under-

listen to the pronunciation of under-
Englisch - Türkisch
yetersiz
eksik
ikinci
<span class="word-self">underspan>
altında

Köpeğimi bahçemizdeki ağacın altında uzanırken buldum. - I found my dog lying under the tree in our yard.

Kedi, sandalyenin üstünde mi yoksa altında mı? - Is the cat on the chair or under the chair?

<span class="word-self">underspan>-expose
-Maruz altında
<span class="word-self">underspan>-exposing
-Teşhir altında
<span class="word-self">underspan>-graduate
altında yüksek lisans
<span class="word-self">underspan>-inflated
Altı şişirilmiş
<span class="word-self">underspan>-invoicing
(Ekonomi) Düşük faturalandırma
<span class="word-self">underspan>-nourished
altında beslenmiş
<span class="word-self">underspan>-reporting
altında raporlama
<span class="word-self">underspan>-used
Az kullanılmış
<span class="word-self">underspan>-used
altında kullanılan
<span class="word-self">underspan>-utilisation
altında-kullanma
<span class="word-self">underspan>
altı

Bir ağacın altına oturdular. - They sat under a tree.

Bu oyunlar yetişkin kategorisi altında listelenmiş. - These games are listed under the adult category.

<span class="word-self">underspan>
az
<span class="word-self">underspan>
altına

Bir ağacın altına oturdular. - They sat under a tree.

Ben bir ağacın altına sığınmak zorunda kaldım. - I had to take shelter under a tree.

<span class="word-self">underspan>
aşağısına
<span class="word-self">underspan>
altından

Masanın altından bir kedi çıktı. - A cat came out from under the desk.

Maru emekleyerek masanın altından geçti. - Maru crawled out from under the table.

<span class="word-self">underspan>
aşağıda
<span class="word-self">underspan>
normalin altında
asset <span class="word-self">underspan> custody
Banka yahut finansal kurumun aktifinde yer alan mevduat ve diğer emanet
be <span class="word-self">underspan> review
İncelenmekte olmak
come <span class="word-self">underspan> mounting pressure
Baskı altına girmek
go <span class="word-self">underspan> the hammer
açık artırma ile satışa çıkarılmak

The repossessed farm will go under the hammer.

<span class="word-self">underspan> the scope
Mercek altında, incelemede
be snowed <span class="word-self">underspan>
başını kaşıyacak vakti olmamak
be <span class="word-self">underspan> the weather
{k} hasta/rahatsız olmak
be <span class="word-self">underspan> way
hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak
come <span class="word-self">underspan> one's domination
hakimiyeti altına girmek
knuckle <span class="word-self">underspan>
{f} boyun eğmek
knuckle <span class="word-self">underspan>
{f} teslim olmak
<span class="word-self">underspan>
arasına
<span class="word-self">underspan>
dibe
<span class="word-self">underspan>
alt

Bir ağacın altına oturdular. - They sat under a tree.

Bu oyunlar yetişkin kategorisi altında listelenmiş. - These games are listed under the adult category.

<span class="word-self">underspan>
altta
<span class="word-self">underspan>
bağlı

Kraliyet mücevherleri kilit ve anahtara bağlı tutulur. - The royal jewels are kept under lock and key.

<span class="word-self">underspan>
daha az

Bazı kitaplarla, ben daha fazla okudukça, ben onları daha az anlıyorum. - With some books, the more I read them, the less I understand them.

<span class="word-self">underspan> the weather
hasta
acceptable <span class="word-self">underspan> ifrss
(Ticaret) ufrs'ye göre kabul edilebilir
be <span class="word-self">underspan> misimpression
Yanılgı içinde olmak
come <span class="word-self">underspan>
(Dilbilim) başına gelmek
come <span class="word-self">underspan>
(Dilbilim) uğramak
come <span class="word-self">underspan>
yetki alanına girmek
come <span class="word-self">underspan> the hammer
(Ticaret) açık artırma ile satılmak
cut the ground out from <span class="word-self">underspan>
(deyim) ayağını kaydırmak
deflection <span class="word-self">underspan> load
yük altında eğilme
forget <span class="word-self">underspan>
unutmak
get <span class="word-self">underspan> one's skin
kızdırmak
go <span class="word-self">underspan> the hammer
Bir şey açık artırmayla satılmak
go <span class="word-self">underspan> the knife
(deyim) bıçak altına yatmak
keep it <span class="word-self">underspan> your hat
aramızda kalsın
knuckle <span class="word-self">underspan>
yelkenleri suya indirmek
look <span class="word-self">underspan> the hood
yakından incelemek
look <span class="word-self">underspan> the hood
kapağı açıp içine bakmak
look <span class="word-self">underspan> the hood
araba kaputunun altına bakmak
merge <span class="word-self">underspan> the name of
adı altında birleşmek
merge <span class="word-self">underspan> the title of
adı altında birleşmek
put <span class="word-self">underspan>
(Tıp) uyutmak
put <span class="word-self">underspan>
(Tıp) narkoz vermek
put <span class="word-self">underspan>
(Tıp) uyuşturmak
put <span class="word-self">underspan> maintenance
bakım altına almak
put <span class="word-self">underspan> restraint
kısıtlamak
sailing <span class="word-self">underspan> the colors of
(Askeri) bandıralı
shit <span class="word-self">underspan> one's pants
üç buçuk atmak
shit <span class="word-self">underspan> one's pants
altına etmek
shit <span class="word-self">underspan> one's pants
altına sıçmak
sweep <span class="word-self">underspan> the rag
(deyim) sümen altı etmek
sweep <span class="word-self">underspan> the rag
(deyim) örtbas etmek
tread <span class="word-self">underspan> foot
ezmek
tuck <span class="word-self">underspan>
altına koymak
<span class="word-self">underspan>
-den aşağı
<span class="word-self">underspan>
-den küçük
<span class="word-self">underspan>
-den az
<span class="word-self">underspan>
idaresinde
<span class="word-self">underspan>
daha aşağı
<span class="word-self">underspan>
-in yönetiminde
<span class="word-self">underspan>
ast

Sen sadece bir astsın. Yerini bil! - You're just an underling. Know your place!

Sanırım astlarıma öğüt dağıtmak zorunda olduğum yaşa ulaştım. - I guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.

<span class="word-self">underspan>
daha küçük
<span class="word-self">underspan>
yardımcı

Anlamam için yardımcı ol. - Help me to understand.

Tom sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için hipnoterapi uyguladı. - Tom underwent hypnotherapy to help him give up smoking.

<span class="word-self">underspan>
göre

Mary'yi ne kadar sevdiğimi göremiyorsun, değil mi? - You can't understand how much I love Mary, right?

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir. - According to the CRC, all people under 18 are considered to be children.

<span class="word-self">underspan>
-den eksik
<span class="word-self">underspan>
aşağıdaki
<span class="word-self">underspan>
yönetimi altında
<span class="word-self">underspan>
gereğince
<span class="word-self">underspan> construction
(İnşaat) inşaat halinde
<span class="word-self">underspan> cover of
himayesinde
<span class="word-self">underspan> cover of
bahanesiyle
<span class="word-self">underspan> estimate a work
bir işi hafife almak, işin önemini azımsamak
<span class="word-self">underspan> pressure
baskı altında olmak
<span class="word-self">underspan> the cover of
kisvesi altında
<span class="word-self">underspan> the hood
araba kaputunun altı
<span class="word-self">underspan> the hood
cihazın/bilgisayarın iç yapısı
<span class="word-self">underspan> the influence
(Konuşma Dili) içkili
<span class="word-self">underspan> the influence of
maruz kalan
<span class="word-self">underspan> the influence of
bağlı
<span class="word-self">underspan> the weather
(sağlık bakımından) kötü
<span class="word-self">underspan> title
(Ticaret) alt başlık
It's water <span class="word-self">underspan> the bridge
köprünün altından çok su geçti
be hot <span class="word-self">underspan> the collar
barut kesilmek
be <span class="word-self">underspan> a cloud
şüphe altında olmak
be <span class="word-self">underspan> arrest
tutuklu olmak
be <span class="word-self">underspan> guard
koruma altında olmak
be <span class="word-self">underspan> sedation
ilaçla yatışmak
bring sth <span class="word-self">underspan> the hammer
açık artırma ile satmak
bring <span class="word-self">underspan>
boyun eğdirmek
buckle <span class="word-self">underspan>
teslim ol
build a fire <span class="word-self">underspan>
birine fitil vermek
closed <span class="word-self">underspan> addition
toplamaya göre kapalı
closed <span class="word-self">underspan> multiplication
çarpmaya göre kapalı
cut the ground from <span class="word-self">underspan> sb's feet
ayağının altına karpuz kabuğu koymak
do sth <span class="word-self">underspan> one's own steam
kendi yağı ile kavrulmak
drink sb <span class="word-self">underspan> the table
birinden daha çok içki içebilmek
fall <span class="word-self">underspan>
gir
fallen <span class="word-self">underspan>
gir
feel <span class="word-self">underspan> the weather
keyfi bozuk olmak
fell <span class="word-self">underspan>
gir
from <span class="word-self">underspan>
in altından
get <span class="word-self">underspan> sb's skin
birinin sinirine dokunmak
get <span class="word-self">underspan> way
başlamak
go <span class="word-self">underspan>
başarısız olmak
go <span class="word-self">underspan>
suyun dibini boylamak
go <span class="word-self">underspan>
batmak
go <span class="word-self">underspan> the name of
adıyla tanın
hide one's light <span class="word-self">underspan> a bushel
özünü göstermemek
hot <span class="word-self">underspan> the collar
kızgın
hot <span class="word-self">underspan> the collar
kızışmış
hot <span class="word-self">underspan> the collar
kavgaya hazır
keep <span class="word-self">underspan> one's hat
ser verip sır vermemek
knuckle <span class="word-self">underspan>
teslim ol
lie <span class="word-self">underspan> oath
yeminliyken yalan söyle
pull the rug out from <span class="word-self">underspan> sb
birinin ayağını kaydırmak
put sb <span class="word-self">underspan> arrest
tutuklamak
sail <span class="word-self">underspan> false colours
kuzu postuna bürünmek
sell <span class="word-self">underspan> price
fiyatının altında satmak
sweep sth <span class="word-self">underspan> the carpet
saklamak
sweep sth <span class="word-self">underspan> the carpet
gizli tutmak
swim <span class="word-self">underspan> water
suyun altında yüz
tread <span class="word-self">underspan> foot
ayak altında çiğnemek
<span class="word-self">underspan>
-in altında
<span class="word-self">underspan> a ban
yasaklanmış
<span class="word-self">underspan> a cloud
şüphe altında
<span class="word-self">underspan> age
reşit olmamış
<span class="word-self">underspan> age
yaşı tutmayan
<span class="word-self">underspan> arms
silah altında
<span class="word-self">underspan> arms
silahlanmış
<span class="word-self">underspan> control
kontrollü
<span class="word-self">underspan> control
disiplinli
<span class="word-self">underspan> control
düzenli
<span class="word-self">underspan> cover of
den istifade ederek
<span class="word-self">underspan> cover of
-e sığınmış
<span class="word-self">underspan> false pretences
sahte tavırla
<span class="word-self">underspan> no circumstances
asla
<span class="word-self">underspan> no circumstances
hiçbir şekilde
<span class="word-self">underspan> oath
gerçeği söyleyeceğine yeminli
<span class="word-self">underspan> observation
bakımda
<span class="word-self">underspan> observation
gözlem altında
<span class="word-self">underspan> one's breath
kısık sesle
<span class="word-self">underspan> one's breath
fısıltıyla
<span class="word-self">underspan> one's hat
gizli
<span class="word-self">underspan> one's very eyes
-in gözü önünde
<span class="word-self">underspan> par
süngüsü düşük
<span class="word-self">underspan> police supervision
sakçı nezaretinde
<span class="word-self">underspan> pressure
baskı altında

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

Baskı altında daha iyi çalışırım. - I work better under pressure.

<span class="word-self">underspan> protest
isteksizce
<span class="word-self">underspan> protest
gönülsüzce
<span class="word-self">underspan> repair
onarımda
<span class="word-self">underspan> sb's nose
burnunun dibinde
<span class="word-self">underspan> sb's thumb
etkisi altında
<span class="word-self">underspan> sb's thumb
elinde
<span class="word-self">underspan> sb's very nose
gözünün önünde
<span class="word-self">underspan> sb's very nose
burnunun dibinde
<span class="word-self">underspan> surveillance
gözaltında
<span class="word-self">underspan> the care of
bakımı altında
<span class="word-self">underspan> the care of
himayesinde
<span class="word-self">underspan> the chairmanship of
başkanlığında
<span class="word-self">underspan> the counter
el altından
<span class="word-self">underspan> the name of
adı altında
<span class="word-self">underspan> the pretext of
bahanesiyle
<span class="word-self">underspan> the same roof
aynı çatı altında
<span class="word-self">underspan> the weather
(deyim) rahatsiz,keyifsiz
<span class="word-self">underspan> the wire
zar zor
<span class="word-self">underspan> the wire
son dakikada
<span class="word-self">underspan> weight
zayıf
<span class="word-self">underspan> weight
normal kilonun altında
<span class="word-self">underspan>
önek 1. altında, altındaki. 2. yetersiz, eksik, az. 3. aşağısında. 4. ikinci, muavin, yardımcı
<span class="word-self">underspan>
döneminde
<span class="word-self">underspan>
emrinde

Onun emrinde çalışmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim. - I would rather starve than work under him.

<span class="word-self">underspan>
etkisi altında

Alkolün etkisi altındayken asla yüzme. - Never swim while under the influence of alcohol.

İçkinin etkisi altında araba sürme. - Don't drive under the influence of drink.

<span class="word-self">underspan>
halinde

Keşke biz onu ziyaret ettiğimizde kule inşaat halinde olmasaydı. - I wish the tower hadn't been under construction when we visited it.

O zaman, benim evim inşaat halindeydi. - At that time, my house was under construction.

<span class="word-self">underspan>
yönetiminde
<span class="word-self">underspan>
eksik

O muhtemelen eksik bir beyandır. - That's probably an understatement.

O oldukça eksik bir beyan. - That's quite an understatement.

<span class="word-self">underspan>
altına; altında; altından: They hid under the table. Masanın altına saklandılar. They were sitting under the umbrella. Şemsiyenin
<span class="word-self">underspan>
aşağı mevki veya halde
<span class="word-self">underspan>
aşağı

Benim Çincem mükemmel olmaktan uzak, ama aşağı yukarı onun söylediği her şeyi anlayabiliyorum. - My chinese is far from perfect, but I can roughly understand everything he is saying.

Barajın aşağısında bir su değirmeni vardı. - There was a watermill under the dam.

<span class="word-self">underspan>
edat
<span class="word-self">underspan>
kumandası altında
<span class="word-self">underspan>
bastırılmış
<span class="word-self">underspan>
{e} 1. altına; altında; altından: They hid under the table. Masanın altına saklandılar. They were sitting under the umbrella. Şemsiyenin
Englisch - Englisch
Under (in any sense): insufficient, insufficiently, below what is correct; subordinate to; beneath or behind
Under- is added to the beginning of nouns that refer to a job or rank in order to form nouns that refer to a less important job or rank. the new undersecretary of education. clients who wouldn't deal with an undermanager
into unconsciousness; "this will put the patient under"
lower in rank, power, or authority; "an under secretary"
down below; "get under quickly!"
In professional bowling, a score under 200 See also par; over
below some quantity or limit; "fifty dollars or under"
anba
in or into a state of subordination or subjugation; "we must keep our disappointment under"
Under- is used to form words that express the idea that there is not enough of something. For example if people are underfed, they are not getting enough food. Make sure that you are not underinsured Victorian cut glass is perhaps the most underpriced area of the antique glass market
Professional bowling score below 200
below the horizon; "the sun went under"
In competitive play, the amount of pins (including bonus, if any) that a player is scoring under a 200 average; a player that shoots 1734 for 9 games is "under" by 66 See also "plus", "minus" and "over"
located below or beneath something else; "nether garments"; "the under parts of a machine"
(B) to the right of
further down; "see under for further discussion"
down to defeat, death, or ruin; "their competitors went under"
through a range downward; "children six and under will be admitted free"
<span class="word-self">underspan>-hedging
Hedging to an insufficient extent, such that some future risk remains
<span class="word-self">underspan>-kimono
A garment worn underneath a kimono; a ナガジュバん (nagajuban)
<span class="word-self">underspan>-resourced
having insufficient resources; poor; under-funded
<span class="word-self">underspan>-the-table
Alternative spelling of under the table; in attributive use

He received an under-the-table payment.

<span class="word-self">underspan>-trial
Alternative spelling of undertrial
<span class="word-self">underspan>-invoicing
(Ekonomi) The provision of an invoice that states price as less than is actually being paid
<span class="word-self">underspan>-developed countries
countries which are in need of assistance from developed and successful countries
<span class="word-self">underspan>-secretary
under-secretary under-secretaries in AM and sometimes in BRIT, use undersecretary An under-secretary is a senior official with an important post in a government department. Under-Secretary of State Reginald Bartholomew
<span class="word-self">underspan>-served
not getting enough care and help from the government
<span class="word-self">underspan>-the-counter
done or sold illicitly and secretly
<span class="word-self">underspan>-the-counter
under-the-counter goods are bought or sold secretly, especially because they are illegal
<span class="word-self">underspan>-the-table
designed and carried out secretly or confidentially; "a sub-rosa report"; "has their under-the-table backing"
<span class="word-self">Underspan> Secretaries
plural form of Under Secretary
build a fire <span class="word-self">underspan>
Alternative form of light a fire under
come <span class="word-self">underspan>
To be subjected to, be under the auspices of

Eventually I was promoted, and a small team of recruits came under my authority.

come <span class="word-self">underspan>
To be included or classified under (a title, specified class etc.)

To sympathisers, though, all of his crimes came under the general heading of misdemeanors.

come <span class="word-self">underspan>
To come underneath (something)

Why don't you come under my umbrella - there's plenty of room.

down <span class="word-self">underspan>
in Australia, to Australia

Foster's claims to be Australian, but nobody drinks it down under.

drink someone <span class="word-self">underspan> the table
To drink more alcohol than (someone)

She had class, but she could drink most of the guys under the table.

driving <span class="word-self">underspan> the influence
operating a motor vehicle while impaired due to the consumption of drugs or alcohol
fall <span class="word-self">underspan>
To belong to for purposes of categorization

The botany handbooks in the library fall under Plant Biology.

falling <span class="word-self">underspan>
Present participle of fall under
falls <span class="word-self">underspan>
Third-person singular simple present indicative form of fall under
fell <span class="word-self">underspan>
Simple past tense and past participle of fall under
go <span class="word-self">underspan>
to descend into a body of water

the boat was too heavy and went under.

go <span class="word-self">underspan>
to go bankrupt, to collapse

In the crisis, the company was forced to reduce its costs in order to avoid going under.

go <span class="word-self">underspan>
to be named, to call oneself

He goes under the name of Mr X to remain anonymous.

hide one's light <span class="word-self">underspan> a bushel
To conceal one's talents or positive qualities, especially due to modesty or shyness; to avoid attention

British soroptimists have hidden their light under a bushel: there's a feeling here that we shouldn't seek publicity because we'd be drawing attention to ourselves..

hot <span class="word-self">underspan> the collar
Angry, agitated

A controversial history textbook has IFP members hot under the collar and has resulted in two protest marches being scheduled for KwaZulu-Natal on Wednesday.

knuckle <span class="word-self">underspan>
To yield or cooperate when pressured or forced to do so

Nothing shall induce me! he said. . . . The man is a ruffian. I won't knuckle under to him!.

land down <span class="word-self">underspan>
Australia, most often used by non-Australians

Do you come from the land down under?.

light a fire <span class="word-self">underspan>
To motivate or encourage (someone) to start sooner or move faster

Let me see if I can light a fire under the waiter to get our order sooner.

one <span class="word-self">underspan>
A person under a train; a person hit by a train after jumping or falling in front of it

I've been on a train when some has gone under. Actually heard the thump and then the driver on the radio saying I've got one under.

over and <span class="word-self">underspan>
A double barreled shotgun, (or infrequently a rifle), with one barrel placed on top of the other
over-<span class="word-self">underspan>
The spread or other predicted value for wagers
pass <span class="word-self">underspan> the yoke
To be humiliated by the victors
pop-<span class="word-self">underspan>
A pop-up advertisement that appears behind the window that triggers its appearance, and thus can not be seen by the internet user until the initial window is closed
red <span class="word-self">underspan> the bed
An insidious communist presence; a communist who has infiltrated capitalist society
reds <span class="word-self">underspan> the bed
plural form of red under the bed
sailing <span class="word-self">underspan> false colors
The act of deception, or to intentionally mystify

They were all not exactly sailing under false colours, but deceiving themselves as to their motives--and one another, to a lesser degree, by their actions.

six feet <span class="word-self">underspan>
Buried six feet underground; not alive; dead

My grandparents are six feet under.

sleep <span class="word-self">underspan> the same bridge
a critique of a law where circumstances are ignored
sleep <span class="word-self">underspan> the same bridge
To be formally, but not actually, equal under the law

The equally enforced prohibition not to sleep under the same bridge does not signify the reign of equlaity but rather its opposite for those without homes.

slip <span class="word-self">underspan> the radar
To go unnoticed, especially for a long period of time
snow <span class="word-self">underspan>
To overwhelm (with large quantities of something to be dealt with)
snowed <span class="word-self">underspan>
have too much work

We are completely snowed under at work because it is the end of the tax year.

stand from <span class="word-self">underspan>
to escape something falling or being thrown from above

I see I was in a fix now. But it warn't no use to worry; there warn't nothing to do but just hold still, and try and be ready to stand from under when the lightning struck. — Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, 1884.

sweep something <span class="word-self">underspan> the rug
To conceal a problem expediently, rather than remedy it thoroughly
talk someone <span class="word-self">underspan> the table
To bore (someone) with excessive talk
there is nothing new <span class="word-self">underspan> the sun
There is nothing truly novel in existence. Every new idea has some sort of precedent or echo from the past
throw <span class="word-self">underspan> the bus
To betray or blame; as a scapegoat or otherwise for personal gain

I got thrown under the bus by BAE, she says. They did not want to take responsibility, so they pointed at us..

throw <span class="word-self">underspan> the bus
To discard or disown

A recent magazine article discussed the need to throw under the bus worn-out cultural catchphrases, with the first being “throw under the bus.”.

<span class="word-self">underspan>
In a way inferior to
<span class="word-self">underspan>
Below the surface of
<span class="word-self">underspan>
A subject of

He served in World War II under General Omar Bradley.

<span class="word-self">underspan>
In a lower level than

The little boys in the front bedroom had thrown off their blankets and lay under the sheets.

<span class="word-self">underspan>
In a way lower or less than
<span class="word-self">underspan>
Less than
<span class="word-self">underspan> a cloud
Under suspicion; subject to critical inspection
<span class="word-self">underspan> a spell
Bewitched, held by the power of a magical spell
<span class="word-self">underspan> clothes
Underwear, linens; any garments worn beneath other clothing. Underwear may be for warmth, for protecting outer garments from body excretions, to alter the external appearance of the wearer, for security, etc
<span class="word-self">underspan> control
Of something being taken care of or being addressed
<span class="word-self">underspan> cover
protected by a covering or shelter

When it started to rain we got under cover.

<span class="word-self">underspan> erasure
Of a bit of text, written and strickenthrough; hence, figuratively in some sense both present and absent

It was to acknowledge this difficulty that Heidegger proposed in Zur Seinsfrage (1955) to write “Being” under erasure, so that the visible crossing-out of the word would display its negation as an act taking place within time.

<span class="word-self">underspan> fire
criticized or held responsible for something

Meanwhile, the government's own Human Services department is under fire from the Ombudsman for its failure to protect children in its care.

<span class="word-self">underspan> fire
subjected to enemy attack
<span class="word-self">underspan> glass
In jail
<span class="word-self">underspan> glass
In a glass case, like an item in a museum
<span class="word-self">underspan> glass
In a greenhouse, a cold frame, or a similar structure; said of the propagation and growth of plants
<span class="word-self">underspan> lock and key
imprisoned with little or no chance of escape

If it was him we can have him under lock and key in 24 hours.

<span class="word-self">underspan> no circumstance
At no time, under no condition
<span class="word-self">underspan> no circumstances
never ever, not for any reason

Under no circumstances should I be responsible for your reckless driving of my vehicle.

<span class="word-self">underspan> one's belt
Already done; within one's experience; practiced

He got off to a shaky start, but with a few months of experience under his belt, he kept up handily with the veteran employees.

<span class="word-self">underspan> one's breath
softly, so as not to be heard
<span class="word-self">underspan> one's feet
Acting annoyingly; being a nuisance; being in the way

The children were running around getting under everyone's feet.

<span class="word-self">underspan> one's hat
Concealed; confidential; secret

Orestes Jones kept his real ambitions under his hat until the time struck.

<span class="word-self">underspan> one's nose
directly in front of one; clearly visible

I searched for my glasses for twenty minutes, and finally found them right under my nose.

<span class="word-self">underspan> one's nose
obvious or apparent

If we had paid more attention, we would have found that answer was under our noses the whole time.

<span class="word-self">underspan> one's thumb
Completely controlled by someone; at someone’s command

She has the entire crew under her thumb. They would do anything for her.

<span class="word-self">underspan> one's wing
Under one's protection, sponsorship, or tutelage

Now a professor himself he has young students under his wing.

<span class="word-self">underspan> par
below par
<span class="word-self">underspan> pressure
Being subjected to physical pressure

Concrete is pretty strong, but will break under pressure.

<span class="word-self">underspan> pressure
Subjected to pressure

We need people who can work under pressure in the army.

<span class="word-self">underspan> protest
of a payment made subject to dispute
<span class="word-self">underspan> protest
while protesting

I'm washing-up under protest because it's not my turn.

<span class="word-self">underspan> sail
Under wind power
<span class="word-self">underspan> sail
With sails unfurled; powered by the wind
<span class="word-self">underspan> seal
Bearing a seal

The letter was delivered under seal.

<span class="word-self">underspan> seal
Legally bound not to be disclosed

The terms of the settlement will remain under seal indefinitely.

<span class="word-self">underspan> square
Of internal combustion engine designs, having piston diameter less than its stroke distance
<span class="word-self">underspan> the counter
In an underhand way, sneakily. Unofficially
<span class="word-self">underspan> the counter
Illicitly, against regulations, of goods kept under the serving counter in a shop to be unobtrusively passed to a customer who knows they are available for surreptitious sale (e.g. pornographic magazines in a newsagent)

When Prohibition became the law, they produced the stuff in greater quantity and sold it under the counter to anybody who wanted it.

<span class="word-self">underspan> the covers
In bed, under the bed covers
<span class="word-self">underspan> the covers
In secret
<span class="word-self">underspan> the gun
Too close to be subject to artillery fire
<span class="word-self">underspan> the gun
Under great pressure to perform

He was under the gun to finish the project quickly.

<span class="word-self">underspan> the gun
The first player to act on the first round of betting in Texas hold 'em
<span class="word-self">underspan> the impression
Thinking or making assumptions, often incorrectly

Under the impression he was about to be fired, he decided to quit.

<span class="word-self">underspan> the influence
Intoxicated, inebriated, or otherwise stupefied by an ingested mind-altering substance, commonly speaking of alcohol : drunk

He was arrested for driving under the influence.

<span class="word-self">underspan> the knife
Into surgery

I don't want to go under the knife again. I had 10 surgeries as a player and many more since, Dykstra said.

<span class="word-self">underspan> the knife
Undergoing a surgical procedure

Rumor that De Gaulle was under the knife sped through Paris. . . . Finally, at 7:15 p.m., a bulletin signed by three doctors said that De Gaulle had been operated on that morning.

<span class="word-self">underspan> the microscope
Under close scrutiny or examination

After his productivity flagged, his boss put him under the microscope to try to isolate and correct the problem.

<span class="word-self">underspan> the pump
Under pressure
<span class="word-self">underspan> the radar
Without attracting notice; in an undetected or secretive manner

Institutional change has not happened. But it's done quietly under the radar at lots of places.

<span class="word-self">underspan> the sun
In existence

I have also adopted a stance, familiar from consumer culture, which suggests that the goods under question can do anything under the sun.

<span class="word-self">underspan> the table
Secret(ly), covert(ly), undisclosed(ly)

I was paid under the table, so I didn't have to pay taxes on the income but I couldn't complain when I was cheated.

<span class="word-self">underspan> the weather
Experiencing adversity

The Hawkinses are under the weather now, but their Tennessee property is millions when it comes into market.

<span class="word-self">underspan> the weather
Somewhat ill or gloomy

I met a stranger, a quiet little man, who also had been under the weather from malaria.

<span class="word-self">underspan> the weather
Somewhat intoxicated or suffering from a hangover

I was a bit under the weather last night: out with a party of friends, you know. Dare say we all had a bit more than we could carry.

<span class="word-self">underspan> the wire
At the last minute; before the deadline; barely on time; nearly late

Russians had heard rumors, and foreign correspondents had obtained confirmation, that the Dictator will soon drastically tighten up proverbially loose Bolshevik divorce laws. In a panic to get in under the wire, every Moscow mate who has recently thought of divorce was last week jamming the official bureaus.

<span class="word-self">underspan> the wire
Across the finish line

Lying forward flattened along Sunfish's hard-muscled shoulders, Bud was gaining and gaining—one length, then two lengths as he shot under the wire, slowed and rode back to find a silent crowd watching him.

<span class="word-self">underspan> the yoke
Under subjugation

They were under the Roman yoke.

<span class="word-self">underspan> tow
Alternative form of in tow
<span class="word-self">underspan> water
In difficulty, especially financial
<span class="word-self">underspan> way
moving through the water; not anchored, moored, aground, or beachedUS FM 55-501 MARINE CREWMAN’S HANDBOOK; 1 December 1999. Compare with make way
<span class="word-self">underspan> way
In operation, in progress, commenced
<span class="word-self">underspan> wraps
In secrecy or in hiding

They're trying to keep the new product under wraps and hidden from their competitors.

water <span class="word-self">underspan> the bridge
Something in the past that cannot be controlled or undone, but must be accepted, forgiven, or forgotten

They agreed that their old disputes were water under the bridge and decided to make a fresh start.

labour <span class="word-self">underspan> the delusion
Wrongly believe that something is true
<span class="word-self">underspan> the hammer
For sale at auction
be <span class="word-self">underspan> the impression
think that -, have the feeling that -, have the opinion that -
<span class="word-self">underspan>
{e} below, beneath; less than; controlled by; according to; in the process of; during the period of authority of
<span class="word-self">underspan> no circumstances
no way no how, no matter what happens
<span class="word-self">underspan>
{e} below
come <span class="word-self">underspan> the hammer
[for something] to be auctioned
go <span class="word-self">underspan> the hammer
[for something] to be auctioned
<span class="word-self">underspan> the hood
a metaphorical area that contains the underlying implementation of something - e.g. a piece of hardware, a piece of software, an idea

Now let's look under the hood to see how the software goes about transmitting data so quickly.

<span class="word-self">underspan> the hood
By reference to looking under the hood of a motor vehicle to inspect its engine, transmission
<span class="word-self">underspan>
{a} beneath, below, less
<span class="word-self">underspan>
{a} inferior, lower
<span class="word-self">Underspan>
sub-
<span class="word-self">Underspan>
sub

I live within spitting distance of the subway station. - I live within spitting distance of the underground station.

Where's the subway station? - Where's the underground station?

<span class="word-self">underspan>
Less specifically, denoting the relation of being subject, of undergoing regard, treatment, or the like; as, a bill under discussion
<span class="word-self">underspan>
anba
<span class="word-self">underspan>
If something happens under a particular person or government, it happens when that person or government is in power. There would be no new taxes under his leadership. the realities of life under a brutal dictatorship
<span class="word-self">underspan>
In a place such as a sea, river, or swimming pool, if someone or something is under the water, they are fully in the water and covered by it. They said he'd been held under the water and drowned Goldfish were swimming lazily in a group just under the surface. Under is also an adverb. When the water was up to his neck, a hand came from behind and pushed his head under
<span class="word-self">underspan>
further down; "see under for further discussion" down below; "get under quickly!" below the horizon; "the sun went under" below some quantity or limit; "fifty dollars or under" in or into a state of subordination or subjugation; "we must keep our disappointment under" down to defeat, death, or ruin; "their competitors went under" into unconsciousness; "this will put the patient under" through a range downward; "children six and under will be admitted free
<span class="word-self">underspan>
To be a subject of
<span class="word-self">underspan>
Something that is under a layer of something, especially clothing, is covered by that layer. I was wearing two sweaters under the green army jacket It was hard to see the colours under the layer of dust
<span class="word-self">underspan>
located below or beneath something else; "nether garments"; "the under parts of a machine"
<span class="word-self">underspan>
To be less than
<span class="word-self">underspan>
If you go under something, you move from one side to the other of something that is at a higher level than you. He went under a brick arch A river boat passed under the bridge
<span class="word-self">underspan>
If you study or work under a particular person, that person teaches you or tells you what to do. Kiefer was just one of the artists who had studied under Beuys in the early Sixties I am the new manager and you will be working under me
<span class="word-self">underspan>
If you do something under a particular name, you use that name instead of your real name. Were any of your books published under the name Amanda Fairchild? The patient was registered under a false name
<span class="word-self">underspan>
Below or lower, in place or position, with the idea of being covered; lower than; beneath; opposed to over; as, he stood under a tree; the carriage is under cover; a cellar extends under the whole house
<span class="word-self">underspan>
below the horizon; "the sun went under"
<span class="word-self">underspan>
Lower in position, intensity, rank, or degree; subject; subordinate; generally in composition with a noun, and written with or without the hyphen; as, an undercurrent; undertone; underdose; under-garment; underofficer; undersheriff
<span class="word-self">underspan>
In a lower, subject, or subordinate condition; in subjection; used chiefly in a few idiomatic phrases; as, to bring under, to reduce to subjection; to subdue; to keep under, to keep in subjection; to control; to go under, to be unsuccessful; to fail
<span class="word-self">underspan>
lower in rank, power, or authority; "an under secretary"
<span class="word-self">underspan>
Denoting relation to some thing or person that is superior, weighs upon, oppresses, bows down, governs, directs, influences powerfully, or the like, in a relation of subjection, subordination, obligation, liability, or the like; as, to travel under a heavy load; to live under extreme oppression; to have fortitude under the evils of life; to have patience under pain, or under misfortunes; to behave like a Christian under reproaches and injuries; under the pains and penalties of the law; the condition under which one enters upon an office; under the necessity of obeying the laws; under vows of chastity
<span class="word-self">underspan>
through a range downward; "children six and under will be admitted free"
<span class="word-self">underspan>
In professional bowling, a score under 200 See also par; over
<span class="word-self">underspan>
into unconsciousness; "this will put the patient under"
<span class="word-self">underspan>
If something happens under a law, agreement, or system, it happens because that law, agreement, or system says that it should happen. Under law, your employer has the right to hire a temporary worker to replace you Under the Constitution, you cannot be tried twice for the same crime
<span class="word-self">underspan>
anda
<span class="word-self">underspan>
through a range downward; "children six and under will be admitted free
<span class="word-self">underspan>
You can use under before a noun to indicate that a person or thing is being affected by something or is going through a particular process. fishermen whose livelihoods are under threat I'm rarely under pressure and my co-workers are always nice to me Firemen said they had the blaze under control He was rushed to court yesterday under armed guard
<span class="word-self">underspan>
down to defeat, death, or ruin; "their competitors went under"
<span class="word-self">underspan>
If a person or thing is under something, they are at a lower level than that thing, and may be covered or hidden by it. swimming in the pool or lying under an umbrella Under a wide shelf that holds coffee jars stands a pile of magazines She buried her head under the covers, pretending to be asleep A path runs under the trees
<span class="word-self">underspan>
Professional bowling score below 200
<span class="word-self">underspan>
below some quantity or limit; "fifty dollars or under"
<span class="word-self">underspan>
If something or someone is under a particular age or amount, they are less than that age or amount. jobs for those under 65 Expenditure this year should be just under 15 billion pounds. over Under is also an adverb. free childminding service for 5's and under
<span class="word-self">underspan>
down below; "get under quickly!"
<span class="word-self">underspan>
in or into a state of subordination or subjugation; "we must keep our disappointment under"
<span class="word-self">underspan>
Denoting relation to something that exceeds in rank or degree, in number, size, weight, age, or the like; in a relation of the less to the greater, of inferiority, or of falling short
<span class="word-self">underspan>
Denoting relation to something that comprehends or includes, that represents or designates, that furnishes a cover, pretext, pretense, or the like; as, he betrayed him under the guise of friendship; Morpheus is represented under the figure of a boy asleep
<span class="word-self">underspan>
under wraps: see wrap
<span class="word-self">underspan>
You use under to say which section of a list, book, or system something is in. This study is described under `General Diseases of the Eye' `Where would it be?' --- `Filed under C, second drawer down.'
<span class="word-self">underspan>
further down; "see under for further discussion"
<span class="word-self">underspan>
un·der In addition to the uses shown below, under is also used in phrasal verbs such as `go under' and `knuckle under'
<span class="word-self">underspan>
In competitive play, the amount of pins (including bonus, if any) that a player is scoring under a 200 average; a player that shoots 1734 for 9 games is "under" by 66 See also "plus", "minus" and "over"
<span class="word-self">underspan>
(B) to the right of
<span class="word-self">underspan>
If something happens under particular circumstances or conditions, it happens when those circumstances or conditions exist. His best friend was killed by police under extremely questionable circumstances Under normal conditions, only about 20 to 40 per cent of vitamin E is absorbed
<span class="word-self">underspan> his vine and <span class="word-self">underspan> his fig tree
beneath his tree, sits securely, is calm, is at ease, is tranquil, is serene
under-

  Aussprache

  Videos

  ... which is used under and feeling like a complete idiot while other people were ...
  ... is what ' what is known as Fast and Furious. Which was a program under this administration, ...

  Wort des Tages

  frowzy
Favoriten