inactivate

listen to the pronunciation of inactivate
İngilizce - Türkçe
hareketsizleştirmek
(Askeri) GAYRİ FAAL HALE KOYMAK: Bir birliği ordunun müşekkel birlik listesinden çıkarmak. Bu iş Kara Kuvvetleri Komutanının yetkisi dahilindedir. Gayri müşekkel birlikler lağvedilinceye veya yeniden faaliyete geçirilinceye kadar gayri müşekkel birlik listesinde kalır. Bak. "activate" ve"disband"
etkisiz hale getirmek
durdurmak
inactivated
(Denizbilim) etkisiz
inactivated
aktiflğini kaybetmişçalışmaz işlemez hale getirilmişişlevi durdurulmuş
inactivated
inaktif
inertization
etkisizleştirme, tesirsiz hale getirme
inactivation
(Tıp) Hareketsizleştirme
inactivation
(Tıp) Gayrifaal veya etkisiz hale getirme
inactivation
(Tıp) Hareketsizleşme
inactivation
(Denizbilim) etki yitimi
İngilizce - İngilizce
make inactive; "they deactivated the file"
make inactive; "they deactivated the file
To make inactive
release from military service or remove from the active list of military service
{f} disable, put out of action, render inactive; make inert
inertization
inactivated
past of inactivate
inactivated
{s} disabled, put out of action, rendered inactive, made inert
inactivates
third-person singular of inactivate
inactivating
present participle of inactivate
inactivation
the process of rendering something inactive
inactivation
{i} act of disabling, putting out of action, rendering inactive; act of making inert
inactivation
the process of rendering inactive; "the gene inactivation system"; "thermal inactivation of serum samples
inactivate