spare

listen to the pronunciation of spare
Englisch - Türkisch
yedek

Tom bir araba fabrikasında yedek parça yapıyor. - Tom is making spare parts in a car factory.

Yedek bir gömleğim yok. - I don't have a spare shirt.

{f} canını bağışlamak
{s} boş (zaman)
{f} ayırmak

Zaman ayırmak için ne yapmalıyım? - What should I do in order to spare time?

Ayırmak için hiç paramız yok. - We don't have any money to spare.

{i} yedek parça

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one by one.

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one after another.

{f} öldürmemek
{f} harcamamak
{f} kaçınmak
(Askeri) YEDEK: Bir teçhizatın veya sistemin bakım veya tamiri için ikmal edilmiş montaj, tali montaj veya münferit parçası
fazla olarak
azlık
kıyamamak
ince yapılı
bağışlamak
fazla (para)
kaçmak
{f} esirgemek
arık
boş

Boş zamanında ne yaparsın? - What do you do in your spare time?

Boş zamanımda Tatoeba'da cümle çeviririm. - I translate sentences on Tatoeba in my spare time.

kıt
serbest
{f} ayır

Ayıracak çok zamanı olmadığı için, taksiye bindi. - Since there wasn't much time to spare, she took a taxi.

Ayıracak çok zamanın var mı? - Do you have much time to spare?

artan
sıska
zayıf
kıymamak
az
fazla

Harcamak için gereğinden fazla zamanımız var. - We have more than enough time to spare.

Tatoeba ile benimle harcadığından daha fazla zaman harcamayı tercih edersin. - Why do you spend most of your spare time with Tatoeba?

spare parts yedek parçalar spar
{i} ihtiyat
{s} fazla (para): Do
spare cash ihtiyat akçesi
kıt dar
{s} eli sıkı
bowling oyununda iki top atışı ile kukaların hepsini düşürme
{f} tutumlu olmak
{f} korumak
{s} boş, kullanılmayan (oda)
{s} yetersiz
ihtiyat az
{f} idareli kullanmak
{s} az kullanan
{f} tatsız bir
{f} (sıkıcı bir şeyden) kurtarmak: Spare yourself the trouble. Kendini o zahmetten kurtar
{s} hasis
{s} yemekleri az ve basit olan (beslenme tarzı)
{s} cimri
{f} bağışlanmak
ince

Yedek parçaları peşpeşe inceledi. - He examined the spare parts one after another.

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one by one.

yedekli
bol olmayan
kurtarmak
yedeklenme
slow
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

sparing
tutumlu

Ünlem işaretini tutumlu kullanın. - Use the exclamation point sparingly.

spare part
yedek parça

Bu araba için yedek parça alamam. - I can not buy spare parts for this car.

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one after another.

slow
{s} yavaş

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

Lütfen daha yavaş konuşun. - Please speak more slowly.

spare part
(Askeri) YEDEK PARÇA: Bak. "repair part"
spare time
zaman ayırmak

Zaman ayırmak için ne yapmalıyım? - What should I do in order to spare time?

spare time
vakit ayırmak
spare no expense
paraya kıymak
spare one's life
canını bağışlamak
spare parts list
(Askeri,Teknik) yedek parça listesi
spare rib
(Gıda) kaburga
spare some time to
vakit ayırmak
spare some time to
zaman ayırmak
Spare the rod and spoil the child
Kızını dövmeyen dizini döver
spare time
boş zaman

Boş zamanımda Tatoeba'da cümle çeviririm. - I translate sentences on Tatoeba in my spare time.

Boş zamanımda gitar çalarım. - I play the guitar in my spare time.

spare time activity
boş zaman uğraşısı
spare tire
yedek lastik

Yedek lastik bagajda. - The spare tire is in the trunk.

Tom arabasının bagajına yedek lastik koydu. - Tom put the spare tire in the trunk of his car.

spare tire
yedek tekerlek
spare tire
stepne
spare tyre
stepne
spare tyre
yedek lastik
spare wheel
yedek tekerlek
spare wheel
stepne
spare a thought for
bir başkasının durumunu düşünmek
spare capacity
Atıl kapasite
spare change
yedek değiştirmek
spare key
Yedek anahtar

I found my spare key yesterday.

spare map
yedek harita
spare me
Beni yedek
spare rib
Yedek kaburga
spare the time
zaman yedek
spare wheel
Yedek lastik
spare wheel cover
stepne kapağı
spare another's life
hayatını bağışlamak
spare blanket
ekstra battaniye
spare blanket
yedek battaniye
spare bower anchor
(Askeri) ihtiyat demir
spare hose
(Otomotiv) yedek hortum
spare hours
boş zaman
spare me
hadi be sen de !
spare money
kara gün parası
spare money
ihtiyat parası
spare no cost
masraftan kaçınmamak
spare no expense
paradan kısmamak
spare no expense
masraftan kaçınmamak
spare no expense!
masraftan hiç kaçınma!
spare no expenses
masraftan kaçmadan
spare no pains
zahmet etmemek
spare no sacrifice
fedakarlıktan kaçınmamak
spare part box
yedek parça kutusu
spare part depot
(Askeri) yedek parça deposu
spare part surgery
organ nakli cerrahisi
spare parts kit
yedek parça kiti
spare parts list
(Askeri) YEDEK PARÇA LİSTESİ: Bak. "repair parts list"
spare receptor
(Tıp) yedek reseptör
spare room
boş oda

Boş oda, misafirler için hazırdır. - The spare room is ready for guests.

Tom boş odasını bir öğrenciye kiraya verdi. Odayı kiralayan öğrenci Mary idi. - Tom rented out his spare room to a student. The student who rented the room was Mary.

spare seat
boş koltuk
spare smb.'s life
hayatını bağışlamak
spare smb.'s life
canını bağışlamak
spare someone's blushes
(deyim) utandırmamaya çalışmak
spare the life of
canını bağışlamak
spare the rod spoil the child
kızını dövmeyen dizini döver
spare time
boş vakit

Tom'un boş vakitlerinde ne yaptığını biliyor musunuz? - Do you know what Tom does in his spare time?

spare time activities
boş zaman etkinlikleri
spare tire
göbek
spare tire
k.dili. hafif (şişman) göbek
spare tire
yedek lastik [aut.]
spare tire
(Otomotiv) stepne lastik
spare tire
beli saran yağ
spare tire housing
(Otomotiv) stepne çukuru
spare tire housing
(Otomotiv) istepne çukuru
spare tyre
(Otomotiv) stepne yedek lastik
spare tyre
beli saran yağ
spare tyre
göbek
spare tyre
yedek lastik [aut.]
spare wheel
yedek lastik [aut.]
spare wheel carrier
stepne yeri
spare wheel cover
stepne örtüsü
spare wheel frame mounting
(Otomotiv) yedek tekerlek şase haznesi
spare wheel retainer
(Otomotiv) yedek tekerlek tutucu
spare wheel retainer
stepne tutucusu
spare wheel retainer kit
stepne tutucusu kiti
spare wheel strap
stepne bağlama parçası
spare wheel well
(Otomotiv) stepne yuvası
spare wheel well
(Otomotiv) stepne muhafazası
spare wheel well
(Otomotiv) stepne yeri
spare wheel well
stepne borusu
spare wheel winch
stepne vinci
sparingly
tutumlu bir şekilde
slow
{s} kesat

İşler gerçekten kesatlaştı. - Business has really slowed down.

Bu günlerde iş çok kesat. - Business is so slow these days.

slow
{s} hızı azaltan
slow
{s} sıkıcı

Tom golf sever ama Mary onun yavaş ve sıkıcı olduğunu düşünüyor. - Tom likes golf, but Mary thinks it's slow and boring.

Basketbolla karşılaştırıldığında, beyzbolun biraz yavaş ve sıkıcı olabileceği düşünülebilir. - Compared to basketball, baseball might be considered a little slow and boring.

slow
{s} geri kalmış

Lütfen saati ayarlar mısınız. Geri kalmış. - Will you please adjust the clock? It's slow.

Saatimi ayarlamalıyım. Geri kalmış. - I must adjust my watch. It's slow.

spare parts
(Askeri,Teknik) yedek parça

Yedek parçaları birer birer inceledi. - He examined the spare parts one by one.

Tom bir araba fabrikasında yedek parça yapıyor. - Tom is making spare parts in a car factory.

sparing
tedbirli
not to spare
kıymak
replenishment spare parts
(Askeri) bütünleme yedek parçaları
slow
ağırkanlı
slow
ağırlaşmak
slow
kaplumbağa gibi
spare part
(Politika, Siyaset) yedek malzeme
sparing
pike
there is enough and to spare
yeter de artar
enough and to spare
yeter de artar bile
slow
{f} yavaşla

Yavaşlamamız gerekmiyor mu? - Shouldn't we slow down?

Tom yavaşlamamı söyledi. - Tom told me to slow down.

slow
(up/down ile) yavaşlamak
slow
(sögen) geri
spareness
zayıflık
sparing
az kullanan
sparing
{f} ayır

Bana günün otuz dakikasını ayırır mısın? - Would you mind sparing me thirty minutes of the day?

a spare part
Bir yedek parça
keep a spare
Bir yedeğini bulundurmak
slow
yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
spares
yedek
sparingly
tutumlu olarak
there is no time to spare
hiçbir zaman yedek için
time to spare
zaman yedek
are there any spare fuses
yedek sigorta kutusu var mı
are there any spare gas tanks
yedek gaz deposu var mı
are there any spare sheets
yedek çarşaf var mı
depot spare parts
(Askeri) DEPO YEDEK PARÇALARI: Bir deponun kendi hizmet sahası içerisinde bulunan bakım kademelerinin stoklarını yenilemek için stok ettiği yedek parçalar
do you have spare parts
yedek parçanız var mı
enough and to spare
yeter de artar
go spare
{a} (deyim) çok kızmak veya üzülmek
hot spare
en iyi yedek
hot spare
favori yedek
i have not a minute to spare
kaybedecek hiç vaktim yok
in one's spare time
boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap!
in one's spare time
boş vaktinde
initial concurrent spare parts
(Askeri) GENEL İHTİYAÇ YEDEK PARÇALARI: Malzemeyi kullanan teşkiller ile bakım teşkillerinin ilk dağıtım ihtiyaçları ve kademeler için bir yıllık tahmini üs depo ikmal ihtiyaçlarını ve ayrıca ilgili malzeme ile kullanılabilecek herhangi bir ek dağıtım ihtiyacını karşılamak için gerekli yedek parçalar
replenishment spare parts
(Askeri) BÜTÜNLEME YEDEK PARÇALARI: Noksanları tamamlamak, dağıtılanları yerine koymak ve hizmetteki bütün malzemeyi, birinci yılın genel ihtiyaç ana yedek parçaları ile sağlananlara ilaveten, devamlı bakım parçaları temin etmek üzere tedarik edilen yedek parçalar
running spare
(Askeri) SARF YEDEK PARÇASI: İcap ettikçe değiştirme parçaları temin etmek üzere, ilk çalışma için gerekli parçalardan ayrı olarak ve çalışır durumdaki bir takım teçhizatla birlikte sevkedilen ambalajlı yedek parça. Örneğin; vakum tüpleri, pil ve fırça
running spare
(Askeri) sarf yedek parçası
slow
hızını eksiltmek
slow
(fiil) yavaşlamak, yavaşlatmak
slow
güç anlayan
slow
{s} 1. yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
slow
{s} geç

Bu hafta zaman çok yavaş geçti. - Time passed very slowly this week.

Geçen ay iş biraz yavaştı. - Business was a little slow last month.

slow
{s} geri

Saatim beş dakika geri kalmış. - My watch is five minutes slow.

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes slow.

slow
{s} eli ağır
spare tire
istepne
spareness
{i} azlık
spareness
{i} yetersizlik
spareness
{i} sıskalık
sparing
kaçınma
sparing
ihtiyat
sparing
merhametli
sparing
sparinglytedbirli olarak sparingnesstedbir
sparing
idare
sparing
vicdanlı
sparing
idareli
Englisch - Englisch
The act of sparing; moderation; restraint
The right of bowling again at a full set of pins, after having knocked all the pins down in less than three bowls. If all the pins are knocked down in one bowl it is a double spare; in two bowls, a single spare
slow
scanty; not abundant or plentiful

a spare diet.

: To preserve from danger or punishment; to forbear to punish, injure, or harm; to show mercy

Kill me, if you please, or spare me.

: To desist; to stop; to refrain
sparing; frugal; parsimonious; chary
Being over and above what is necessary, or what must be used or reserved; not wanted, or not used; superfluous

I have no spare time.

: To save or gain, as by frugality; to reserve, as from some occupation, use, or duty
: To keep to one's self; to forbear to impart or give
The act of knocking down all remaining pins in second ball of a frame; this entitles the pins knocked down on the next ball to be added to the score for that frame
: To be frugal; not to be profuse; to live frugally; to be parsimonious
: To refrain from inflicting harm; to use mercy or forbearance
An opening in a petticoat or gown; a placket
A spare part, especially a spare tire
: To deprive one's self of, as by being frugal; to do without; to dispense with; to give up; to part with
lean; wanting flesh; meager; thin; gaunt
Parsimony; frugal use
Held in reserve, to be used in an emergency; as, a spare anchor; a spare bed or room
That which has not been used or expended
just sufficient; "the library had a spare but efficient look
{a} scanty, lean, thin, superfluous
{v} to be frugal, save, omit, allow, forgive
{n} frugality
If you spare a thought for an unfortunate person, you make an effort to think sympathetically about them and their bad luck. Spare a thought for the nation's shopkeepers -- consumer sales slid again in May
kept in reserve especially for emergency use; "a reserve supply of food"; "a spare tire"; "spare parts"
If you spare time or another resource for a particular purpose, you make it available for that purpose. She said that she could only spare 35 minutes for our meeting He suggested that his country could not spare the troops for such an operation
save or relieve from an experience or action; "I'll spare you from having to apologize formally"
A framework for usage is defined by the standard with particulars to be defined by the application requirements
If a person or a place is spared, they are not harmed, even though other people or places have been. We have lost everything, but thank God, our lives have been spared
lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a scanty harvest"; "a spare diet"
Knocking all the pins with two balls The score for that frame is 10 plus the number of pins knocked down with the first ball of the next frame
An alternate player or substitute
  An individual part, subassembly, or assembly supplied for the maintenance or repair of systems or equipment
Back up line
thin and fit; "the spare figure of a marathon runner"; "a body kept trim by exercise"
To keep to one's self; to forbear to impart or give
Being over and above what is necessary, or what must be used or reserved; not wanted, or not used; superfluous; as, I have no spare time
If all the pins are knocked down in one bowl it is a double spare; in two bowls, a single spare
use frugally or carefully
refrain from harming save or relieve from an experience or action; "I'll spare you from having to apologize formally"
To refrain from inflicting harm; to use mercy or forbearance
{f} be lenient with, handle gently; free from, release, save from; refrain from; save, conserve, use frugally; allow, grant, give; omit
a score in tenpins; knocking down all ten after rolling two balls use frugally or carefully give up what is not strictly needed; "he asked if they could spare one of their horses to speed his journey"
a score in tenpins; knocking down all ten after rolling two balls
You use spare to describe something that is the same as things that you are already using, but that you do not need yet and are keeping ready in case another one is needed. Don't forget to take a few spare batteries He could have taken a spare key The wagons carried spare ammunition. Spare is also a noun. Give me the trunk key and I'll get the spare
just sufficient; "the library had a spare but efficient look"
You use spare to describe something that is not being used by anyone, and is therefore available for someone to use. The spare bedroom is on the second floor There was hardly a spare inch of space to be found
an extra car wheel and tire for a four-wheel vehicle
The right of bowling again at a full set of pins, after having knocked all the pins down in less than three bowls
more than is needed, desired, or required; "trying to lose excess weight"; "found some extra change lying on the dresser"; "yet another book on heraldry might be thought redundant"; "skills made redundant by technological advance"; "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to the needy"
To save or gain, as by frugality; to reserve, as from some occupation, use, or duty
Knocking down all remaining pins in the second ball or delivery
To desist; to stop; to refrain
All pins down with two balls
To deprive one's self of, as by being frugal; to do without; to dispense with; to give up; to part with
not taken up by scheduled activities; "a free hour between classes"; "spare time on my hands"
refrain from harming
To be frugal; not to be profuse; to live frugally; to be parsimonious
{i} something kept in reserve, replacement part or surplus item set aside for future use (i.e. spare tire); knocking down of all pins with two bowls (Bowling)
Scanty; not abundant or plentiful; as, a spare diet
To keep to ones self; to forbear to impart or give
To preserve from danger or punishment; to forbear to punish, injure, or harm; to show mercy to
an extra component of a machine or other apparatus
{s} extra, reserve; surplus, superfluous; slim, lean, thin; meager, scanty
If you have something such as time, money, or space to spare, you have some extra time, money, or space that you have not used or which you do not need. You got here with ninety seconds to spare It's not as if he has money to spare
give up what is not strictly needed; "he asked if they could spare one of their horses to speed his journey"
If you spare someone an unpleasant experience, you prevent them from suffering it. I wanted to spare Frances the embarrassment of discussing this subject She's just trying to spare Shawna's feelings see also sparing
To deprive ones self of as by being frugal; to do without; to dispense with; to give up; to part with
To use frugally or stintingly, as that which is scarce or valuable; to retain or keep unused; to save
spare ball
A spare ball is when all ten pins are knocked down with the second throw in a frame. The points scored by the next ball rolled (in the next frame) are added to the spare's frame's score
spare balls
plural form of spare ball
spare change
Small amounts of money, especially coinage

Got any spare change for a cup of coffee, guv?.

spare part
A component of any manufactured goods, kept in reserve to replace one that fails; a spare
spare parts
plural form of spare part
spare ribs
plural form of spare rib
spare someone's blushes
To save someone from embarrassment
spare the rod and spoil the child
If one does not discipline a child, he will never learn obedience and good manners
spare time
free time
spare tire
An extra wheel or tire carried as a replacement in case of a flat
spare tire
Excess weight or fat accumulated near the waist
spare tire well
A depression in the trunk of an automobile where the spare tire is stowed
spare tire wells
plural form of spare tire well
spare tires
plural form of spare tire
spare tyre
A large stomach and rolls of fat around the waist
spare tyre
An extra tyre carried in case one of the vehicle's tyres is damaged or deflated
spare tyre well
A depression in the boot of a motor car where the spare tyre is stowed
spare tyre wells
plural form of spare tyre well
spare tyres
plural form of spare tyre
spare change
Spare Change News is a street newspaper published in Cambridge, Massachusetts through the efforts of the Homeless Empowerment Project, a grassroots organization created to help end homelessness
spare someone
to exempt someone from having to listen to or express something
spare time
leisure time, available time
Spare Rib
a magazine produced in Britain by a group of women working together. It has articles on political subjects as well as stories by women and information on subjects of interest to women, especially racism and feminism, and is read mainly by feminists
spare no efforts
work very hard, put in great effort, use all power
spare part
Spare parts are parts that you can buy separately to replace old or broken parts in a piece of equipment. They are usually parts that are designed to be easily removed or fitted. a new part for a vehicle or machine, that is used to replace a part that is damaged or broken
spare part
an extra component of a machine or other apparatus
spare part
extra part used for replacements
spare parts
extra parts used for replacements
spare rib
cut of meat including a rib (especially of pork)
spare ribs
the ribs of a pig and the meat on them, eaten as food
spare room
extra room, guest room, empty room
spare room
A spare room is a bedroom which is kept especially for visitors to sleep in. a bedroom in your house for guests
spare the rod and spoil the child
good education requires punishment and discipline
spare time
to that is free for leisure activities
spare time
time when you are free to do things that you enjoy
spare time
Your spare time is the time during which you do not have to work and you can do whatever you like. In her spare time she read books on cooking
spare tire
excess fat around the waistline
spare tire
extra tire that can be used to replace a flat tire; (Slang) ring of flabby and fatty flesh around one's waist
spare tyre
spare tyre spare tyres in AM, use spare tire1. A spare tyre is a wheel with a tyre on it that you keep in your car in case you get a flat tyre and need to replace one of your wheels
spare tyre
If you describe someone as having a spare tyre, you mean that they are fat around the waist
spare wheel
A spare wheel is a wheel with a tyre on it that you keep in your car in case you get a flat tyre and need to replace one of your wheels
spare wheel
reserve tire, additional wheel which replaces another wheel in the case of a puncture
go spare
To be available or unused

There's some bacon going spare if anyone wants some more.

go spare
To become frustrated or distressed

The poor girl is going spare, stuck in the house all day with the kids like that.

go spare
To be unemployed
spared
Simple past tense and past participle of spare
spareness
The state or quality of being spare
spareness
The result or product of being spare
sparing
Present participle of spare
sparingly
In a sparing manner; with frugality, moderation, scantiness, reserve, forbearance, or the like; sparsely
spare time
leisure
spareness
{n} a spare or thin state, leanness, care
sparer
{n} one who strives to avoid, expence
sparing
{a} frugal, niggardly, near, scarce, scanty
sparing
{n} frugality, nearness
sparingly
{a} frugally, scantily, cautiously
Brother can you spare a dime
the title of a song written about the Great Depression of the 1930s in the US. In the song, a man who had been rich and respected before the Depression asks people to give him money, as he is now poor
enough and to spare
more than enough, more than is needed
room and to spare
extra space, a lot of room
spared
past of spare
sparely
In a spare manner; sparingly
sparely
in a spare manner; "William held me longest with his recent bronzes sparely arranged at Waddington's galleries
sparely
in a spare manner, frugally; sparsely, thinly
sparely
In a spare manner
spareness
The quality or state of being lean or thin; leanness
spareness
The property of being spare
spareness
{i} quality of being spare; leanness; frugality
sparer
One who spares
sparer
comparative of spare
sparer
someone who refrains from injuring or destroying
spares
plural of spare
spares
third-person singular of spare
spares
(Ticaret) service parts
sparest
superlative of spare
sparing
Spare; saving; frugal; merciful
sparing
prudent and restrained in the use of resources; careful, economical or frugal
sparing
{s} economical, thrifty, frugal; meager, limited; lenient
sparing
avoiding waste; "an economical meal"; "an economical shopper"; "a frugal farmer"; "a frugal lunch"; "a sparing father and a spending son"; "sparing in their use of heat and light"; "stinting in bestowing gifts"; "thrifty because they remember the great Depression"; "`scotch' is used only informally"
sparing
Someone who is sparing with something uses it or gives it only in very small quantities. Her sparing use of make-up only seemed to enhance her classically beautiful features + sparingly spar·ing·ly Medication is used sparingly
sparingly
using or doing only a little of something
sparingly
economically, thriftily, frugally; meagerly; leniently
sparingly
to a meager degree or in a meager manner; "these voices are meagerly represented at the conference"; "the area is slenderly endowed with natural resources"
strip into spare parts
disassemble into replacement parts
spare
Favoriten