uzağa

listen to the pronunciation of uzağa
Turkish - English
away

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

Birds can fly thousands of miles away and return to the same place every year. - Kuşlar binlerce kilometre uzağa uçup, her yıl aynı yere dönebilirler.

apart
far

Tom checked his odometer to see how far he'd driven. - Tom ne kadar uzağa gittiğini görmek için kilometre sayacını kontrol etti.

Don't race the car. We want to make it go as far as possible. - Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz.

insofar
afield
off
clear
to a distance
far afield
away, far
far away

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could. - Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler.

ab
uzak
distant

We can see distant objects with a telescope. - Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz.

Tom is distantly related to Mary. - Tom Mary ile uzaktan ilgilidir.

uzak
remote

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Aktivistler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

uzak
(İnşaat) away

The capital of Himachal Pradesh, Shimla, is only 115 kilometres away from Chandigarh. - Himachal Pradesh'in başkenti Shimla, Chandigarh'tan sadece 115 kilometre uzak.

I went all the way to see her only to find her away from home. - Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm.

uzak
far

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

To take something too far. - Bir şey alamayacak kadar çok uzak.

uzağa gitmek
go far away
uzağa koymak
distance
uzaktan uzağa
1. very distant. 2. from a great distance, from faraway
uzak
{s} off

He always stands off when people are enthusiastic. - İnsanlar çoşkuluyken, o her zaman uzak durur.

Keep your hands off my bicycle. - Ellerini bisikletimden uzak tut.

uzak
far away

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

He came from far away. - O, çok uzaklardan geldi.

uzak
far off

There is a place not far off from here where we can use the phone. - Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var.

Christmas isn't far off now. - Noel artık uzak değil.

uzak
outlying
uzak
distent
uzak
distance place
uzak
outside

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

uzak
off the beaten track
uzak
at a distance, faraway
uzak
out-of-the-way

Nobody ever comes to see us in this out-of-the-way village. - Bu uzak köyde hiç kimse asla bizi görmeye gelmez.

uzak
a long way off
uzak
afar

The islet resembled a tortoise from afar. - Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu.

The traveler saw a light from afar and rejoiced. - Gezgin uzaktan bir ışık gördü ve sevindi.

uzak
far-off
uzak
apart

Tom found Mary an apartment not too far from where she works. - Tom, Mary'ye çalıştığı yerden çok uzak olmayan bir daire buldu.

Your parents can't keep us apart forever. - Anne baban bizi sonsuza kadar uzak tutamazlar.

uzak
faraway

Books can transport you to faraway lands, both real and imagined. - Kitaplar sizi hem gerçek hem de hayali uzak memleketlere götürebilir.

uzak
farther

Temperatures in the Arctic are rising 2 to 3 times faster than temperatures farther south. - Kuzey kutup bölgesindeki sıcaklıklar uzak güneydeki sıcaklıklardan 2 ila 3 kat daha hızlı artıyor.

They moved farther away from the fire. - Onlar yangından uzaklaştılar.

uzak
improbable
uzak
beyond the reach of
uzak
out

I suggest you keep out of this. - Bundan uzak durmanı öneririm.

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

uzak
(Pisikoloji, Ruhbilim) distal
uzak
unlikely

It's highly unlikely that our taxes will be lowered. - Vergilerimizin düşürülmesi uzak ihtimal.

I think it's highly unlikely that Tom will go bowling. - Bence Tom'un bowlinge gideceği uzak ihtimal

uzak
free

Emergency exits must be kept free of blockages for public safety. - Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır.

Our city is free from air pollution. - Bizim şehrimiz hava kirliliğinden uzaktır.

uzak
(Askeri) deep
uzak
tele

We can see things in the distance using a telescope. - Bir teleskop kullanarak uzaktaki şeyleri görebiliriz.

You should watch television at a distance. - Televizyonu uzaktan izlemelisiniz.

uzak
out of reach
Uzak
remoteness
uzak
from far
uzak
trap
daha uzağa
farther

We cannot go any farther without a rest. - Biz dinlenmeden daha uzağa gidemeyiz.

I can walk no farther. - Daha uzağa yürüyemem.

en uzağa
farthest
ne kadar uzağa
how far?
o atışla topu ne kadar uzağa attınız
How far did you hit the ball with that stroke
uzak
(someone, something) who or which has nothing to do with, who or which has no connection with
uzak
aloof

He always stands aloof from the masses. - O her zaman kitlelerden uzak duruyor.

uzak
{s} back

I'd stand back if I were you. - Terinde olsam uzak dururum.

He looked back at us many times and walked away. - O birçok kez bize doğru baktı ve uzaklaştı.

uzak
distance

She heard a dog barking in the distance. - O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

Seen at a distance, the rock looked like a human face. - Uzaktan bakıldığında, kaya, bir insan yüzü gibi görünüyordu.

uzak
recluse
uzak
distant, remote, far, faraway, far-off
uzak
distant; far, far-off, faraway, remote, off the beaten track, out-of-the-way; improbable, unlikely, outside; distance place
uzak
removed

They must be removed. - Onlar uzaklaştırılmalı.

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

uzak
wide

You're wide of the mark. - Sizin tahmin hedeften uzak.

uzak
standoffish
uzak
(someone) who has no talent at all for; (someone) who is unable to (do something)
uzak
out of the way

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company. - Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi.

uzak
cool

Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

uzak
unlikely, improbable
uzak
insofar
uzak
{s} outlandish
uzak
outoftheway
Turkish - Turkish

Definition of uzağa in Turkish Turkish dictionary

uzaktan uzağa
Biraz, az buçuk, tam değil
uzaktan uzağa
İlgisi az olan
uzaktan uzağa
Çok uzaktan (duyulan)
Uzak
dür
Uzak
(Osmanlı Dönemi) IRÂK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) HACUN
Uzak
baide
Uzak
finnari
Uzak
(Osmanlı Dönemi) SAHİK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) ŞESU'
Uzak
münezzeh
Uzak
ırak
Uzak
(Osmanlı Dönemi) TAMİS
uzak
İhtimali az olan
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi!Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
uzak
Uzak yer
uzak
(Osmanlı Dönemi) baîd
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın, 2002 Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan filmi
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez. İhtimali az olan
uzak
Arada çok zaman bulunan
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa
uzağa
Favorites