shift

listen to the pronunciation of shift
Englisch - Türkisch
değiştirmek

Neden vardiyaları değiştirmek istiyorsun? - Why do you want to change shifts?

Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık. - In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.

vardiya

Üzgünüm ama Paul hasta olduğunu bildirmek için aradı ve benim sana onun vardiyasını çalışman için ihtiyacım olacak. - I'm sorry but Paul called in sick and I'm going to need you to work his shift.

Tom gece vardiyasında çalışıyor. - Tom is working the night shift.

{f} vites değiştirmek
{f} yön değiştirmek
nöbet
vitese geçirmek
(Tıp) şift
{i} değişme
(Bilgisayar) üst karakter
yön değiştirmek (rüzgar)
{i} mesai

Tom'un gece mesaisi var. - Tom has the night shift.

kımıldanmak
(Bilgisayar) üstkarakter
(Biyokimya) kayım
(Bilgisayar) üstkrkt
(Askeri) drisa etmek
(Ticaret) öteleme
katakulli
(Mekanik) vitese geçirme
(Askeri,Teknik) kaydırma
değişim
kaydırmak
(Bilgisayar) üstkrktr
iş nöbeti
(Ticaret) çalışma süresi
{i} kayma

Bu ülkedeki siyaset sola doğru kaymaktadır. - Politics in this country is shifting towards the left.

Bu ülkedeki siyaset sağa doğru kaymaktadır. - Politics in this country is shifting towards the right.

çare
değişiklik
şanzıman
şanjman
(suç/vb.) atmak
yaşamak
idare etmek
yüklemek
(rüzgâr) yön değiştirmek
hile
(başka bir yere) taşımak/kaldırmak
(vites) değiştirmek
geçinmek
{f} kay

Bu ülkedeki siyaset sola doğru kaymaktadır. - Politics in this country is shifting towards the left.

Bu ülkedeki siyaset sağa doğru kaymaktadır. - Politics in this country is shifting towards the right.

bahane
tedbir
değişmek
değiştirme

Neden vardiyaları değiştirmek istiyorsun? - Why do you want to change shifts?

Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık. - In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.

kaçamak
çuval giysi
kaydırmak Kaydırmak / ötelemek
Yerini değiştirmek

She shifted uneasily on the sofa.

çare/gömlek/vardiya/kayma
(Tıp) Değişme veya sapma
son çare
{f} tıkınmak
{i} kadın iç gömleği
{i} rotasyon
{i} çok sade bir çeşit kadın elbisesi
{f} başından savmak
{i} çözüm
(Askeri) (ON SHIFT) Değiştirmek,(Nöbette olmak)
{f} (rüzgâr) yön değiştirmek, (rüzgârın)
{i} kombinezon
kayma,v.yerini değiştir: n.değişim
{i} çalışma grubu
{f} kımıldanmak: He shifted about uneasily in the doorway. Kapının eşiğinde endişeyle kımıldandı
{f} kaçamak cevap vermek
taşımak/kaldırmak
{i} yer değiştirme

Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık. - In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.

{i} (rüzgâr için) yönünü değiştirme
geçin/kay/kaydır
Ötelemek
{f} devirmek (içki)
Shift Start
İşbaşı, mesai başlangıcı
shift end
İş sonu, mesai bitimi
shift work
vardiyalı iş
shift arm
(Otomotiv) vites değiştirme kolu
shift arm
dişli kolu
shift cable
(Otomotiv) vites kablosu
shift cable
(Otomotiv) vites teli
shift cells
(Bilgisayar) hücreleri kaydır
shift control
(Otomotiv) vites kontrolü
shift control
(Otomotiv) vites değiştirme kontrolü
shift cover
(Otomotiv) vites kapağı
shift cover
(Otomotiv) vites kutusu kapağı
shift detent
(Otomotiv) vites kilidi
shift fork
dişli kavraması
shift fork
(Otomotiv) seçici çatalı
shift fork
vites kavraması
shift fork
(Otomotiv) vites çatalı
shift fork
çatal
shift forks
(Otomotiv) vites değiştirme çatalı
shift gear
(Otomotiv) vites donanımı
shift instruction
kaydırma komutu
shift key
üst damga tuşu
shift keys
(Bilgisayar) üstkarakter tuşları
shift led
(Bilgisayar) shift ışığı
shift lever
(Otomotiv) değiştirme levyesi
shift motor
değiştirme motoru
shift pin
vites seçme kolu pimi
shift point
(Otomotiv) vites değiştirme noktası
shift pulse
kaydırma darbesi
shift rail
(Otomotiv) vites hattı
shift rail
selektör mili
shift rail
(Otomotiv) vites dişli bloğu
shift rod
gergi demiri
shift rod
(Otomotiv) vites kolu
shift rod
(Otomotiv) vites çubuğu
shift rod
(Otomotiv) vites değiştirme mili
shift sleeve
senkromeç kayıcı manşonu
shift sleeve
avare dişli
shift system
vardiya sistemi
shift systems
vardiya sistemleri
shift test
(Tıp) kayma testi
shift tower
(Otomotiv) vites kolu kulesi
shift tower
(Otomotiv) vites kulesi
shift unit
selektör ünitesi
shift valve
vites değiştirme valfi
shift valves
(Otomotiv) seçici valflar
shift working
vardiyalı çalışma
shift yoke
selektör çatalı
shift change-over
vardiya değişmesi
shift down
vites küçültmek
shift for oneself
başının çaresine bakmak
shift key
shıft tuşu
shift key
klavyede büyük harf tuşu
shift lever
vites kolu
shift register
kayan yazmaç
shift register
kaydırma yazmacı
shift to the left
sola kayma
shift to the right
sağa kayma
shift up
vites büyültmek
shift commander
Vardiya amiri

I work as a shift commander for a multinational company.

shift for oneself
kendi hayatını kazanmak
shift from
den kaydı
shift gear
Vites değiştirmek
shift in
vardiyada
shift into
vardiya halinde
shift key
shift tuşu
shift of stress
stres vardiya
shift off
off vardiya
shift out
dışarıya kaydırma
shift over
başka tarafa kaydırmak
shift register
kayıt vardiya
shift up
Vites büyütmek
shift-invariant
(Elektrik, Elektronik) Zamana bağlı olmayan, elektronikte farklı zamanlarda özelliklerini koruyan sinyaller ya da sistemler için kullanılır
Shift Memory Window
(Tekstil) Vardiya Hafızası ekranı
Shift Start Window
(Tekstil) Vardiya Başlangıcı ekranı
Shift counter combination
(Tekstil) Vardiya sayacı kombinasyonu
Shift data memory
(Tekstil) Vardiya bilgi hafızası
shift about
(Fiili Deyim ) 1- taşınmak 2- düşünce yada taraf değiştirmek
shift away
sıvışmak
shift away
kaçıp gitmek
shift cells
Hücreleri kaydır / ötele
shift cells down
Hücreleri Alta Kaydır
shift cells left
Hücreleri Sola Kaydır
shift cells right
Hücreleri Sağa Kaydır
shift cells up
Hücreleri Üste Kaydır
shift click
Shift tıklama
shift down
(fiil)tes küçültmek
shift down into
(belirli bir vitese) almak
shift for o.s
kendi hayatını kazanmak
shift gears
vites değiştirmek
shift instruction
kaydirma komutu
shift into high
büyük vitese takmak
shift key
üst karakter tuşu Shift
shift lever
(İnşaat) vites değiştirme levyesi
shift lock
vites kilitleme
shift lock
üst karaktere kilitleme
shift one's attention
dikkatini çevirmek
shift one's ground
konuyu değiştirmek
shift one's ground
savunduğu konuyu başka birtakım gerekçelere dayatmak
shift out character
(SO) ozel koda gecis damgasi
shift pulse
kaydirma darbesi
shift register
(Nükleer Bilimler) ötelemeli kaydedici
shift state
Üst Karakter durumu
shift the blame onto
suçu (birinin) üstüne atmak, (suçu) (birine) yüklemek
shift to the left
(Tıp) Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde)
shift to the right
(Tıp) Sağa sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde)
shift up
(fiil)tes büyütmek
shift up into
belirli bir vitese geçmek
shift up into
(belirli bir vitese) geçmek
shift work
(fiil)rdiyalı iş
shift worker
vardiyalı işçi
shift worker
(fiil)rdiyalı işçi
shape shift
şekil değişimi
shifting
hareketli
sound shift
(Dilbilim) ses kayması
stick shift
manuel vites
swing shift
gece mesaisi
amplitude shift keying
(Bilgisayar,Teknik) sayısal genlik kiplenimi
backward shift operator
(Bilgisayar) geri kaydırma işleci
busy shift
yoğun mesai
circular shift
(Bilgisayar) döngüsel öteleme
ctrl+shift
(Bilgisayar) ctrl+üstkarakter
frequency shift
(Bilgisayar,Teknik) frekans ötelemesi
left shift
(Bilgisayar) sol shift
pitch shift
(Bilgisayar) yükseklik değişimi
reverse shift arm
(Otomotiv) geri vites kolu
reverse shift fork
(Otomotiv) geri vites çatalı
reverse shift piece
(Otomotiv) geri vites parçası
right shift
(Bilgisayar) sağ üstkarakter
right shift
(Bilgisayar,Teknik) sağa kaydırma
shifted
değiştirilmiş
shifted
kaydı
shifter
(Bilgisayar) kaydırıcı
shifting
pişkinlik
threshold shift
(Pisikoloji, Ruhbilim) eşik kayması
time shift
zaman kaydırma
arithmetic shift
aritmetik kaydırma
back shift
bakım onarım vardiyası
back shift
bakım-onarım vardiyası
be on the day shift
gündüz vardiyasında çalışmak
be on the night shift
gece vardiyasında çalışmak
carrier shift
taşıyıcı kayması
chemical shift
kimyasal kayma
circular shift
dairesel kaydırma
cyclic shift
çevrimsel kaydırma
day shift
gündüz postası
day shift
gündüz vardiyası

Tom bu ay gündüz vardiyasında. - Tom is on the day shift this month.

do shift work
vardiyalı çalışmak
doppler shift
doppler kayması
end around shift
mantıksal kaydırma
Türkisch - Türkisch

Definition von shift im Türkisch Türkisch wörterbuch

shifting
Bir yere yanaşmış veya demirlemiş geminin yerini değiştirme işlemi
Englisch - Englisch
A modifier key whose main function is shifting between two or more functions of any of certain other keys (usually by pressing Shift and the other button simultaneously)
a type of women's undergarment, a slip

No; without a gown, in a shift that was somewhat of the coarsest, and none of the cleanest, bedewed likewise with some odoriferous effluvia, the produce of the day's labour, with a pitchfork in her hand, Molly Seagrim approached.

to change position

She shifted slightly in her seat.

Alternative spelling of Shift (“the modifier button of computer keyboards”)

If you press shift-P, the preview display will change.

To change (one's clothes); also to change (someone's) underclothes

'Tis very good to wash his hands and face often, to shift his clothes, to have fair linen about him, to be decently and comely attired .

To change, swap

His political stance shifted daily.

a bit shift
The infield shift

Teams often use the shift against this lefty.

to move from one place to another; to redistribute

We'll have to shift these boxes to the downtown office.

to hurry

If you shift, you might make the 2:19.

an act of shifting; a slight movement or change

There was a shift in the political atmosphere.

the gear mechanism in a motor vehicle

Does it come with a stick-shift?.

to remove the first value from an array
to dispose of

How can I shift a grass stain?.

to engage in sexual petting
To change gears (in a car)

I crested the hill and shifted into fifth.

a change of workers, now specifically a set group of workers or period of working time

We'll work three shifts a day till the job's done.

{n} an evasion, artifice, woman's body linen
{v} to change, alter, move, put off, provide
The act of putting one thing in the place of another, or of changing the place of a thing; change; substitution
that are placed in courses so as to break joints
To put off or out of the way by some expedient
{i} scheduled work period; change in position, change in direction; replacement, substitution; transfer, exchange; ruse, trick; loose-fitting woman's dress; woman's slip
Something frequently shifted; especially, a woman's under-garment; a chemise
disapproval If someone shifts the responsibility or blame for something onto you, they unfairly make you responsible or make people blame you for it, instead of them. It was a vain attempt to shift the responsibility for the murder to somebody else
A change of the position of the hand on the finger board, in playing the violin
If a shop or company shifts goods, they sell goods that are difficult to sell. Some suppliers were selling at a loss to shift stock
change phonetically as part of a systematic historical change; "Grimm showed how the consonants shifted"
To divide; to distribute
an event in which something is displaced without rotation a group of workers who work for a specific period of time the time period during which you are at work move and exchange for another; "shift the date for our class reunion"
To resort to expedients for accomplishing a purpose; to contrive; to manage
The amount of hours spent at one's job, measured from moment you walk into the door, until the time you walk into your house (Has no relation to what the time clock might actually tabulate )
A parser is said to shift when it makes the choice of analyzing further input from the stream rather than reducing immediately some already-recognized rule See section The Bison Parser Algorithm
To change the clothing of; used reflexively
If you shift something or if it shifts, it moves slightly. He stopped, shifting his cane to his left hand He shifted from foot to foot The entire pile shifted and slid, thumping onto the floor. the squeak of his boots in the snow as he shifted his weight
lay aside, abandon, or leave for another; "switch to a different brand of beer"; "She switched psychiatrists"; "The car changed lanes"
The shift key Some keyboard shortcuts use both upper- and lower-case for different functions Some mouse operations are also modified with the shift key, depending upon the tool used
move sideways or in an unsteady way; "The ship careened out of control"
A period of work time within the Production area Shifts do not necessarily have the same times as Office Hours
A breaking off and dislocation of a seam; a fault
the act of moving from one place to another; "his constant shifting disrupted the class" an event in which something is displaced without rotation a group of workers who work for a specific period of time the time period during which you are at work move and exchange for another; "shift the date for our class reunion" change gears; "you have to shift when you go down a steep hill" move from one setting or context to another; "shift the emphasis"; "shift one's attention" change in quality; "His tone shifted" change phonetically as part of a systematic historical change; "Grimm showed how the consonants shifted" use a shift key on a keyboard; "She could not shift so all ther letters are written in lower case" change place or direction; "Shift one's position
the regular daily working hours of an employee; i e 9am - 5pm with Saturday and Sunday off
make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched"
In building, the extent, or arrangement, of the overlapping of plank, brick, stones, etc
The act of shifting
the act of changing one thing or position for another; "his switch on abortion cost him the election"
change in quality; "His tone shifted"
A computer operation consisting of moving a group of adjacent data bits either to the left or to the right by a prescribed number of positions The move is done in a SHIFT REGISTER for a carry-over operation
one work period; normally eight hours in length
A change in the position of a curve on a graph (p 36)
{f} move; cause to move; transfer from one place to another; exchange, switch; change gears; manage on one's own
move very slightly; "He shifted in his seat"
A change of position by one or more offensive players as they await the snap of the ball Ice Hockey: The amount of time a particular player or line is on the ice
a woman's sleeveless undergarment
Shifts the position of replaceable parameters in batch files
a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist
The [SHIFT] key on the keyboard is used in conjunction with other keys and mouse actions to capitalize letters and perform various commands and functions
move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left"
To exchange for another of the same class; to remove and to put some similar thing in its place; to change; as, to shift the clothes; to shift the scenes
The change of one set of workmen for another; hence, a spell, or turn, of work; also, a set of workmen who work in turn with other sets; as, a night shift
The movement of two (or more) offensive players between positions
To practice indirect or evasive methods
change place or direction; "Shift one's position"
A rail fitting used to shift around a wall
a qualitative change
If you shift gears in a car, you put the car into a different gear
To change the place of; to move or remove from one place to another; as, to shift a burden from one shoulder to another; to shift the blame
move around; "transfer the packet from his trouser pockets to a pocket in his jacket"
the act of moving from one place to another; "his constant shifting disrupted the class"
a button on a keyboard, chiefly for switching between upper and lower case
shift gears
To change the gear by which motion is transmitted from a powered shaft to another shaft, especially in a motor vehicle
shift gears
To change pace or mode of operation
shift his tides
To record the variations of the tide and the positions of the sun and moon using a nautical almanac and sextant to determine the location and phase of the moon and to calculate the relative effect of the tides on the navigation of the ship
shift key
A key on a personal computer or terminal keyboard used to effect the same function, or to change the function of the function keys
shift key
The key on a typewriter used to select uppercase letters and certain special characters by physically moving the mechanism
shift keys
plural form of shift key
shift lever
gear lever
Shift the goalposts
(deyim) Change the criterion (goal) of a process or competition while still in progress, in such a way that the new goal offers one side an intentional advantage or disadvantage
shift for oneself
fend for oneself. provide for one's own needs
shift gear
(deyim) Change the position of the gears to make a vehicle go faster or more slowly
shift invariant
(Elektrik, Elektronik) A time-invariant system (often refered to equivalently as a shift-invariant) is system for which a time shift or delay of the input sequence causes a corresponding shift in the output sequence
Shift key
key used in combination with other keys which allows typing in capital letters or typing of special characters
shift down
When you shift down, you move the gear lever in the vehicle you are driving in order to use a higher gear
shift for oneself
manage by oneself, manage alone
shift gears
change gears, change to the appropriate gear (as in a vehicle)
shift key
(3) that you press to make a capital letter
shift manager
manager of a scheduled work period, person in charge during a particular shift
shift one's ground
change position
shift one's weight
transfer the heaviness
shift register
(computer science) register in which all bits can be shifted one or more positions to the left or to the right
shift the blame
put the blame on someone else
shift up
When you shift up, you move the gear lever in the vehicle you are driving in order to use a higher gear
Doppler shift
Alternative name of Doppler effect
Lamb shift
A small difference in energy between two energy levels of the hydrogen atom in quantum electrodynamics, which can be interpreted as the influence of virtual photons that have been emitted and re-absorbed
bit shift
A bitwise operation in which the bits in a value are shifted left or right
chemical shift
the change in the nuclear magnetic resonance frequency of a nucleus depending on its electronic environment; used in NMR spectroscopy to determine the structure of molecules
continental shift
A type of work cycle, most commonly at a manufacturing plant or institution, with shifts worked four days in a row, followed by four days off in a row
day shift
Regularly scheduled work during daylight hours, especially 8AM to 4PM
field shift
The portion of an isotope shift produced by the changing shape of a nucleus upon the addition of a neutron
frequency shift keying
Alternative spelling of frequency-shift keying
frequency-shift keying
A form of frequency modulation in which digital information is transmitted through discrete changes of the frequency of a carrier wave
gear shift
That part of a gearbox involved in changing gear; includes the gear lever and the forks attached to it
graveyard shift
A night shift in a factory or other place of work, especially one from midnight to 8 AM on a three-shift schedule
hot shift
An early mechanism that synchronized the speeds of gear wheels when changing gear in an automobile
infield shift
A defensive alignment in which the third baseman, shortstop and second baseman positionally shift to their left when a left-handed batter is in the batter's box. Used primarily when the batter is an extreme pull hitter
isotope shift
a small difference in the transition energies of isotopes that corresponds to a given spectral line transition
lobster shift
a work shift that covers late evening and early morning hours

My boss stuck me on the lobster shift, I have to work 11pm to 7am.

mass shift
The portion of an isotope shift produced by the changing mass of a nucleus upon the addition of a neutron
night shift
The period in which they work
night shift
A group of workers who work during the night
paradigm shift
A radical change in thinking from an accepted point of view to a new belief
paradigm shift
A radical change in thinking from an accepted point of view to a new one, necessitated when new scientific discoveries produce anomalies in the current paradigm
phase shift keying
Alternative spelling of phase-shift keying
phase-shift keying
A form of phase modulation in which digital information is transmitted through discrete changes of the phase of a carrier wave
red shift
Light spectra shifted towards red
shifter
A person, animal, or object that shifts or changes
shiftless
untrustworthy as a result of being incompetent at the job
swing shift
A work shift between a day shift and a night shift, such as from 4PM to midnight, and the group of workers scheduled to work such a shift at a facility
shiftless
wanting in resource, energy, or executive ability
Graveyard shift
the work shift during the night (as midnight to 8 a m )
shifter
{n} an artful scheming person, a trickster
shiftless
{a} wanting means to act or live, poor
Shifting
veering
shifter
a mechanical device for engaging and disengaging gears; "in England they call a gearshift a gear lever"
shifter
One who, or that which, shifts; one who plays tricks or practices artifice; a cozener
shifter
A type of kart that has a manual transmission, usually derived from a motorcycle design It is usually a 5 or 6 speed transmission Since with a manual gearbox the driver can keep the engine in its optimum RPM range, shifter karts tend to be (much) faster than clutch karts
shifter
a stagehand responsible for moving scenery
shifter
An assistant to the ship's cook in washing, steeping, and shifting the salt provisions
shifter
A wire for changing a loop from one needle to another, as in narrowing, etc
shifter
{i} one who moves; one who transfers; one who exchanges
shifter
An arrangement for shifting a belt sidewise from one pulley to another
shifter
Any being whose nature is to shift from one form to another Some shifters have a "true form", multiple forms, or specific conditions at which they will transform Most shifters can assume the form of some sort of animal, whether it is astrally, spiritually, or physically
shifter
The hand control for a gear shifting system I used to object to this term, because it is actually the derailer or the internal hub that does the real shifting, and the part commonly called the "shifter" is only the control mechanism I preferred the term "shift lever" Since the increased popularity of twist-grip type controls, which are not levers, I have reluctantly come to accept the common usage of the term "shifter" to refer to the hand control
shifting
(of soil) unstable; "shifting sands"; "unfirm earth" continuously moving or changing from position or direction; "he drifted into the shifting crowd"; "their nervous shifting glances" continuously varying; "taffeta with shifting colors
shifting
Shifting is used to describe something which is made up of parts that are continuously moving and changing position in relation to other parts. The Croatian town of Ilok is a classic case of shifting populations. see also shift
shifting
Changing in place, position, or direction; varying; variable; fickle; as, shifting winds; shifting opinions or principles
shifting
the act of moving from one place to another; "his constant shifting disrupted the class"
shifting
{i} moving, changing, varying
shifting
continuously varying; "taffeta with shifting colors
shifting
Present participle of to shift
shifting
continuously varying; "taffeta with shifting colors"
shifting
Adapted or used for shifting anything
shifting
continuously moving or changing from position or direction; "he drifted into the shifting crowd"; "their nervous shifting glances"
shifting
(of soil) unstable; "shifting sands"; "unfirm earth"
shiftless
{s} lazy, lacking ambition; not resourceful, inefficient
shiftless
Lazy, unmotivated
shiftless
Destitute of expedients, or not using successful expedients; characterized by failure, especially by failure to provide for one's own support, through negligence or incapacity; hence, lazy; improvident; thriftless; as, a shiftless fellow; shiftless management
shiftless
untrustworthy
shiftless
lacking or characterized by lack of ambition or initiative; lazy; "a shiftless student"; "studied in a shiftless way
shiftless
lacking or characterized by lack of ambition or initiative; lazy; "a shiftless student"; "studied in a shiftless way"
shiftless
disapproval If you describe someone as shiftless, you mean that they are lazy and have no desire to achieve anything. a shiftless husband. lazy and having no interest in working hard or trying to succeed
shiftlessly
in a lazy manner, without ambition; without resourcefulness, inefficiently
shiftlessly
In a shiftless manner
shiftlessness
a failure to be active as a consequence of lack of initiative or ambition
shiftlessness
The property of being shiftless
shiftlessness
{i} laziness, slothfulness, lack of ambition; lack of resourcefulness, lack of initiative
shifts
third-person singular of shift
shifts
The two twelve hour periods that cover the time of day and night, generally used by those underground, as they cannot see the sky
shifts
The right to establish and abolish shifts is a 7106(b)(1) staffing patterns right See 16 FLRA No 1 Assigning employees to shifts is a 7106(a)(2)(A) right to assign employees See 30 FLRA No 80, #1 (assignment to shifts), referred to under ASSIGN EMPLOYEES But see 55 FLRA No 192, where the Authority said that it "has consistently held that proposals or provisions that prescribe the manner [e g , assign on the basis of seniority] in which equally qualified employees will be assigned to shifts constitute procedures under section 7106(b)(2) "
shifts
plural of , shift
shifts
creates and edits the codes for the Shift field on the applicant data window You can create shifts that describe a certain block of time The code will be added to the drop down menu on the applicant data screen
Türkisch - Englisch
the shift
shift tuşu
(Bilgisayar) shift key
shift tıklama
(Bilgisayar) shift click
shift
Favoriten