to say nothing of

listen to the pronunciation of to say nothing of
Englisch - Türkisch
üstelik
da cabası
de caba
Englisch - Englisch
not to mention, and that's besides
to say nothing of

  Silbentrennung

  to Say noth·ing of

  Türkische aussprache

  tı sey nʌthîng ıv

  Aussprache

  /tə ˈsā ˈnəᴛʜəɴɢ əv/ /tə ˈseɪ ˈnʌθɪŋ əv/

  Wort des Tages

  fetor
Favoriten