enjoying

listen to the pronunciation of enjoying
İngilizce - Türkçe
{i} hoşlanma
{f} eğlen

Tom eğleniyor gibi görünüyor. - Tom seems to be enjoying himself.

Tom eğleniyor gibi görünüyor. - Tom looks like he's enjoying himself.

eğlenerek
nail
enjoy
zevk almak

Her yıl, yüz elli bin turist etkileyici manzara ve harika plajlardan zevk almak için bu adaya gelir. - Every year, a hundred and fifty thousand tourists come to this island to enjoy the impressive scenery and the wonderful beaches.

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

enjoy
{f} tadını çıkarmak

Güzel manzaranın tadını çıkarmak için fazla hızlı sürdük. - We drove too fast to enjoy the beautiful scenery.

O iyi bir manzaranın tadını çıkarmak için üst katta bir oda kiraladı. - He rented a room on the top floor in order to enjoy a good view.

enjoy
{f} sevmek
enjoy
yararlanmak
enjoy
zevkli

Bu roman eğlenceli ve zevkli. - This novel is fun and enjoyable.

Bir yabancı dil öğrenmek gerçekten ilginç ve zevkli. - Learning a foreign language is truly interesting and enjoyable.

enjoy
hoşlanmak
enjoy
enjoymentzevk
enjoy
enjoyablehoş
enjoy
zevk al

Tom ve Mary yağmurda yürümekten zevk almadı. - Tom and Mary didn't enjoy walking in the rain.

Seninle konuşmaktan zevk aldım. - I enjoyed talking with you.

enjoy
keyfine bakmak
enjoy
hoşça vakit geçirmek
enjoy
enjoyably zevk alacak surette
enjoy
hoşlan

Felicja, TV izlemekten hoşlanır. - Felicja enjoys watching TV.

Çoğu genç yetişkin geceleyin dışarı çıkmaktan hoşlanır. - Most young adults enjoy going out at night.

enjoy
tatlı
enjoy
{f} hoşuna gitmek
enjoy
kullanabilme yeteneğine sahip olmak
enjoy
eğlenceli

Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu. - Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music.

O, çok eğlenceli parti için ev sahibine teşekkür etti. - He thanked the host for the very enjoyable party.

enjoy
tadına varmak
enjoy
beğenmek
enjoy
anlamak
enjoy
(Hukuk) sahip olmak
enjoy
keyfini çıkarmak

Yeni başlayanlar için rüzgar sörfünün keyfini çıkarmak zordur. - It is difficult for beginners to enjoy windsurfing.

Tom bitkileri sulamayı bitirdikten sonra, o, gün batımının keyfini çıkarmak için veranda da oturdu. - After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset.

enjoy
keyif almak

Kendimden keyif almak istiyorum. - I want to enjoy myself.

enjoy
keyfine varmak
enjoy
tadını almak
enjoy
haz almak
enjoy
tat almak
enjoy
keyfini yaşamak
enjoy
keyfini çıkartmak
enjoy
hoşlanma

Tom birkaç günden sonra koşudan gerçekten hoşlanmaya başladı. - Tom began to really enjoy jogging after a few days.

Tom konserden çok fazla hoşlanmadı. - Tom didn't enjoy the concert very much.

enjoy
nail olmak
enjoy
kullanmak
İngilizce - İngilizce
Present participle of to enjoy
enjoy
To have the use or benefit of something

This account fails to provide any basis for doubting that animals of subhuman species enjoy the freedom it defines.

enjoy
If you enjoy something such as a right, benefit, or privilege, you have it. The average German will enjoy 40 days' paid holiday this year
enjoy
To take satisfaction; to live in happiness
enjoy
If you enjoy something, you find pleasure and satisfaction in doing it or experiencing it. Ross had always enjoyed the company of women I enjoyed playing cricket
enjoy
have benefit from; "enjoy privileges"
enjoy
To have, possess, and use with satisfaction; to occupy or have the benefit of, as a good or profitable thing, or as something desirable; as, to enjoy a free constitution and religious liberty
enjoy
derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory"
enjoy
have benefit from; "enjoy privileges" derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory" have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
enjoy
take delight in; "he delights in his granddaughter"
enjoy
If you enjoy yourself, you do something that you like doing or you take pleasure in the situation that you are in. I must say I am really enjoying myself at the moment
enjoy
get pleasure from; "I love cooking"
enjoy
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
enjoy
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom"
enjoy
{f} have fun, get pleasure from
enjoy
To have sexual intercourse with
enjoy
{v} to feel with pleasure, to have possession
Enjoy
(deyim) get a kick out of
enjoy
To take pleasure or satisfaction in the possession or experience of; to feel or perceive with pleasure; to be delighted with; as, to enjoy the dainties of a feast; to enjoy conversation
enjoy
To receive pleasure or satisfaction from something
enjoying

  Türkçe nasıl söylenir

  encoyîng

  Telaffuz

  /enˈʤoiəɴɢ/ /ɛnˈʤɔɪɪŋ/

  Etimoloji

  [ in-'joi, en- ] (verb.) 15th century. Middle English enjoie, from Middle French enjoir, from Old French, from en- + joir to enjoy, from Latin gaudEre to rejoice; more at JOY.

  Videolar

  ... enjoying their music on Play music. ...
  ... so you can stop worrying about where your songs are and start enjoying your music. ...

  Günün kelimesi

  talion