clearing

listen to the pronunciation of clearing
English - Turkish
meydan
{i} temizleme

Tom kalktı ve masayı temizlemeye başladı. - Tom got up and began clearing the table.

Tom masayı temizlemeye başladı. - Tom started clearing the table.

{f} temizle

Onu temizlediğin için teşekkürler. - Thanks for clearing that up.

Tom masayı temizlemeye devam etti. - Tom resumed clearing the table.

ağaçsız yer
(orman) açıklık
Ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştirilir
{i} aydınlatma
{i} temizleme işi
{i} açıklık, meydan
clearinghouse kliring odası
{f} temizle: prep.temizleyerek
{i} açığa çıkarma
{i} kliring
{i} açıklık alan
clear kazan/temizle/aç
{i} takas
çek geçişi/açıklık
(Ticaret) mahsup
alan
orman açma
Clear
(isim) Berrak

Tom'un sesi berraktı. - Tom's voice was clear.

Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi. - The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue.

clear
net

Saat 2.30'a kadar niçin işi bitirtmek zorunda olduğumuzu Tom gayet net açıkladı. - Tom made it quite clear why we had to have the job finished by 2:30.

Tom kimle konuşmamamız gerektiğini oldukça netleştirdi. - Tom made it quite clear who we weren't supposed to talk to.

clear
temiz

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

Sabahleyin katlanır yatağı temizleriz. - In the morning, we clear the futon.

clear
açık

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

clear
belirgin

George pozisyonunu belirginleştirdi. - George has made his position clear.

clearing bank
ciro bankası
clearing house
(Denizcilik) banka temsilcilerinin senetlerini takas ve mahsup ettikleri yer
clearing house
(Denizcilik) bankalar veya diğer finansal kuruluşlarda çek ve senet gibi ödeme araçlarından doğan borç ve alacakları nakit para kullanılmadan muhasebe işlemleriyle karşılıklı olarak tasfiye edilmesini sağlayan birim
clearing cistern
durultma sarnıcı
clearing office
takas bürosu
clearing pool
arıtma havuzu
clearing system
takas jüyesi
clearing debtors
kliring borçluları
clearing line item
kalem takas
clearing member
takas odası üyesi
clearing of account
ciro işlemleri
clearing operations
takas işlemleri
clearing area
(Askeri) TEMİZLİK BÖLGESİ: Bir rota üzerindeki veya bir bölgedeki tüm mayınları temizlemek üzere planlanmış harekat
clearing block
(Askeri) EMNİYET TAKOZU: Bir otomatik silah namlusunun gerisi ile mekanizması arasında, mekanizmanın kapanmasına engel olmak ve silahın dolu olmadığını göstermek üzere, konulan ağaç takoz
clearing company
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA BÖLÜĞÜ, AYIRMA BÖLÜĞÜ
clearing fields of fire
(Askeri) Ateş sahalarının temizlenmesi
clearing fire lanes
(Askeri) Ateş istikametlerinin temizlenmesi
clearing hospital
seyyar hastane
clearing house
takas odası
clearing office
takas ofisi
clearing station
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA İSTASYONU: Normal olarak, hasta ve yaralıları, bir tümen veya bölge esasına göre, ayıran sıhhi bir tesis. Bu istasyon; kendi kapasitesi dahilinde ve ayırma görevinin arızi bir sonucu olarak, icabında, acil destekleyici veya kati tedavi yapar
clearing system
kliring yöntemi
clearing time
(Nükleer Bilimler) şeffaflaştırma süresi
clearing unit
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA BİRLİĞİ, AYIRMA BİRLİĞİ: Bir veya birden çok ayırma istasyonundan müteşekkil sağlık teşkilatı. Bu birlik muharebe zayiatını toplar, tasnif eder, gerekenlere geçici yardımda bulunur ve icap edenleri geriye gönderilmek üzere hazırlar
clear
belli

Bu mektubu kimin yazdığı belli değildir. - It is not clear who wrote this letter.

Belli ki yanılıyorsun. - Clearly you are mistaken.

clear
zeki
Clear
(isim) Belgin
clear
{s} tiz
clear
{s} bulutsuz

Bulutsuz bir günde Fuji dağını görebilirsiniz. - On a clear day, you can see Mt. Fuji.

Bulutsuz gökyüzüne bak. - Look at the clear sky.

clear
{s} parlak

Pazar sabahı hava parlak ve açıktı. - It was a bright and clear Sunday morning.

Onun mavi gözleri açık ve parlaktı. - His blue eyes were clear and bright.

clear
{s} saydam
clear
sil
clear
pak
clear
(Bilgisayar) temizlemeyi
clear
aydın

Yakında aydınlanacak gibi görünüyor. - It looks like it is going to clear up soon.

Hava aydınlanacak gibi görünüyor. - It looks like it'll clear up.

clear
açık hale getirmek
clear
ayan
clear
açık (gök)
clear
dolu olmayan
clear
celi
clear
hudutsuz
clear
(Bilgisayar) boşalt

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

clear
gümrükten mal çekmek
clear
takas etmek
clear
defolmak
clear
tümüyle
clear
yerine kaldırmak
clear
bulanık olmayan
clear
açılmak
clear
suçsuz çıkarmak
clear
kolaylıkla anlaşılan
clear
(Ticaret) kar etmek
clear
peyda
clear
(Ticaret) yük boşaltmak
clear
(Bilgisayar) yok
clear
(Ticaret) tahsil etmek
clear
(Dilbilim) ince
clear
(Askeri) ayrılmak

Tom'un ayrılmak istemediği açıktı. - It was clear that Tom didn't want to leave.

clear
serbest

Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı. - He was cleared of all charges and released yesterday.

clear
(Bilgisayar) silme
clear
(Ticaret) borcunu ödemek
clear
açmak
clear
engelsiz
clear
kolayca kavrayan
clear
anlayışlı
clear
(borç) temizlemek
clear
aklamak
clear
saf
clear
aşikâr

Tom'un seninle evlenmek gibi bir niyeti olmadığı aşikar. - It's clear that Tom has no intention of marrying you.

clear
boş

Bekleme odası boşalıyor. - The waiting room is clearing out.

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

clear
değmeden geçmek
clear
{f} açık hale getir

O bunu daha açık hale getiriyor mu? - Does that make it any clearer?

Bu, işleri açık hale getiriyor. - That makes things clear.

clear
tehlikesiz
clear
anlaşılır

Onun açıklaması anlaşılır değil. - His explanation is not clear.

Lütfen daha anlaşılır biçimde konuşun. - Please speak more clearly.

clear
açıkça net bir şekilde
clear
kararlı
clear
suçsuz
clear
dışarı

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

clear
resmi izin vermek
clear
emin

O noktada pek emin değilim. - I'm not too clear about that point.

clear
lekesiz
clear
ortada

Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı. - A cup of coffee cleared up my headache.

clear
arı
clear
belasız
land clearing
tarla açma
Clear
sıfırla
clear
{f} temizle

O, evinin önündeki yolun karını temizledi. - He cleared the road in front of his house of snow.

O, bulaşık masasını temizleyecek. - She will clear the table of the dishes.

clear
açıklığa
clear
berrade
market clearing
pazar takas
securities clearing
menkul değerler takası
a clearing
açma
clear
açık hudutsuz
clear
{f} açık hale getir: adj.açık
clear
{f} kurtarmak
clear
boşalt, sil açık, temiz
clear
{f} seyretmek (gemi)
clear
(Tekstil) 1. parlak, berrak 2 . temiz 3. ağartmak ( beyazlatmak )
clear
aydınlık vazıh
clear
{f} açıklamak

O bir şeyi açıklamak istiyor. - He wants to make something clear.

clear
{f} temizle: adj.açık
clear
{s} masum

Bu gerçeğin ışığında, onun masum olduğu açıktır. - In the light of this fact, it is clear that he is innocent.

clear
{f} ödemek
clear
uzağa
clear
{f} elde etmek
clear
clear conscience vicdan rahatllğı
clear
(Askeri) Silahın boş olduğundan emin olma
clear
{f} sıyırıp geçmek
clear
{f} aşmak
clear
{f} bilgi vermek
clear
{f} dağılmak
clear
{s} şeffaf, saydam; duru
clear
{f} kaldırmak
clear
{f} boşaltmak
clear
{s} kolaylıkla anlaşılan/duyulan, net, açık: His instructions were
clear
(Askeri) MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: 1. AŞAĞIDA YAZILI OLANLAR İÇİN MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: a. Bir şahsın veya şahıslara eylemleri hareketleri görevleri ile ilgili onay ve izin vermek. b. Bir eşya veya birkaç eşyayı nitelik, nicelik, amaç itibariyle teçhizat veya ikmal maddesi olarak onaylamak veya izin vermek; ve c. Bir dokümanın doğruluğunu ve geçerliliğini tasdik etmek. 2. UÇUŞ İZNİ VERMEK: Bir uçağa uçuş izni vermek. 3. GİRİŞ BELGESİ VERMEK: Bir şahsa gizlilik belgesi vermek. 4. AŞMAK: Bir engelin üzerinden buna dokunmadan aşmak. 5. GEÇMEK, AŞMAK: Bir nokta, hat veya cismi aşmak. Bir noktanın geçilmiş olması için kol nihayetinin bu noktadan ayrılmış olması icap eder. 6. a. Silahı boşaltmak, içinde mermi olup olmadığını kontrol etmek. b. Silahın tutukluğunu gidermek. 7. BOĞULMUŞ MOTORA GAZ VERMEK: Karbondan temizlemek için rölantide çalışan motora gaz pedalı ile gaz vermek.8. HAVA EMNİYETİNİ SAĞLAMAK: Belirli bir kesimde devamlı veya geçici olarak hava üstünlüğünü kazanmak veya kontrolü ele almak
clear
{f} temizlemek

Çatıdaki karı temizlemek zorundayız. - We have to clear the snow off the roof.

Çatıdan kar temizlemek zorundayız. - We have to clear the snow from the roof.

clear
{s} tüm

DNA testi onu tüm suçlamalardan kurtardı. - The DNA test cleared him of all charges.

Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı. - He was cleared of all charges and released yesterday.

clear
{f} kazanmak

Wilson kazanmak için şüphesiz en iyi şansa sahipti. - Wilson clearly had the best chance to win.

clear
{f} ormanda alan açmak
clear
{s} belirli
clear
{f} limana giriş veya çıkış izni almak
clear
{f} temize çıkarmak

Onu temize çıkarmak için delil gösterebilir misin? - Can you produce evidence to clear him?

clear
{s} aydınlık

Sabahleyin ortam akşamkinden daha aydınlıktır. - Things are clearer in the morning than in the evening.

clear
{f} gümrükten çekmek
clear
{f} tahliye etmek
clear
kati
clear
{f} kapatmak
clear
{s} katışıksız
clear
uzakta

Hava açıkken Fuji dağını uzaktan görebiliriz. - On a clear day, we can see Mt. Fuji in the distance.

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

clear
{i} boşluk
clear
{f} gidermek
clear
{s} bütün
clear
{s} şeffaf
clear
{s} tam

Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır. - Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt.

Meseleyi daha tam anlamadan, alelacele fikrini söyledi. - Before understanding the situation clearly, he hastily gave his opinion.

clear
{f} geçmek
clear
bütünüyle
clear
açık ve seçik
clear
{f} berraklaşmak
clear
açıkça

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

clear
{s} pürüzsüz (cilt)
clear
{i} boş alan
clear
tamamen

Yasa tamamen açıktır. - The law is perfectly clear.

O şimdi tamamen benim için temiz. - It's all clear to me now.

clear
{s} takıntısız
clear
clear evidence açık ve kesin ispatlayı
clear
{f} aydınlatmak
clear
{s} kuşkusu olmayan
clear
siper
clear
açık kabin
debris clearing
moloz kaldırma
in clearing
takasa tabi çekler ve bonolar
mask clearing
gözlük temizleme
mine clearing
mayın temizleme
payroll clearing
(Ticaret) maaş mutabakatı
securities clearing
(Ticaret) menkul değer takası yapma
the sky is clearing up
gökyüzü açılıyor
veterinary clearing station
(Askeri) HASTA VE YARALI HAYVAN AYIRMA İSTASYONU: Hasta ve yaralı hayvanların bir veteriner sıhhi yardım istasyonunda tedavi görmek üzere ve icabında geriye doğru daha fazla bir tahliye hazırlığı için getirildiği sıhhiye tesisi
English - English
The act or process of making or becoming clear
A process of exchanging transaction information and authorisation through a central institution or system to complete and settle those transactions
The period in which remaining university places are allocated to remaining students
Present participle of clear
The act of removing the ball from one's own goal area by kicking it
An open space in the fog etc
An area of land within a wood or forest devoid of trees
A sequence of events used to disconnect a call, and return to the ready state
This is when a person or object is released from the earth's gravitational pull
The procedure by which the clearing house of an exchange acts as the buyer to every seller of a futures contract and the seller to every buyer
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate If you pass to to a team mate it is called a "clearing pass "
The process of exchanging cheques etc between banks, and the settlement of the net differences
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract, and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
the act of freeing from suspicion
the process by which cheques and other payments are passed through the banking system
(compensation) The verification of information between two brokers in a securities transaction and the subsequent settlement (delivery of certificates in exchange for payment) The Clearinghouse is the agency which matches the information, settles the trade and regulates delivery
Most of the sky will be covered in clouds, but you will see more and more sunshine throughout the forecast period It will take only a portion of the period for the sky to become less than half covered in clouds
Clearing runs from August until early October Those eligible for Clearing are applicants not holding any offers, those not holding a place after Confirmation decisions have been made and those applying after 14 August
The process or method by which checks and/or other point-of-sale transactions are moved, physically or electronically, from the point of origin to a bank or other financial institution that maintains the customer’s account
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
The gross amount of the balances adjusted in the clearing house
The process of managing the details between an acquirer and an issuer to allow posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
A method adopted by banks and bankers for making an exchange of checks held by each against the others, and settling differences of accounts
The process of exchanging financial transaction details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a customer's settlement position
a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
Used to remove two or more line items from an account Clearing open items occurs when an amount of equal value is assigned to the opposite side of the account, and is a matter of account maintenance
{i} section of forest which is free of trees; removal; cleaning, washing; clarification, elucidation
A clearing is a small area in a forest where there are no trees or bushes. A helicopter landed in a clearing in the dense jungle. a small area in a forest where there are no trees
the act of removing solid particles from a liquid
the "paperwork" involved in share trading, including settlement of the payment and delivery of the shares (mostly done electronically now)
The process of exchanging financial details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
A tract of land cleared of wood for cultivation
The removal of classified or sensitive data from a storage medium in such a way that there is assurance, proportional to the sensitivity of the data, that the data may not be reconstructed using normal system capabilities
The process of transmitting, reconciling and in some cases, confirming payment orders prior to settlement Sometimes the term is used (imprecisely) to include settlement
The process of settling an exchange or transaction, whereby the buyer delivers payment and receives the product (currency or other)
The act or process of making clear
The process of registration, settlement, margin and the provision of a guarantee
the act of removing solid particles from a liquid the act of freeing from suspicion a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
The process of settling a trade
Resolving of non-optimum conditions Locating wrong answers and blocked energy in the mind or in a person's space and releasing it
A system used to settle mutual indebtedness between a number of organizations (banks, brokers, etc) All claims are set against one another, a balance is struck at agreed intervals and only the differences are settled Used frequently in securities clearing
a process of removing "fog" from the film negative or positive
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate However in in-line hockey clearing is equivalent of ice hockey's icing If the puck is passed by a defensive player over the center line and the goal line without being touched by a player the referee stops play and brings it back into the defensive zone for a face-off
Running or passing the ball from the defensive half of the field to the attack goal area
clearing bank
Any of a network of banks that have a formal arrangement for the exchange of cheques, drafts etc
clearing banks
plural form of clearing bank
clearing house
A repository structure, physical or virtual, that collects, stores, and disseminates information, metadata, and data
clearing house
A central point where clearing banks exchange checks etc and settle accounts
clearing houses
plural form of clearing house
clearing out
Present participle of clear out
clearing the decks
Present participle of clear the decks
clearing agency
business in which securities can be deposited for safekeeping
clearing bank
A bank designated by the member to receive the member's daily net settlement advisement The clearing bank will also conduct funds transfer activities with the net settlement bank and maintain the member's clearing account This bank may be the member itself
clearing bank
The clearing banks are the main banks in Britain. Clearing banks use the central clearing house in London to deal with other banks. one of the banks in Britain that uses a clearing house when dealing with other banks
clearing bank
Any commercial bank that settles corporate and government securities for customers and dealers The clearing bank agrees to deliver and receive securities, taking cash against delivery The bank is usually part of the Federal Reserve so as to be able to utilize the Federal Reserve Bank book entry system for government securities
clearing bank
A bank that is responsible for the transfer of cash and securities on behalf of dealer banks for settled trades Has to be a member of the Federal Reserve System
clearing bank
A bank that is a member of a clearing association for checks For example, all banks in the U S clear through the New York clearing system All English banks clear through the London clearing system Thus, if an English bank sends you a check in U S dollars, it will normally be a check drawn by the overseas bank on its clearing bank in New York This enables the check to clear quicker than if it had to be sent to the bank in London for collection
clearing bank
A British commercial bank which is a member of a bankers' clearing house, through which cheques are cleared
clearing house
A clearing house is a central bank which deals with all the business between the banks that use its services
clearing house
That part of an exchange where trades are confirmed, matched and settled
clearing house
A separate division or corporation of a commodity exchange through which all transactions executed on the floor of the exchange are settled The clearing house assures proper conduct of the exchange's delivery procedures and the adequate financing of the trading (margining) protecting both parties from financial loss
clearing house
An institution where members' liabilities to one another are netted out, so that only a final net sum owing need be paid
clearing house
a central collection place where banks exchange checks or drafts; participants maintain an account against which credits or debits are posted
clearing house
A business that receives / counts / relays coupons and rebates, and forwards them to manufacturers for payment
clearing house
The body responsible for the registration of transactions and for guaranteeing to its members the full performance of operations and commitments
clearing house
An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, collecting and maintaining margin monies, regulating delivery and reporting trade data
clearing house
associations formed among banks to exchange items drawn on other participants
clearing house
– an organisation that exists to gather information from a variety of sources and distribute it to individuals and organisations according to their different needs In the US the Education Resources Information Centre (ERIC) collects, processes, and distributes educational information among teachers and educational researchers
clearing house
An organisation associated with a futures/options exchange that guarantees the performance of both parties to the contract, collects margin and maintains records of the parties to the transactions
clearing house
Physical area where the clearing system of the JSE operates
clearing house
institution maintained by banks where accounts and mutual claims are settled
clearing house
If an organization acts as a clearing house, it collects, sorts, and distributes specialized information. The centre will act as a clearing house for research projects for former nuclear scientists
clearing house
An institution through which financial obligations are cleared by the process of netting obligations of various members
clearing house
A public or private entity that processes or facilitates the processing of nonstandard data elements of health information into standard data elements (HIPAA, Subtitle F, Section 262(a) Section 1171(2))
clearing house
an organization associated with an exchange which guarantees each of the transactions made on the exchange
clearing house
An adjunct to, or division of, a commodity exchange through which transactions executed on the floor of the exchange are settled Also charged with assuring the proper conduct of the exchange's delivery procedures and the adequate financing of the trading
clearing house
a directory which describes for customers and potential customers what data is available and what the arrangements are to gain access to the data The data could be government or non-government, the directory would include both metadata and general information and the data may be available through a variety of means, including the Internet, CD ROM and hardcopy
clearing house
An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin monies, regulating delivery, and reporting trading data Clearinghouses act as third parties to all futures and options contracts acting as a buyer to every clearing member seller and a seller to every clearing member buyer
clearing house
The organization that collects, sorts and classifies, and distributes information, usually among a large number of organizations or entities
clearing member
member of a financial clearinghouse, one who carries out securities trades and other financial transactions for customers (Finance)
clearing one's head
taking a break in order to rest and regroup
clearing one's throat
making a rasping noise in order to or as if to clear the throat of phlegm
clearing out
leaving, departing; driving out, removal; clearance, emptying
clearing schedule
list which specifies the rate at which funds are returned
automated clearing house
A nationwide electronic funds transfer system that provides for inter-bank clearing of electronic payments, such as credit card transactions. An ACH transaction is an electronic fund transfer through the Federal Reserve Bank from a checking or savings account
automated clearing houses
plural form of automated clearing house
burn-clearing
Slash and burn (technique in agriculture where plant matter is roughly cut down and then burned over to prepare fields for the next crop)
clear
To become clear

After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.

clear
Without a thickening ingredient
clear
Free of obstacles

The coast is clear.

clear
Bright, not dark or obscured

Congress passed the President’s Clear Skies legislation.

clear
To earn a profit of; to net

He's been clearing seven thousand a week.

clear
Completely transparent in colour

as clear as crystal.

clear
Without clouds

clear weather, a clear day.

clear
Not near something or touching it

Stand clear of the rails, a train is coming.

clear
To defend by hitting (or kicking, throwing, heading etc.) the ball (or puck) from the defending goal
clear
free (or separate) from others
clear
To eliminate ambiguity or doubt from a matter; to clarify; especially, to clear up
clear
Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds
clear
To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track
clear
Free of ambiguity or doubt

Do I make myself clear? Crystal clear.

clear
free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean"
clear
{a} free from mixture, transparent, pure, innocent, obvious, acute, loud
clear
{a} clean, quite, completely, entirely
clear
{v} to free, make pure, brighten, acquit, exonerate, make profit, render manifest
market clearing
a simplifying assumption made by the new classical school that markets always go to where the quantity supplied equals the quantity demanded; or
market clearing
the process of getting there via price adjustment
Clear
An idea state of beingness free of unwanted influences
Individual Clearing Member
member of a clearing house who is authorized to clear his own transactions and those of his customers but not those of floor brokers (Finance)
London Bankers' Clearing House
in the UK, an organization owned by the large banks which deals with all the payments made every day using cheques, switch etc, in order to find out how much each bank owes other banks
bank clearing house
place where banks exchange checks and bills and settle their accounts
clear
clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature"
clear
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
clear
To gain without deduction; to net
clear
Normally refers to removing the check from a checkbox
clear
easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
Sky condition of less than 1/10 cloud coverage
clear
Easily or distinctly heard; audible; canorous
clear
If a surface, place, or view is clear, it is free of unwanted objects or obstacles. The runway is clear -- go ahead and land Caroline prefers her worktops to be clear of clutter The windows will allow a clear view of the beach
clear
characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author"
clear
(especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property"
clear
To free from impediment or incumbrance, from defilement, or from anything injurious, useless, or offensive; as, to clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear the sight or the voice; to clear one's self from debt; often used with of, off, away, or out
clear
If you say that your conscience is clear, you mean you do not think you have done anything wrong. Mr Garcia said his conscience was clear over the jail incidents
clear
"clear the water before it can be drunk"
clear
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear" free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat" remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road" make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest" remove the occupants of; "Clear the building" remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat" rid of instructions or data; "clear a memory buffer" make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering" make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault" settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt" pass an inspection or receive authorization; "clear customs" pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon" sell; "We cleared a lot of the old model cars" be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days" clear from impurities, blemishes, pollution, etc
clear
To restore a storage or memory device to a prescribed state, usually that denoting zero See reset
clear
When fog or mist clears, it gradually disappears. The early morning mist had cleared
clear
rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
clear
To remove from suspicion; especially of having committed a crime
clear
sell; "We cleared a lot of the old model cars"
clear
To remove obstructions or impediments
clear
Free from opaqueness; transparent; bright; light; luminous; unclouded
clear
characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes"
clear
become clear; "The sky cleared after the storm"
clear
be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days"
clear
make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering"
clear
clear from impurities, blemishes, pollution, etc ; "clear the water before it can be drunk"
clear
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon"
clear
yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
clear
If someone is in the clear, they are not in danger, or are not blamed or suspected of anything. The Audit Commission said that the ministry was in the clear
clear
free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond"
clear
If an animal or person clears an object or clears a certain height, they jump over the object, or over something that height, without touching it. Sotomayor, the Cuban holder of the world high jump record, cleared 2.36 metres
clear
To become free from clouds or fog; to become fair; often followed by up, off, or away
clear
the name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
Not clouded with passion; serene; cheerful
clear
to clear the air: see air the coast is clear: see coast to clear the decks: see deck loud and clear: see loud to clear your throat: see throat
clear
Skies will be almost totally clear, perhaps with a few small light clouds visible Cloud cover will be between 0 and 1/10 Clear is the nighttime term equivalent to "Sunny"
clear
A defensive kick that attempts to get the ball out of a scoring area, particularly the penalty area
clear
A Clear title is assigned to a vehicle with no previous Salvage notations, legends or sub-brands
clear
Without diminution; in full; net; as, clear profit
clear
Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls; as, a room ten feet square in the clear
clear
accurately stated or described; "a set of well-defined values"
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
clear
free from clouds or mist or haze; "on a clear day"
clear
When a bank clears a cheque or when a cheque clears, the bank agrees to pay the sum of money mentioned on it. Polish banks can still take two or three weeks to clear a cheque Allow time for the cheque to clear
clear
Clear eyes look healthy, attractive, and shining. clear blue eyes Her eyes were clear and steady
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman" clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature" free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us" free from clouds or mist or haze; "on a clear day" characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author" clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" (especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property" easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit" affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory" free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond" characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes" completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
clear
If something or someone clears the way or the path for something to happen, they make it possible. The Prime Minister resigned today, clearing the way for the formation of a new government
clear
To free from obscurity or ambiguity; to relive of perplexity; to make perspicuous
clear
clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
To pass without interference; to miss
clear
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
clear
To clear your mind or your head means to free it from confused thoughts or from the effects of a drug such as alcohol. He walked up Fifth Avenue to clear his head Our therapists will show you how to clear your mind of worries
clear
To pass, poke, or deflect the puck away from one's own goal cage, or out of the defensive zone As a noun, the act of clearing
clear
{s} pure, free of impurities; obvious, evident; easy to understand, comprehensible; open; empty
clear
freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated"
clear
Free from embarrassment; detention, etc
clear
Something that is clear is obvious and impossible to be mistaken about. It was a clear case of homicide The clear message of the scientific reports is that there should be a drastic cut in car use A spokesman said the British government's position is perfectly clear It's not clear whether the incident was an accident or deliberate. unclear + clearly clear·ly Clearly, the police cannot break the law in order to enforce it = obviously
clear
The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member
clear
If a course of action is cleared, people in authority give permission for it to happen. Linda Gradstein has this report from Jerusalem, which was cleared by an Israeli censor Within an hour, the helicopter was cleared for take-off
clear
indicates that certain minimal information necessary for D&B rating consideration is contained in the report It also means the report is free of negative information which could cause the selection of other History captions or designation as a potential higher-risk case
clear
The state of the sky when no clouds or obscurations are observed or detected from the point of observation
clear
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography"
clear
Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred
clear
To be free of one's reactive mind The state of Clear is reached before one does the OT levels On OT III the pre-OT learns that although his own reactive mind is gone, he is infested with thousands of body thetans, each of which has its own reactive mind Body thetans are supposedly cleared by getting them to blow
clear
free from contact or proximity or connection; "we were clear of the danger"; "the ship was clear of the reef"
clear
If someone is cleared, they are proved to be not guilty of a crime or mistake. She was cleared of murder and jailed for just five years for manslaughter In a final effort to clear her name, Eunice has written a book. see also clearing, crystal clear
clear
To render more quick or acute, as the understanding; to make perspicacious
clear
To leap or pass by, or over, without touching or failure; as, to clear a hedge; to clear a reef
clear
Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a clear view; to keep clear of debt
clear
make as a net profit; "The company cleared $1 million"
clear
(verb) Clear away Remove Clear off! Away with you! Take away Clear out Empty out, make tidy (See below, Clear Out For Guam ) Clear up Become fine after rain or cloudiness; to make manifest; to elucidate what was obscure To clear an examination paper To floor it, or answer every question set To clear the air To remove the clouds, mists, and impurities To clear the dishes To empty them of their contents To clear the room To remove from it every thing or person not required To clear the table To remove what has been placed on it
clear
remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road"
clear
{f} clarify, purify; explain; remove objects from a surface or area; exonerate; clean, wash; pass without touching; approve; gain in profit; be clarified
clear
A check "clears" when its amount is debited (subtracted) from the payer's account and credited (added) to the payee's account
clear
of complexion; without such blemishes as e g acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
clear
defines the sides that do not allow layers If a layer appears on the clear side, the element with the clear setting moves below it Dreamweaver displays this attribute in the Document window only when it is applied to the <IMG> tag The clear attribute is supported by both browsers
clear
A shot hit deep to the opponents back boundary line The high clear is a defensive shot, while the flatter attacking clear is used offensively
clear
If something or someone is a certain amount clear of a competitor, they are that amount ahead of them in a competition or race. Keegan's team are now seven points clear of West Ham He crossed the line three seconds clear of Tom Snape
clear
pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops"
clear
pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was cleared of the murder charges"
clear
affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory"
clear
To obtain a clearance; as, the steamer cleared for Liverpool to-day
clear
To free from impurities; to clarify; to cleanse
clear
a throw or kick by the goalkeeper or a kick by the defender in an attempt to get the ball away (clear) from the goal area
clear
{i} deletion; act of unmarking, removal of a mark from a check box (Computers)
clear
You can say `Is that clear?' or `Do I make myself clear?' after you have told someone your wishes or instructions, to make sure that they have understood you, and to emphasize your authority. We're only going for half an hour, and you're not going to buy anything. Is that clear?
clear
remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat"
clear
of complexion; without such blemishes as e
clear
Scientology The name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
Something that is clear is easy to understand, see, or hear. The book is clear, readable and adequately illustrated The space telescope has taken the clearest pictures ever of Pluto He repeated his answer, this time in a clear, firm tone of voice. unclear + clearly clear·ly Whales journey up the coast of Africa, clearly visible from the beach It was important for children to learn to express themselves clearly
clear
go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
clear
If it is a clear day or if the sky is clear, there is no mist, rain, or cloud. On a clear day you can see the French coast The winter sky was clear
clear
In a clear manner; plainly
clear
  To cause one or more storage locations to be in a prescribed state, usually that corresponding to a zero or that corresponding to the space character
clear
If something or someone is clear of something else, it is not touching it or is a safe distance away from it. As soon as he was clear of the terminal building he looked round
clear
To render bright, transparent, or undimmed; to free from clouds
clear
to kick the ball away from one's goal
clear
make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest"
clear
A throw or a kick by the goalkeeper, or a kick by a defender, in an attempt to get the ball away from the goal area
clear
go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
clear
If your skin is clear, it is healthy and free from spots
clear
free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner"
clear
When you clear an area or place or clear something from it, you remove things from it that you do not want to be there. To clear the land and harvest the bananas they decided they needed a male workforce Workers could not clear the tunnels of smoke Firemen were still clearing rubble from apartments damaged at the scene of the attack
clear
easily deciphered
clear
free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us"
clear
Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous; plain; evident; manifest; indubitable
clear
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
clear
Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating; discriminating; as, a clear intellect; a clear head
Turkish - English

Definition of clearing in Turkish English dictionary

kliring anlaşması clearing agreement
(between two nations)
clearing
Favorites