özne

listen to the pronunciation of özne
Türkçe - İngilizce
subject

The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing. - Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar.

A sentence normally has a subject and a verb. - Bir cümlenin genellikle öznesi ve yüklemi vardır.

subject (thinking agent, mind, ego)
subject (person or animal being studied)
gram. subject
(Politika, Siyaset) agent
özne zamirleri
subject pronoun
beklenti özne
(Dilbilim) prolepsis
gizli özne
(Dilbilim) Null subject
dolaylı özne
logical subject
siyasi özne
(Politika, Siyaset) political agent
Türkçe - Türkçe
Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
fail
süje
özne grubu
Birden çok kelimeden oluşan ve cümlelerde bütünüyle özne görevinde bulunan sözler
özne öbeği
Özneyle ilgili olarak kullanılan sözlerin bütünü
dolaylı özne
bakınız: sözde özne
ortak özne
Birleşik cümleyi oluşturan esas ve yardımcı cümleler ile bağımlı sıralı cümlelerde aynı olan özne
pekiştirmeli özne
"Kendi" dönüşlü zamiriyle kuvvetlendirilmiş özne
sözde özne
Edilgen fiilin özne görevini yüklenmiş nesnesi: Kapı açıldı cümlesindeki kapı sözde öznedir
özne