emergency

listen to the pronunciation of emergency
Englisch - Türkisch
Acil

Acil bir durumda, 110'u çevirin. - In case of an emergency, dial 110.

Acil bir durumda, bu düğmeye basın. - In case of an emergency, push this button.

ani tehlike
(Askeri) harekat savaş
(Askeri) ani durum
ivegen durum
(Politika, Siyaset) olağanüstü hal

Türkiye üç aylık bir olağanüstü hal ilan etti. - Turkey has declared a three-month state of emergency.

Washington DC'de ve beş eyalette olağanüstü hal ilan edildi. - A state of emergency has been declared in Washington DC and five states.

acil vaka
olağanüstü durum
emergency exit tehlike zamanında kullanılan çıkış kapısı
ani olarak ortaya çıkan güç durum
İvedi
{i} tehlike
(Mukavele) acil hal, aciliyet, acil
{i} acil durum

Acil durumda hangi numarayı aramalıyım? - What number should I call in case of an emergency?

Tom bir acil durum çağrısı aldı ve işi terk etmek zorunda kaldı. - Tom got an emergency call and had to leave work.

in case of emergency icabında
(Tıp) Acil hal
(Askeri) ACİL DURUM, ACİL İHTİYAÇ, ANİ DURUM: Acil olağanüstü hal
ivedi durum
âcil bir durum

Bu acil bir durumdur. - This is an emergency.

Acil bir durumda, polisi arayın. - In case of emergency, call the police.

âcil ihtiyaç veya vaka
acil,aciliyet
(Nükleer Bilimler) tehlike durumu
emergency ration olağanüstü zamanlara mahsus yemek paketi
icap
yedek
(Askeri) acil ihtiyaç
zor durum
acil servis

Acil servise gitmem gerekti. - I had to go to the emergency room.

Tom acil servise götürüldü. - Tom has been taken to the emergency room.

tehlike hali
emergency call
(Saatler) Acil çağrı
emergency brake
(Otomotiv) açıl durum freni
emergency braking
ani fren
emergency call
(Telekom) açıl çağrı
emergency call
imdat çağrısı
emergency lighting
güvenlik aydınlatması
emergency lighting
acil durum aydınlatması
emergency planning
acil durum planlaması
emergency region
olağanüstü hal bölgesi
emergency response
(Politika, Siyaset) acil durum müdahalesi
emergency services
acil durum hizmetleri
emergency state
(Kanun) ohal
emergency ward
hastanede acil servis
emergency airfield
acil durum havaalanı
emergency battery
yedek batarya
emergency brake
acil freni
emergency brake
emniyet eğleci
emergency brake
imdat eğleci
emergency bridge
tehlike köprüsü
emergency bridge
acil durum köprüsü
emergency bridge
imdat köprüsü
emergency budget
olağanüstü bütçe
emergency cable
yedek kablo
emergency case
acil durum
emergency credit
acil kredi
emergency declaration
geçici beyanname
emergency decree
geçici yasa
emergency door
tehlike çıkış kapısı
emergency equipment
yedek donanım
emergency exit
acil çıkış

Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır. - Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.

Bir otelde yatmadan önce acil çıkışın yerini öğrenin. - Before you go to bed in a hotel, familiarize yourself with the location of the emergency exit.

emergency exit
tehlike çıkışı
emergency fuel tank
yedek yakıt deposu
emergency landing
mecburi iniş
emergency landing
zorunlu iniş
emergency landing
acil iniş
emergency laws
olağanüstü hal kanunları
emergency maintenance
acil bakım
emergency man
yardımcı amele
emergency meeting
olağanüstü toplantı
emergency power transfer switch
acil güç transfer anahtarı
emergency powers
acil durum yetkileri
emergency reserve
ihtiyat
emergency room
acil odası

Tom acil odasında düştü. - Tom ended up in the emergency room.

emergency service
acil servis
emergency valve
emniyet supabı
emergency ward
acil servis
Emergency Response Plan
Acil müdahale planı
emergency brake
el freni
emergency chute
Uçaklarda bulunan ve acil durumlarda(kaza v.s.)yolcuların tahliyesi için kullanılan plastikten, hava ile şişirilen yapay bir kaymaplatformu
emergency contraception
Korunmadan girilen cinsel ilişki sonrasında olabilecek istenmeyen gebeliği haplar yardımıyla ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınmak suretiyle önleyebilme yöntemi. Reçete ile satılan bu hapların fazla beklenmeden alınması gereklidir çünkü haplar ne kadar erken alınırsa, etkisi o kadar fazla olur
emergency contraceptive
Korunmadan girilen cinsel ilişki sonrasında olabilecek istenmeyen gebeliği ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınmak suretiyle önleyebilecek hap. Reçete ile satılan bu hapların fazla beklenmeden alınması gereklidir çünkü haplar ne kadar erken alınırsa, etkisi o kadar fazla olur
emergency contraceptive pill
Korunmadan girilen cinsel ilişki sonrasında olabilecek istenmeyen gebeliği ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınmak suretiyle önleyebilecek hap. Reçete ile satılan bu hapların fazla beklenmeden alınması gereklidir çünkü haplar ne kadar erken alınırsa, etkisi o kadar fazla olur
emergency cord
Acil kord
emergency flasher
Acil durum bildiren, yanıp sönen ışık
emergency loans and advances
acil krediler ve teminatlar
emergency maintenance
acil bakım, ivedi bakım
emergency maintenance technician
acil bakım teknikerliği
emergency management
(İdari Yönetim) Afet yönetimi,âcil durum yönetimi, olağanüstü durum yönetimi
emergency medical care
Âcil tıbbî müdahele
emergency medical servıce
Acil tıbbi servis
emergency medical technician
(Tıp, İlaç) Acil servis sağlık uzmanı
emergency overflow
Tehlike hali aşırı akış
emergency pack
Âcil durum çantası
emergency parachute descent
paraşütle mecburi atlama
emergency physician
Acil hekim
emergency postcoital contraception
Korunmadan girilen cinsel ilişki sonrasında olabilecek istenmeyen gebeliği haplar yardımıyla ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınmak suretiyle önleyebilme yöntemi. Reçete ile satılan bu hapların fazla beklenmeden alınması gereklidir çünkü haplar ne kadar erken alınırsa, etkisi o kadar fazla olur
emergency radio channel
radyo imdat kanalı
emergency response team
Âcil müdahale ekibi
emergency rest stop
acil dinlenme
emergency room
acil servis

Mary'yi acil servise götürüyorlar. - They're taking Mary to the emergency room.

Tom acil servise götürüldü. - Tom has been taken to the emergency room.

emergency services
acil hizmetler
emergency shelter
Acil durumlarda kullanılan sığınak
emergency solution
acil çözüm
emergency support function
acil destek fonksiyonu
emergency switch
acil durum düğmesi
emergency tax
olağanüstü vergi, buhran vergisi
emergency trip
Acil trip
emergency welfare team
acil yardım ekibi
emergency action plan; emergency action procedures
(Askeri) acil faaliyet/işlem planı; acil faaliyet/işlem usulleri
emergency air
(Havacılık) acil durum havası
emergency anchorage
(Askeri) ACİL DEMİRLEME YERİ: Deniz tekneleri, seyyar destek birlikleri, yardımcı gemiler veya ticaret gemileri için sınırlı bir savunma teşkilatına sahip bir demirleme yeri. bkz: "assembly anchorage", "holding anchorage", "working anchorage"
emergency cooling systems
(Nükleer Bilimler) tehlike durumu soğutma sistemleri
emergency disposal
(Askeri) acil imha
emergency establishment
(Askeri) acil durum kuruluşu, acil durum kadrosu
emergency feeding
(Arılık) takviye beslemesi
emergency landing field
(Askeri) MECBURİ İNİŞ MEYDANI: Bir tayyarenin tehlike vukuunda inebileceği yer. Bu meydanda, genel olarak, sığınma, ikmal ve onarım tesisleri bulunmaz
emergency light
tehlike durum aydınlatması
emergency medical technician; emergency medical treatment
(Askeri) acil durum sıhhi teknisyeni; acil tıbbi tedavi
emergency policy
acil durum politikası
emergency priority
(Askeri) ACİL DURUM ÖNCELİĞİ: Tüm diğer önceliklerden daha ön sıraya geçen acil bir görev isteği kategorisidir. Ayrıca bak. "immediate mission request; priority of immediate mission requests"
emergency reinforcement
(Askeri) ACİL TAKVİYE PERSONELİ: ABD Kara Ordusu Milli Muhafız teşkilatının, ABD Kara Ordusu İhtiyat Asli Teşkillerinin veya Faal Ordusunun bir birliğine seferi takviye personeli olarak tertiplenen ve, ABD Kara Ordusu İhtiyat Asli Teşkillerinin bir acil Takviye Kontrol Grubu olarak kabul edilen ABD Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Teşkillerinin birlik dışı bir mükellefi
emergency rope
emniyet ipi
emergency scramble
(Askeri) acil alarm kalkışı
emergency service team; emergency support team (FEMA); en route support team
(Askeri) acil durum hizmet takımı; acil durum destek takımı (FEMA); yol destek takımı
emergency services call
Acil Servis Arama
emergency shelter
acil durum sığınağı
emergency signals
(Askeri) filika talim işaretleri
emergency spillway
tehlike dolu savağı
emergency storage
güvenlik deposu
emergency war order alert
(Askeri) ACİL HARP NİZAMİ ALARMI (HV.): Bir hazırlık durumu. Bu durumda; eğitim görmüş işletme mürettebatı, harp başlığı takılıp faaliyete hazır bir harekat rampasına monte edilmiş muharebeye hazır bir füzeyi, emredilen. reaksiyon süresi içinde, diğer stratejik kuvvetlerin planlanmış uygulanmasıyla birlikte, 24 saat her an atışa hazır bulundurmaktadır
emergency water
acil gereksinim suyu
emergency work
acil işler
emergencies
(Tıp) acil durumlar
emergency medicine
(Tıp) acil tıp
emergency room
acil servis ünitesi
emergency room
acil servis bölümü
echelons above corps (Army); emergency action; emergency action committee
(Askeri) kolordu üstü kademe (Kara Kuvvetleri); acil faaliyet/işlem; acil faaliyet/işlem komitesi
Englisch - Englisch
A situation such as a natural or man-made disaster requiring urgent assistance
Related to the emergency or to the provision of assistance

emergency vehicles.

The department of a hospital that treats emergencies
{n} a rising out of, pressing necessity
a medical or behavioral condition the onset of which is sudden, that manifests itself by symptoms of sufficient severity, including severe pain, that a prudent layperson, possessing an average knowledge of medicine and health, could reasonably expect the absence of immediate medical attention to result in (a) placing the health of the afflicted person with such a condition in serious jeopardy, or, in the case of a behavioral condition, placing the health of such person or others in serious jeopardy; (b) serious impairment to the person's bodily functions; (c) serious dysfunction of any bodily organ or part of such person; or (d) serious disfigurement of such person Also called Medical Emergency
a state in which martial law applies; "the governor declared a state of emergency
a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that requires immediate action; "he never knew what to do in an emergency"
a state in which martial law applies; "the governor declared a state of emergency"
1 Any occasion or instance--such as a hurricane, tornado, storm, flood, tidal wave, tsunami, earthquake, volcanic eruption, landslide, mudslide, snowstorm, fire, explosion, nuclear accident, or any other natural or man-made catastrophe--that warrants action to save lives and to protect property, public health, and safety (FEMA definition) 2 A sudden occurrence demanding immediate action that may be due to epidemics, technological catastrophes, strife or to natural or man-made causes (World Health Organization definition)
any abnormal system condition which required immediate manual or automatic action to prevent loss of load, equipment damage, or tripping of system elements which might result in cascading and to restore system operation to meet the Minimum Operating Reliability Criteria
A situation or an occurance of a serious nature, developing suddenly and unexpectedly, and demanding immediate action This is generally of short duration, for example, an interruption of normal agency operations for a week or less It may involve electrical failure or minor flooding caused by broken pipes
{i} sudden need demanding immediate action
means an unforeseen circumstance requiring immediate action, a sudden unexpected happening, an unforeseen occurrence or condition, a pressing necessity
An emergency is the most serious event and consists of any unwanted operational, civil, natural-phenomenon, or security occurrence which could endanger or adversely affect people, property, or the environment (DOE Order 5500 1B) Back to Top
As defined at Title V of P L 93-288, Section 102(1), an emergency is any occasion or instance for which, in the determination of the President, Federal assistance is needed to supplement State and local efforts and capabilities to save lives and to protect property and public health and safety Title V includes authority for the President to direct Federal agencies to provide emergency assistance to save lives and protect property and public health and safety for emergencies other than natural disasters Under Title V, the President may direct the provision of emergency assistance either at the request of a Governor (Section 501(a)) or upon determination by the President that an emergency exists for which the primary responsibility for response rests with the United States (501(b)) (FEMA 229)
The serious, sudden onset of a medical condition that appears to require immediate care to prevent potentially serious harm to the patient
A medical condition that starts suddenly and requires immediate care
Any abnormal system condition that requires automatic or immediate manual action to prevent or limit loss of transmission facilities or generation supply that could adversely affect the reliability of the electric system
An unforeseen occurrence or combination of circumstances which calls for immediate action or remedy; pressing necessity; exigency
— An emergency is a medical or behavioral condition of which the onset is sudden It manifests itself by symptoms of such severity that a prudent lay person with an average knowledge of medicine and health could reasonably expect that the absence of immediate medical attention would result in: placing the health of the afflicted person in serious jeopardy; placing the health of an individual with a behavioral health condition or others in serious jeopardy; causing serious impairment of the individual's bodily functions; causing serious dysfunction of any bodily organ or part; causing serious disfigurement of the afflicted individual
A life or limb threatening medical condition resulting from an injury or sickness that requires immediate treatment and, if left untreated, could result in permanent harm to the person Conditions such as: heart attack, uncontrollable bleeding, loss of consciousness, convulsions, severe allergic reactions, apparent poisoning, severe shortness of breath or difficulty breathing, or severe or multiple injuries, including obvious fractures
An injury or disease which happens suddenly and requires treatment within 24 hours (H)
A sudden and unexpected medical condition, or the worsening of a condition, which poses a threat to life, limb or sight, and requires immediate treatment
a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that requires immediate action; "he never knew what to do in an emergency" a state in which martial law applies; "the governor declared a state of emergency
Any instance for which, in the determination of the President, federal assistance is needed to supplement state and local efforts and capabilities to save lives and protect property and public health and safety or to lessen or avert the threat of a disaster in any part of the United States Emergency Program: The interim program of the National Flood Insurance Program as implemented on an emergency basis to provide a first layer of subsidized insurance before the detailed risk studies from which actuarial rates are computed have been completed
a brake operated by hand; usually operates by mechanical linkage
means medical treatment of an immediate nature acquired as a result of an unforeseen Accident or Illness
Emergency equipment or supplies are those intended for use in an emergency. The plane is carrying emergency supplies for refugees They escaped through an emergency exit and called the police. W3S2 emergencies an unexpected and dangerous situation that must be dealt with immediately crisis
Genus: Event or Situation Differentia: Unexpected event causing temporary conditions where human survival is impossible
An urgent situation in which a population is in imminent danger of increased malnutrition and mortality as a result of food shortages It is usually caused by an event that results in human suffering and dislocation in the life of a community on an exceptional scale, and one, which the community or other authorities are unable to remedy without substantial external assistance
A sudden, serious or unexpected acute illness, injury or condition which could permanently endanger your health if medical treatment is not received immediately
A present or imminent event that is caused by accident, fire, explosion, or technical failure, or by the forces of nature and requires prompt coordination of action or special regulation of persons or property to protect the health, safety and welfare of people, or to limit damage to property (as defined in the Emergency Program Act)
An emergency action is one that is done or arranged quickly and not in the normal way, because an emergency has occurred. The Prime Minister has called an emergency meeting of parliament She made an emergency appointment
Sudden or unexpected appearance; an unforeseen occurrence; a sudden occasion
(a) Life-Threatening - A situation or occurrence of a serious nature, developing suddenly and unexpectedly and demanding immediate action to prevent loss of life (b) Operational - An unforeseen combination of circumstances that calls for immediate action, but not life-threatening
A sudden, unexpected event requiring immediate action due to potential threat to health and safety, the environment, or property
{s} in the event of sudden need
For purchases above $25,000 - an emergency exists only in case of a public calamity, where it becomes necessary to act at once to appropriate money (a) to relieve the necessity of the citizens, (b) to preserve the property of the City, (c) to preserve or protect the public health and safety of the citizens of the City or (d) in case of unforeseen damage to public property, machinery or equipment, as specified by state law
An abnormal situation, which to limit damage to persons, property or the environment requires prompt action beyond normal procedures
An emergency is an unexpected and difficult or dangerous situation, especially an accident, which happens suddenly and which requires quick action to deal with it. He deals with emergencies promptly The hospital will cater only for emergencies. = crisis
emergency brake
A brake which can be used by passengers in a vehicle to stop in event of an emergency
emergency brakes
plural form of emergency brake
emergency exit
An exit that is designed to allow rapid evacuation in the case of emergencies such as a fire
emergency exits
plural form of emergency exit
emergency locator transmitter
an emergency location radio beacon, used on aircraft
emergency locator transmitters
plural form of emergency locator transmitter
emergency medical service
A group of professional responders with medical skills who attend to emergencies or disasters by coming to the location of the event
emergency medical services
plural form of emergency medical service
emergency position indicating radio beacon
an emergency location radio beacon, used on ships
emergency position indicating radio beacons
plural form of emergency position indicating radio beacon
emergency response
An effort by public safety personnel and citizens to mitigate the impact of an incident on human life and property
emergency responses
plural form of emergency response
emergency room
A department of a hospital primarily used for the treatment of the most serious, often life-threatening conditions
emergency rooms
plural form of emergency room
emergency service
Any public service that deals with emergencies; especially the police, fire, ambulance and lifeboat services
emergency services
A collective term for police, fire department and EMS services. May also include other response agencies
emergency-brake
Attributive form of emergency brake

emergency-brake jerkiness.

emergency airway puncture
A cricothyrotomy (also called thyrocricotomy, cricothyroidotomy, inferior laryngotomy, intercricothyrotomy, coniotomy or emergency airway puncture) is an incision made through the skin and cricothyroid membrane to establish a patent airway during certain life-threatening situations, such as airway obstruction by a foreign body, angioedema, or massive facial trauma
emergency contraception
Emergency contraception (EC), or emergency postcoital contraception, refers to contraceptive measures that, if taken after sex, may prevent pregnancy
emergency department
(Tıp, İlaç) The emergency department (ED), sometimes termed the emergency room (ER), emergency ward (EW), accident & emergency (A&E) department or casualty department is a hospital or primary care department that provides initial treatment to patients with a broad spectrum of illnesses and injuries, some of which may be life-threatening and requiring immediate attention. Emergency departments developed during the 20th century in response to an increased need for rapid assessment and management of critical illnesses. In some countries, emergency departments have become important entry points for those without other means of access to medical care
emergency postcoital contraception
Emergency contraception (EC), or emergency postcoital contraception, refers to contraceptive measures that, if taken after sex, may prevent pregnancy
emergency response team
An Emergency Response Team are the group of persons directly involved, and prepared for, a Emergency Incident
emergency room
(Tıp, İlaç) The emergency department (ED), sometimes termed the emergency room (ER), emergency ward (EW), accident & emergency (A&E) department or casualty department is a hospital or primary care department that provides initial treatment to patients with a broad spectrum of illnesses and injuries, some of which may be life-threatening and requiring immediate attention. Emergency departments developed during the 20th century in response to an increased need for rapid assessment and management of critical illnesses. In some countries, emergency departments have become important entry points for those without other means of access to medical care
emergency shelter
Emergency shelters are places for people to live temporarily when they can't live in their previous residence, similar to homeless shelters. The main difference is that an emergency shelter typically specializes in people fleeing a specific type of situation, such as battered women, victims of domestic violence in general, or victims of sexual abuse. A more minor difference is that people staying in emergency shelters are more likely to stay all day, except for work, school, or errands, while homeless shelters usually expect people to stay elsewhere during the day, returning only to sleep or eat, They sometimes facilitate support groups, and/or provide meals
emergency ward
(Tıp, İlaç) The emergency department (ED), sometimes termed the emergency room (ER), emergency ward (EW), accident & emergency (A&E) department or casualty department is a hospital or primary care department that provides initial treatment to patients with a broad spectrum of illnesses and injuries, some of which may be life-threatening and requiring immediate attention. Emergency departments developed during the 20th century in response to an increased need for rapid assessment and management of critical illnesses. In some countries, emergency departments have become important entry points for those without other means of access to medical care
emergency brake
break used to stop the vehicle when the normal breaks don't work well or at all
emergency exit
a stairway (often on the outside of a building) that permits emergency exit in the case of fire
emergency lighting
Lighting provided for use when supply to the normal lighting fails
emergency room
The emergency room is the room or department in a hospital where people who have severe injuries or sudden illnesses are taken for emergency treatment. The abbreviation ER is often used. The section of a health care facility for providing rapid treatment to victims of sudden illness or trauma. a part of a hospital that immediately helps people who have been hurt in an accident or who are extremely ill = ER British Equivalent: casualty
emergency vehicle
ambulance
emerg
The emergency department of a hospital

What we've seen in the last few days is a number of cases that have come to emerg departments.

Emergency Room
E.R
Emergency Room
er
emergencies
plural of emergency
emergency medicine
The medical specialty providing care that requires urgent medical evaluation and care, often for trauma related injury
emergency medicine
Emergency Medicine Physician The medical specialty concerned with the immediate treatment of conditions resulting from sudden illness or injury
emergency medicine
- Immediate, initial recognition and care of medical and surgical emergencies
emergency medicine
the branch of medicine concerned with the prompt diagnosis and treatment of injuries or trauma or sudden illness
emergency medicine
The branch of medicine and medical specialty that deals with the recognition, stabilization, evaluation, treatment, and disposition of an undifferentiated population of patients with acute illness or injury Emergency care is episodic and handles a full spectrum of physical and behavioral conditions
emergency medicine
The branch of medicine that deals with evaluation and initial treatment of medical conditions caused by trauma or sudden illness
emergency room
a room in a hospital or clinic staffed and equipped to provide emergency care to persons requiring immediate medical treatment
emergency room
section of a hospital where people with emergency medical conditions are treated
emergency
Favoriten