hoşlan

listen to the pronunciation of hoşlan
Türkçe - İngilizce
enjoy

We enjoyed singing songs together. - Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık.

Felicja enjoys watching TV. - Felicja, TV izlemekten hoşlanır.

care for

I don't care for the way he talks. - Onun konuşma şeklinden hoşlanmıyorum.

I do not much care for this kind of drink. - Bu tür içkiden fazla hoşlanmam.

{f} liking

I cannot help liking him in spite of his many faults. - Çok sayıda hatasına rağmen ondan hoşlanmamak elimde değil.

Fred took a liking to Jane and started dating her. - Fred Jane'den hoşlanmaya başladı ve onunla çıkmaya başladı.

hoşlan