zevk al

listen to the pronunciation of zevk al
Türkçe - İngilizce
enjoy

Tom and Mary didn't enjoy walking in the rain. - Tom ve Mary yağmurda yürümekten zevk almadı.

I enjoyed talking with you. - Seninle konuşmaktan zevk aldım.

rejoice in
delight in

He took delight in talking with friends. - O, arkadaşları ile konuşmaktan zevk aldı.

{f} relish
bask in
zevk al