suçsuz

listen to the pronunciation of suçsuz
Turkish - English
blameless

I don't think Tom is completely blameless for what happened. I think that he may even be the leader of the gang. - Tom'un olanlar konusunda tamamen suçsuz olduğunu sanmıyorum. Hatta elebaşı o olabilir bence.

You're not totally blameless. - Sen tamamen suçsuz değilsin.

innocent

Tom told the judge that he was innocent. - Tom suçsuz olduğunu hakime söyledi.

Tom insisted he was innocent. - Tom suçsuz olduğunu vurguladı.

innocent, blameless
harmless
clean-handed
not guilty

She believes her boyfriend is not guilty. - Erkek arkadaşının suçsuz olduğuna inanıyor.

The defendant was found not guilty by reason of insanity. - Sanık cinnet nedeniyle suçsuz bulundu.

guiltless
not guilty, innocent
(Politika, Siyaset) innocence

We are all convinced of his innocence. - Hepimiz onun suçsuzluğuna inanıyoruz.

That fact proves his innocence. - Bu gerçek onun suçsuzluğunu kanıtlar.

guilt free
unimpeachable
clear
inculpable
sinless
guilt

Bill Clinton was found not guilty. - Bill Clinton suçsuz bulundu.

She believes her boyfriend is not guilty. - Erkek arkadaşının suçsuz olduğuna inanıyor.

suç
crime

The police set out to solve the crime. - Polis, suçu çözmek için yola çıktı.

Slavery is a crime against humanity. - Kölelik, insanlık dışı bir suçtur.

suç
{i} offense

Pedophilia is a very serious offense. - Pedofili çok ciddi bir suçtur.

All human offenses are the result of a lack of love. - Tüm insanlık suçları sevgiden yoksunluğun bir sonucudur.

suçsuz bir şekilde
innocently
suçsuz çıkarmak
exonerate
suçsuz bulmak
find not guilty
suçsuz çıkarmak
to exonerate
suçsuz çıkarmak
exculpate
suç
{i} blame

Not only you but I also was to blame. - Sadece sen değil aynı zamanda ben de suçlanacaktım.

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

suç
{i} culpability
suç
{i} error

To err is human. To blame somebody else for your errors is even more human. - Hatasız kul olmaz. hataların için başka birini suçlamak daha insanidir.

Don't blame him for the error. - Hata için onu suçlamayın.

suç
{i} wrong

Tom and Mary blamed themselves for everything that went wrong. - Tom ve Mary yanlış giden her şey için kendilerini suçladılar.

Tom is wrong to lay the blame on Mary. - Tom suçu Mary'ye yüklediği için hatalıdır.

suç
delictum
suç
erime
suç
wrongdoing

Was he, in fact, guilty of wrongdoing? - Aslında o haksızlıktan dolayı suçlu muydu?

suç
trendy
suç
offence

Sami committed an offence. - Sami bir suç işlemişti.

Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment. - Böyle bir suç ceza ve / veya hapis ile cezalandırılır.

suç
misdemeanor
suç
infraction
suç
fault

He will never admit his fault. - O, suçunu asla itiraf etmeyecektir.

I don't blame you for the accident; it was not your fault. - Kaza için seni suçlamıyorum, senin hatan değildi.

suç
sin

Both the old and young are guilty of sinning. - Hem yaşlılar hem de gençler günah suçlusudur.

In Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her. - Singapur'da bir suçluyu cezalandırmanın bir yolu onu ya da onu kırbaçlamaktır.

suç
an offense
suç
criminal offense
suç
criminalizing
suç
the offense
suç
Job

He was charged to continue this job. - O bu işe devam etmekle suçlandı.

The police's job is to prevent and investigate crime. - Polisin işi suçu önlemek ve araştırmaktır.

suç
committing crime
suç
{i} delict
suç
offence [Brit.]
suç
{i} transgression
suç
{i} rap

Her father was accused of statutory rape. - Onun babası ırza tecavüzle suçlandı.

Rape is always a crime of violence. - Tecavüz her zaman bir şiddet suçudur.

suç
criminality
suç
irregularity
suç
crime, offence, offense, fault, guilt; criminal
suç
guilt

He was guilty of murder. - O cinayetten suçluydu.

He is guilty of murder. - O cinayetten suçludur.

suç
offense, blameworthy act
suç
misdemeanour [Brit.]
suç
misdeed
suç
malfeasance
suç
(Hukuk) crime, offence
suç
{i} felony

What you're doing right now is a felony. - Şu anda yaptığın şey bir suç.

Throwing eggs is a felony if the damage done by the eggs exceeds 400$. - Yumurta atmak yumurtalar tarafından yapılan hasar 400 doları aşarsa bir suçtur.

suç
absolve
suç
{i} delinquency

The increase in juvenile delinquency is a serious problem. - Çocuk suçluluğundaki artış ciddi bir sorundur.

suç
absolution
suç
{i} misdemeanour
suç
caper
Turkish - Turkish
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
Suç
cürüm

Cürüm nispeti mütemadiyen fazlalaşıyor. - Suç oranı sürekli olarak artıyor.

suç
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm: "Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı?"- R. H. Karay
suç
Hukuka aykırı eylem
suçsuz
Favorites