onaylamak

listen to the pronunciation of onaylamak
Türkisch - Englisch
ratify
confirm

I'd like to confirm my reservation for the 30th. - 30'u için rezervasyonumu onaylamak istiyorum.

I'd like to confirm my hotel reservation on May 5th. - Otel rezervasyonumunu 5 Mayıs'ta onaylamak isterim.

certify
approve

All the delegates voted to approve it. - Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi.

The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain. - İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı.

endorse
acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

validate
approve of
corroborate
verify
recognize
(Kanun) legalize
assent to
give countenance to
(Kanun) legitimise
seal
ok, ok
countenance
ok
(Politika, Siyaset) prove
assent
hold with
(Politika, Siyaset) endorsement
applaud
pass
favor
(Kanun) legitimatise
favour
sustain
Approve, confirm; ratify, certify
hear
indorse
(Hukuk) to approve, to ratify, to uphold
grant
legitimatize
legitimize
okay
affirm
accept , approve
O.K
bear out
to approve, to ratify, to applaud, to accept, to accede (to), to countenance, to okay, to OK
to approve; to ratify; to certify
accept

You have to accept it. - Onu onaylamak zorundasın.

authorise
authorize
attest
homologate
legitimate
countersign
vise
uphold
sign on the dotted line
accede
approbate
carry
say the word
be recognizant of
{f} vouch
{f} stamp
{f} subscribe
(deyim) go along
{f} sanction
{f} witness
lend countenance to
{f} visa
smile on
onaylama
approval

Tom nodded his head in approval. - Tom onun kafasını onaylama içinde salladı.

onaylama
sanction

Tom will never sanction this. - Tom bunu asla onaylamaz.

onaylamak ve kabul etmek
(Ticaret) approve and adapt
başı ile onaylamak
nod
onaylama
{i} subscription
onayla
approve of

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

I don't approve of his decision. - Onun kararını onaylamıyorum.

onaylama
acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
{f} approve

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

Father will never approve of my marriage. - Babam, evliliğimi asla onaylamayacak.

onayla
acknowledged
onaylama
ratification
onaylama
validation
onaylama
confirmation

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Hesabınız aktif edildikten sonra bir yöneticiden onaylama e-postası alacaksınız.

onaylama
(Askeri,Politika, Siyaset) endorsement
yasa tasarısını onaylamak
(Politika, Siyaset) pass a bill
yeniden onaylamak
reaffirm
onayla
(Bilgisayar) confirm

I can neither confirm nor deny this. - Ben bunu ne onaylayabilirim ne de inkar edebilirim.

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onaylama
assent
onaylama
corroborate
onaylama
(Askeri,Ticaret) ratify
onaylama
favor
onaylama
(Askeri) consent

My father consented to my going abroad. - Babam yurt dışına gitmemi onaylamadı.

onaylama
endorsing
onayla
{f} attesting
onayla
{f} approved

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

More than one hundred nations have approved the treaty. - Yüzden fazla ulus antlaşmayı onayladı.

onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onayla
{f} validated
onayla
approbate
onayla
{f} confirmed

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

onayla
avouch
onayla
validate
onayla
{f} certified
onaylama
{i} confirming
onaylama
legitimation
onaylama
favour
onaylama
approbation
başıyla onaylamak
nods to
onayla
certify
onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

Onaylama
acknowledgment
babası olduğunu onaylamak
legitimatize
babası olduğunu onaylamak
legitimize
babası olduğunu onaylamak
legitimate
başı ile onaylamak
nod one's assent
incelemeden onaylamak
rubber stamp
onayla
okay
onayla
probate
onayla
confirming
onaylama
attestation
onaylama
(tasarı vb) carriage
onaylama
certification
onaylama
approval; ratification; certification
onaylama
acceptance
onaylama
recognition
onaylama
approval, ratification
onaylama
appro

Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving. - Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı.

He didn't approve of wasting time. - Boşa zaman kaybını onaylamadı.

onaylama
corroboration
onaylama
(Hukuk) endorsement, ratification, confirmation, granting, approval
oylayarak onaylamak
vote through
rezervasyonumu onaylamak istiyorum
I'd like to confirm my reservation
sonunda onaylamak
put the seal on
sonunda onaylamak
set the seal on
vasiyetnameyi onaylamak
probate
yeminle onaylamak
swear to
Türkisch - Türkisch
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek: "Bu kitabın ahlak bozucu olduğunu elbet siz de onaylarsınız."- S. Birsel
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek
Denetlemek, doğrulamak
kabul etmek
tasdik etmek
onaylama
Onaylamak işi, tasdik
onaylamak
Favoriten