aşağıdaki

listen to the pronunciation of aşağıdaki
Türkisch - Englisch
following

On a scale of 1 to 10, please rate your proficiency in the following languages. - 10 a 1 ölçeğinde, lütfen aşağıdaki dillerdeki yeterliliğini sınıflandır.

Translate the following sentences into Japanese. - Aşağıdaki cümleleri Japoncaya çevir.

lower
the undermentioned
nether
the following

Answer the following questions in English. - Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın.

Complete the following form to know who you could have been in a previous life. - Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz.

downstairs
below

Please read the text below. - Lütfen aşağıdaki metni okuyunuz.

If you have a time, could you translate some sentences below, please? - Aşağıdaki cümleleri çevirebilir misiniz, lütfen?

under
{i} follow

Complete the following form to know who you could have been in a previous life. - Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz.

Answer the following questions in English. - Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın.

followings

The followings are the chief events of 1993. - Aşağıdakiler, 1993 yılının başlıca olaylarıdır.

aşağı
below

Who lives in the room below? - Aşağıdaki odada kim yaşıyor?

The reason why we cannot support his view will be given below. - Onun görüşünü destekleyememizin nedeni aşağıda verilecektir.

aşağı
down

We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs. - Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk.

The cat on the tree came down to me. - Ağaçtaki kedi bana doğru aşağıya geldi.

aşağıdaki gibi
as follows

The pronunciation is as follows: - Telaffuz aşağıdaki gibidir:

The list is as follows. - Liste aşağıdaki gibidir.

aşağıdaki gibi anlaşmışlardır
(Hukuk) has agreed as follows
aşağı
inferior

He has an inferiority complex. - Onun bir aşağılık kompleksi var.

There is no reason for you to feel inferior to anyone. - Birinden daha aşağıda olduğunu hissetmek için hiçbir neden yoktur.

aşağı
minus
aşağı
hedge
aşağı
lower

Hanover is the capital of Lower Saxony. - Hannover Aşağı Saksonya'nın başkentidir.

The actual price was lower than I had thought. - Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı.

aşağı
lowly
aşağı
second
aşağı
inferior to

There is no reason for you to feel inferior to anyone. - Birinden daha aşağıda olduğunu hissetmek için hiçbir neden yoktur.

aşağı
bottom

Mary cleaned her apartment from top to bottom. - Mary dairesini baştan aşağı temizledi.

He examined it from top to bottom. - Onu baştan aşağı inceledi.

aşağı
less

This book costs more or less 20 euros. - Bu kitap aşağı yukarı 20 avroya mâl oldu.

Tom and Mary are more or less the same size. - Tom ve Mary aşağı yukarı aynı bedendeler.

aşağı
(Bilgisayar) move down

We saw the parade move down the street. - Geçit töreninin caddeden aşağıya doğru ilerlediğini gördük.

aşağı
de
aşağıdaki gibi
(Bilgisayar) as
aşağı
de-
aşağı
nether
aşağıdaki gibi
as stated below
aşağı
down on

The victim's body was lying face down on the rug. - Kurbanın vücudu halı üzerinde yüzü aşağıya bakacak şekilde yatıyordu.

The children started bouncing up and down on the couch. - Çocuklar kanapenin üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı.

aşağı
down of
aşağıdaki gibi
as following
aşağıdakiler
follows
aşağı
down, downstairs
aşağı
downstairs

We asked him on the interphone if he could come downstairs quickly. - Çabucak aşağıya gelip gelemiyeceğini içhaberleşmede ona sorduk.

She came downstairs with a letter in her hand. - Elinde bir mektupla merdivenlerden aşağı indi.

aşağı
hypo
aşağı
poor in quality, inferior; low in value
aşağı
commonplace, common
aşağı
the one below
aşağı
infra
aşağı
lower, down, inferior; common, mean; less; the lower part, bottom; down, below
aşağı
under

He can't be under thirty. - O otuzdan aşağı olamaz.

There was a watermill under the dam. - Barajın aşağısında bir su değirmeni vardı.

aşağı
sub

You can watch movies with English subtitles using this link. - Aşağıdaki linkten, filmleri İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing. - Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar.

aşağı
downward
aşağı
the lower part, bottom
aşağıdakiler
those below
en aşağıdaki
nethermost
en aşağıdaki
lowermost
en aşağıdaki
undermost
aşağıdaki
Favoriten