buildup

listen to the pronunciation of buildup
İngilizce - Türkçe
büyüme
reklâm
çoğalma
takviye
artış
gelişme
artırma
artma/gelişme
yığılma
çogalma
gelisme
artis
geliştirme
toplanma
(Askeri) GEREKLİ HADDE ÇIKARMA (KUVVET VE MALZEMEYİ): Emredilen birlik mevcutlarına ve emredilen araç, malzeme, depo ve ikmal maddeleri seviyelerine ulaşma işlemi. Terim bu işlemi meydana getiren vasıtalara da uygulanır
accumulation
{i} birikinti
accumulation
{i} birikim

Bir bulut gökyüzünde su buharının bir birikimidir. - A cloud is an accumulation of water vapour in the sky.

buildup off
Birikintiyi temizlemek, birikintiyi kaldırmak
accumulation
(Ticaret) sermaye birikimi
accumulation
toplanma
accumulation
yığma
accumulation
yığılma
accumulation
biriktirme
accumulation
toplama
accumulation
{i} birikim, birikme
accumulation
(Tıp) Biriken
accumulation
biriktirilmiş veya toplanmış şeyler
accumulation
(Tekstil) 1. biriktirme (toplama) 2. teksif etme 3. yığmak (biriktirmek, depolamak, kümelemek, toplamak, depo etmek)
accumulation
biriktirilip sermayeye eklenen faiz
accumulation
{i} yığın
accumulation
(Tıp) Üstüste verilen ilaçların birikmesi
accumulation
(Mukavele) birikme, toplanma
thrust buildup
(Askeri) çekiş oluşumu
thrust buildup
(Askeri) ÇEKİŞ OLUŞUMU: Büyük bir sıvı yakıtlı roket güç kaynağının faaliyetiyle, ateşleme safhasında başlayan ön kademede gelişen ve tam çekiş elde edildiği zaman ana kademede tamamlanan olaylar serisi
İngilizce - İngilizce
{i} gradual increase (i.e. of military forces); development; accumulation; promotion, publicity (intended to increase the popularity of something)
the act of building up an accumulation; "I envied his rapid buildup of assets"; "a military buildup in preparation for the invasion"
the result of the process of accumulation; "the buildup of leaves blocked the drain pipes
accumulation
highly favorable publicity and praise; "his letter of recommendation gave her a terrific buildup"
buildup off
something produced by building up: "fluid buildup in the lungs"
buildup off
the act or process of building up
military buildup
collection of military power in a certain area, military formation
buildup