hazırlıklı

listen to the pronunciation of hazırlıklı
Türkçe - İngilizce
ready

I had a speech ready. - Hazırlıklı bir konuşma yaptım.

We ought to be ready for whatever comes. - Ne gelirse gelsin hazırlıklı olmalıyız.

prepared, well-prepared
fail proof
prepared in advance: hazırlıklı bir nutuk a speech which was prepared in advance
fail-safe
(someone) whose preparations have been completed, prepared, ready: Biz henüz hazırlıklı değiliz. Our preparations have not yet finished
prepared

We must always be prepared for the worst. - Her zaman en kötü için hazırlıklı olmalıyız.

Tom hadn't been prepared for that. - Tom onun için hazırlıklı değildi.

after having made preparations in advance: Ali her zaman hazırlıklı konuşur. Ali always gives speeches that he's prepared in advance
provident
failsafe
fail safe
hazırlık
preparation

Have you finished your preparations for the trip? - Yolculuk için hazırlıklarını tamamladın mı?

He failed in the examination for lack of preparation. - Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu.

hazırlıklı olarak
providently
hazırlıklı olma
preparedness
hazırlıklı olmak
provide
hazırlıklı olmak
brace oneself for smth
hazırlıklı olmak
be ready
harbe hazırlıklı yedek onarım takımı; harp ihtiyat yedek onarım takımı
(Askeri) war readiness spares kit; war reserve spares kit
hazırlık
provision
hazırlık
arrangement

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
prep

Tom hadn't been prepared for that. - Tom onun için hazırlıklı değildi.

We have to finish preparations for the party by tomorrow. - Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız.

hazırlık
preliminary
hazırlık
arrange

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
(Jeoloji,Madencilik) development
hazırlık
Providence
hazırlık
(Hukuk) preparatory
hazırlık
preparative
hazırlık
stand by
hazırlık
readiness; preparation, arrangement
hazırlık
preparedness
hazırlık
standby
her şeye hazırlıklı olmak
keep one's powder dry
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞ
HAZIRLIKLI
Bir şey için önceden hazırlanmış olan
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) ATAD
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) İ'BA'
Hazırlık
anıklık
hazırlık
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
hazırlıklı