest
güvenmek
restlessness
hareketlilik
restlessness
tedirginlik
suspicious and restless
pirelenmek
rest
dem alış
rest
işlemezlik
rest
bağlı olmak
rest
dincelmek
rest
es
rest
durup dinlenmek
rest
gömülü olmak
rest
mesnet
rest
diğerleri

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

Diğerleri gibi olma. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. - Don't be like the rest of them. You're so beautiful just the way you are.

rest
sükun
rest
dem almak
rest
erinç
rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
ara vermek
rest
yatmak
rest
yaslamak
rest
rahat

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim. - I felt out of place in the expensive restaurant.

rest
ötekiler
rest
kalanlar

Kalanları alabilirsiniz. - You can have the rest.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
bel bağlamak
rest
elinde olmak
rest
durma

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
gerisi

Üç gün önce Boston'a vardım fakat ailenin gerisi yarına kadar buraya gelmeyecek. - I arrived in Boston three days ago, but the rest of the family won't get here until tomorrow.

Hikayenin gerisini duyalım. - Let's hear the rest of the story.

restlessly
ara vermeksizin
rest
istinat etme
rest
dayanağı
rest
dinleniyorum
rest
{i} uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
{f} koymak
rest
oturtmak
rest
geriye kalan

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

Tom ömrünün geriye kalanını hapiste geçirmek istemiyor. - Tom doesn't want to spend the rest of his life in jail.

rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
{i} artık

Artık bunun gerisinin nasıl gittiğini bilmiyorum. - I don't know how the rest of it goes anymore.

Tom bir zamanlar ucuz bir restoranda yemek yedi ve gıda zehirlenmesi oldu, bu yüzden artık nerede yemek yediği hakkında çok dikkatli. - Tom once ate at an cheap restaurant and got food poisoning, so now he is very careful about where he eats.

rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{f} mola vermek
rest
{f} uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
{f} çıkarmak
rest
{f} yaslanmak
rest
{f} ebedi istirahatte olmak
rest
{i} misafirhane
rest
sükunet
rest
{f} olmaya devam etmek
rest
as for the rest kalanına gelince
rest
{i} müz. es
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
rest
{i} mezar
rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
all the rest kalanların hepsi
rest
{i} ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
{f} uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
ihtiyat akçesi
restlessly
kıpır kıpır
restlessly
vesveseli bir şekilde
restlessly
huzursuzca

Huzursuzca volta atmayı sürdürdü. - He keeps pacing up and down restlessly.

Tom huzursuzca uyudu. - Tom slept restlessly.

restlessly
(zarf) kıpır kıpır
restlessness
{i} huzursuzluk
restlessness
(Tıp) Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk
restlessness
{i} yerinde duramama
restlessness
{i} rahatsızlık
restlessness
{i} tez canlılık
restlessness
{i} uykusuzluk
Türkçe - Türkçe

restless teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

rest
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü
rest
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü
İngilizce - İngilizce
Without rest; unable to be still or quiet; uneasy; continually moving

She sat, restless and nervous, and tried to concentrate.

Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose; eager for change; discontented

A restless ambition.

Deprived of rest or sleep

They remained restless, sitting by the window the entire night.

Not allowing or affording rest

The night before his wedding was a restless one.

{a} void of rest, uneasy, unsettled
{s} not still, unable to remain still; nervous, uneasy; lacking rest, lacking repose; constantly moving, perpetually in motion
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose or quiet; eager for change; discontented; as, restless schemers; restless ambition; restless subjects
worried and uneasy ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind
marked by a lack of quiet; not conducive to rest; "spent a restless night"; "fell into an uneasy sleep"
If someone is restless, they keep moving around because they find it difficult to keep still. My father seemed very restless and excited. + restlessness rest·less·ness Karen complained of hyperactivity and restlessness. + restlessly rest·less·ly He paced up and down restlessly, trying to put his thoughts in order
If you have a restless night, you do not sleep properly and when you wake up you feel tired and uncomfortable. The shocking revelations of the 700-page report had caused him several restless nights
Passed in unquietness; as, the patient has had a restless night
worried and uneasy
unable to relax or be still; "a constant fretful stamping of hooves"; "itchy for excitement"; "a restless child"
Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a restless child
ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind"
If you are restless, you are bored, impatient, or dissatisfied, and you want to do something else. By 1982, she was restless and needed a new impetus for her talent. + restlessness rest·less·ness From the audience came increasing sounds of restlessness
Not affording rest; as, a restless chair
restless legs syndrome
feeling of uneasiness and restlessness in the legs after going to bed (sometimes causing insomnia); may be relieved temporarily by walking or moving the legs
REST
Representational State Transfer
rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
To remain
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

restlessness
The state or condition of being restless; an inability to be still, quiet, at peace or comfortable

She sat and fidgeted out of restlessness as she waited.

rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
rest
{a} taken away, deprived
rest
{n} others, those not included, remainder
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
restlessly
{a} in a restless manner, uneasily
Rest
stay off one's feet
The Young and the Restless
American television soap opera
To be restless
muggle
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
To stay, remain, be situated
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
To lean or lay
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
A set or game at tennis
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
A symbol used to denote silence
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
To relieve; give rest to
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
The repose afforded by death
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
To lie or lean or be supported
rest
be at rest
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
To stop presenting arguments
rest
To be left (in a specified condition)
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
not move; be in a resting position
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
be inherent or innate in
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
To arrest
rest
A pause in playing
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
restlessly
in a restless manner; "he cracked his knuckles restlessly
restlessly
nervously, uneasily; without repose, without rest; while in constant motion
restlessly
in a restless manner; "he cracked his knuckles restlessly"
restlessly
In a restless manner
restlessness
inability to rest or relax or be still the quality of being ceaselessly moving or active; "the restlessness of the wind"
restlessness
a lack of patience; irritation with anything that causes delay
restlessness
the quality of being ceaselessly moving or active; "the restlessness of the wind"
restlessness
{i} inability to remain still; nervousness, uneasiness; state of lacking repose; state of being constantly in motion
restlessness
a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of restlessness"
restlessness
The state or condition of being restless; an inability to be still, quiet, or comfortable
restlessness
inability to rest or relax or be still
Türkçe - İngilizce

restless teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rest
last stake
içi dar impatient, restless
(person)
restless