incidence

listen to the pronunciation of incidence
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı
(Tıp) insidans
(Gıda) oluş sıklığı
{i} of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been declining. Kolera vakaları azalmakta
vaka
(Gıda) vaka adedi
(Havacılık) giriş açısı
geliş
bir şeyin meydana gelmesi
(Ticaret) yansıma
(Havacılık) geliş açısı
oran
tekrar oranı
oluş şıklığı
angle of incidence geliş açısı
{i} rastlantı
{i} etki alanı
{i} tesadüf
{i} etki
(Diş Hekimliği) belli bir yerde ve belli bir zaman diliminde rastlanılmış belli bir hastalığın vaka adedi
{i} isabet
bir cisim veya ışmın bir düzey üzerine düşmesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sıklık
görülüş sıklığı
incidence rate
(Tıp) insidans hızı
incidence rate
(Askeri) vaka oranı
incidence angle
geliş açısı
incidence matrix
çakışıklık matrisi
incidence matrix
çakisiklik matrisi
incidence of
insidansı
incidence description
(Kanun) olay tasavvuru
incidence of a disease
hastalanma oranı
incidence of a disease
hastalananların sayısı
incidence of a tax
(Ticaret) verginin yansıması
incidence rate
(Askeri) VAKA ORANI: Bir tıbbi tedavi tesisi veya tesislerinin belirli bir süre içinde, doğrudan doğruya kabul ettikleri yeni bir hastalık veya sakatlık ya da bir hastalıklar veya sakatlıklar grubundan vakalar miktarının, bu tıbbi tedavi tesisi veya tesisleri tarafından, aynı süre içinde, başlıca tıbbi tedavilerini yaptıkları birliklerin kuvvet ortalamasına oranı. Bu oran, genellikle, yıllık vaka adedi, yıllık kuvvet ortalamasının bindesi olarak ifade edilir
angle of incidence
gelme açısı
angle of incidence
geliş açısı
relative incidence
izafi etki
angle of incidence
Gelme acısı, geliş acısı; doğrudan güneş işini doğrultusu ile yüzeyin normali arasındaki açı
angles of incidence
geliş acısı
co incidence
co insidansı
angle of incidence
(Askeri) VARIŞ AÇISI: Merminin vuruş noktasında vuruş sathına dikey hat ile varış hattı arasındaki açı. Bu açı vuruş açısını tamamlar
effective incidence
(Ticaret) fiili yansıma
effective incidence
efektif yansıma
grazing incidence
(Nükleer Bilimler) yatay geliş
normal incidence
(Nükleer Bilimler) dik geliş (bkz.straight beam)
İngilizce - İngilizce
The striking of radiation or a projectile upon a surface
The extent, or the relative frequency of something happening
The act of something happening; occurrence
A measure of the risk that a person develops a new condition within a specified period of time, usually a year
casual occurrence
The direction in which a body, or a ray of light or heat, falls on any surface
statistic that equals the number of new cases of a particular disease that occur in a population during a defined period of time, usually one year
– statistic that equals the number of new cases of a particular disease that occur in a population during a defined period of time, usually one year
{i} frequency, rate of occurrence; occurrence, instance; falling of a ray of light (or anything else which moves in a straight line) on a surface (Optics, Physics)
the relative frequency of occurrence of something
the striking of a light beam on a surface; "he measured the angle of incidence of the reflected light"
The incidence of something bad, such as a disease, is the frequency with which it occurs, or the occasions when it occurs. The incidence of breast cancer increases with age. the number of times something happens, especially crime, disease etc rate incidence of
A measure of the frequency of disease Incidence refers specifically to the number of new cases of a disease during a particular period of time
The number of new cases of a disease or occurrences of an event in a particular time period, usually expressed as a rate, with the number of cases as the numerator and the population at risk as the denominator Incidence rates are often presented in standard terms, such as the number of new cases per 100,000 population
The number of new instances of a specific condition occurring during a certain period in a specified population
the number of cases of a disease, abnormality, accident, etc , arising in a defined population during a stated period, expressed as a proportion, such as x cases per 1000 persons per year 1
The frequency of new occurrences of a condition within a defined time interval The incidence rate is the number of new cases of specific disease divided by the number of people in a population over a specified period of time, usually one year
The number of new and recurrent cases of a disease that develops in a population during a specified period of time
the number of new cases of a diseases or condition in a specific population over a given period of time
The number of new cases occurring in a given population over a certain period of time
the number of new cases of a diseases or condition in a specific population over a given period of time The incidence rate is determined by dividing the number of new cases by the total population
The number of new cases of a disease in a specified population over a defined period of time
The number of new cases of a disease that develop within a specified population over a specified period of time
The number of new cases of a particular disease within a given period of time in a population being studied
refers to the number of new cases per year
The number of new cases of a specific disease occurring during a given time period
The number of new cases (as of a disease) occurring during a particular period of time (as a year)
  probability that healthy hosts will develop a disease during a specified period of time; ie the number of new cases of a disease in a population over a period of time
The rate of occurrence of some event, such as the number of individuals who get a disease divided by a total given population per unit of time
the striking of a light beam on a surface; "he measured the angle of incidence of the reflected light" the relative frequency of occurrence of something
The number of new cases of a disease occurring in a population over a specific period of time
A falling on or upon; an incident; an event
The number of new cases of a disease within a specified period of time or dose
The rate of occurrence of new cases of a disease or condition in a population at risk during a given period of time, usually one year
The number of new cases of a disease that develop in a specific time period
The number of new cases of a disease in a population over a period of time
The number of new infections that occur in a given period of time (usually a year)
incidency
incidence function
A function that assigns a pair of vertices to each edge of a graph
incidence matrix
A matrix showing the relationship between two classes of objects
incidence
The number of new cases occurring in a given population over a certain period of time
incidence
The number of new cases of a disease in a population over a period of time
incidence
the number of cases of a disease, abnormality, accident, etc , arising in a defined population during a stated period, expressed as a proportion, such as x cases per 1000 persons per year 1
incidence
The number of new cases of a disease that develop in a specific time period
incidence
The number of new cases (as of a disease) occurring during a particular period of time (as a year)
incidence
the number of new cases of a diseases or condition in a specific population over a given period of time The incidence rate is determined by dividing the number of new cases by the total population
incidence
The frequency of new occurrences of a condition within a defined time interval The incidence rate is the number of new cases of specific disease divided by the number of people in a population over a specified period of time, usually one year
incidence
The number of new infections that occur in a given period of time (usually a year)
incidence
The number of new cases of a disease or occurrences of an event in a particular time period, usually expressed as a rate, with the number of cases as the numerator and the population at risk as the denominator Incidence rates are often presented in standard terms, such as the number of new cases per 100,000 population
incidence
the striking of a light beam on a surface; "he measured the angle of incidence of the reflected light"
incidence
The number of new cases of a disease in a specified population over a defined period of time
incidence
  probability that healthy hosts will develop a disease during a specified period of time; ie the number of new cases of a disease in a population over a period of time
incidence
the relative frequency of occurrence of something
incidence
A measure of the frequency of disease Incidence refers specifically to the number of new cases of a disease during a particular period of time
incidence
The number of new cases of a disease occurring in a population over a specific period of time
incidence
the number of new cases of a diseases or condition in a specific population over a given period of time
incidence
The number of new cases of a disease that develop within a specified population over a specified period of time
incidence
refers to the number of new cases per year
incidence
statistic that equals the number of new cases of a particular disease that occur in a population during a defined period of time, usually one year
incidence
The number of new cases of a specific disease occurring during a given time period
incidence
The number of new and recurrent cases of a disease that develops in a population during a specified period of time
incidence
The number of new cases of a disease within a specified period of time or dose
incidence
The number of new instances of a specific condition occurring during a certain period in a specified population
incidence
The number of new cases of a particular disease within a given period of time in a population being studied
incidence
– statistic that equals the number of new cases of a particular disease that occur in a population during a defined period of time, usually one year
incidence
The rate of occurrence of new cases of a disease or condition in a population at risk during a given period of time, usually one year
incidence
The rate of occurrence of some event, such as the number of individuals who get a disease divided by a total given population per unit of time
angle of incidence
The angle, usually fixed, between the chord line of a wing or horizontal stabilizer and the axis of the fuselage, measured at the root. In UK called the angle of attack
angle of incidence
The angle that a straight line, ray of light, etc., meeting a surface, makes with a normal to the surface at the point of meeting
angles of incidence
plural form of angle of incidence
ıncidence
{n} an accidental, casual
tax incidence
(Ekonomi) In economics, tax incidence is the analysis of the effect of a particular tax on the distribution of economic welfare. Tax incidence is said to "fall" upon the group that, at the end of the day, bears the burden of the tax. The key concept is that the tax incidence or tax burden does not depend on where the revenue is collected, but on the price elasticity of demand and price elasticity of supply. For example, a tax on apple farmers might actually be paid by owners of agricultural land or consumers of apples
Angle of incidence
The angle between the axis of an impinging light beam and the axis perpendicular to the sample surface
Angle of incidence
When light strikes a surface it forms an angle with an imaginary line known as the : normal, which is perpendicular to the surface The angle created between the incident ray and the normal is referred to as the angle of incidence
Angle of incidence
  The angle between an incident ray and the normal to a reflecting or refracting surface   (188)
Angle of incidence
The angle between a ray which is incident on a surface, and the normal to that surface
Angle of incidence
the angle that a ray (of solar energy, for example) makes with a line perpendicular to the surface For example, a surface that directly faces the sun has a solar angle of incidence of zero, but if the surface is parallel to the sun (for example, sunrise striking a horizontal rooftop), the angle of incidence is 90° The figure accompanying the description of airmass illustrates a solar angle of incidence of 48 2° to a horizontal surface
Angle of incidence
The angle between the incident ray and the normal drawn to the point of incidence
Angle of incidence
gen The angle between the line of direction of anything (as a ray of light or line of sight) striking a surface and a line perpendicular to that surface drawn to the point of contact (see figure ) [MIL-HDBK-1908B]
Angle of incidence
  The angle between an incident ray and the normal to a reflecting or refracting surface   (188)
Angle of incidence
The angle at which the initial ray of light strikes a surface
Angle of incidence
the angle that a line makes with a line perpendicular to the surface at the point of incidence
Angle of incidence
Angle between direction of motion of waves and a line perpendicular to surface the waves are striking
Angle of incidence
The angle between the axis of an impinging light beam and a theoretical perpendicular vertical line to the specimen surface
Angle of incidence
This term is defined as the angle of the incoming light with respect to the polarizer The standard convention of normal incidence being zero degrees is used
Angle of incidence
Angle between the incident ray of light and a normal drawn to the point of reflection
Angle of incidence
Angle between the reference axis (x-axis) of an airfoil and the reference axis of the aircraft (e g fuselage center line) Constant, built into the aircraft
Angle of incidence
A fixed angle between the plane of the wing chord and the line of thrust or any other longitudinal line which is level when the fuselage is level longitudinally
Angle of incidence
(1) The angle between the direction of incoming EMR and the normal to the intercepting surface; (2) In SLAR systems this is the angle between the vertical and a line connecting the antenna and the target
Angle of incidence
The angle between an incident ray and the normal to a reflecting surface
Angle of incidence
the designed angle between the chordline of a hydroplane's wing and the water surface; the angle is fixed for ram wings but adjustable for auxiliary devices such as the horizontal stabilizer
Angle of incidence
In reference to solar energy systems, the angle at which direct sunlight strikes a surface; the angle between the direction of the sun and the perpendicular to the surface Sunlight with an incident angle of 90 degrees tends to be absorbed, while lower angles tend to be reflected
Angle of incidence
The relative pitch (leading edge up or down) angle of a wing measured between the chord line and the horizon
Angle of incidence
Angle of the wing in relation to an arbitrary line fore and aft in the fuselage
Angle of incidence
Angle between the normal to a surface and the direction of incident radiation; applies to the aperture plane of a solar collector Most modern solar panels have only minor reductions in power output within plus/minus 15 degrees The loss is a function of the cosine, so at 45 degree angle, output drops off by about 30%
Angle of incidence
the angle that energy rays make with a line perpendicular to a surface The angle of incidence determines the percentage of direct energy intercepted by a surface The rays that are perpendicular to a surface are said to be "normal" to that surface
Angle of incidence
The angle at which a canopy is trimmed to glide through the air
angle of incidence
The angle between the chord of an aërocurve and the relative direction of the undisturbed air current
angle of incidence
The angle formed by a ray incident on a surface and a perpendicular to the surface at the point of incidence
angle of incidence
angle that a line makes with a perpendicular to that surface at the point of meeting
incidences
plural of incidence
line of incidence
direction of contact
the incidence of law
degree of effect of a law, scope of the application of a law
Türkçe - İngilizce
oluş sıklığı
incidence