delayed

listen to the pronunciation of delayed
Englisch - Türkisch
{s} rötarlı
{s} oyalama
sürüncemede kalmak
(Bilgisayar) gecikti

Biz yoğun trafik tarafından geciktirildik. - We were delayed by the heavy traffic.

Bir trafik sıkışıklığı tarafından geciktirildim. - I was delayed by a traffic jam.

tehir edilmiş
gecikmeli

Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil. - It makes no difference whether the train is delayed or not.

ertelenmiş

Malların teslimi fırtına nedeniyle ertelenmişti. - The delivery of the goods was delayed due to the storm.

Uçuş ertelenmiş gibi görünüyor. - It looks like the flight was delayed.

geciktir

Biz yoğun trafik tarafından geciktirildik. - We were delayed by the heavy traffic.

Yoğun kar treni birkaç saat geciktirdi. - Heavy snow delayed the train for several hours.

{s} gecikme

Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var. - In case the shipment is delayed, we have special delay insurance.

Trenin gecikmeli olup olmadığı hiç önemli değil. - It makes no difference whether the train is delayed or not.

{s} geciktirmeli
{s} gecikmiş

O kargo çok fazla gecikmiş. - That shipment's been very much delayed.

Şiddetli kardan dolayı tren iki saat gecikmişti. - The train was delayed for two hours because of the heavy snow.

tecilli
delay
ertelemek

O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak. - She'll have to delay her education because she lost her job.

delay
gecikme

Gecikmeden sorunu görüşmek gereklidir. - It's necessary to discuss the problem without delay.

Otobüsün on dakikalık bir gecikmesi var. - The bus has a delay of ten minutes.

delay
tehir

Boston'da tehir edildik. - We were delayed in Boston.

delay
geciktirmek

Fadıl nikahı geciktirmek için başka bir mazeret buldu. - Fadil found another excuse to delay the wedding.

delay
gecikmek
delayed action bomb
(Askeri) geciktirmeli bomba
delayed call
geciktirilmiş çağrı
delayed release
(Tıp) geciktirilmiş salım
delayed reaction
gecikmiş reaksiyon
delayed reflex
gecikmiş refleks
delayed action
ertelenen eylem
delayed automatic gain control
gecikmiş otomatik kazanç kontrolü
delayed automatic volume control
gecikmiş otomatik ses kontrolü
delayed destruct
imha gecikmiş
delayed detonator
gecikmeli kapsül, gecikmeli kapçık
delayed in development
kalkınmada gecikmiş
delayed intervention
geç müdahale
delayed neutron
gecikmiş nötron
delayed updating
geciktirilmiş güncelleştirme
delayed, late, overdue
Geç, gecikmiş gecikmiş
Delayed Entry Program; deployed
(Askeri) Gecikmeli Giriş Programı; konuşlanmış
delayed accessory bus
geciktirilmiş aksesuar büsü
delayed accessory bus
(Otomotiv) geciktirilmiş aksesuar aracı
delayed action
(Askeri) gecikmeli hareket
delayed action
oyalama harekâtı
delayed action
(Askeri) geciktirmeli hareket
delayed action
(Elektrik, Elektronik) gecikmiş etki
delayed action bomb
(Askeri) GECİKTİRMELİ BOMBA: Hedefe temas ettikten belirli bir zaman sonra paralama barutunu infilak ettirecek bir tapa ile teçhiz edilmiş bomba
delayed action bomb
isabetten bir süre sonra patlayan bomba
delayed action bomb
tavikli bomba
delayed action fuse
(Madencilik) gecikmeli kapsül
delayed action fuse
(Askeri) GECİKTİRMELİ TAPA: Bak. "fuze", "delayed fuze"
delayed action fuse
(Madencilik) gecikmeli kapçık
delayed action fuze
(Askeri) geciktirmeli tapa
delayed action mine
(Askeri) gecikmeli mayın
delayed action mine
(Askeri) geciktirme mekanizmalı mayın
delayed action mine
(Askeri) tavikli mayın
delayed action mine
(Askeri) GECİKTİRME MEKANİZMALI MAYIN (DZ.): Yerleştirildikten bir müddet sonra patlayan ve genellikle geri çekilen bir kuvvet tarafından, takip eden kuvvetleri taciz veya yok etmek için bırakılan mayın
delayed arming
(Askeri) geciktirmeli ateşleme
delayed blasting
(Jeoloji,Madencilik) gecikmeli patlatma
delayed blasting
gecikmeli patlama
delayed burning fabric
(Askeri) yanması geciktirilmiş kumaş
delayed coincidence
(Nükleer Bilimler) geciktirilmiş eşzamanlı
delayed contact fire
(Askeri) GECİKMELİ TEMASLA ATEŞLEME: Bir mayını, temas edildikten veya karıştırıldıktan sonra, belirli bir zaman geçince infilak ettirmek üzere tanzim edilen ateşleme şekli
delayed contact fire
(Askeri) gecikmeli temasla ateşleme
delayed critical
(Nükleer Bilimler) gecikmiş kritik
delayed delivery
(Ticaret) gecikmeli teslim
delayed detenator
(Askeri) gecikmeli kapsül
delayed detonator
(Madencilik) gecikmeli kapçık
delayed detonator
(Madencilik) gecikmeli kapsül
delayed ejaculation
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli boşalma
delayed fallout
(Çevre) gecikmiş serpinti
delayed feedback
(Dilbilim) gecikmeli geri iletim
delayed fission neutrons
(Fizik) gecikmiş fizyon nötronları
delayed fission neutrons
(Fizik) yaşlı nötronlar
delayed fracture
(Havacılık) devamlı yük deneyi
delayed fracture
(Havacılık) gecikmiş kırılma
delayed ignition
(Otomotiv) gecikmeli ateşleme
delayed inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli ketleme
delayed injection
geç püskürtme
delayed memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli bellek
delayed neutron
(Nükleer Bilimler) geciktirilmiş nötron,gecikmiş nötron
delayed neutron
(Çevre,Fizik) gecikmeli nötron
delayed neutron fraction
(Nükleer Bilimler) gecikmiş nötron kesri,gecikmiş nötron oranı
delayed neutron fraction
gecikmeli nötron kesri
delayed neutron precursor
(Nükleer Bilimler) gecikmiş nötron öncüsü
delayed neutrons
(Nükleer Bilimler) gecikmiş nötronlar
delayed opening
(Askeri) GECİKMELİ AÇIŞ: Personel ve teçhizatın paraşüt, yere yaklaşıldığı zaman açılacak şekilde tedbirli atılışı
delayed opening
(Askeri) gecikmeli açış
delayed opening
(Havacılık) açılma gecikmesi
delayed proton
(Fizik) gecikmiş proton
delayed recall
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli hatırlama
delayed reinforcement
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli pekiştirme
delayed response
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli tepki
delayed speech
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli konuşma
delayed sweep
(Nükleer Bilimler) geciktirme aralığı
delayed sweep
(Elektrik, Elektronik) gecikmeli süpürme
be delayed
geç kalmak
be delayed
gecikmek
delay
{i} gecikme, geç kalma
delay
tehir etmek
delay
geri kalma
delay
erteleme

O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak. - She'll have to delay her education because she lost her job.

Daha fazla ertelemeler olabilir. - There may be more delays.

delay
yubatmak
delay
yubanmak
delay
{f} gecik

Hava yarışın başlamasını geciktirecek. - The weather will delay the start of the race.

Gecikmeden o işe başlamalıyım. - I must set about that work without delay.

a delayed flight
ertelenmiş uçuş
a delayed flight
rötarlı uçuş
be delayed
ertelenebilir
be delayed
gecikilmek
justice delayed is justice denied
(Kanun) Geç gelen adalet, adalet değildir
military status/delayed
askerlik durumu/tecilli
delay
geciktir/ertele
delay
{f} oyalamak
delay
{f} geciktir

Bir trafik sıkışıklığı tarafından geciktirildim. - I was delayed by a traffic jam.

Biz yoğun trafik tarafından geciktirildik. - We were delayed by the heavy traffic.

delay
(Askeri) GECİKME: Ateş gemisinden, gözetleyici ve tespit ediciye talep edilen ateş isteğinin hemen yerine getirilemeyeceğine dair rapor. Bunu, normalde tahmini bir gecikme süresi takip eder
delay
{f} savsaklamak
delay
{f} ertelemek, sonraya bırakmak
delay
muhlet
delay
maniolmak
delay
{f} oyalanmak
delay
(Askeri) (RADAR) GECİKTİRME: Bir bütünün belirli parçalarını seçmek için kullanılan zaman esasının başlangıcının elektronik geciktirilmesi
delay
{i} tecil
delay
(isim) erteleme, geciktirme, gecikme, tehir, tecil, geç kalma, mühlet
delay
geç kalmak
delay
asıntı
delay
geciktirme

Fadıl nikahı geciktirmek için başka bir mazeret buldu. - Fadil found another excuse to delay the wedding.

Umarım onlar diğerleri gibi uçuşumu geciktirmezler. - Hopefully they don't delay my flight like the others.

delay
alıkoymak
delay
mühlet
delay
rötar
effective delayed neutron fraction
(Nükleer Bilimler) etkin gecikmiş nötron kesri
how long will it be delayed
gecikme ne kadar sürecek
Englisch - Englisch
not as far along as normal in development
Past tense and past participle of delay
a state that is achieved usually at the beginning of a shift or after a night of frolic in which the mind is a little belated
actions made after a pause; usually attacks or ripostes
caused to be slower or later; "the delayed plane finally arrived"
{s} held up, postponed, put off, impeded, deferred
Any action not executed at the first opportunity
not done immediately in bidding or play [Examples: Delayed support is support given on a later round of bidding A delayed duck is the deliberate or necessary loss of a trick after some other activity, such as a squeeze, is performed ]
not immediate, following a hesitation
deferred
delayed action
A delayed action mechanism causes a delay on the device it is fitted to, so that it does not work as soon as you switch it on or operate it. a type of delayed action parachute
delayed action
a mechanism that automatically delays the release of a camera shutter for a fixed period of time so that the photographer can appear in the picture
delayed action
postponed operation or performance
delayed action bomb
bomb that is set to explode at a specific time
delayed allergy
an allergic reaction that becomes apparent only hours after contact
delayed destruct
explosion which does not detonate immediately upon impact
delayed judgement
judgment which has been postponed to a later date
delayed justice
justice which is not administered immediately
delayed-action
designed to work or start only after a fixed period of time has passed
delayed-action
operating after a predetermined lapse of time; "a delayed-action bomb
delay
previously unexpected period of time before an event occurs; the act of delaying
delay
To retard; to stop, detain, or hinder, for a time
delay
procrastination
delay
{f} postpone, hinder; linger, move slowly
delay
{v} to defer, put off, stop, hinder, detain
delay
{n} a deferring, stop, stay, hinderance
justice delayed is justice denied
(Kanun) "Justice delayed is justice denied" is a legal maxim meaning that if legal redress is available for a party that has suffered some injury, but is not forthcoming in a timely fashion, it is effectively the same as having no redress at all. This principle is the basis for the right to a speedy trial and similar rights which are meant to expedite the legal system, because it is unfair for the injured party to have to sustain the injury with little hope for resolution. The phrase has become a rallying cry for legal reformers who view courts or governments as acting too slowly in resolving legal issues either because the existing system is too complex or overburdened, or because the issue or party in question lacks political favour
Delay
dilation
be delayed
retard
delay
To delay someone or something means to make them late or to slow them down. Can you delay him in some way? The passengers were delayed for an hour. = hold up
delay
If there is a delay, something does not happen until later than planned or expected. Although the tests have caused some delay, flights should be back to normal this morning. = hold-up
delay
(1) The first stage of a five-stage DADSR envelope, which delays the beginning of the envelope's attack segment (2) A control function that allows one of the elements in a layered sound to start later than another element (3) A signal processor, used for flanging, doubling, and echo, that holds its input for some period of time before passing it to the output, or the algorithm within a signal processor that creates delay
delay
Delay is a failure to do something immediately or in the required or usual time. We'll send you a quote without delay
delay
the act of delaying; inactivity resulting in something being put off until a later time time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
delay
An effect that delays and repeats a signal applied to its input Controls vary but you'll usually find a Delay Time control, a Feedback control and a Mix control These control how much of the delayed signal is fed into the input and how much of the delayed signal is fed back into the input - the delay time is the actual span of the delay Back
delay
To postpone an event until a later time Delay On Break (Off Delay) A particular type of timing function whereby the OFF event is delayed after a start circuit is opened Delay on Make (Delay on Energize, On Delay) A particular type of timing function which delays the ON event upon initial application of power to the timing device
delay
The time (or equivalent distance) displacement of some characteristic of a wave relative to the same characteristic of a reference wave; that is, the difference in phase between the two waves Compare lag
delay
To put off until a later time; to distract
delay
the act of delaying; inactivity resulting in something being put off until a later time
delay
The time that it takes for a packet or frame to travel from the sending station (source) to the receiving station (destination)
delay
A postponing of a sound or effect This term is often used to describe and set the amount of time between the original sound and the effect For example, the Echo effect in Wave Creator and RipEditBurn generates an echo in your wave file by taking the original sound, reducing its volume, and mixing it back into your audio with a slight delay You can set that delay to be anything from 10 milliseconds to 740 milliseconds
delay
- a pyrotechnic composition that is used for timing between the ignition of firework elements, such as in a roman candle
delay
act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay your application to graduate school or else it won't be considered
delay
stop or halt; "Please stay the bloodshed!"
delay
– the increased travel time experienced due to circumstances that impede a desirable movement of traffic
delay
The length of time that it takes sound to travel a certain distance through the air
delay
To retard; to stop, detain, or hinder, for a time; to retard the motion, or time of arrival, of; as, the mail is delayed by a heavy fall of snow
delay
period of time during which a process must stop so that another essential process can take place
delay
To move slowly; to stop for a time; to linger; to tarry
delay
cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by the bad weather"; "she delayed the work that she didn't want to perform"
delay
If you delay doing something, you do not do it immediately or at the planned or expected time, but you leave it until later. For sentimental reasons I wanted to delay my departure until June So don't delay, write in now for your chance of a free gift. = postpone
delay
A basic DSP process, the output of which is the input signal delayed by a specified time (called the delay time) You can use delays to create filters, echoes, flangers, feedback loops and many other DSP effects
delay
The difference in the starting points of two sine waves, both having the same frequency Measured in seconds
delay
The time lost by a person or a vehicle during travel due to circumstances which impede the desirable movement of traffic It is the travel time difference between congested and free-flow travel times
delay
An effect in which a copy of a signal is played back later than the original
delay
The time it takes for a signal to go from the sending station through the satellite to the receiving station
delay
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
delay
Also called Queue Time The time a caller spends in queue, waiting for an agent to become available Average Delay is the same thing as Average Speed of Answer Also see Average Delay of Delayed Calls
delay
In communications, the time between two events Typically the time it takes for circuits to react to an event
delay
For radar purposes, Delay is the time between the transmission of a signal and the reception of the reflected signal Since the signal transmission speed is known (though note atmospheric effects), this delay indicates the distance ("range") to the target Because a round-trip path is required, the conversion is 998 009564 seconds/AU
delay
A putting off or deferring; procrastination; lingering inactivity; stop; detention; hindrance
delay
{i} postponement, hindrance, hold-up; stopping, lingering
delay
slow the growth or development of; "The brain damage will retard the child's language development"
delay
act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay your application to graduate school or else it won't be considered"
delay
A miscellaneous action that lowers a character’s initiative result, thereby allowing some period of observation before any action is attempted Delay is announced when it is the character’s turn to act, but the amount of delay need not be specified The character may simply act at any initiative count desired before the end of the round However, delaying reduces that character’s initiative result to the count at which the delayed action occurred for the rest of the combat An initiative result can be lowered in this way to –10 minus the character’s initiative bonus, but when the initiative count reaches that point, the character must act or forfeit any action that round If two or more delaying characters want to act on the same initiative count, the one with the highest initiative bonus (or highest Dexterity, in case of a tie) acts first If two or more delaying characters are trying to act last, the one with the highest initiative bonus may do so
delay
The wait time between two events, such as the time from when a signal is sent to the time it is received
delay
Sound wave reflections or echoes that strike the ear drum after 40 milliseconds of the original sound Delay, as opposed to reverb, can be heard as a second distinct sound or echo
delay
To allay; to temper
delay
a common effect in a sampler or synthesizer that mimics the time difference between the arrival of a direct sound and the first reflection to reach the listener's ears
delay
A signal which comes from a source and then is delayed by a tape machine or delay device and can be mixed with the original (non-delayed) signal to make it sound fuller, create echo effects, etc
delay
A delay applied to the input signals processed by the 02R to compensate for signal processing delays, for example caused by the gap between the record and playback heads of a multitrack recorder
delay
If you delay, you deliberately take longer than necessary to do something. If he delayed any longer, the sun would be up
delay
To put off; to defer; to procrastinate; to prolong the time of or before
delay
A measure of the time separation between two events Examples from the field of audio include: the time separation between a direct signal and a reflection of it, and the delay of a signal in electronic circuits or in loudspeakers Audio signals are often purposely delayed by digital delay devices to achieve certain effects
delay
dwell on
Türkisch - Englisch

Definition von delayed im Türkisch Englisch wörterbuch

Delayed Gastric Emptying
(Tıp) bkz: Gastroparesis
delayed

  Türkische aussprache

  dîleyd

  Aussprache

  /dəˈlād/ /dɪˈleɪd/

  Etymologie

  (verb.) 14th century. Middle English, from Old French delaier, from de- + laier to leave, perhaps alteration of laissier, from Latin laxare to slacken, from laxus loose; more at SLACK.

  Videos

  ... So truly, delayed gratification, I must say. ...
Favoriten