fâi̇l

listen to the pronunciation of fâi̇l
İngilizce - Türkçe

fâi̇l teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fail
başarısız olmak

Sınavda başarısız olmak istemiyorum. - I don't want to fail the test.

Denememek başarısız olmaktır. - Not trying is failing.

fail
{i} zayıf not
fail
{f} becerememek
fail
{f} kalmak

Firmamız kıyasıya rekabete karşı hayatta kalmakta başarısız oldu. - Our company failed to survive against cutthroat competition.

Acımasız rekabet karşısında, bizim iş hayatta kalmakta başarısız oldu. - In the face of ruthless competition, our business failed to survive.

fail
{f} ihmal etmek
fail
arızalanmak
fail
{f} başaramamak
fail
{f} yapmamak
fail
çaktırmak
fail
(Bilgisayar) başarısız olma

Başarısız olman tuhaf. - It is strange that you should fail.

Başarısız olmandan korkmuştum. - I was afraid that you had failed.

fail
güçten düşmek
fail
çakmak
fail
yıkılmak
fail
akamete uğramak
fail
başarılı olamamak
fail
düşüş
fail
(sınavda) kalmak
fail
sınavda bırakmak
fail
çöküş
fail
aksamak
fail
sınavda kalmak
fail
çökme
fail
sınıfta kalmak
fail
inmek
fail
düşmek
fail
foslamak
fail
akim kalmak
fail
yağmak
fail
çuvallamak
fail
{f} tükenmek
fail
yetersiz kalmak
fail
zayıflamak
fail
güçsüzleşmek
fail
yetmemek
fail
geçememek
fail
(sınıfta) bırakmak
fail
düş kırıklığına uğratmak
fail
başarısız ol

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım, - I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail.

fail
beklenen sonucu verememek
fail
başarısızlık

Herkes deneyin başarısızlıkla sonuçlanacağını bekliyordu. - Everybody expected that the experiment would result in failure.

Başarı ya da başarısızlık ikisi de benim için aynıdır. - Success or failure is all the same to me.

fail
{f} bırakmak

O birkaç kez sigarayı bırakmak için çalıştı, ancak başarısız oldu. - He tried to give up smoking several times, but failed.

Adamın sigarayı bırakmak için yaptığı üçüncü deneme başarısızlıkla son buldu. - The man's third attempt to stop smoking ended in failure.

fail
kifayet etmemek
fail
{f} yüzüstü bırakmak
fail
bitmek
fail
{f} bozulmak
fail
{f} ümidini kırmak
fail
{f} iflas etmek
fail
{f} batmak
fail
sınıfta bırakmak
fail
{f} sınıfta kalmak; sınıfta
fail
{f} suya düşmek
fail
başarısız ol,v.başarısız ol: n.başarısızlık
fail
kuvveti kesilmek
fail
{f} başarısızlığa uğramak
fail
{f} boşa çıkmak
fail
{f} başaramamak; becerememek. He failed to come. Gelmedi
fail
geçirmemek
fail
(Nükleer Bilimler) başarısız

Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım, - I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail.

Onun başarısızlığının ana nedeni tembelliktir. - The primary cause of his failure is laziness.

fail
{f} boşa çıkarmak
fail
{f} ateş almamak
fail
çıkmamak
fail
Hata Vermek
fail
{f} açmamak
fail
(isim) zayıf not
fail
{f} yapamamak
fail
kalmak geçememek
fail
{f} fiyasko ile sonuçlanmak
fail safe
tedbirli
fail an examination
sınavdan kalmak
fail in an exam
sınavda kalmak
fail in respect for
saygıda kusur etmek
fail safe
bozulmaya dayanıklı
fail safe
arızaya karşı emniyetli
fail safe
(Bilgisayar) kusurönler
fail safe
(Bilgisayar) aksamadan bağışık
fail soft
(Bilgisayar) kademeli aksama
fail to act
savsaklamak
fail to act
(Politika, Siyaset) hareketsiz kalmak
fail to give way
geçiş önceliğine uymamak
fail to obey yield sign
geçiş önceliğine uymamak
fail to win
kazanamamak
fail due
vadesi gelmek
fail in one's duty
görevinde kusur etmek
fail safe system
hata güvenlik sistemi
fail safety
hata emniyeti
fail safety
hata güvenliği
fail soft system
yumuşak hatalı sistem
fail to agree
anlaşama
fail to attend
katılama
fail to detonate
göstereme
fail to experience
tecrübe edeme
fail to fire
yakama
fail to get
alama
fail to keep
tutama
fail to maintain
temin edeme
fail to meet
görüşeme
fail to notice
dikkat edeme
fail to perceive
gözlemleyeme
fail to profit
kar edeme
fail to reach
ulaşama
fail to remember
hahatırlayama
fail to satisfy
memnun edeme
fail to win
kazanama
fail-safe control
arıza güvenlik denetimi
fail-safe system
arıza güvenlik jüyesi
fail an exam
bir sınavı başarısız
fail exam
sınavı başarısız
fail in
başarısız
fail over
üzerinde başarısız
fail someone
biri başarısız
fail to agree
anlasama
fail to meet
görüseme
fail to notice
fakedememek
fail to notice
farkına varamamak
fail to notice
dikkat edememek
fail to notice
gözardı etmek
fail to reach
ulasama
fail to remember
hahatirlayama
fail fire
ateş almamak
fail fulfil an obligation
(Politika, Siyaset) yükümlülüğü ifa edememek
fail on error
(Bilgisayar) başarısız hatası
fail on evil days
(deyim) şanssız günlerinde olmak
fail on evil days
(deyim) kötü günler geçirmek
fail on evil days
(deyim) kötü duruma düşmek
fail on evil days
(deyim) kötü günler yaşamak
fail on int 24
(Bilgisayar) ınt 24 için hata
fail on int 24
(Bilgisayar) ınt 24 başarısızlığı
fail on interrupt 24
(Bilgisayar) ınt 24'de başarısızlık
fail proof
tedbirli
fail proof
hazırlıklı
fail proof
güvenceli
fail safe
(Nükleer Bilimler) arıza durumunda güvenli,tam güvenli
fail safe
güvenceli
fail safe
hazırlıklı
fail safe interrupt
(Bilgisayar) korumalı işkesme
fail score a goal
(Spor) golü kaçırmak
fail the course
dersten kalmak
fail the exam
sınavı geçememek
fail the exam
sınavdan çakmak
fail to agree
anlaşamamak
fail to attend
katılamamak
fail to benefit from
hakkını kaybetmek
fail to catch the bus on time
otobüsü kaçırmak
fail to experience
tecrübe edememek
fail to negotiate the bend
virajı alamamak
fail to reach
ulaşamamak
fail to see
görememek
fail to stand the test of time
zamana yenik düşmek
failed
(Bilgisayar) başarısız

İşler başarısız sonuçlanınca işçiler işlerini kaybettiler. - As businesses failed, workers lost their jobs.

Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu. - He failed in the examination for lack of preparation.

failed
(Bilgisayar) başarısız oldu

Birçok öğrenci testte başarısız oldu. - Many students have failed the test.

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

failing
{s} yanılan
failing
kusur
benefit of fail
(Kanun) düşme yararı
fail
(Bilgisayar) hata

Hatası için kötü şansını suçluyor. - He blames his failure on bad luck.

Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır. - Tom always tries to blame someone else for his failures.

fail
yetersiz olmak
fail
azalma
fail
kırık

Hatamdan dolayı annem hayal kırıklığına uğradı. - My mother was disappointed by my failure.

Çok hayal kırıklığına uğradım, Mary bilgisayarını onaramadı. - Much to my disappointment, Mary failed to repair the computer.

fail
azalmak
fail
mutlaka

Yarın beni mutlaka ara. - Don't fail to call me tomorrow.

Yarın mutlaka geleceğim. - I will come tomorrow without fail.

fail
ölmek
failed
arızalı
failing
(Bilgisayar) sorunlu
failing
zayıf nokta
failing
sızmak
failing
başarısızlık

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

hail fail
(Meteoroloji) dolu yağması
not to fail to do
geri kalmamak
without fail
muhakkak olarak
without fail
muhakkak
words fail me
(deyim) söyleyecek söz bulamamak
failing
ayıp
failing
eksiklik
failed
{f} başarısız ol

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

failing
olmazsa
failing
{f} başarısız ol

Denememek başarısız olmaktır. - Not trying is failing.

Onlar ekonomiyi düzeltmede başarısız olduğu için onu suçladılar. - They blamed him for failing to improve the economy.

failing
aksayan
Failed
başaramadım
doomed to fail
başarısız olmaya mahkum
epic fail
(deyim) Hüsran, umduğunu bulamama; basit bir işten hayal kırıklığı ile çıkma
epic fail
(deyim) Tam anlamıyla başarısızlık/beceriksizlik/fiyasko
fails
başarısızlıklar
hash fail
gönderim hata bildirimi
i fail to see what you mean.
Ne demek istediğini görmek için başarısız
power fail logic
güç arızası mantığı
to fail a test
bir test başarısız
Words fail me
Söyleyecek söz bulamıyorum
condemned to fail
başarısızlığa mahkum
failing
hata

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

failing
{e} olmadığı takdirde
failing
zail olan
failing
eksilen
failing
{s} şaşan
failing
edat olmadığı takdirde
failing
{i} zaaf
failing
failing that aksi takdirde
failing
olmadan
failing
{e} yokluğunda
failing
bırak/olma/başarama
failing
zayıflık
failing
{f} başarısız ol: prep.-sız
i fail to see why
nedenini anlamıyorum
power fail
(Bilgisayar) güç kesilmesi
stone fail
taş düşmesi
to fail
sınıfta bırakmak
to fail
sınıfta kalmak
to fail
(Hukuk) yapmamak
to fail
(Hukuk) ihmal etmek
to fail
(Hukuk) başaramamak
to fail to act
(Avrupa Birliği) harekete geçememek
to fail to fulfil an obligation
(Avrupa Birliği) bir yükümlülüğü yerine getirememek
without fail
mutlâka

Seni mutlaka arayacağım. - I will call you without fail.

Seni yarın mutlaka ziyaret edeceğim. - I will visit you tomorrow without fail.

without fail
elbette

O elbette beni görmeye gelecek. - He'll come to see me without fail.

O elbette kiliseye gelecek. - He will come to the church without fail.

without fail
pek tabi
without fail
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacak. - He will succeed without fail.

words fail me
ne derler bilmem ki
words fail me
ne denir bilmem ki
words fail me
ne desem boş
words fail me
(deyim) soz bulamiyorum!
words fail me
ne derler
words fail me
(isim) derler
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Fiili yapan, yapan
(Osmanlı Dönemi) İşi yapan. Fiili işleyen
(Osmanlı Dönemi) Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir
fail
Özne
fail
Eden, yapan, işleyen: "Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar."- R. N. Güntekin
fail
Hukuki sonuç doğuran bir suç işleyen kimse. Özne
fail
Yapan, işleyen
fail
Hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
fail
Eden, yapan, işleyen
fail
Hukukî sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
fâil
(Osmanlı Dönemi) bir işi yapan
ASLİ FAİL
(Hukuk) Suçu oluşturan fiileri işleyen kişi
İngilizce - İngilizce

fâi̇l teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

fail
To receive one or more non-passing grades in academic pursuits

I failed in English last year.

fail
Not to achieve a particular stated goal. (Usage note: The direct object of this word is usually an infinitive.)

The engine failed to start.

fail
To neglect

The report fails to take into account all the mitigating factors.

fail
To be unsuccessful

Throughout my life, I have always failed.

fail
a failing grade in an academic examination
fail
To be wanting to, to be insufficient for, to disappoint, to desert

A poor Irish Widow went forth with her three children, bare of all resource, to solicit help from the Charitable Establishments of that City. At this Charitable Establishment and then at that she was refused; referred from one to the other, helped by none; — till she had exhausted them all; till her strength and heart failed her: she sank down in typhus-fever.

fail
To cease to operate correctly

After running five minutes, the engine failed.

fail
To give a student a non-passing grade in an academic endeavour

The professor failed me because I did not complete any of the course assignments.

fail
a failure, especially of a financial transaction
fail
{v} to break in business, be deficient or short, miss, perish, die, desert, neglect
fail
If something such as your health or a physical quality is failing, it is becoming gradually weaker or less effective. He was 58, and his health was failing rapidly An apparently failing memory is damaging for a national leader
fail
Make the pattern fail on this occasion When a pattern fails, it means that the pattern was not truly available The calling routines in the compiler will try other strategies for code generation using other patterns Failure is currently supported only for binary (addition, multiplication, shifting, etc ) and bitfield (extv, extzv, and insv) operations
fail
become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year"
fail
In the context of computers, one of the three historic choices offered by DOS when it could not complete the requested operation Also see Abort and Retry
fail
If someone fails you, they do not do what you had expected or trusted them to do. communities who feel that the political system has failed them
fail
–specifies a failure condition
fail
To give a student a non-passing grade, thereby causing the student to fail (3) a class or other academic endeavor
fail
To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink
fail
To not achieve a particular goal
fail
If a business, organization, or system fails, it becomes unable to continue in operation or in existence. So far this year, 104 banks have failed. a failed hotel business Who wants to buy a computer from a failing company?
fail
emphasis You use without fail to emphasize that something always happens. He attended every meeting without fail
fail
of a machine, etc.: To cease to operate correctly. (After running five minutes, the engine failed.)
fail
{i} failure to perform, failure to occur (Archaic)
fail
A security transaction which does not settle per its contract terms because of a failure by one of the counterparties to meet their obligation
fail
You say if all else fails to suggest what could be done in a certain situation if all the other things you have tried are unsuccessful. If all else fails, I could always drive a truck
fail
prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought"
fail
To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent
fail
To deteriorate in respect to vigor, activity, resources, etc
fail
Miscarriage; failure; deficiency; fault; mostly superseded by failure or failing, except in the phrase without fail
fail
{f} be unsuccessful; make unsuccessful; not do; be weakened; disappoint; go bankrupt; be stopped; be used up, run out
fail
emphasis You use without fail to emphasize an order or a promise. On the 30th you must without fail hand in some money for Alex
fail
to become weaker; as, a sick man fails
fail
If someone fails in their duty or fails in their responsibilities, they do not do everything that they have a duty or a responsibility to do. If we did not report what was happening in the country, we would be failing in our duty
fail
If someone fails you in a test, examination, or course, they judge that you have not reached a high enough standard in it. the two men who had failed him during his first year of law school. pass
fail
To come short of a result or object aimed at or desired ; to be baffled or frusrated
fail
To err in judgment; to be mistaken
fail
To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of
fail
If you fail to do something that you were trying to do, you are unable to do it or do not succeed in doing it. The Workers' Party failed to win a single governorship He failed in his attempt to take control of the company Many of us have tried to lose weight and failed miserably The truth is, I'm a failed comedy writer really. succeed
fail
To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence; to cease to be furnished in the usual or expected manner, or to be altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams fail; crops fail
fail
If someone fails a test, examination, or course, they perform badly in it and do not reach the standard that is required. I lived in fear of failing my end-of-term exams. pass Fail is also a noun. It's the difference between a pass and a fail
fail
fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account"
fail
To be unsuccessful in academic pursuits. (I failed in English last year.)
fail
If an activity, attempt, or plan fails, it is not successful. We tried to develop plans for them to get along, which all failed miserably He was afraid the revolution they had started would fail After a failed military offensive, all government troops and police were withdrawn from the island. succeed
fail
  In a hunting test, the dog does not perform well enough against the standard to pass the test on that day   Failing could be for overall marginal performance or one major disqualifying fault  
fail
disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis"
fail
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
fail
To be negligent in ones duty. (The report fails to take into account all the mitigating factors.)
fail
be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably"
fail
A trade that does not settle properly, as the seller failed to deliver security as contracted or the buyer does not have money to pay
fail
A transaction between two municipal securities brokers or dealers on which delivery does not take place on the settlement date A transaction in which a dealer has yet to deliver securities is referred to as a "fail to deliver;" a transaction in which a dealer has not yet received securities is referred to as a "fail to receive "
fail
The failure of a seller to deliver securities to the purchaser or to a specified place of delivery as contracted
fail
To perish; to die; used of a person
fail
Failure

We do not tolerate failure. - We don't tolerate failure.

We don't tolerate failure. - We do not tolerate failure.

fail
get worse; "Her health is declining" stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought" disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis" become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year" fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust" fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?" judge unacceptable; "The teacher failed six students" be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably" fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account" be unable; "I fail to understand your motives
fail
To be wanting to ; to be insufficient for; to disappoint; to desert
fail
If a quality or ability that you have fails you, or if it fails, it is not good enough in a particular situation to enable you to do what you want to do. For once, the artist's fertile imagination failed him Their courage failed a few steps short and they came running back
fail
A goal is said to haved failed if it could not be proven
fail
If someone or something fails to do a particular thing that they should have done, they do not do it. Some schools fail to set any homework The bomb failed to explode
fail
judge unacceptable; "The teacher failed six students"
fail
A deal is said to fail if on the settlement date either the seller does not deliver securities in proper form or the buyer does not to deliver funds in proper form
fail
get worse; "Her health is declining"
fail
A situation where either the seller fails to deliver the security in proper form or the buyer fails to deliver funds in the proper form on settlement date As long as the fail exists, the seller will not be paid
fail
Udh Brir Khser
fail
to miss; not to fulfill expectation
fail
If something fails, it stops working properly, or does not do what it is supposed to do. The lights mysteriously failed, and we stumbled around in complete darkness In fact many food crops failed because of the drought
fail
fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust"
fail
be unable; "I fail to understand your motives"
fail
A Prolog operator that causes backtracking to occur
fail
be unable; "I fail to understand your motives
fail
To be found wanting with respect to an action or a duty to be performed, a result to be secured, etc
fail
To miss of attaining; to lose
fail
Generate an unsuccessful result for a check, saving throw, or other determination involving a die roll In some cases, consequences for failure are listed in individual check descriptions (For example, falling is the penalty for failing a Climb check by more than 5 points ) In general, characters may take <<20>> to ensure success on checks that list no penalties for failure, or simply retry such checks as many times as desired See also spell failure
fail
A trade is said to fail if on settlement date either the seller fails to deliver securities in proper form or the buyer fails to deliver funds in proper form
fail
fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?"
fail
Death; decease
fail over
To automatically switch processing from a failed component in a critical system to its live spare or backup component

If the Web server crashes, we can fail over to the spare in less than a second.

fail-safe
To compensate automatically, in the event of a failure
fail-safe
A fail-safe device or mechanism
fail-safe
Something which doesn't cause undue damage, in the event of failure

The system is failsafe, because everything is backed up automatically.

fail-secure
A device which, if (or when) it fails, does so in a way that will cause no harm or at least a minimum of harm to other devices or danger to personnel, and doesn't cause the system to be insecure
fail to reject
(Politika, Siyaset) In statistics the topic of tests of statistical significance or hypothesis testing is full of new ideas with subtleties that can be difficult for a newcomer to the topic. There are Type I and Type II errors. There are one sided and two sided tests. There are null and alternative hypotheses. And there is the statement of the conclusion: when the proper conditions are met we either reject the null hypothesis or fail to reject the null hypothesis
fail in
be unsuccessful at, fall short of, be negligent in
fail safe
procedure designed to prevent malfunctioning
fail safe
A system which closes the throttle and moves the control surfaces to pre-set positions in the event of loss of signal from the transmitter Required by larger models and is intended to bring the model to earth quickly in the event of radio interference or transmitter failure
fail safe
Any system that cannot fail in any mode without providing a directly observable indication of failure Consider an electrical relay with a set of contacts that are open when it is unpowered If a power source and a light bulb are connected in series with the contacts, the lamp will glow when the relay is energized If the goal of this system is to insure that the relay has power, then this system is said to be fail safe If the lamp, relay contacts, lamp power source relay coil, or the relay coil power supply fail, then the lamp extinguishes itself providing a directly observable foolproof indication of failure
fail someone
give someone a failing grade (on an exam, etc.); disappoint someone, let someone down
fail to bring down inflation
be unsuccessful in reducing inflation (increase in the volume of money relative to available goods)
fail to live up to one's promises
not keep one's word, not keep one's promise
fail to reach an agreement
be unable to agree
fail to show up
not arrive or attend as expected
fail-safe
Something that is fail-safe is designed or made in such a way that nothing dangerous can happen if a part of it goes wrong. The camera has a built-in failsafe device which prevents it from working if the right signals aren't received
fail-safe
{i} mechanism which compensates automatically in case of a failure or malfunction
fail-safe
guaranteed not to fail; "a fail-safe recipe for cheese souffle
fail-safe
eliminating danger by compensating automatically for a failure or malfunction; "a fail-safe device in a nuclear weapon to deactivate it automatically in the event of accident"
fail-safe
{s} completely reliable; protected against failure; pertaining to or equipped with an early-warning mechanism; pertaining to safeguards and controls used during bombing missions (Military)
fail-safe
guaranteed not to fail; "a fail-safe recipe for cheese souffle"
Fianna Fáil
An Irish political party founded in the 1920s
epic fail
An utter, total failure, in the sense of schadenfreude
made of fail
Bad
too big to fail
Pertaining to an enterprise deemed too important to the economy or polity to be allowed to “fail”, that is to be liquidated or to go bankrupt
without fail
certainly; by all means; as a matter of importance

You will report to the police every week without fail.

failing
{n} a becoming insolvent, deficiency, defect, omission, fault
epic fail
(deyim) 1. When something can be seen to be a total failure 2. Completely failed attempt to do something that would be considered rather simple
epic fail
(deyim) Total failure
do not fail your parents
do not disappoint your parents, do not let your parents down, live up to your parents' expectations
don't fail to
do not forget to, make sure to
fail
{f} flame out
failed
unable to meet financial obligations; "a failing business venture
failed
unable to meet financial obligations; "a failing business venture"
failed
Having undergone failure: new economic policies intended to replace the failed ones of a past administration. a failed actor/writer etc someone who wanted to be an actor etc but was unsuccessful
failed
past of fail
failed
{s} unsuccessful; weakened, reduced
failing
You say failing that to introduce an alternative, in case what you have just said is not possible. Find someone who will let you talk things through, or failing that, write down your thoughts. a fault or weakness
failing
present participle of fail
failing
unable to meet financial obligations; "a failing business venture"
failing
if the preferred or prior option is not possible
failing
{e} in absence of, if not
failing
{i} failure, lack of success; shortcoming, defect, fault
failing
Weakness; defect
failing
The failings of someone or something are their faults or unsatisfactory features. Like many in Russia, she blamed the country's failings on futile attempts to catch up with the West = shortcoming
failing
A failing short; a becoming deficient; failure; deficiency; imperfection; weakness; lapse; fault; infirmity; as, a mental failing
failing
failure to reach a minimum required performance; "his failing the course led to his disqualification"
failing
below acceptable in performance; "received failing grades
failing
The act of becoming insolvent of bankrupt
failing
{s} unsuccessful; tiring, weakening, becoming less
failing
failure to reach a minimum required performance; "his failing the course led to his disqualification" a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's failings" below acceptable in performance; "received failing grades
failing
below acceptable in performance; "received failing grades"
failing
a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's failings"
failingly
without success
failings
plural of failing
fails
third-person singular of fail
fails
Short for failed deliveries It is the failure to deliver a security on the settlement date, or the date agreed upon when the trade was done
fails
Short for failed deliveries Failure to deliver an asset on the settlement date
fails
plural of fail
without fail
beyond a doubt, for sure; precisely
words fail me
I have nothing to say
Türkçe - İngilizce

fâi̇l teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

fail
perpetrator

Sami was the perpetrator of the murder. - Cinayetin faili Sami'ydi.

Sami was the perpetrator of the murder. - Sami cinayetin failiydi.

fail
(Kanun) wrongdoer
fail
author
fail
agent
fail
Perp, perpetrator
fail
agent, author; subject özne
fail
law perpetrator
fail
principal
fail
biol. effective
fail
maker
fail
gram. subject
fail
doer, maker, author
fail
doer
fail
subject
fail
suya düşmek
fail
(Sosyoloji, Toplumbilim) actor
karışık ismi fail
(Konuşma Dili) complicated matter
fâi̇l