culture

listen to the pronunciation of culture
İngilizce - Türkçe
kültür

Bu doktor bir kültür adamıdır. - This doctor is a man of culture.

Doğu ülkelerinin kültürlerinin öğrenimini yaptı. - He has studied the cultures of Eastern Countries.

bireyin kazandığı bilgi
tarım
hars
ekin
yetiştirme
{i} geliştirme
{i} medenilik
{i} medeniyet
{i} biyol. kültür
medeniyetin bir safhası
münevverlik
kültür yapmak
medeniyetecultural anthropology so
{i} ekim
(Askeri) ARAZİ ÖZELLİĞİ (İNSAN YAPISI): Bir arazi üzerinde insanlar tarafından inşa edilmiş özellikler. Buna yollar, binalar ve kanallar; sınır çizgileri ve daha geniş bir anlamda da bir harita üzerindeki isim ve yazılar da dahildir
(Tıp) Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür
laboratuvarda mikrop üretmek
{f} kültür yapmak, laboratuvarda mikrop üretmek
culture trait kültür hususiyeti
{i} bakteri kültürü
{i} üretme
irfan
terbiye
kültürü
kültürle
cultured
kültürlü

O doktor kültürlü bir adam. - That doctor is a cultured man.

Şehir çoğunlukla Londra'nın kuzeyinde en kültürlü ve kozmopolit şehir olarak kabul edilmektedir. - The city is often regarded as the most cultured and cosmopolitan city north of London.

culture conflict
kültür çatışması
culture diffusion
kültür yayılımı
culture media
(Tıp) kültür ortamı
culture medium
(Tıp) kültür buyonu
culture policy
(Politika, Siyaset) kültür politikası
culture vulture
sanat delisi
culture vulture
kültür manyağı
culture gap
kültür farkı
culture medium
kültür ortamı
culture plate
kültür kabı
culture shock
kültür şoku

Çoğumuz yabancı bir ülkede kültür şoku yaşarız. - In a foreign country most of us go through culture shock.

Kültür şoku genellikle duygusal bir lunapark hız treni olarak tanımlanır. - Culture shock is often described as an emotional rollercoaster.

Culture in Germany
Almanya Kültürü
culture analysis
kültür analizi
culture bound
kültüre özgü
culture hero
kültür kahraman
culture industry
(Sosyoloji, Toplumbilim) Kültür endüstrisi
culture shock
Kültür şoku, kültürel şok
culture vulture
Sanat ve kültüre meraklı kişi
culture-bound
kültür-bağlı
culture-led
kültüre dayalı
culture-specific
Kültüre özgü
culture and law
kültür ve hukuk
culture and society
(Eğitim) kültür ve toplum
culture fishing
kültür balıkçılığı
culture flask
(Kimya) kültür şişesi
culture lag
kültür eksikliği
culture medium
(Diş Hekimliği) bakteri üretmek için ekim yeri olarak kullanılan madde; besiyeri
culture of openness
açılık kültürü
culture shock
(Dilbilim) kültür çarpması
culture specific syndrome
(Pisikoloji, Ruhbilim) kültüre özgü sendrom
culture vulture
kültür delisi
soilless culture
Topraksız kültür tarımı uygulaması
bulk culture
(Gıda) işletme kültürü
bulk culture
(Gıda) ana kültür
cage culture
(Askeri) kafes yetiştiriciliği
consumer culture
(Ticaret) tüketici kültürü
cultured
(Hayvan Bilim, Zooloji) safkan
domestic culture
ailesel kültür
education and culture
(Eğitim) eğitim ve kültür
extensive culture
(Denizbilim) ekstansif kültür
food culture
yemek kültürü
intensive culture
(Denizbilim) intenzif kültür
intensive culture
(Denizbilim) yoğun kültür
mixed culture
karışık kültür
oral culture
(Dilbilim) sözel kültür
organization culture
(Ticaret) örgüt kültürü
political culture
siyasal kültür
pop culture
popüler kültür

İngiliz popüler kültüründeki trol-köprü ilişkisinin günümüze kadar ulaşan uzun bir tarihi vardır. - The association between trolls and bridges has a long history which marches on to this day in English pop culture.

pure culture
(Gıda) saf kültür
seed culture
(Gıda) çekirdek kültür
source culture
kaynak kültür
starter culture
başlatıcı kültür
success in popular culture
popüler kültürde başarı
superior culture
üst kültür
turkish culture
türk kültürü
urine culture
(Tıp) idrar kültürü
world culture
dünya kültürü
youth culture
(Pisikoloji, Ruhbilim) gençlik kültürü
Ministry of Culture and Tourism
Kültür ve Turizm Bakanlığı
cultured
terbiye edilmiş
glass culture
serada bitki yetiştirme
tissue culture
doku kültürü
belonging to a different culture
Farklı bir kültüre ait
civilization in decline, decadent culture
düşüş medeniyet, yozlaşmış kültür
culture of
kültürellik
expert on china and chinese culture
Çin ve Çin kültürü uzmanı
expert on roman law and culture
Roma hukuku ve kültürü uzmanı
global culture
küresel kültür
host culture
Ev sahibi kültür
institutional culture
Kurumsal Kültür
local culture
Mahallî kültür
local culture
Yerel kültür
low culture
düşük kültür
mono culture
Tekli kültür
organizational culture
örgüt kültürü
physical culture
fiziksel kültür
popular culture
Popüler kültür
religious culture
Din kültürü
starter culture
Bir fermentasyonu gerçekleştirmek üzere eklenen mikroorganizma kültürü
sub culture
alt kültür
subsistence culture
(Ekonomi) Geçinme kültürü
the Ministry of Culture and Tourism
Kültür ve Turizm Bakanlığı
universal culture
Evrensel kültür
algae culture
su yosunları kültürü
balkan culture
balkan kültürü
capillary blood culture
(Tıp) mikrohemokültür
civic culture
(Politika, Siyaset) yurttaşçıl kültür
cognition and culture
biliş ve kültür
communism and culture
(Politika, Siyaset) komünizm ve kültür
cultured
{s} aydın
cultured
{s} kültive

Japon kültive incileri dünya inci pazarının % 60'ına kadarını tekeline almıştır. - Japanese cultured pearls have come to monopolise as much as 60% of the world pearl market.

cultured
insan ürünü/kültürlü
cultured
{s} görgülü
cultured
{s} üretilmiş
cultured
ekinli
disaster culture
afete kültürü
emic culture
emik kültür
ethical culture movement
ahlaki kültür hareketi
evoked culture
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaratılmış kültür
glass culture
serada yetiştirme
high culture
(Sosyoloji, Toplumbilim) yüksek kültür
indigenous culture
yerel kültür
intermediate culture
(Gıda) ara kültür
learning culture
öğrenme kültürü
liquid culture
(Gıda) sıvı kültür
marine culture
(Askeri) deniz kültürü
national culture
milli kültür
native culture
yerel kültür
nursery culture
(Askeri) fidanlık kültürü
nursery culture ground
(Askeri) fidanlık kültür alanı
personality and culture
kişilik ve kültür
plate culture
(Diş Hekimliği) 1. Suni bir ortamda mikroorganizmaların yetiştirilmesi. 2. Bu şekilde üretilen bir grup mikroorganizma. Karışık- çeşitli değişik tür mikroorganizmaları içeren bir kültür. ( mixed culture ) saf- tek tük mikroorganizma içeren kültür. ( pure culture ) saplam
politics and culture
politika ve kültür
pond culture
(Denizbilim) havuz kültürü
popular culture
(Sosyoloji, Toplumbilim) popüler kültür hall
popular culture
(Sosyoloji, Toplumbilim) fiske…
punk culture
pank kültürü
raft culture
(Askeri) sal kültürü
religion and culture
din ve kültür
sex in popular culture
(Pisikoloji, Ruhbilim) popüler kültürde cinsellik
silk culture
kozacılık
silk culture
ipekböcekçiliği
silk culture
ipekçilik
silo culture
(Denizbilim) silo kültür
sociology of culture
kültür sosyolojisi
stab culture
(Gıda) saplama kültür
streak culture
(Gıda) sürme kültür
subjective culture
(Pisikoloji, Ruhbilim) öznel kültür
television culture
televizyon kültürü
İngilizce - İngilizce
The beliefs, values, behaviour and material objects that constitute a people's way of life
cultivation

The Culture of Spring-Flowering Bulbs.

To maintain in an environment suitable for growth (especially of bacteria)
To increase the artistic or scientific interest (in something)
The arts, customs, and habits that characterize a particular society or nation
The process of growing a bacterial or other biological entity in an artificial medium
The collective noun for a group of bacteria
Any knowledge passed from one generation to the next, not necessarily with respect to human beings
The complete way of life of a people: the shared attitudes, values, goals, and practices that characterize a group; their customs, art, literature, religion, philosophy, etc ; the pattern of learned and shared behavior among the members of a group
{v} to cultivate
{n} the act of cultivation
The beliefs, values, behavior and material objects that constitute a peoples way of life
The state of being cultivated; result of cultivation; physical improvement; enlightenment and discipline acquired by mental and moral training; civilization; refinement in manners and taste
The collection of organisms resulting from such a cultivation
the tastes in art and manners that are favored by a social group
An integrated pattern of human beliefs, values, behaviors, and institutions shared by a distinct group, the inhabitants of a region, or the citizens of a nation Used in some contexts as a synonym for the arts and other forms of social expression
In science, a culture is a group of bacteria or cells which are grown, usually in a laboratory as part of an experiment. a culture of human cells
(bacteriology) the product of cultivating micro-organisms in a nutrient medium
the raising of plants or animals; "the culture of oysters"
a people's whole way of life This includes their ideas, their beliefs, language, values, knowledge, customs, and the things they make
{i} civilization; refinement; cultivation (Agriculture); bacteria or germs grown for scientific study (Biology)
a set of learned beliefs, values and behaviors--the way of life--shared by the members of a society
– the customs, beliefs, and ways of life of a group of people
a test to see whether there are TB bacteria in your phlegm or other body fluids This test can take 2 to 4 weeks in most laboratories
Archaeologically, a human population that shared a similar economic life style, activities and beliefs which can be recognized through the identification of residual remains and artifacts which were left behind by the group
all the knowledge and values shared by a society
a particular society at a particular time and place; "early Mayan civilization"
In science, to culture a group of bacteria or cells means to grow them, usually in a laboratory as part of an experiment. To confirm the diagnosis, the hospital laboratory must culture a colony of bacteria. to grow bacteria or cells for medical or scientific use. Integrated pattern of human knowledge, belief, and behaviour that is both a result of and integral to the human capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding generations. Culture thus consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institutions, tools, techniques, works of art, rituals, ceremonies, and symbols. It has played a crucial role in human evolution, allowing human beings to adapt the environment to their own purposes rather than depend solely on natural selection to achieve adaptive success. Every human society has its own particular culture, or sociocultural system. Variation among cultures is attributable to such factors as differing physical habitats and resources; the range of possibilities inherent in areas such as language, ritual, and social organization; and historical phenomena such as the development of links with other cultures. An individual's attitudes, values, ideals, and beliefs are greatly influenced by the culture (or cultures) in which he or she lives. Culture change takes place as a result of ecological, socioeconomic, political, religious, or other fundamental factors affecting a society. See also culture contact; sociocultural evolution. culture struggle Adena culture Anasazi culture Aurignacian culture Beaker culture Chaco Culture National Historical Park Culture System culture contact culture hero Dawenkou culture Ta wen k'ou culture Dong Son culture Edo culture Erlitou culture Hohokam culture Hongshan culture Hung shan culture Hopewell culture Jomon culture Lapita culture Longshan culture Lung shan culture Magdalenian culture Mississippian culture Mogollon culture Nok culture pure culture tissue culture Urnfield culture Villanovan culture Woodland culture Yangshao culture Yayoi culture
The beliefs, traditions, habits, and values controlling the behavior of the majority of the people in a social-ethnic group These include the people's way of dealing with their problems of survival and existence as a continuing group
The reflection and prefiguration at any given historical moment, of the possible organization of daily life; the complex of mores, aesthetic, and feelings by which a collective reacts to a life which is objectively given to it by its economy We def ine this term only from the perspective of the creation of values, and not of their teaching
a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad
Those details of a map, collectively, which do not represent natural features of the area delineated, as names and the symbols for towns, roads, houses, bridges, meridians, and parallels
learned behavior of people, which includes their belief systems and languages, their social relationships, their institutions and organizations, and their material goods food, clothing, buildings, tools, and machines
The cultivation of bacteria or other organisms in artificial media or under artificial conditions
Features constructed by man that are under, on, or above the ground which are delineated on a map These include roads, trails, buildings, canals, sewer systems, and boundary lines In a broad sense, the term also applies to all names, other identification, and legends on a map
a society at a particular time, which has shared beliefs or values, for example, the inhabitants of the southern states of the USA in the time of Trollope's story saw nothing wrong with slavery, while the inhabitants of the northern states wished to end the practice
(biology) the growing of microorganisms in a nutrient medium (such as gelatin or agar); "the culture of cells in a Petri dish"
To cultivate; to educate
The accumulated habits, attitudes, and beliefs of a group of people that define for them their general behavior and way of life; the total set of learned activities of a people
Equivalent and complementary meanings approximately shared by many members of a society or by identifiable segments of the society (e g , status groups), and generally transmitted from one generation to the next (Note: this definition and concepts within it are amplified in Rohner, 1984 ) The important point here is that the concept "culture" in PARTheory refers exclusively to some degree of consensus about symbolic meanings among members of a population The concept does not include behavior except insofar as behavior is motivated by or expresses symbolic meanings (See culture learning; enculturation; equivalence of meaning; mental representation)
The culture of a particular organization or group consists of the habits of the people in it and the way they generally behave. But social workers say that this has created a culture of dependency, particularly in urban areas
{f} expose to culture, cultivate; grow in a controlled environment for scientific study (bacteria, germs, etc.)
The entire way of life of a defined group of people, which includes the interrelated spheres of the physical world, material social conditions, ideology, spirituality, affect
The act of, or any labor or means employed for, training, disciplining, or refining the moral and intellectual nature of man; as, the culture of the mind
Normally defined as "the ideas, customs, skills, arts, etc of a people or group that are transferred, communicated or passed along to succeeding generations" (Webster's Dictionary) However, Minnesota's DCFL, says: " feelings and behavior related to sexuality are part of a larger system of culture " (Minnesota School Health Guide, Published by Minnesota Departments of Health and DCFL, Ch 12, p 20 ) By "behavior related to sexuality" is meant sexual orientation and homosexual activity In this way the DCFL smuggles in the study of sexual orientation and homosexual activity by disarmingly presenting it as the study of "culture"
1 In microbiology, the growth of an organism in or on a nutrient medium 2 In social science, a set of beliefs, values, symbols, rituals, and heroes common to and characteristic of a community or nation Culturally determined characteristics include language, acceptable gender roles and occupations, and much health-related behavior See also community
the attitudes and behavior that are characteristic of a particular social group or organization; "the developing drug culture"; "the reason that the agency is doomed to inaction has something to do with the FBI culture"
The reflection and prefiguration of the possibilities of organization of everyday life in a given historical moment; a complex of aesthetics, feelings and mores through which a collectivity reacts on the life that is objectively determined by its economy (We are defining this term only in the perspective of creating values, not in that of teaching them )
[n] shared knowledge, behavior, ideas, and customs of a group or groups of people
the sum total of the ways of life of a people; includes norms, learned behavior patterns, attitudes, and artifacts; also involves traditions, habits or customs; how people behave, feel and interact; the means by which they order and interpret the world; ways of perceiving, relating and interpreting events based on established social norms; a system of standards for perceiving, believing, evaluating, and acting
The learned values, beliefs, perceptions, and behaviors of specific groups of people Nurses or therapists value cultural differences and recognize mental disorders within the context of their individual cultures
n The totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, institutions, and all other products of human work and thought characteristic of a community or population 2 A style of social and artistic expression peculiar to a society or class
An archaeological culture refers to the pattern of remains left behind by a distinct group of people Culture in the anthropological, as opposed to the archaeological, sense can be defined as the sum total of socially-learned and transmitted behaviour and thought
the raising of plants or animals; "the culture of oysters" (biology) the growing of microorganisms in a nutrient medium (such as gelatin or agar); "the culture of cells in a Petri dish" the tastes in art and manners that are favored by a social group the attitudes and behavior that are characteristic of a particular social group or organization; "the developing drug culture"; "the reason that the agency is doomed to inaction has something to do with the FBI culture" a particular society at a particular time and place; "early Mayan civilization" (bacteriology) the product of cultivating micro-organisms in a nutrient medium
Culture consists of activities such as the arts and philosophy, which are considered to be important for the development of civilization and of people's minds. aspects of popular culture. France's Minister of Culture and Education
the tastes in art and manners that are favored by a social group the attitudes and behavior that are characteristic of a particular social group or organization; "the developing drug culture"; "the reason that the agency is doomed to inaction has something to do with the FBI culture"
The development of criminology to some degree can be told as the story of a deepening understanding of culture For early sociological criminologistsand for many today'culture' is primarily understood as the values and goals that orient individual actors Many subcultural and labeling theorists deepen this understanding, seeing a 'culture' as the understandings and behaviors that arise, in the words of Howard Becker, " in response to a problem faced in common by a group of people " (Outsiders, 81) Finally, recent criminologistsespecially feminist and critical criminologistsview culture very broadly, as the beliefs and values, tastes and interests, knowledge, behavior, and even the very ways that individuals conceive their of 'selves' Culture, in short, has come to be seen as the fabric out of which the social is made
The act or practice of cultivating, or of preparing the earth for seed and raising crops by tillage; as, the culture of the soil
A culture is a particular society or civilization, especially considered in relation to its beliefs, way of life, or art. people from different cultures I was brought up in a culture that said you must put back into the society what you have taken out
"the integrated system of learned patterns of ideas, values, behavior, products, and institutions characteristic of a society" (Van Rheenen 1996b, 81); "the sum total of ways of living built up by a human community and transmitted from one generation to another" (Newbigin 1984, 5)
culture jamming
Any of various methods of modifying mass media (especially advertisements) to convey a different "message"
culture media
plural form of culture medium
culture medium
A liquid or gel, containing nutrients, that is used to cultivate microorganisms
culture minister
a Cabinet position in some governments responsible for protecting the national heritage of a country and promoting cultural expression
culture of death
In contemporary political discourse, a culture that is deemed to be inconsistent with the concept of a "culture of life", such as cultures that support abortion, euthanasia, degradation, humiliation, human cloning, self-absorption, apathy, poverty and capital punishment . Some commentators would add to that list homosexuality, contraception and other phenomena perceived to attack marriage and the family
culture of death
According to Pope John Paul II and Pope Benedict XVI, an opposite state to the "culture of life"
culture of death
A society that reveres suicide bombers as martyrs
culture of death
In moral theology, the concept that human life can be a means to some other end and not solely an end itself
culture shock
A state of anxious confusion experienced by someone exposed to an alien or unfamiliar environment

Having grown up in rural Arkansas, the culture shock of moving to Harlem was tremendous.

culture shocks
plural form of culture shock
culture vulture
A person with a rapacious, possibly forced, interest in the arts

Be a culture vulture by going to the ballet, opera or a classical concert.

culture vultures
plural form of culture vulture
culture war
Conflict, especially political, over cultural values, particularly in the United States
culture wars
plural form of culture war
culture industry
Culture industry is a term coined by Theodor Adorno (1903-1969) and Max Horkheimer (1895-1973), who argued that popular culture is akin to a factory producing standardized cultural goods to manipulate the masses into passivity; the easy pleasures available through consumption of popular culture make people docile and content, no matter how difficult their economic circumstances. Adorno and Horkheimer saw this mass-produced culture as a danger to the more difficult high arts. Culture industries may cultivate false needs; that is, needs created and satisfied by capitalism. True needs, in contrast, are freedom, creativity, or genuine happiness. Herbert Marcuse was the first to demarcate true needs from false needs
culture-bound
(adjective) Restricted in character or outlook by belonging or referring to a particular culture
culture analysis
examination of a particular culture
culture area
region dominated by one or several similar cultures
culture contact
Contact between peoples with different cultures, usually leading to change in one or both systems. Forms of culture contact traditionally include acculturation, assimilation, and amalgamation. Acculturation is the process of change in material culture, traditional practices, and beliefs that occurs when one group interferes in the cultural system of another, directly or indirectly challenging the latter to adapt to the ways of the former. Such change has characterized most political conquests and expansions over the centuries. Assimilation is the process whereby individuals or groups of differing ethnicity are absorbed into the dominant culture of a society though not always completely. In the U.S. millions of European immigrants became assimilated within two or three generations; factors included the upheaval of overseas relocation, the influences of the public school system, and other forces in American life. Amalgamation (or hybridization) occurs when a society becomes ethnically mixed in a way that represents a synthesis rather than the elimination or absorption of one group by another. In Mexico, for example, Spanish and Indian cultures became increasingly amalgamated over centuries of contact
culture features
The artificial features of a district as distinguished from the natural
culture hero
Mythological figure who secures for humanity the attributes of culture either in cooperation with or in opposition to the gods. The culture hero is often an animal or trickster figure, the most common motif being the animal who steals fire from the gods for the benefit of humans. In other stories the culture hero is human and must overcome the opposition of animals. In still others, the culture hero must travel to an inaccessible place to reach a life-giving or healing tree or other plant; supernatural animals may assist or obstruct him. See also Prometheus
culture medium
(bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that is used to cultivate micro-organisms
culture medium
Any nutrient system for the artificial cultivation of bacteria or other cells; usually a complex mixture of organic and inorganic materials
culture medium
A culture medium is a substance on or in which microorganisms or cells can be grown It contains nutrients and a favorable environment for the growth of microorganisms and cells
culture medium
A liquid or gelatinous substance containing nutrients in which microorganisms or tissues are cultivated for scientific purposes
culture medium
A nutrient system for artificially growing bacteria or other cells
culture myth
A myth accounting for the discovery of arts and sciences or the advent of a higher civilization, as in the Prometheus myth
culture shock
a sense of strangeness that occurs when visiting a place with a different culture than your own
culture shock
emotional shock which occurs when a person is adjusting to an unfamiliar culture
culture shock
Feelings of disorientation often experienced in instances of contact with other cultures
culture shock
the anxiety people experience as they encounter and try to adapt to the customs and expectations of another culture
culture shock
Culture shock is a feeling of anxiety, loneliness, and confusion that people sometimes experience when they first arrive in another country. Callum, recently arrived in Glasgow, is jobless, homeless, friendless, and suffering from culture shock. A condition of confusion and anxiety affecting a person suddenly exposed to an alien culture or milieu. the feeling of being confused or anxious that you get when you visit a foreign country or a place that is very different from the one you are used to
culture shock
a condition of disorientation affecting someone who is suddenly exposed to an unfamiliar culture or way of life or set of attitudes
culture shock
The feeling of surprise and disorientation that is experienced when people witness cultural practices different from their own (p 84)
culture shock
The disorientation that people feel when they encounter cultures radically different from their own
coffee culture
A lifestyle characterised by drinking coffee (especially in a coffee shop having WiFi access) as a social activity
compensation culture
A culture (set of social customs) based on a sense of entitlement to legal compensation for one's own or others' mistakes
cultured
Simple past tense and past participle of culture
cultured
Learned in the ways of civilized society; civilized; refined
cultured
Artificially developed

cultured plant.

dark culture
an umbrella term, used to describe a summary of parts of several subcultures including gothic, darkwave, neofolk, industrial, electro, BDSM/fetish, metal and medieval
dependency culture
a way of life characterized by a dependency on state benefits
haute culture
cultural activities or items that achieve the highest standards
lad culture
A subculture, commonly associated with Brit-pop in the 1990s
mass culture
popular culture
nonmaterial culture
A component of culture that consists of the abstract or intangible human creations of society (such as attitudes, beliefs, and values) that influence people’s behavior
physical culture
The hobby and sport of muscular development
pop culture
popular culture
pop-culture
Attributive form of pop culture

pop-culture expert.

popular culture
The prevailing vernacular culture in any given society, including art, cooking, clothing, entertainment, films, mass media, music, sports , and style
tissue culture
the process or technique of propagating tissue (either cells or plants) in a culture medium
tissue culture
the culture of tissue grown by this process
pan culture
Pan Culture is a medical term - as in the prefix "pan-," meaning "all" or "every", dealing with a culture of bacteria or a different organism
enveloping culture
Surrounding and closing in on, hemming in
hopewell culture
(Tarih) (formerly Mound Builders) Hopewell cuture is the most notable ancient Indian culture of east-central North America. It flourished с 200 BC–AD 500, chiefly in the Illinois and Ohio river valleys. (The name derives from a U.S. farm where the first site was explored.) The Hopewell Indians built earthen mounds for enclosure, burial, religious rites, and defense. Hopewell villages lay along rivers and streams. The inhabitants raised corn and possibly beans and squash but still relied upon hunting and gathering. They produced pottery and metalwork. Trade routes were evidently well developed. After AD 400 the distinctive features of the Hopewell culture gradually disappeared. See also Woodland culture
low culture
Low culture is a derogatory term for some forms of popular culture. The term is often encountered in discourses on the nature of culture. Its opposite is high culture. It has been said by culture theorists that both high culture and low culture are subcultures
nok culture
(Tarih) Ancient Iron Age African culture. It existed on the Benue Plateau of Nigeria between about 500 BC and AD 200 and was first discovered in 1928 in the village of Nok. Artifacts having similar features were found over an area that stretched about 300 miles (480 km) east to west and 200 miles (320 km) north to south. The most characteristic of these are hollow, coil-built clay figurines of animals and stylized human beings, usually heads. Other artifacts include iron and stone tools and stone ornaments
safety culture
Safety culture is a term that was introduced by the International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) in a report published on the (post-accident review meeting on the) Chernobyl disaster in 1986. The International Atomic Energy Agency IAEA (1991) defines safety culture as follows: “Safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organisations and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their significance.”
stab culture
A culture which is inoculated by means of a needle thrust deeply into the medium
third culture kid
Third culture kid (TCK, 3CK) is a term coined in the early 1950s by American sociologist and anthropologist Ruth Hill Useem "to refer to the children who accompany their parents into another society". Other terms, such as trans-culture kid or Global Nomad are also used by some
Adena culture
Culture of various communities of ancient North American Indians who occupied the middle Ohio River valley 500 BC-AD 100. The Adena usually lived in villages containing circular houses constructed of poles and bark. They subsisted by hunting, fishing, and gathering wild plant foods, and they used a variety of stone tools and simple pottery. Adena ornaments of copper, mica, and seashells indicate trade with faraway peoples. See also Woodland culture
Anasazi culture
North American Indian civilization that developed from AD 100 to historic times, centring on the area where the present-day boundaries of the U.S. states of Arizona, New Mexico, Colorado, and Utah intersect. Anasazi is the Navajo word for "Ancient Enemy"; the Hopi prefer the term Hisatsinom, meaning "Ancient People." Anasazi is the term most commonly used to refer to the ancestors of contemporary Pueblo Indian peoples. Anasazi civilization is customarily divided into several periods: Basket Maker (AD 100-500), Modified Basket Maker (500-700), Developmental Pueblo (700-1050), Classic Pueblo (1050-1300), Regressive Pueblo (1300-1700), and Modern Pueblo (1700-the present). As among present-day Pueblo peoples, religion in the Anasazi culture was highly developed and centred on rites partly conducted in underground circular chambers called kivas. The best-known Anasazi ruins are the cliff dwellings at Mesa Verde (Colo.) and Chaco Canyon (N.M.)
Aurignacian culture
Stone-tool industry and artistic tradition of Upper Paleolithic Europe, named after the village of Aurignac in southern France where the tradition was first identified. The Aurignacian period dates to 35,000-15,000 BC. Its tools included scrapers, burins (which made the engraving possible), and blades. Points and awls were fashioned from bones and antlers. Aurignacian art represents the first complete artistic tradition, moving from simple engravings of animal forms on small rocks to finer pieces of carved bone and ivory to highly stylized clay figurines of pregnant women (the so-called "Venus figures," presumably fertility figures). By the end of the Aurignacian, hundreds of engravings, reliefs, and paintings had been executed on the walls and ceilings of limestone caves in western Europe, most famously Lascaux Grotto
Beaker culture
Late Neolithic and early Bronze Age culture of northern and western Europe. The people are known for a group of distinctive bell-shaped earthenware beakers decorated with toothed stamps, probably used in rituals of consumption. The Beaker people buried their dead in simple graves but also in megalithic tombs in western Europe. They used the bow and arrow as well as copper daggers and spearheads. As they searched for gold and copper, they spread metallurgy into other parts of Europe. They eventually mixed with the Battle-Ax culture and spread from central Europe to eastern England
Celtic culture
way of life followed by the ancient peoples that inhabited the northwestern part of Europe
Chaco Culture National Historical Park
National preserve, northwestern New Mexico, U.S. Established as a national monument in 1907, it was redesignated and renamed in 1980. Occupying 53 sq mi (137 sq km), it contains 13 major pre-Columbian ruins and more than 300 smaller archaeological sites representing Pueblo cultures. Pueblo Bonito, built in the 10th century, is the largest Pueblo excavated site; it contained some 800 rooms
Dawenkou culture
or Ta-wen-k'ou culture Chinese Neolithic culture of 4500-2700 BC. It was characterized by the emergence of delicate wheel-made pots of various colours; ornaments of stone, jade, and bone; walled towns; and high-status burials involving ledges for displaying grave goods, coffin chambers, and the burial of animal teeth, pig heads, and pig jawbones. See also Erlitou culture; Hongshan culture; Longshan culture; Neolithic Period
Dong Son culture
Important prehistoric culture of mainland Southeast Asia that developed in the 1st millennium BC, best known for its bronzes. Excavations at the site of Dong Son in northern Vietnam revealed bronze objects, iron, pottery, and Chinese artifacts. The Dong Son were a seafaring people who traded throughout Southeast Asia. They are credited with making the Red River delta area a great rice-growing region. Dong Son culture, transformed by Chinese and Indian influence, became the basis of the general civilization of the region. The Dong Son homeland was taken over by the Han dynasty of China in AD 43
Edo culture
Cultural period of Japanese history corresponding to the Tokugawa period of governance (1603-1867). Tokugawa Ieyasu, the first Tokugawa shogun, chose Edo (present-day Tokyo) as Japan's new capital, and it became one of the largest cities of its time and was the site of a thriving urban culture. In literature, Basho developed poetic forms later called haiku, and Ihara Saikaku composed virtuoso comic linked-verse and humorous novels; in theatre, both kabuki (with live actors) and bunraku (with puppets) entertained townspeople (samurai, for whom theatregoing was forbidden, often attended in disguise). The development of polychrome woodblock printing techniques made it possible for ordinary people to obtain prints of popular kabuki actors or trendsetting courtesans (see ukiyo-e). Travelogues extolled the scenic beauty or historic interest of spots in distant provinces, and temple or shrine pilgrimages to distant places were popular. In scholarship, Kokugaku ("National Learning") called attention to Japan's most ancient poetry and oldest written histories. The study of Europe and its sciences, called rangaku, or "Dutch learning," became popular despite extremely limited contact with Europe. Neo-Confucianism was also popular. See also Genroku period
Education and Culture
two key aspects of governmental responsibility generally combined within one government ministry
Education and Culture Enterprises
branch of the Histadrut concerned with education and culture
Erlitou culture
Neolithic culture (1900-1350 BC) of the central plains of northern China. It was the first state-level society in China, and its remains are taken to be correlates of the Xia dynasty. Remains of palatial buildings, royal tombs, and paved roads have been uncovered, leading to hypotheses that the site represents a Xia capital. The society employed advanced bronze technology. The relationship between Erlitou bronzes and those produced earlier at Qijia in Gansu remains unclear. See Hongshan culture; Neolithic Period
Hellenistic culture
ancient Greek civilization
Hohokam culture
Complex of North American Indian peoples who lived 300 BC-AD 1400 in the Sonoran Desert (Arizona, U.S.), especially along the Gila and Salt rivers. The Hohokam Indians developed intricate networks of canals for irrigation, an agricultural engineering feat unsurpassed in pre-Columbian North America. Some 14th-century canals have been restored for use. Corn was the major crop; beans and squash were added after contact with the Anasazi. For unknown reasons, Hohokam culture disintegrated in the early 15th century. The Pima and Papago peoples are probably direct descendants
Hongshan culture
or Hung-shan culture (4000-3000 BC) Prehistoric culture of far northern China. It appears to have had a three-tiered elite whose members were honoured with complex burials. Painted pottery found there may link it to Yangshao culture, while its beautiful jade artifacts link it to other jade-working cultures on the eastern coast, such as Liangzhu (3300-2200 BC). See also Erlitou culture; Longshan culture
Hopewell culture
formerly Mound Builders Most notable ancient Indian culture of east-central North America. It flourished 200 BC-AD 500, chiefly in the Illinois and Ohio river valleys. (The name derives from a U.S. farm where the first site was explored.) The Hopewell Indians built earthen mounds for enclosure, burial, religious rites, and defense. Hopewell villages lay along rivers and streams. The inhabitants raised corn and possibly beans and squash but still relied upon hunting and gathering. They produced pottery and metalwork. Trade routes were evidently well developed. After AD 400 the distinctive features of the Hopewell culture gradually disappeared. See also Woodland culture
Jomon culture
( 7500- 250 BC) Mesolithic culture characterized by pottery decorated with cord patterns (jmon). Jmon artifacts have been found from Hokkaido to the Ryukyu Islands. The Jmon people lived in sunken pit dwellings and subsisted primarily by hunting, fishing, and gathering. They used chipped-stone and later polished-stone tools and made clothing of bark. Though their pottery was technically primitive, it demonstrated diverse forms and imaginative designs and decorations. Many contemporary Ainu believe themselves to be descended from the Jmon people. See also Yayoi culture
Lapita culture
Cultural complex of what were presumably the original human settlers of Melanesia, much of Polynesia, and parts of Micronesia. The Lapita people were originally from New Guinea or some other region of Austronesia. Seaborne explorers, they spread to the Solomon Islands ( 1600 BC), then to Fiji, Tonga and the rest of western Polynesia ( 1000 BC), and finally to Micronesia ( 500 BC). They are known principally on the basis of the remains of their fired pottery, which was first extensively investigated at the site of Lapita in New Caledonia. They appear to have subsisted largely by fishing but may also have practiced some domestic agriculture and animal husbandry
Longshan culture
or Lung-shan culture (2500-1900 BC) Neolithic culture of China's Huang He (Yellow River) valley. Large sites with rammed-earth walls have been found. Characteristic Longshan pottery has thin walls and is well crafted; there are tall-stemmed black cups with eggshell-thin walls as well as polished black beakers. Oracle bones were used for divination. There is evidence of differentiation in social status, and jade artifacts and traces of metallurgy have been found
Magdalenian culture
Stone-tool industry and artistic tradition of Upper Paleolithic Europe. It was named after the type site, La Madeleine in southwestern France. The Magdalenians lived some 11,000-17,000 years ago, at a time when reindeer, wild horses, and bison formed large herds. They appear to have lived a semi-settled life surrounded by abundant food. They killed animals with spears, snares, and traps and lived in caves, rock shelters, and tents. Magdalenian stone tools include blades, burins (chisel-like tools), scrapers, borers, and projectile points. Their bone tools often engraved with animal images include adzes, hammers, spearheads, harpoons, and eyed needles. Cave art in the early period is characterized by coarse black drawings, while that of the later period includes beautifully rendered realistic figures in polychrome, such as those at Altamira, Spain. Magdalenian culture disappeared as the climate warmed at the end of the fourth (Würm) glacial period (c. 10,000 BC) and herd animals became scarce
Media and Sport Department for Culture
a British government department, formerly called the Department of National Heritage, which is responsible for supporting the arts, tourism, sport etc, and for making rules about newspapers and broadcasting in the UK
Minister of Culture
government official responsible for cultural matters
Minister of Education and Culture
government official responsible for educational and cultural matters
Ministry of Culture
government office responsible for cultural matters
Ministry of Education Culture and Sport
government office responsible for education culture and sports
Ministry of Education and Culture
government office responsible for educational and cultural matters
Mississippian culture
Last major prehistoric cultural development in North America, AD 800-1550. It spread over much of the southeast and the mid-continent, especially in the major river valleys. It was based on intensive cultivation of corn, beans, squash, and other crops. Each large town dominated a group of satellite villages. Each had a central ceremonial plaza with one or more pyramidal or oval earthen mounds surmounted by a temple, a pattern indicating a connection to Central America. The immense Cahokia Mounds near present-day Collinsville, Ill., U.S., was the culture's largest urban centre. Craftwork was executed in copper, shell, stone, wood, and clay. The culture had already begun to decline by the time Europeans first penetrated the southeast. See also Southeastern Indian; Woodland culture
Mogollon culture
Complex of North American Indians who lived in what is now southeastern Arizona and southwestern New Mexico, U.S., 200 BC-AD 1200. The first pottery in the Southwest was made by the Mogollon; its high quality from the beginning suggests that the craft may have been imported from Mexico. The early economy was based on gathering wild plant foods and hunting small game. Corn cultivation emerged AD 500. At this time houses also became more elaborate, being constructed of stone masonry. In the final, or Mimbres, period (1050-1200), new patterns of house design (multilevel pueblos centred on a plaza) and pottery (crisp black-on-white designs of animals or geometric lines) emerged, suggesting contact with the Anasazi peoples to the north. For unknown reasons, Mogollon culture came to an end in the 13th century
Urnfield culture
Late Bronze Age culture of Europe, so called because its people placed their cremated dead in urns. This culture spread from east-central Europe and northern Italy in the 12th century BC and later to Ukraine, Sicily, Scandinavia, France, and Spain. In some areas barrows marked the graves. The culture was warlike, with fortified settlements and bronze weapons, including the slashing sword. The uniformity of the culture and the persistence of certain pottery and metal forms apparently had great influence on Early Iron Age culture
Villanovan culture
Early Iron Age culture in Italy, named after the village where the first site was found in 1853. It appeared in the 10th or 9th century BC as a branch of the Urnfield cultures. Its dead were cremated and the ashes put in a decorated pottery two-story urn covered with a bowl or a helmet-shaped lid, or in a so-called hut urn, a terra-cotta vessel. Expert metalworkers, the Villanovans controlled Tuscany's copper and iron mines. In the later 8th century BC their art and burials were influenced by Greece. Their culture began to fade in the 7th century
Woodland culture
Any of the prehistoric cultures of eastern North America dating from the 1st millennium BC. The category includes cultures such as the Adena and Hopewell. Woodland cultures were characterized by the raising of corn, beans, and squash, the fashioning of distinctive pottery, the use of the bow and arrow, and the building of burial mounds. Most of these cultures were replaced by the Mississippian culture in the 1st millennium AD
Yangshao culture
(5000-3000 BC) Prehistoric culture of China's Huang He (Yellow River) basin, represented by several sites at which painted pottery has been uncovered. In Yangshao culture, millet was cultivated, some animals were domesticated, chipped and polished stone tools were used, silk was produced, and pottery was fired in kilns dug into the ground. See also Banpo
Yayoi culture
( 250 BC- AD 250) Prehistoric culture of Japan subsequent to Jmon culture. It arose on the island of Kyushu and spread northeastward across Honshu. The Yayoi people mastered bronze and iron casting, wove hemp, and employed a Chinese method of wet-paddy rice cultivation. Yayoi pottery is unglazed; early examples have incised decorations, but pieces produced in the last stage of the period are often undecorated. Chinese-style bronze mirrors and coins indicate contact with Han-dynasty China
Youth Culture and Art Projects
variety of activities and events for youth for the purpose of cultural and artistic enrichment
clovis culture
the Paleo-American culture of Central America and North America; distinguished chiefly by sharp fluted projectile points made of obsidian or chalcedony
corporate culture
covers all those attitudes, beliefs, customs, expectations which influence the way in which decisions are made within a particular business
corporate culture
-A set of shared values about how things are done, what is important, what works, etc It can help or hinder implementation of changes such as new systems or processes
corporate culture
the values of an organization, frequently expressed as behaviors that are incented and rewarded For example, some investment banks in the early 80's promoted individual initiative (versus team work) through practices such as putting several people into one position: the person who out-performed his/her peers got to keep that position--until the next round of candidates was hired to challenge the survivor View records related to this term
corporate culture
The collection of beliefs, expectations, and values shared by an organization's members and transmitted from one generation of employees to another The culture sets norms (rules of conduct) that define acceptable behavior of employees of the organization It's important for job-seekers to understand the culture of an organization before accepting a job Read more
corporate culture
{i} company's values and customs; professional atmosphere in large corporations and organizations reflected by dress codes or conduct and by the unique style and policies of the corporation or organization, organizational culture
corporate culture
the particular strategies, style, systems, environment and shared values within an organisation which contribute to its individuality
corporate culture
Corporate culture refers to a company's values, beliefs, business principles, traditions, ways of operating, and internal work environment
corporate culture
1 Acceptable behavior at a company
corporate culture
the values, beliefs, norms, and traditions within an organization that influence the behaviour of its members
corporate culture
a term used to describe a large corporation's all-encompassing attitudes and approaches to such key matters as managing employees, suppliers, and customers
corporate culture
The "feel" of an organization Culture arises from the belief system through which an organization operates Corporate cultures are variously described as being authoritative, bureaucratic, and entrepreneurial The firm's culture frequently impacts the organizational appropriateness for getting things done
corporate culture
The set of important assumptions that members of the company share It is a system of shared values about what is important and beliefs about how the company works These common assumptions influence the ways the company operates
corporate culture
The shared experiences, stories, beliefs, and norms that characterize a firm
counter-culture
Counter-culture is a set of values, ideas, and ways of behaving that are completely different from those of the rest of society. a history of British counter-culture
cranberry culture
the cultivation of cranberries
cultured
marked by refinement in taste and manners; "cultivated speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a genteel old lady"; "polite society"
cultured
Characterized by mental and moral training; disciplined; refined; well-educated
cultured
If you describe someone as cultured, you mean that they have good manners, are well educated, and know a lot about the arts. He is a cultured man with a wide circle of friends. intelligent, polite, and interested in art, literature, music etc
cultured
{s} cultivated, refined, educated; grown in a controlled environment for scientific study (bacteria, germs, etc.)
cultured
Under culture; cultivated
cultured
past of culture
cultures
For discussions on culture see [3: "What is culture?" ]; [3: quotes on culture ]; [3: definitions & more definitions & baseline definition ]
cultures
third-person singular of culture
cultures
plural of culture
cultures
More about the cultures involved in the siege
cultures
Tests that are preformed as a part of a septic work-up to look for bacteria, fungus or virus
culturing
present participle of culture
drip culture
a hydroponic method of growing plants by allowing nutrient solutions to drip slowly onto an inert medium in which the plants are growing
enterprise culture
a society or attitude which encourages people to start new businesses and be successful
folsom culture
the Paleo-American culture of Central America and North America; distinguished chiefly by a thin finely made flint projectile point having the shape of a leaf
kalashnikov culture
the attitudes and behavior in a social group that resolves political disputes by force of arms; "the Kalashnikov culture in Afghanistan
long-hours culture
The long-hours culture is the way in which some workers feel that they are expected to work much longer hours than they are paid to do
mass culture
the culture that is widely disseminated via the mass media
mosaic culture
a highly diverse culture; "the city's mosaic culture results in great diversity in the arts
organizational culture
An organization's "personality;" patterns of shared and normed meaning and behavior (See Inglis, Ling, & Joosten (1999) Chapter 11 for distance education implications )
organizational culture
The way organizational members operate; it consists of their attitudes, norms, and work practices A set of values, beliefs, and behaviors inherent in an organization To optimize performance, leaders must define and create the necessary culture
organizational culture
The taken for granted values, underlying assumptions
organizational culture
The shared values and beliefs that enable members to understand their roles and the norms of the organization
organizational culture
Shared beliefs, values, and assumptions that exist in an organization
organizational culture
patterns of behaviors and beliefs that characterize a particular firm
organizational culture
Includes the written and unwritten rules that shape and reflect the way an organization operates Topic areas: Staff Development and Organizational Capacity, Operations Management and Leadership
organizational culture
{i} company's values and customs; professional atmosphere in large corporations and organizations reflected by dress codes or conduct and by the unique style and policies of the corporation or organization, corporate culture
organizational culture
A pattern of basic assumptions that are developed by a group as it learns to cope with problems of external adaptation and internal integration and that are taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to these problems
organizational culture
Shared beliefs, values, and assumptions that exist in an organization [8]
organizational culture
A set of shared assumptions, beliefs and practices about people and work that defines the nature of the workplace and leads to common work habits and interaction patterns Includes shared attitudes and values
paleo-american culture
the prehistoric culture of the earliest human inhabitants of North America and South America
physical culture
improvement of the body through physical exercise
pop culture
music, films, products etc in a particular society that are familiar to and popular with most ordinary people in that society
pure culture
In microbiology, laboratory culture containing a single species of organism. A pure culture is usually derived from a mixed culture (containing many species) by methods that separate the individual cells so that, when they multiply, each will form an individually distinct colony, which may then be used to establish new cultures with the assurance that only one type of organism will be present. Pure cultures may be more easily isolated if the growth medium of the original mixed culture favours the growth of one organism to the exclusion of others
stab culture
A culture made by inoculating a solid medium, as gelatin, with the puncture of a needle or wire
stab culture
The growths are usually of characteristic form
tissue culture
Biological research method in which tissue fragments (a cell, a population of cells, or all or part of an organ) are sustained in an artificial environment for examination and manipulation of cell behaviour. It has been used to study normal and abnormal cell structure; biochemical, genetic, and reproductive activity; metabolism, functions, and aging and healing processes; and reactions to physical, chemical, and biological agents (e.g., drugs, viruses). A tiny sample of the tissue is spread on or in a culture medium of biological (e.g., blood serum or tissue extract), synthetic, or mixed origin having the appropriate nutrients, temperature, and pH for the cells being incubated. The results are observed with a microscope, sometimes after treatment (e.g., staining) to highlight particular features. Some viruses also grow in tissue cultures. Work with tissue cultures has helped identify infections, enzyme deficiencies, and chromosomal abnormalities; classify brain tumours; and formulate and test drugs and vaccines
urine culture
sample of urine for medical tests
western culture
the modern culture of western Europe and North America; "when Ghandi was asked what he thought of Western civilization he said he thought it would be a good idea
youth culture
young adults (a generational unit) considered as a cultural class or subculture
youth culture
the interests and activities of young people, especially the music, films etc they enjoy
culture