anlaşılır

listen to the pronunciation of anlaşılır
Turkish - English
understandable

It's perfectly understandable. - Bu kesinlikle anlaşılır.

intelligible
comprehensible

A dictionary makes words comprehensible. - Bir sözlük sözcükleri anlaşılır hale getirir.

lucid
perceptible
apparent
direct
apprehensible
clear

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

His explanation is not clear. - Onun açıklaması anlaşılır değil.

pellucid
clear, lucid, intelligible, comprehensible
unequivocal
inferable
decipherable
cognoscible
exoteric
straightforward
transparent
(Ticaret) plain
fluent

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

decided
perspicuous
articulate
cognizable
cognisable
conceptive
panetrable
decipher
anlaşılır biçimde
clearly

This clearly hasn't been proofread. - Bu anlaşılır biçimde düzeltilmedi.

Please speak more clearly. - Lütfen daha anlaşılır biçimde konuşun.

anlaşılır biçimde
understandably

Tom was understandably angry. - Tom anlaşılır biçimde kızgındı.

anlaşılır biçimde
exoterically
anlaşılır biçimde
directly
anlaşılır iletişim
(Hukuk) comprehensive communication
anlaşılır olmak
come home
anlaş
(Bilgisayar) negotiate

The next step was to negotiate terms of a peace treaty. - Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti.

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

kolay anlaşılır
plain
kolay anlaşılır
(Konuşma Dili) clear cut
kolay anlaşılır
pellucid
anlaş
cotton up to
anlaş
{f} handshake
anlaş
agree with

Tom and Mary almost always agree with each other. - Tom ve Mary hemen hemen her zaman birbirleriyle anlaşırlar.

Tom and I usually agree with each other. - Tom ve ben genellikle birbirlerimizle anlaşırız.

anlaş
concur
anlaş
{f} handshaking
anlaş
{f} assent
anlaş
concurring
eksik fakat anlaşılır tümce kullanma
ellipsis
eksik fakat anlaşılır tümce kullanma
ellipse
kısa ve anlaşılır konuşmak
chop one's words
zor anlaşılır
slippery
Turkish - Turkish
beliğ
(Osmanlı Dönemi) MAYU'KAL
anlaşılır
Favorites