update

listen to the pronunciation of update
İngilizce - Türkçe
güncelleştirmek

Bizim öğretim yöntemlerini güncelleştirmek zorundayız. - We have to update our teaching methods.

(Ticaret) yenileştirmek
düzeltme ve eklemeler yapmak
(Politika, Siyaset) güncelleme

Tom uzun bir süre bilgisayarındaki antivirüs yazılımını güncellemedi. - Tom hasn't updated the antivirus software on his computer in a long time.

Onların sistemlerini güncellemelerine acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for them to update their system.

çağdaşlaştırmak
(Ticaret) geliştirmek
(Bilgisayar) güncelleştirilsin
(Havacılık) zamana uygun
(Bilgisayar) güncelle

Onun yemek kitabının güncelleştirilmiş sürümünü tercih ederim. - I prefer the updated version of his cookbook.

Bu konuda herhangi bir güncelleme var mı? - Are there any updates on this issue?

{f} güncelleştir

O bir yazılım güncelleştirmesi indirdi. - He downloaded a software update.

Bu güncelleştirme bu sabah saat 10'da yayınlanacak. - This update will be released at 10 o'clock this morning.

modernleştirmek
yenile
{i} modernleştirme
{i} güncel veriler
{i} güncelleştirme

Sen bile aygıt yazılımını güncelleştirmedin. - You haven't even updated the firmware?

Güncelleştirme için teşekkür ederim. - Thank you for the update.

{f} modernize etmek
(Askeri) YENİLEMEK; EN SON DURUMA UYGUN HALE GETİRMEK; GÜNCELLEŞTİRMEK
{f} -i en son olaylardan/gelişmelerden haberdar etmek
günümüze uygun şekle sokmak
{f} -i en son teknolojiyle donatmak; -de en son teknikleri uygulamaya geçmek; -i son
yenilemek
(Havacılık) güncel

Onların sistemlerini güncellemelerine acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for them to update their system.

Tom Websitesini güncellemelidir. - Tom needs to update his website.

(Havacılık) modern
en son teknolojiyle donatmak
(Ticaret) güncel hale getirmek
(Hukuk) yeni bölümler ekleyerek modernleştirmek
update all
(Bilgisayar) tümünü güncelle
update all
(Bilgisayar) tümünü güncelleştir
update data
(Bilgisayar) veriyi güncelleştir
update driver
(Bilgisayar) sürücüyü güncelleştir
update field
(Bilgisayar) alanı güncelleştir
update for
(Bilgisayar) güncelleştirmesi
update info
(Bilgisayar) güncelleştirme bilgisi
update links
(Bilgisayar) bağlantıları güncelleştir
update links
(Bilgisayar) bağları güncelleştir
update mode
(Bilgisayar) güncelleştirme kipi
update now
(Bilgisayar) güncelleştir
update now
(Bilgisayar) şimdi güncelleştir
update status
(Bilgisayar) güncelleştirme durumu
update to
(Bilgisayar) güncelleştir
update transaction
güncelleme hareketi
update?
(Bilgisayar) güncelleştirilsin mi?
update to
için güncelleştir
update to
için güncellestir
update to
için güncelleme
update and exit
(Bilgisayar) güncelleştir ve çık
update as a
(Bilgisayar) güncelleştirme türü
update at
(Bilgisayar) güncelleştirme saati
update authority
güncelleme yetkisi
update camera
(Bilgisayar) kamerayı güncelleştir
update canceled
(Bilgisayar) güncelleştirme iptal edildi
update complete
(Bilgisayar) güncelleştirme tamamlandı
update date
(Bilgisayar) güncelleştirme tarihi
update device driver wizard
Aygıt Sürücüsü Güncelleştirme Sihirbazı
update entire table
(Bilgisayar) tüm tabloyu güncelleştir
update event
(Bilgisayar) güncelleme olayı
update event
günceleme olayı
update failed
(Bilgisayar) güncelleştirme başarısız
update failed
(Bilgisayar) güncelleştirilemedi
update fields
alanları güncelleştir
update fields
(Bilgisayar) alan güncelleştir
update file
(Bilgisayar) dosyayı güncelleştir
update folder
Güncelleme klasörü
update interval
(Bilgisayar) güncelleştirme aralığı
update interval
(Bilgisayar) aralığı güncelleştir
update license
güncelleme lisansı
update link
(Bilgisayar) bağlantı güncelleştir
update link
(Bilgisayar) bağlantıyı güncelleştir
update link
(Bilgisayar) güncelle bağlantı
update only
(Bilgisayar) sadece güncelleştir
update options
(Bilgisayar) seçenekleri güncelleştir
update options
(Bilgisayar) güncelleştirme seçenekleri
update period
(Bilgisayar) güncelleştirme aralığı
update picture
(Bilgisayar) resim güncelleştir
update product
(Bilgisayar) ürünü güncelleştir
update query
(Bilgisayar) güncelleştirme sorgusu
update region
güncelleme bölgesi
update routes
(Bilgisayar) yolları güncelleştir
update selection
(Bilgisayar) seçimi güncelle
update sequence number
Güncelleştirme Sıralama Numarası
update settings
(Bilgisayar) güncelleştirme ayarları
update soon
(Bilgisayar) hemen güncelleştir
update source
(Bilgisayar) kaynak güncelleştir
update speed
(Bilgisayar) güncelleştirme hızı
update tasks
(Bilgisayar) görevleri güncelleştir
update the existing record
(Bilgisayar) varolan kaydı güncelleştir
update time
(Bilgisayar) güncelleştirme zamanı
update transaction
guncelleme hareketi
update trigger
(Bilgisayar) tetik güncelleştir
update type
(Bilgisayar) güncelleştirme türü
update values
(Bilgisayar) değerleri güncelleştir
update values
(Bilgisayar) güncelleştirilecek değerler
apply update from
şurdan güncelleme yap
auto update
(Bilgisayar) otomatik güncelleştir
auto update
(Bilgisayar) otomatik güncelleme
index update
(Bilgisayar) dizin güncelleştir
remote update
(Bilgisayar) uzaktan güncelleştir
remote update
(Bilgisayar) uzaktan güncelleştirme
resume update
(Bilgisayar) güncelleştirmeye devam et
updated
yenilenmiş
updated
(Bilgisayar) güncelleştirdi
updated
(Bilgisayar) güncelleştirildi
updated
(Bilgisayar) güncellendi

Yazılımım güncellendi mi? - Was my software updated?

Yazılımım güncellendi mi? - Has my software been updated?

updated
güncellenen
updated
(Bilgisayar) güncellenmiş

Lütfen bizi güncellenmiş tutun. - Please keep us updated.

Bizi güncellenmiş tuttuğun için teşekkürler. - Thanks for keeping us updated.

updated
(Bilgisayar) güncelleştirilmiş

Onun yemek kitabının güncelleştirilmiş sürümünü tercih ederim. - I prefer the updated version of his cookbook.

auto update
kendinden güncelleme
updated
{f} güncelleştir

Onun yemek kitabının güncelleştirilmiş sürümünü tercih ederim. - I prefer the updated version of his cookbook.

Sen bile aygıt yazılımını güncelleştirmedin. - You haven't even updated the firmware?

last update
bi konu hakkındaki en son gelişme
please update your ID number
lütfen kimlik numaranızı güncelleyin
status update
durum hakkında bilgi, güncelleme
updated
Güncel, güncelleşmiş
updated
güncelleştir(mek)
updater
(Bilgisayar) Güncelleme programı, güncelleyici
updater
güncelleyici
updates
günceller
updating
güncelliyor

Tom web sitesini güncelliyor. - Tom is updating his website.

Siteyi güncelliyoruz. - We're updating the site.

as of last update
Son durumdaki gibi
auto update
Otomatik güncelleştirme
auto update link
Otomatik güncelleştirme bağı
cancel update
(Bilgisayar) güncelleştirmeyi iptal et
concurrent video update
Koşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
counterdrug update
(Askeri) uyuşturucu ilaç ile mücadele güncellemesi
desktop update
Masaüstü Güncelleştirme
information update
bilgi güncelleme
information update
bilgi güncellemesi
last update
Son Güncelleme
last update
Son Güncelleştirme
manual update
(Bilgisayar) el ile güncelleştirme
news update
(Bilgisayar) haber güncelleştirme
next update
(Bilgisayar) sonraki güncelleştirme
number of update retries
(Bilgisayar) güncelleme denemesi sayısı
pause update
(Bilgisayar) güncelleştirmeyi duraklat
print merge update
Birleşik Yazdırma Güncelleştir
resuming update
(Bilgisayar) güncelleştirme devam ediyor
save/update
(Bilgisayar) kaydet/güncelleştir
software update channel
Yazılım Güncelleştirme Kanalı
table update autoformat
İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
task update
(Bilgisayar) görev güncelleştirmesi
task update
(Bilgisayar) görev güncelleştirme
updated
güncelleştir
updating
güncelleştirme
İngilizce - İngilizce
An additional piece of information. An addition to existing information

I just made an update to my blog about my trip to Rome.

A change in information, a modification of existing or known data

I just made an update to the Wikipedia article on gorillas.

A modification of something to a more recent, up-to-date version; (in software) a minor upgrade

I have a couple of updates to install on your laptop.

To bring (a thing) up to date

I need to update my records to take account of the most recent transaction.

To bring (a person) up to date: to inform (a person) about recent developments

Update me on what happened while I was away.

An advisement providing more up-to-date information than currently known

He gave me an update on the situation in New York.

The performance level achieved for a measure/metric or index, current as of the time of generation or reporting In some cases may refer to the reporting of a performance level within a given reporting period
a change in the value of an attribute previously written in the same logical file
modernize or bring up to date; "We updated the kitchen in the old house"
To revise some variable in the project plan, such as schedule, cost, or resources to reflect the most current information on the project
(1) To revise a master file in respect of current information or transactions (2) A new and enhanced version of a product
{f} bring up to date, modernize, make current
bring up to date; supply with recent information
news that updates your information modernize or bring up to date; "We updated the kitchen in the old house"
An update is a news item containing the latest information about a particular situation. She had heard the news-flash on a TV channel's news update. a weather update. football results update
An SQL command used to change attribute values in an existing record
A new release of an existing software product that is generally free A software update usually adds relatively minor new features to a product or corrects errors (bugs) found after the program was released Updates can be indicated by small changes in the software version numbers, such as the change from version 4 0 to version 4 0b
A new release (or version) of a piece of software that is generally understood to be an error correction release and does not contain new functionality (as opposed to Upgrade) Updates usually are numbered by a change in the digit after the decimal: V1 1 to V1 2
The simulation process of changing the values of the state variables at each time step to reflect process rates at that time
Addition of recent transactions and current information to the master (main) list to reflect the current status of each record on the list
An artificial unit of time during which all creatures execute their time-slice All statistics about a creature are taken at the end of each update
The process through which search crawls content and compiles an index of the content Full updates include all content, incremental updates include only content that has changed Adaptive updates include only content that is likely to have changed based on an analysis of historical information
{i} more current version of something
If you update something, you make it more modern, usually by adding new parts to it or giving new information. He was back in the office, updating the work schedule on the computer Airlines would prefer to update rather than retrain crews. an updated edition of the book
news that updates your information
(noun, database) To change, add, delete, or replace values in all or selected entries, groups, or attributes stored in a Database
kernel daemon to flush dirty buffers back to disk
To make (something) up to date
Keeping files current by changing data as appropriate
The annual adjustment to the Medicare fee schedule conversion factor If the update is not set by Congress, the law specifies that it will be the appropriate index (generally the MEI) adjusted by the actual performance measured against the Medicare volume performances standard
the process of updating the information in your West Legal Directory profile Profile information may be submitted to West in any form (e g , resumes, e-mail, fax) Online updates can be completed with Profile Update
To advise (a person) so that they are up to date
Overwriting software objects already installed on the system and replacing them with new objects
Make a change in weights and biases The update can occur after presentation of a single input vector or after accumulating changes over several input vectors
A replication mode using captured change data to maintain the target data incrementally
Updating within the same edition of our products, such as from version 3 6 to version 3 7 ex: TeleTools Enterprise 3 6 to 3 7
  The regeneration of a display to show current status, based on changes to the previously displayed data   Note:   An update can be accomplished upon user request or by automatic means
If you update someone on a situation, you tell them the latest developments in that situation. We'll update you on the day's top news stories
Either short for update information or, as a verb, applying the update mechanism
bring to the latest state of technology
To add the most current information to a mailing list
Redraw the contents of the view window(s)
bring to the latest state of technology bring up to date; supply with recent information
To install the latest version of a program, or to record the latest information in a file or other document
critical update
A broadly released fix for a specific problem that addresses a critical, non-security-related bug in computer software
last update
the last modified date
last update
the last modification
last update
latest info about the status
news update
addition of new information to a news broadcast, providing of new information about a news story
updated
The date and time a quote was provided (Prices are delayed at least 20 minutes )
updated
modernized or brought up to date
updated
have been brought up to date
updates
third-person singular of update
updates
updates, revisions, or other modifications or enhancements to The Junction, its documentation, policies, pricing, programs or any of same relative to any The Junction client software
updates
This represents a small change to a program Denoted as a change in the right-side digit of a version number (ex: version 3 0 to 3 1)
updates
NUMBER Approximate number of updates since the last time statistics were gathered
updates
Administrator Updates System
updates
Downloadable bits of software that give your programs and other software the latest functionality and security and stability enhancements A software update usually adds relatively minor new features to a product or corrects errors found after the program was released
updates
Regular additions of records to a database that keep files current
updates
Some websites require updates Some do not If your web page is going to change periodically, it will have to be updated or maintained An example of a page that would need updates is a monthly specials page
updates
plural of update
updates
Catalogs Applications Questions Addresses Home
updates
Continually
updates
Quarterly
updates
Quarterly updates incorporating new articles and the latest research
updates
Additionally, the AtoZ menus, User menus, & Local menus (where the results of diary utilities have their effect) are gratuitously regenerated once a day, at 5 30AM This is a failsafe in case any errors have occurred
updating
a term applied to the occasional review and increase of accrued benefits to reflect rising wage levels where the plan does not provide for automatic improvements as in final earnings formula
updating
As in Schedule Updating, revision of a schedule or network to reflect progress to date Fully completed items are eliminated and the date of the update becomes the new reference date for the project
updating
present participle of update
updating
Data maintenance procedures for adding new data, changing existing data, and deleting obsolete data 9 3, 9 10
updating
Changing the Dynamic information in your website to keep it current
updating
the act of changing something to bring it up to date (usually by adding something); "criminal records need regular updating"
updating
the act of changing something to bring it up to date (usually by adding something); "criminal records need regular updating
updating
The process of re-qualification to retain a specific accreditation level All updating is based upon a four year cycle An official must meet their updating requirements by the end for the four year cycle
updating
{i} bringing up to date, modernizing
version update
improving the functionality of an existing program and declaring a new version
Türkçe - İngilizce

update teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

windows update
(Bilgisayar) windows update
update