switch

listen to the pronunciation of switch
Englisch - Türkisch
(Askeri) anahtar

Ben karanlıkta lamba anahtarını hissettim. - I felt for the light switch in the dark.

Lucy ışık anahtarını açtı. - Lucy turned on the light switch.

değiştirmek

Benimle yer değiştirmek istemiyor musun? - You don't want to switch places with me?

Neden işleri değiştirmek istiyorsun? - Why do you want to switch jobs?

değişme
{i} değiştirme

Belki biz meslekleri değiştirmeliyiz. - Maybe we should switch jobs.

Koltukları değiştirmek ister misiniz? - Do you want to switch seats?

{i} elektrik düğmesi
faaliyete geçme
yönünü değiştirmek
siviç
(Bilgisayar) ötekine geçmek
(Spor) savunmada adam değişme
açkılamak
çalıştırma şalteri
komütatör
elektrik anahtarı/düğmesi
kapamak
açmak
(Bilgisayar) açkı
(Politika, Siyaset) anahtarlama
değişiklik
{f} geç

Wolfgang Almancaya geçti. - Wolfgang switched to German.

ABD neden metrik sisteme geçmiyor? - Why doesn't the U.S. switch to the metric system?

(Bilgisayar) anahtar anahtar
komutatör
(Muzik) değiştirgeç
{f} anahtarla
çıngı düğmesi
(beklenmedik) değişiklik
dönmek
demiryolu makası
düğmeye basıp açmak/kapatmak/değiştirmek
ince ve kısa sopa
şalter

Tom ana şalteri kapattı. - Tom has turned off the master switch.

değiş tokuş etmek
değişim
çubuk
devre anahtarı
vavien
{f} vurmak
{i} d.y. makas
{i} takma saç örgüsü
sallamak d
{f} sallamak
anahtarlamak
değiştir

Tom ve Mary yer değiştirdiler. - Tom and Mary switched places.

Koltukları değiştirmek ister misin? - Would you like to switch seats?

elektrik düğmesini çevirmek
{i} düğme

Bu makinenin birçok anahtar ve düğmeleri vardır. - This machine has a lot of switches and buttons.

{i} (uzun bir) postiş
{i} dönüştürme
ince ağaç dalı
{f} değişmek
{i} sopa
{f} yer değiştirmek

Benimle yer değiştirmek istemiyor musun? - You don't want to switch places with me?

(Askeri) ANAHTAR: programda seçim
makastan geçirmek
{i} dönüşme
{i} ince dal
{i} değiştirme, değişiklik. 5
inek kuyruğunun ucu
{i} makas (demiryolu)
elek
{f} makas değiştirmek
kontak
ince bir dalla dövmek
(Ticaret) switch
(Bilgisayar) birinden ötekine geç
geçmek

Fabrikalar kömürden temiz bir yakıta geçmek için teşvik edilmiştir. - Factories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.

(Bilgisayar) birinden ötekine geçmek
kesici
aktarmak
(Bilgisayar) seçenek
makas değişimi
switch on
(Fiili Deyim ) (ışığı , lambayı vs.) açmak , düğmeye basmak
switch fuse
sigortalı anahtar
switch info
değiştirme bilgisi
switch info
anahtarlama bilgisi
switch into
duruma geçmek
switch kit
kontak kiti
switch kit
siviç kiti
switch off
devreyi kesmek
switch off
devreyi açmak
switch off
akımı kesmek
switch off
(düğmeye basıp) kapatmak
switch off
(düğmeye basıp) söndürmek
switch off
elektrik devresini kapamak
switch off
bırakmak
switch oil
transformatör yağı
switch on
(düğmeye basıp) açmak
switch on
elektronik eşyaları açmak
switch on
elektrik devresini açmak
switch on
akım vermek
switch on
devreyi kapamak
switch on the radio
radyoyu açmak
switch over
kanal değiştirmek
switch play
oyunun yönünü değiştirmek
switch to
(Bilgisayar) geçiş yapmak
switch to
(Bilgisayar) geçiş yap
switch to
öbek
switch type
(Bilgisayar) anahtar türü
switch user
(Bilgisayar) kullanıcı değiştir
switch amplifier
anahtar yükseltici
switch blade
şalter bıçağı
switch key
kontak anahtarı
switch off
söndürmek
switch off
kapat

Yatmaya gitmeden önce televizyonu kapattığından emin ol. - Be sure to switch off the television before you go to sleep.

Gitmeden önce koridordaki lambayı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to switch off the light in the hallway before you leave.

switch off
kapatmak
switch on

Işığı açabilir miyim? - May I switch on the light?

Tom lamba anahtarını açtı. - Tom clicked the light switch on.

switch on
açmak
switch over
arna değiştirmek
switch over
tümüyle değişmek
switch panel
şalter panosu
switch panel
anahtar panosu
switch rail
makas dili
switch register
anahtar yazmacı
switch tie
makas traversi
switch cabinet
geçiş kabinesi
switch cost
değiştirme maliyetleri
switch grass
switch cim
switch hit
değişime vur
switch insertion
veri girme, komut girme
switch man
anahtar adam
switch off the plates
tabak kapatın
switch over
(TV, radyo) kanal değiştirmek
switch over
(to/from ile) tümüyle değişmek
switch panel
şalter panosu, anahtar panosu
switch places; switch roles, switch parts
geçiş yerleri; anahtar rolleri, geçiş parçaları
switch the points
puan anahtarı
switch-hitter
Biseksüel kadın ya da erkek
switch-hitter
şalter-hitter
switch-hitting
şalter-isabet
Switch cap
(Tekstil) Şalt çanı
Switch off yarn accumulator suction
(Tekstil) Emişli iplik akümülatörü
Switch with key
(Tekstil) Anahtarlı şalter
Switch with pull cord Emergency switch with pull cord
(Tekstil) Çekmeli salter (imdat kapama-kordonlu çekmeli şalter)
switch backward
geriye dönmek
switch between
birinden ötekine geç
switch board
(Askeri) SANTRAL, TEVZİ TABLOSU: Bir veya birkaç tablodan ibaret elektrik cihazı. Tablolar üzerinde muhtelif devreleri birleştirecek şekilde tertiplenmiş birçok anahtar düzeni ve bağlantıları bulunur
switch box
siviç kutusu
switch box
anahtar kutusu
switch box
şalt dolabı
switch box
salt dolabı
switch box
transmisyon kutusu
switch box
anahtar taşıyıcı
switch box
şalter kulusu
switch box
buat kutusu
switch box
nazım dolabı
switch box
makas değiştirme kutusu
switch fire
(Askeri) ATEŞ KAYDIRMA: Ateşin bir hedeften başka bir hedefe kaydırılması. Ayrıca bakınız: "fire"
switch fire
(Askeri) ateş kaydırma
switch forward
ileriye dönmek
switch fuse
sigortali anahtar
switch gear
(Askeri) şalter panosu
switch horn
(Askeri) SÜVİÇ ÇUBUĞU: Deniz mayın harbinde bir çubukla çalıştırılan mayında bulunan süviç
switch horn
(Askeri) anahtar çubuğu
switch off
(düğmesini çevirerek) (elektrikli bir aygıtı) kapatmak
switch off
{k} (deyim) ilgisizlik nedeniyle dikkat etmemek veya dinlememek
switch off
(Fiili Deyim ) (ışığı , lambayı vs.) kapatmak
switch off lamp
lamba söndürmek
switch off the engine
motoru kapatmak
switch off the engine
motoru susturmak
switch off the engine
motoru kapamak
switch off the lights
ışıkları kapatmak
switch off the radio
radyoyu kapamak
switch on
(düğmesini çevirerek) (elektrikli bir aygıtı) açmak
switch on
{f} çalıştırmak
switch on
{f} elektriği yakmak
switch on a lamp
lamba yakmak
switch on the lights
ışıkları açmak
switch on the motor
kontağı açmak
switch plug
anahtarlı priz
switch plug
priz
switch plug
anahtar pimi
switch position
(Askeri) SET MEVZİİ: Cepheye paralel ve birbiri gerisinde bulunan savunma mevzilerinde, bu mevzilere çapraz olarak meydana getirilen ve bunları birbirlerine bağlayan savunma mevzii
switch setting
anahtar konumu
switch to
birinden ötekine geçmek / geçiş
switch to
değiştirmek
switch to
dönmek
switch to
bağlamak
switch to
çevirmek
switch to off position
kapalı konuma getirmek
switch to off position
kapalı konuma geçirmek
switch window
Öteki pencereye geç
switch to
(Bilgisayar) birinden ötekine geçmek
back up switch
destek anahtarı
bait and switch
(Bilgisayar) kuş kapanı
core switch
omurga anahtar
cutout switch
(Elektrik, Elektronik,Teknik) şalter
cutout switch
enterüptör
disconnect switch
çatal anahtar
foot switch
(Bilgisayar,Teknik) ayak anahtarı
foot switch
pedal
having a switch
düğmeli
hook switch
(Bilgisayar) askı anahtarı
interrupt switch
(Bilgisayar,Teknik) işkesme anahtarı
limit switch
sınır anahtarı
manual switch
(Bilgisayar,Teknik) fişli santral
manual switch
(Bilgisayar) elcil anahtar
mercury switch
cıvalı kontak
pneumatic switch
havalı anahtar
proximity switch
yoklayıcı
proximity switch
(Bilgisayar) yaklaşma anahtarı
rocker switch
basmalı anahtar
selector switch
seçici anahtar
semiconductor switch
yarıiletken anahtar
sensitive switch
(Elektrik, Elektronik) hassas anahtar
switch on
(Elektrik, Elektronik) devreye sokmak
switch on
Elektrikli alet açmak
switch on
elektrik yakmak
switch on
yakmak
switch on
devreye koymak
switched
(Bilgisayar) anahtarlanmış
switched
(Bilgisayar) anahtarlamalı
switches
(Bilgisayar) anahtarlar
switches
demiryolu makası
switches
makas
switching
cereyan verme
switching
(Bilgisayar) aktarma
tandem switch
düzgeçiş santralı
tip switch
(Bilgisayar) uç anahtarı
toggle switch
devirmeli anahtar
vacuum switch
(Otomotiv) vakum anahtarı
action switch
hareket anahtarı
Englisch - Englisch
A movable section of railroad track which allows the train to be directed down one of two destination tracks; point
A slender woody plant stem used as a whip
A system of specialized relays, computer hardware, or other equipment which allows the interconnection of a calling party's telephone line with any called party's line
To change (something) to the specified state using a switch

Switch the light on.

A change
One who is willing to take either a sadistic or a masochistic role
A networking device connecting multiple wires, allowing them to communicate simultaneously, when possible. Compare to the less efficient hub device that solely duplicates network packets to each wire
To whip or hit with a switch
To get angry suddenly; to quickly or unreasonably become enraged
A programming construct that takes different actions depending on the value of an expression
A command line notation allowing specification of optional behavior

Use the /b switch to specify black-and-white printing.

A device to turn electric current on and off or direct its flow
To exchange

I want to switch this red dress for a green one.

To change places, tasks, etc

I want to switch to a different seat.

Switches are found at the gateway (a network point that acts as an entrance to another network) levels of a network where one network connects with another and at the sub network level where data is being forwarded close to its destination or origin A switch may also include the function of the router, a device or program that can determine the route and specifically what adjacent network point the data should be sent to A switch is a simpler and faster mechanism than a router, which requires knowledge about the network and how to determine the route A switch is not always required in a network Many local area networks (LANs) are organized as rings or buses in which all destinations inspect each message and read only those intended for that destination (Added: 10/5/99)
Much like routers, switches split large networks into small segments, decreasing the number of users sharing the same network resources and bandwidth This helps prevent data collisions and reduces network congestion, increasing network performance
{v} to lash
{n} a flexible small twig
To strike with a switch or small flexible rod; to whip
change over, change around, or switch over
reverse (a direction, attitude, or course of action)
This refers to a hub that directs network packets to the port they are intended for, without broadcasting them to all connections Switching is an alternative to moving to faster architectures
A device used to open or close an electric circuit or to divert electric current from one part of a circuit to another
An input device used to control assistive devices and computers There are a variety of types of switches including pressure switches, pneumatic switches, and voice activated switches These switches can control adapted toys, environmental control devices, communication devices, and a wide range of computers
A device (like a DMS-250 or a PBX) that responds to originator signals and dynamically connects the caller to the desired communication destination
a mechanical or electronic device that opens or closes circuits, completes or breaks an electrical path or selects paths or circuits Switches with more than two ports are able to route traffic
A device for making, breaking, or changing the connections in an electric circuit
Switch is a term used for any of the following: (a) An electromechanical device that can be controlled to interconnect two circuits (b) A switching center that is used to interconnect two circuits (c) A switching center that is used to transfer a connection from one circuit to another
A separate mass or trees of hair, or of some substance (at jute) made to resemble hair, worn on the head by women
A thin rod used as a whip
{i} exchange; transfer; slender flexible rod; hairpiece; whipping; device which opens or breaks an electric current; device that opens or closes circuits or selects paths (Computers); device which diverts trains from one track to another (Railroads)
a device in an electric circuit that opens and closes the circuit
a mechanical or solid state device that opens or closes circuits, changes operating parameters, or selects paths or circuits on a space or time division basis
a basketball maneuver; two defensive players shift assignments so that each guards the player usually guarded by the other a flexible implement used as an instrument of punishment control consisting of a mechanical or electrical or electronic device for making or breaking or changing the connections in a circuit railroad track having two movable rails and necessary connections; used to turn a train from one track to another or to store rolling stock hairpiece consisting of a tress of false hair; used by women to give shape to a coiffure make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched"
railroad track having two movable rails and necessary connections; used to turn a train from one track to another or to store rolling stock
control consisting of a mechanical or electrical or electronic device for making or breaking or changing the connections in a circuit
A device that improves network performance by segmenting the network and reducing competition for bandwidth When a switch port receives data packets, it forwards those packets only to the appropriate port for the intended recipient This further reduces competition for bandwidth between the clients, servers or workgroups connected to each switch port
as, to switch off a train; to switch a car from one track to another
an event in which one thing is substituted for another; "the replacement of lost blood by a transfusion of donor blood"
An input/output device with several ports Like a track-switching point in a railyard, the switch allows a user to choose where data is to be sent-to the fax machine instead of the printer, or to the network instead of the fax
A system of specialized relays, computer hardware, or other equipment which allows the interconnection of a calling partys telephone line with any called partys line
flog with or as if with a flexible rod
make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched"
A component in some parallel systems that ties nodes together The switch makes point-to-point connections between various input and output ports While the switch itself is not scalable to arbitrary sizes (as the hardware supporting a mesh-connected or hypercube architecture), architectures using switches can be scalable, since the switches can be cascaded An example is the Vulcan switch in the IBM SP2
Device that filters and forwards packets between LAN segments
To shift to another circuit
a network traffic monitoring device that controls the flow of traffic between multiple network nodes
the act of changing one thing or position for another; "his switch on abortion cost him the election" a basketball maneuver; two defensive players shift assignments so that each guards the player usually guarded by the other a flexible implement used as an instrument of punishment control consisting of a mechanical or electrical or electronic device for making or breaking or changing the connections in a circuit railroad track having two movable rails and necessary connections; used to turn a train from one track to another or to store rolling stock hairpiece consisting of a tress of false hair; used by women to give shape to a coiffure make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched" lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The car changed lanes" flog with or as if with a flexible rod
A mechanical device for shifting an electric current to another circuit
To hit with a switch (rod)
cause to go on or to be engaged or set in operation; "switch on the light"; "throw the lever"
a flexible implement used as an instrument of punishment
hairpiece consisting of a tress of false hair; used by women to give shape to a coiffure
A device that opens or closes circuits to select paths for data or voice to travel through
To walk with a jerk
A movable part of a rail; or of opposite rails, for transferring cars from one track to another
A device which logically connects to network stations through a network fabric See also Switched Ethernet
A device for connecting, breaking, or changing the connections in an electrical circuit
A device, such as a PBX, that responds to originator signals and connects the caller to the desired communications destination
Similar to a hub, in that it provides a central connection between two or more computers on a network, but with some intelligence (A switch operates on Layer 2 (or above) of the OSI 7 layer model and a hub operates at Layer 1 ) Whereas for a hub any message received at the hub is broadcast to all the attached computers, with a switch it is sent only to the destination computer and is not visible to other attached devices This does not prevent "broadcast" messages from being sent to all attached devices cf hub and router
a basketball maneuver; two defensive players shift assignments so that each guards the player usually guarded by the other
If you switch your attention from one thing to another or if your attention switches, you stop paying attention to the first thing and start paying attention to the second. My mother's interest had switched to my health As the era wore on, she switched her attention to films
To swing or whisk; as, to switch a cane
A device that opens or closes circuits and selects paths or circuits to transmit incoming data
A switch is a small control for an electrical device which you use to turn the device on or off. Leona put some detergent into the dishwasher, shut the door and pressed the switch. a light switch
the act of changing one thing or position for another; "his switch on abortion cost him the election"
To turn from one railway track to another; to transfer by a switch; generally with off, from, etc
A mechanical or electric device that is used to deliberately interrupt, or alter the path of the current through the circuit
exchange or give (something) in exchange for
A device for shifting an electric current to another circuit, or for making and breaking a circuit
switch hitters
plural form of switch hitter
switch horn
In naval mine warfare, a switch in a mine operated by a projecting spike. (JP 1-02)
switch off
to turn a switch to the "off" position in order to stop or disable a device
switch off
To alternate between; to trade

Do you eat all your peas and then all your potatoes, or do you switch off between them as you go?.

switch off
to lose interest, and start thinking about something else
switch on
to change one's expression or appearance as if by turning a switch
switch on
to turn a switch to the "on" position in order to start or enable a device
switch-hit
To bat favoring the other hand than normal

His ability to switch-hit confused the pitchers since he'd do it even for different patches, seemingly changing at random.

switch-hitter
A person who engages in sex with persons both male and female
switch-hitter
A person who can bat either as a right-hander or a left-hander
switch over
If you switch over when you are watching television, you change to another channel. I just happened to switch over although I haven't been watching the Olympics Let's switch over to Channel
switch gear
(deyim) Get more focused on a subject
switch gear
(deyim) Bir konu üzerine daha çok odaklanmak
switch hitter
(Spor) A player who bats both right-handed and left-handed
switch out
Switch in, switch out: Bring into, or take out of, a circuit by operating a switch
switch-hitter
A bisexual or sexually flexible guy or gal
Switch card
a plastic card from your bank that you use to pay for things and that allows the money to be taken straight from your account
switch box
panel with switches used for controlling electrical circuits
switch card
A card linked to the UK Switch network If you pay for goods and services with a Switch card, the money leaves your account straightaway You can use your One account Switch card in just about every cash machine in Britain and tens of thousands of Cirrus machines worldwide, and to pay for goods abroad wherever you see the Maestro sign
switch engine
a locomotive for switching rolling stock in a railroad yard
switch grass
grass of western America used for hay
switch off
If you switch off a light or other electrical device, you stop it working by operating a switch. She switched off the coffee-machine Glass parked the car and switched the engine off. = turn off
switch off
cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights
switch off
If you switch off, you stop paying attention or stop thinking or worrying about something. You may find you've got so many things to think about that it's difficult to switch off
switch on
If you switch on a light or other electrical device, you make it start working by operating a switch. She emptied both their mugs and switched on the electric kettle He pointed the light at his feet and tried to switch it on. = turn on
switch on
cause to operate by flipping a switch; "switch on the light"; "turn on the stereo
switch on
{f} turn on (the light, television, etc.)
switch on
cause to operate by flipping a switch; "switch on the light"; "turn on the stereo"
switch over
2. see switch 2
switch over
change over, change around, or switch over
switch-hit
bat right-handed against a left-handed and left-handed against a right-handed pitcher
switch-hitter
a baseball player who can bat either right or left handed slang term for a bisexual person
asleep at the switch
Neglectful of an important task, responsibility, or opportunity

Why America (but not Canada) failed to set up a needed synfuels industry.

bait and switch
Any similar deceptive behavior, especially in politics and romantic relationships
bait and switch
An unscrupulous and sometimes illegal sales technique, in which an inexpensive product is advertised to attract prospective customers who are then told by sales personnel that the inexpensive product is unavailable or of poor quality and are instead urged to buy a more expensive product

Seereeram and other critics say it was a sort of bait and switch. Citibank met with Trintomar three times in the spring of 1992 to pitch its original $66 million refinancing proposal, and in a letter dated Sept. 9, Trintomar asked for a formal proposal. The next day, Citibank sent a letter outlining the extra $96.5 million loan in several pages of eye-glazing detail.

bait-and-switch
Relating to use of bait and switch (offering one attractive exchange initially, but not honoring the offer) in business, politics, and elsewhere

Despite Healy's argument that the Liberty Fund would go to worthwhile causes, many felt the Red Cross had deliberately misled donors by using September 11th in a bait-and-switch ploy.

dead man's switch
a switch that automatically stops a machine or vehicle after a set period of inactivity from the operator
dimmer switch
A switch that changes the headlamps on a motor vehicle from low to high and from high to low beam; a high-beam switch; a brights switch
dimmer switch
A light switch which can adjust the brightness of the switched lamp from dim to bright, as well as turning it on and off
double switch
When two players are replaced simultaneously, typically so that a fielder can hit in the pitcher's spot in the batting order

They did a double switch after the eighth so that Jones could bat second in the ninth.

double switch
When two things are changed at once

The dance included an intricate double switch.

kill switch
A security measure used to switch off a device in an emergency
light switch
A switch, usually one on a wall in a building, used to turn on or off the light
optical switch
A switch that can selectively change signals between optical fibers or integrated optical circuits
railroad switch
A set of points
sleeping at the switch
Variant form of asleep at the switch
switching
movement of an animal's tail
switching
Present participle of switch
switching
a beating by means of a switch (twig or twigs)
switching
change from one product / service provider to another
three-way switch
A type of light switch which can be arranged in pairs to control lights from two locations, as at either end of a stairway or long hallway
trip switch
A device that deactivates an electrical circuit under certain conditions, often for safety reasons
wye switch
A railroad switch, having a Y shape, in which one line splits into two lines that diverge at equal angles
switch user
su
switchable
Capable of being switched
switchable
{s} capable of being switched, exchangeable, replaceable
switched
past of switch
switcher
a person who administers punishment by wielding a switch or whip
switcher
{i} one who switches
switcher
Sequential Switcher or Video Switcher A device that allows the video signals from multiple cameras to be displayed on a monitor, or recorded on a VCR one at a time in sequence More details
switcher
Device for mixing multiple video signals Used for special effects, transitions, generating titles
switcher
A railway locomotive used for shunting; a shunter
switcher
A term used to describe a type of born-on specialty which has the ability to alter the way their field is percieved by other psis or sensitives They may make themselves appear to be of another birth-switch, a non-living spirit, or even disappear altogether, becoming "invisible" to psi senses They cannot physically disappear, these effects occur only on a psychic level Also known as "Imago"
switcher
The technician who operates the television input control console to select or mix video input is called a switcher The are also know as the Technical Director (TD)
switches
plural of switch
switches
These are used to operate onscreen keyboards Switches can be activated by pressure, tilting, any movement, air pressure from sucking a tube, and blinking, and are used by people with very limited movement
switches
Switches used on power tools are "on-off", multi-speed and variable speed On drills, a reversing switch is frequently used
switches
Input devices that function in an on or off state used to operate a computer by some part of a person's body in which they have control Examples of switches include eyelid (blink) switches, sip and puff switches, and muscle movement switches
switches
third-person singular of switch
switches
(Internal) SWITCHES=[/K][/F][/N][/W] Used in the CONFIG SYS file to configure DOS in a special way; for example, to tell DOS to emulate different hardware configurations
switches
Network device that filters, forwards and floods frames based on the destination address of each frame The switch operates at the data link layer of the OSI model
switches
of Jumper
switches
Device that controls current to lights and appliances
switches
A device that links several separate LANs and provides packet filtering between them A LAN switch is a device with multiple ports, each of which can support an entire Ethernet or Token Ring LAN
switches
- physical devices deployed at the ANAPs and Sedge Sites that turn data, video or voice traffic into packets for transmission across the network   Switches operate on network layer information and participate in running one or more network layer protocols   The Multi-Use Network utilizes Cisco model MGX 8850 ATM switches at the Sedge Sites  
switches
Controls for electrical devices
switches
A switch is a device for making, breaking, or changing the connections in an electric circuit
switches
Devices that function in a fashion similar to a single button of a computer keyboard or mouse Switches are often used by individuals who have severe motor difficulties The users will use any body muscle (head, hand, toe, eye, breath, etc ) that they can control to operate the switch and, thereby, the computer, communication, or environmental control device
switching
from Switch, v
switching
In mutual funds, the movement of assets from one fund to another This is usually done within a family of funds, but can be done between different fund families Within a no load family, there usually is no charge or a nominal transaction fee This is also usually true for a load family as long as the fund being switched into has the same sales charge (or less) as the one that the investor already owns When switching to a mutual fund that belongs to a different family of funds, if the new fund is a no load--there is no charge, and if the new fund is a load fund--it is sales charge of the new fund
switching
Refers to a customer receiving retail electric service/supplies from a company or organization other the customer's traditional utility
switching
Switching refers to the process of connecting appropriate lines and/or trunks to form a desired communications path between two station sets, or more generally, any two arbitrary points in a telecommunications network Included are all kinds of related functions such as signaling, monitoring the status of circuits, translating address to routing instructions, alternate routing, testing circuits for busy conditions, and detecting and recording troubles
switching
The process of interconnecting two devices on a network so that they can communicate with each other The switch determines how many ISDN devices you can handle and different configuration options
switching
» At each switched vertex the rotation is inverted
switching
When an Insider takes Front, or assumes control of the body from another insider, they are said to be Switching Switchy: An adjective referring to a period of rapid or prolonged switching
switching
Movement of freight cars between two close locations Typically invovles moving cars within a yard or from specific industry locations to a yard for placement on a train or vice versa
switching
transferring units between two funds in a unit trust This may trigger a capital gain
switching
The telecommunications computer at the core of the wireless network, where calls are automatically controlled, monitored and handed off from one cell site to another, and in which calls are interconnected with the land line network or other wireless networks
switching
The movement of investment from one scheme to another usually within the family of schemes An investor may switch schemes because of market conditions
switching
The process by which packets are received, stored and transmitted to the appropriate destination port
switching
the movement of a locomotive from one track to another
switching
The operation of valves to change from one storage tank to another when pumping product into or receiving product from the pipeline
switching
Practice of moving shares from one mutual fund to another to take advantage of different investment objectives
switching
On a telecommunications network, switching means routing traffic by setting up temporary connections between two or more network points This is done by devices located at different locations on the network, called switches (or exchanges) The basic structure of a telecommunications network therefore comprises transmission media, interconnected by exchanges "Packet" and "circuit" switching are two techniques used by telecommunications networks The first is used by IP networks, and the second by traditional networks (PSTN)
switching
The operations required to interconnect circuits and establish communications
switching
The movement of assets from one fund to another Also know as "exchanging " An investor will switch mutual funds when their investment objectives change or because of market conditions This is usually done within a family of funds, but can be done between different fund families There usually is no charge for a certain number of transactions per year, after which a transaction fee may apply
switching
Of a predator, the tendency to switch between prey categories according to their relative abundance in the environment
switching
Selling one security and buying another
switching
Sometimes called swishing A long cane attached to a handle which is held by both hands and is used to remove dew and earthworm casts on fine turf areas
switching
movement of an animals tail
switching
the transference of an investment from one fund to another
switching
Changing insurance (usually life) to another form or to another company more for the purpose of obtaining commissions than for the benefit of the client This is an illegal practice (See also: twisting )
switching
{i} exchanging, substituting
switching
  The controlling or routing of signals in circuits to execute logical or arithmetic operations or to transmit data between specific points in a network   Note:   Switching may be performed by electronic, optical, or electromechanical devices   [From Weik '89]
switching
The process by which a railcar is moved onto or off of a train that provides line-haul service Switching is roughly comparable to pick up and delivery Switching fees may be "absorbed" by the line-haul railroad that carries the traffic or paid separately by the shipper
switching
Refers to moving an investment (or part of it) out of one fund and into another When you switch you sell at the bid price and sell units in the new fund at the offer price
switching
the act of changing one thing or position for another; "his switch on abortion cost him the election"
Türkisch - Englisch
(Ticaret) switch
switch düğme
knob
switch ticareti
(Ticaret) switch trading
switch
Favoriten