knock

listen to the pronunciation of knock
Englisch - Türkisch
{f} çarpmak
{f} devirmek
pokerde eli bitirme
çarpışmak
küt
(Otomotiv) detonasyon
pokerde eli açmak
dövme
(Otomotiv) detonasyon yapmak
Kapıyı vurmak
tak

Kafana göre takıl, Tom. - Knock yourself out, Tom.

eleştiri

Tom'u eleştirip durma. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. - Don't knock Tom. He's doing his best.

tartaklamak
vurma sesi

Kapıda bir vurma sesi duydum. - I heard a knock at the door.

Bir vurma sesi duydun mu? - Did you hear a knock?

tak tak
(kapı) çalma sesi
sıkıntı
{f} vur

Tom Mary'ye vurup yere serdi. - Tom knocked Mary down.

Bekle , biri kapıma vuruyor. - Hold on, someone is knocking at my door.

vurma

Bir vurma sesi duydun mu? - Did you hear a knock?

Sabah ikide benim kapıya vurmanı istemiyorum. - I don't want you knocking on my door at two in the morning.

dert
{i} vuruntu
acımasızca eleştirmek
kusur bulmak
şoke etmek
vurmak

Biz vurmak üzereydik. - We were just about to knock.

darbe

Fabrikanın kapanması, şehrin ekonomisine önemli ölçüde darbe etkisi yapacak. - The closure of the factory will have significant knock-on effects for the town's economy.

Yerinde olsam çocuğumu bir süre için kendi başına dışarı gönderirdim. Bu noktada birkaç sert darbe ona iyi gelebilir. - I'd send my kid out on his own for a while if I were you. A few hard knocks at this point might do him some good.

kapı çalmak

Biz kapı çalmak üzereydik. - We were just about to knock.

f. 1. vurmak, çarpmak. 2. tokuşmak. 3. at/on -i çalmak, -e vurmak. 4. mak., oto. vuruntu/detonasyon yapmak. 5. against/into -e çarpmak. 6. argo kusur bulmak, eleştirmek. i. 1. vurma, vuruş. 2. kapı çalınması. 3. oto., mak. vuruntu, detonasyon
down-drag-out s., k.dili. kıran kırana (dövüş). i., k.dili. kıran kırana dövüş
şidde
{i} çalma

Tom kapıyı çalmadan odaya girdi. - Tom came into the room without knocking on the door.

Mary'nin çalma fırsatı olmadan Tom kapıyı açtı. - Tom opened the door before Mary had a chance to knock.

{f} teklemek
{f} kapıyı çalmak

Tom Mary'nin evde olmadığını farkeder etmez kapıyı çalmaktan vazgeçti. - Tom stopped knocking on the door as soon as he realized Mary wasn't home.

Tom bile kapıyı çalmak için rahatını bozmadı. - Tom didn't even bother knocking on the door.

argo kusur bulmak
{f} çalmak

Tom Mary'nin evde olmadığını farkeder etmez kapıyı çalmaktan vazgeçti. - Tom stopped knocking on the door as soon as he realized Mary wasn't home.

Biz kapı çalmak üzereydik. - We were just about to knock.

{f} sertçe eleştirmek
kapı çalınması
vurmak vurmak çarpışmak
{i} vuruş

Ön kapıda bir vuruş vardı. - There was a knock at the front door.

Kapıda bir vuruş vardı. - There was a knock at the door.

ABD
tenkit etmek
titizlik etmek
at veya on ile çalmak
tokuşmak
(Otomotiv) vuruntu yapmak
çakma
knock-kneed
paytak
knock out
nakavt etmek
knock around
gezmek
knock it off
{a} (deyim) artik birakin!
knock over
çarpmak
knock s.o. up
İng., k.dili. birini çok yormak, birinin pestilini/canını çıkarmak
knock s.o. up
İng., k.dili. birini uyandırmak
knock about
olmak
knock about
tartaklamak
knock about
tekrar tekrar vurmak
knock about
şiddetle sarsmak
knock about
sürtmek
knock about scene
(Tiyatro) lazzo
knock against
toslamak
knock against
çarpışmak
knock against
çarpmak
knock at
-i çalmak
knock at
-e vurmak
knock at the door
kapıyı çalmak
knock down
yıkmak
knock down
vurup yere sermek
knock down
sökmek
knock into
çarpmak
knock off
çırpıştırmak
knock off
soymak
knock off
işi bırakmak
knock on
-e vurmak
knock on
-i çalmak
knock on wood
(deyim) tahtaya vur

Rüyamızın gerçek olması için tahtaya vuralım. - Let's knock on wood so that our dream will come true.

knock on wood
(deyim) şeytan kulağına kurşun
knock out
vurup yıkmak
knock over
çarpıp düşürmek
knock sensor
sensör
knock somebody down
yumrukla devirmek
knock someone out
yere yıkmak (birini)
knock someone's block off
(deyim) sopalamak
knock something down
yıkmak
knock up
çok yormak
knock yourself out
(deyim) kafana göre takıl
knock about
yalan söyle
knock about
bulunmak
knock about
ile ilişki kurmak
knock against
çarpış
knock against
-e çarpmak
knock back
knock back
hızla içmek
knock back
devirmek
knock down
yık

Onlar o anıtı yıkacaklar. - They're going to knock down that monument.

knock down
yok etmek
knock down
(fiyat) düşürmek
knock down
indirmek
knock money off
fiyat kırmak
knock off
vurup devirmek
knock off
paydos etmek
knock off
işi bırak
knock off
aşırmak
knock off
çalmak
knock on the head
tepesine vurmak
knock out
yenmek
knock out
uyutmak
knock out
elemek
knock over
devirmek
knock over
devir
knock over
vurup yere sermek
knock sb into the middle of next week
canına okumak
knock spots off
taş çıkartmak
knock the daylights out of
ağzını burnunu dağıtmak
knock up
telaşlandır
knock up
aceleyle yapıvermek
knock-kneed
çarpık bacaklı
knock a thing down to
aşağı bir şey vuruş
knock boots
(deyim) Yatmak, cinsel ilişkide bulunmak
knock dead
ölü knock
knock down price
fiyat yıkmak
knock down, precipitate, take down
Yıkmak, çökelti aşağı çekmek
knock him dead
ölü onu devirmek
knock in
Çakmak
knock in/into
in knock / içine
knock knock joke
"Hasan'ı gördün mü?" -"Hangi Hasan'ı?" -"Florasanı." türünde birbiriyle benzeşen kelimelerle yapılan şaka
knock me over with a feather
ağzım açık kaldı!
knock of
bir vuruş
knock off a bank
banka soymak
knock offs
knock off
knock oneself out
(deyim) Çok çalışmak, çok gayret göstermek
knock s.o. out
knock öylesine dışarı
knock s.t. off the price
fiyatta indirim yapmak
knock socks off
knock çoraplar
knock some sense into someone
(deyim) Birisinin aklını başına getirmek
knock someone down
yere sermek
knock someone off
birine vurmak
knock someone's socks off
(deyim) Umduğunuzdan daha iyisini sergileyerek sizi şaşırtmak

This music will knock your socks off! It's rock and roll!.

knock someone's socks off
(deyim) Birini hayrete düşürmek, hayran bırakmak
knock someone's socks off
Birini etkilemek
knock something down
bir şeyler devirmek
knock something down
yıkmak (demolish)
knock the bottom out of
foyasını meydana çıkarmak
knock the bottom out of
temelinden sarsmak
knock the living day light out of someone
birisinin hayatını kurtarmak
knock the living daylights out
(deyim) Çok korkutmak, odunu patlatmak
knock the wind out of someone
(deyim) Birinin boğazına vurarak nefes alamaz duruma getirmek
knock up
kriket - puan yapmak
knock up
bir araya toplamak
knock up
argo - hamile bırakmak
knock up
İngiliz İngilizcesi - kapıya vurup uyandırmak
knock us down
bizi aşağı vurmak
knock your socks off
(deyim) Bkz. knock someone's socks off
knock yourself out
(deyim) Ne halin varsa gör!
knock-kneed
Çarpık bacaklı, yürürken dizleri birbirine çarpan
knock-on effect
1. Dolaylı etki2. Domino etkisi
knock about
(Fiili Deyim ) 1- gezmek , dolaşmak 2- hırpalamak , tartaklamak
knock knock
tık tık
knock knock
tak tak
knock down
devirmek
knock off
düzmek
knock back
(Argo) reddetme
knock down
devirme
knock down
indirmek (fiyatı)
knock down
yere sermek
knock off
(Argo) kızlık bozmak
knock out
irtibat kutusu kapağı
knock out
yere yıkmak
knock out
devirmek
knock back
(deyim) knock someone back [kd] belili bir paraya mal olmak,mali durumunu sarsmak
knock back
şaşırtmak
knock back
içmek
knock back
patlamak
knock back
mal olmak
knock down
fiyat kırmak
knock down
mezatta çekici vurup malı son fiyatı verenin üzerine bırakmak
knock down
(fiyatı) indirmek
knock down
ucuza satmak
knock down
demonte etmek
knock down
yumrukla yere devirmek
knock down
(Fiili Deyim ) 1- vurup yere devirmek , çiğnemek 2- yıkmak 3- parçalarına ayırmak , sökmek
knock into
(Fiili Deyim ) -e rastlamak
knock it off
kes şunu artık

Kes şunu artık, ne dersin? - Knock it off, will you?

knock off
{k} (deyim) [kd] cabucak yazmak. knock someone up
knock off
argo öldürmek
knock off
argo soymak
knock off
{k} (deyim) paydos etmek. knock someone off [argo] öldürmek. knock sth. off
knock off
indirim yapmak
knock off
becermek
knock off
kızlığını bozmak
knock off
şıpınişi yapıvermek
knock off
halledivermek
knock off
{k} (deyim) [BB] kapiya vurup uyandirmak
knock off
{k} (deyim) bitkin durumdda olmak. knock sth. up [kd] cabucak yapivermek (cogu kez yemek). knock up against sth. [kd] karsilasmak
knock off
fiyat kırmak
knock off
{k} (deyim) fiyatini kirmak
knock off
(Fiili Deyim ) 1- işi bırakmak , paydos etmek 2- fiyatı indirmek , kırmak 3- vurup düşürmek , silkmek 4- yapmak , çabucak yazıvermek , şişirivermek
knock off
öldürmek

Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı. - The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster.

Gangasterler bir rakip çete liderini öldürmek için planları gereği onun içeri girmesine izin verdiler. - The gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

knock off
k.dili. işi bırakmak, paydos etmek, tatil etmek
knock off
düşürmek
knock out
(Fiili Deyim ) 1- vurup yere yıkmak , nakavt etmek 2- vurup çıkarmak 3- bayıltmak , çok yormak
knock out
çarpmak
knock out
(fiil)rup çıkartmak, nakavt etmek, yenmek, çarpmak, yormak, öldürmek, tıngırdatmak
knock out
vurup çıkartmak
knock out
öldürmek
knock out
tıngırdatmak
knock out
yormak
knock out
{k} (elektriği, telefon hattını v.b.'ni) kesmek
knock over
(Fiili Deyim ) 1- devirmek 2- banka vs. soymak
knock over
ezmek
knock over
yıkmak
knock up
hamile bırakmak
knock up
uyandırmak
knock up
para kazanmak
knock up
hazırlayıvermek
knock up
kuruvermek
knock up
hazırlamak
knock up
İng., k.dili. yapıvermek, çabucak hazırlamak
knock up
(Fiili Deyim ) 1- uyandırmak 2- çok yormak 3- çabucak inşa etmek , derme çatma yapmak 4- gebe bırakmak
knock up
sayı yapmak
knocking
tekleme
Englisch - Englisch
To denigrate, undervalue

Don't knock it until you've tried it.

To rap one's knuckles against something, especially wood

Knock on the door and find out if they're home.

a batsman's innings

He played a slow but sure knock of 35.

To pass, kick a ball towards another player
A type of abnormal combustion occurring in spark ignition engines caused by self-ignition or the characteristic knocking sound associated with it
An impact

He took a knock on the head.

An abrupt rapping sound, as from an impact of a hard object against wood

I heard a knock on my door.

To bump or impact

I knocked against the table and bruised my leg.

{n} a sudden or loud stroke, blow, rap
{v} to hit, strike, dash, beat, clash, rap
If you knock something or someone, you criticize them and say unpleasant things about them. I'm not knocking them: if they want to do it, it's up to them
{i} tap; strike; criticism (Slang)
to knock something on the head: see head to knock someone or something into shape: see shape
deliver a sharp blow or push : "He knocked the glass clear across the room"
sound like a car engine that is firing too early; "the car pinged when I put in low-octane gasoline"; "The car pinked when the ignition was too far retarded"
If someone knocks two rooms or buildings into one, or knocks them together, they make them form one room or building by removing a wall. They decided to knock the two rooms into one The spacious kitchen was achieved by knocking together three small rooms
Gaelic cnoc, a round hill, hillock or knoll In general the initial k or c is no longer sounded, but in parts of the West Highlands cnoc may be sounded as 'croc' and is both sounded and written 'cronk' in the Isle of Man
a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a bash right in his face"; "he got a bang on the head"
find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws; "The paper criticized the new movie"; "Don't knock the food--it's free"
A noise within an engine generally caused by detonation or preignition
Check
To knock someone into a particular position or condition means to hit them very hard so that they fall over or become unconscious. The third wave was so strong it knocked me backwards Someone had knocked him unconscious
To strike for admittance; to rap upon, as a door
To rap ones knuckles against something, especially wood
To impress strongly or forcibly; to astonish; to move to admiration or applause
a bad experience; "the school of hard knocks"
the act of hitting vigorously; "he gave the table a whack"
rap with the knuckles; "knock on the door
To strike with something hard or heavy; to move by striking; to drive (a thing) against something; as, to knock a ball with a bat; to knock the head against a post; to knock a lamp off the table
{f} tap; strike; bump; criticize (Slang); stun (Slang)
to tap the table (an improper way of passing)
If someone receives a knock, they have an unpleasant experience which prevents them from achieving something or which causes them to change their attitudes or plans. What they said was a real knock to my self-confidence = blow
negative criticism a bad experience; "the school of hard knocks"
the act of hitting vigorously; "he gave the table a whack" negative criticism a bad experience; "the school of hard knocks" the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing); "the knocking grew louder" a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a bash right in his face"; "he got a bang on the head" find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws; "The paper criticized the new movie"; "Don't knock the food--it's free" deliver a sharp blow or push : "He knocked the glass clear across the room" rap with the knuckles; "knock on the door
To knock a particular quality or characteristic out of someone means to make them lose it. The stories of his links with the actress had knocked the fun out of him Those people hurt me and knocked my confidence
If you knock on something such as a door or window, you hit it, usually several times, to attract someone's attention. She went directly to Simon's apartment and knocked on the door He knocked before going in. Knock is also a noun. They heard a knock at the front door. + knocking knock·ing They were wakened by a loud knocking at the door
If you knock something, you touch or hit it roughly, especially so that it falls or moves. She accidentally knocked the tea tin off the shelf Isabel rose so abruptly that she knocked down her chair Knock is also a noun. The bags have tough exterior materials to protect against knocks, rain and dust
To drive or be driven against something; to strike against something; to clash; as, one heavy body knocks against another
A stroke, as on a door for admittance; a rap
a batsmans innings
To practice evil speaking or fault-finding; to criticize habitually or captiously
1 an action consisting of knocking the table lightly instead of verbally saying pass, which represents an improper way of passing; 2 an informal method of Alerting, albeit ambiguous, since the next player could assume that it means the call pass
the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing); "the knocking grew louder"
rap with the knuckles; "knock on the door"
A blow; a stroke with something hard or heavy; a jar
A wind shift that forces a boat to sail below its mean wind course
negative criticism
make light, repeated taps on a surface; "he was tapping his fingers on the table impatiently"
frape
knock against with force or violence; "My car bumped into the tree"
To strike or beat with something hard or heavy; to rap; as, to knock with a club; to knock on the door
To end a hand by laying down one's cards, arranged in melds and deadwood
knock Anthony
Said of an in-kneed person, or one whose knees knock together; to cuff Jonas. (1811 Dictionary of Vulgar Tongue)
knock a buzzard off a shit wagon
To smell extremely bad

Your breath could knock a buzzard off a shit wagon!.

knock about
To hit someone, or behave violently towards them

It was known that he would knock his wife about when he had been drinking.''.

knock about
To be in an unknown place

I've got some scissors knocking about somewhere in the kitchen.

knock about
an informal game, usually football
knock about
to spend time with someone as a friend

I used to knock about with John when we were younger.

knock about
To do a relaxing activity

I like to knock about the garden on Saturdays.

knock around
To do a relaxing activity

I like to knock around the garden on Saturdays.

knock around
to spend time with someone as a friend

I used to knock around with John when we were younger.

knock around
To be in an unknown place

I've got some scissors knocking around somewhere in the kitchen.

knock around
To hit someone, or behave violently towards them

It was known that he would knock his wife around when he had been drinking.''.

knock back
to stun, surprise

I was knocked back by the sheer size of the hall.

knock back
To drink an alcoholic beverage swiftly or often
knock box
A small container usually provided with a bar used to empty espresso grounds by pounding a portafilter against the sides or the bar
knock boxes
plural form of knock box
knock down
To demolish

We knocked down the garden shed when we moved.

knock down
At an auction, to declare (something) sold with a blow from the gavel

The picture was knocked down for £50.

knock down
To drink fast

I love to go down the pub and knock down pints of lager.

knock down
To reduce the price of

They knocked it down by another £5, so we bought it.

knock down
To hit or knock (something), intentionally or accidentally, so that it falls

As I took the can off the shelf, I knocked down the one beside it.

knock for a loop
To astonish; to surprise very much

Poor Janice, she'll be knocked for a loop. - Rabbit at Rest, by John Updike.

knock it off
To stop doing something; desist

Would you two please knock it off with the shouting? I'm trying to sleep.

knock knee
The medical condition genu valgum
knock knock
A phrase used in lieu of knocking (e.g. on the door), when it is not possible to knock
knock knock
A phrase used to introduce a "knock knock joke"

Knock knock./Who's there?/Wendy./Wendy who?/Wendy you want to open the door?.

knock knock
knock-knock joke
knock knock joke
Alternative spelling of knock-knock joke
knock knock jokes
plural form of knock knock joke
knock knocks
plural form of knock knock
knock off
An imitation, especially one of poorer quality

This spreadsheet program is a knock off of VisiCalc.

knock off
To kill someone

The mobsters hired the guy to knock off their enemies.

knock off
To steal

They decided to knock off a TV set from the community centre.

knock off
To bump or hit so that something falls off

Don't knock off the ornament with your clumsy arms.

knock off
To reduce or remove

They agreed to knock off 20% of the price.

knock off
To quit; stop doing work or other activity. The term originated from the practice aboard slave galleys to have a man beat time for the rowers by knocking on a block or drum; when he stopped, the rowers could rest

I think I'll knock off for the evening and go to bed.

knock on wood
To take a customary action to ward off some misfortune that is believed to be attracted by a presumptuous statement
knock on wood
A self-directive to undertake the customary action to ward off bad luck

I do a lot of walking, and I have never had any knee problems yet, knock on wood.

knock oneself out
to grant permission for or to give endorsement of a suggestion or proposal, especially when the speaker is not interested in its outcome

I'm going to the store. / Knock yourself out..

knock oneself out
To go ahead; to do as one pleases
knock out
To strike or bump (someone or something) out

I accidentally knocked out the glass in my picture frame.

knock out
To render unconscious, as by a blow to the head

The boxer knocked out his opponent in the third round.

knock out
To put to sleep

The allergy pill knocked him out for a good three hours.

knock out
To exhaust

Running errands all day really knocked him out.

knock out
To complete, especially in haste; knock off

They knocked out the entire project in one night.

knock out
To cause a mechanism to become non-functional by damaging or destroying it

The antitank gun knocked out the enemy tank.

knock out
To eliminate
knock out of the box
To cause a pitcher to be replaced by heavy hitting
knock out of the box
To cause something to be replaced by something else
knock over
To bump or strike something in such a way as to tip it

I knocked over a can of paint and spent the next hour cleaning up.

knock over
To rob; to stage a heist

The bandits knocked over another bank, making three this week.

knock someone's socks off
To impress greatly; amaze; stun

You wouldn't expect teenagers to sing opera, but these kids will knock your socks off.

knock the living daylights out of
To knock out; to hit and cause to be unconscious
knock together
To assemble something quickly; to knock up

I'll just knock together a quick Powerpoint demo.

knock up
To become exhausted or worn out; to fail of strength; to become wearied, as with labor; to give out

the horses were beginning to knock up under the fatigue of such severe service….

knock up
To gently hit the ball back and forth before a tennis match, as practice or warm-up, and to gauge the state of the playing surface, lighting, etc. See knock-up

Official Knock up: if the players knock up together a maximum of five minutes shall be permitted; if they knock up separately each player shall be permitted to knock up for a maximum of five minutes.

knock up
To exhaust; wear out; weary; beat; tire out; to fatigue until unable to do more

The day being exceedingly hot, the want of food had knocked up my followers….

knock up
To awaken (someone) as by knocking at the door; rouse; call; summon; also, to go door-to-door on election day to persuade a candidate's supporters to go to the polling station and vote. See also knocker up

I didn't knock you up when I came in,’ Peregrine said. ‘There seemed no point. It was getting light. I just thought I’d leave the note to wake me at seven. And oddly enough I did sleep. Heavily.’.

knock up
To impregnate, especially out of wedlock. See knocked up

I guess his summer plans are shot now that he knocked his girlfriend up.

knock up
To put together, fabricate, or assemble, particularly if done hastily or temporarily. See also knock together

I'll just knock up a quick demo for the sales presentation.

knock-about
Attributive form of knock about

knock-about participant.

knock-for-knock agreement
An arrangement between multiple insurance companies in which each company pays the losses incurred by its own policy-holders in an event regardless of who was at fault (now, used almost only for motor insurance)
knock-knee
Alternative spelling of knock knee
knock-knock
Attributive form of knock knock

knock-knock joke.

knock-knock joke
One of a class of childish jokes told as a dialog, and usually including a pun, in the following form:

Judith like me becauthe I have a lithp? (ie, Do you dislike me because I have a lisp?).

knock-knock jokes
plural form of knock-knock joke
knock-on
A foul in which a player knocks the ball forward
knock-on effect
A secondary, often unintended effect

There are various knock-on effects . PA services, particularly health and education, have deteriorated sharply because of supply shortages and strikes by workers. Much of the time hospitals have been seeing only emergency cases.

knock-on effect
The continued running of an engine after the ignition has been turned off; dieseling
knock-on effects
plural form of knock-on effect
knock-up
A short practise session before a tennis match
knock boots
(deyim) Have sexual intercourse

We hooked up. But we didn't knock boots or anything.

knock dead
(deyim) Move strongly especially to admiration or applause: "a comedian who really knocks them dead"
knock it off
Stop doing something, quit. "Please knock it off. You are going to hurt yourself if you are not careful."
knock knock joke
The knock-knock joke is a type of joke, probably the best-known format of the pun, and is a time-honoured "call and answer" exercise
knock off
If you knock off weight , you lose weight

He's knocked off ten pounds in a couple of week , this is better than any diet.

knock oneself out
(deyim) Begin doing it. Usually said to show you are unhappy with someone who has complained about your efforts

If you want to make hotel and airline and car reservations and take care of everything, well, then, knock yourself out.

knock oneself out
(deyim) To work very hard; make a great effort

1. Mrs. Ross knocked herself out planning her daughter's wedding. 2. Tom knocked himself out to give his guests a good time.

knock some sense into someone
(deyim) Strike one, making one smarter, or at least obedient
knock someone dead
(deyim) Greatly impress
knock someone dead
(deyim) Move strongly especially to admiration or applause: "a comedian who really knocks them dead"
knock someone for a loop
Surprise or astonish someone
knock someone's socks off
(deyim) Surprise you, perform better than you expect

This music will knock your socks off! It's rock and roll!.

knock someone's socks off
Amaze or impress someone
knock something down
Destroy something or a part of it

1. The Council plans to knock the library down and replace it with a hotel complex. 2. (FIGURATIVE) She easily knocked down every argument he put up.

knock the living daylights out
(deyim) Make someone feel extremely scared
knock unconscious
Knock out, knock senseless
knock yourself out
(deyim) A term for "Do whatever the hell you want, it doesn't bother me"
knock yourself out
(deyim) Begin doing it. Usually said to show you are unhappy with someone who has complained about your efforts
knock-back
A refusal or setback
knock-on
(Rugby) an act of knocking on
knock-on
A secondary, indirect, or cumulative effect
knock-on effect
1. (literally) The continued running of an engine after the ignition has been turned off; dieseling.2. (idiomatic, UK) A secondary, often unintended effect.3. An effect that is caused by something that has happened before)

1. If a coach arrives late, it has a knock-on effect on the entire coach station. 2. An effect that is caused by something that has happened before.

knocked
Simple past tense and past participle of knock
knocking
Present participle of knock
knocking
An act in which something is knocked on, or the sound thus produced
knock back
drink in one swallow
knock back
If you knock back a drink, especially an alcoholic one, you drink it quickly, and often in large amounts. He was knocking back his 10th gin and tonic of the day She poured some vodka into a glass and knocked it back in two swallows
knock back
cost a certain amount; "My daughter's wedding set me back $20,000"
knock back
If an event, situation, or person knocks you back, they prevent you from progressing or achieving something. It seemed as though every time we got rolling something came along to knock us back That really knocked back any hope for further peace negotiations. = set back
knock down
To hit a fence, gate, or any other obstacle, causing it to fall
knock down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
knock down
cause to fall over; defeat
knock down
Furniture sold unassembled or partially assembled
knock down
Any parts of a building which can be easily assembled, installed, or removed, such as certain types of window frames, partitions, etc
knock down
To knock down a building or part of a building means to demolish it. Why doesn't he just knock the wall down? They have since knocked down the shack. = pull down
knock down
To knock down a price or amount means to decrease it. The market might abandon the stock, and knock down its price It manages to knock rents down to $1 per square foot
knock down
This term refers to a hit fence, gate, or any other obstacle, causing it to fall
knock down
When dog dislodges pole from hurdle or brick from top of wall
knock down
knock down with force; "He decked his opponent"
knock down
To reduce the flame or heat on the more vigorously burning parts of a fire edge
knock down
Portable window frames or partitions which are easily taken apart moving
knock down
If someone is knocked down or is knocked over by a vehicle or its driver, they are hit by a car and fall to the ground, and are often injured or killed. He died in hospital after being knocked down by a car A drunk driver knocked down and killed two girls A car knocked him over. = run over
knock it off
stop it, quit it, don't do that anymore (Slang)
knock off
stop pursuing or acting; "drop a lawsuit"; "knock it off!"
knock off
When you knock off, you finish work at the end of the day or before a break. If I get this report finished I'll knock off early
knock off
If you knock something off a list or document, you remove it. Tighter rules for benefit entitlement have knocked many people off the unemployment register
knock off
take by theft; "Someone snitched my wallet!"
knock off
cut the price of
knock off
{f} stop work or any activity; bump off, come into contact with something and cause it to fall; cut the price of something; (Slang) waste, kill a person
knock off
unlicensed copy of a retail product that is offered at a lower price than the original
knock off
get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The mafia liquidated the informer"; "the double agent was neutralized"
knock off
write quickly; "She dashed off a note to her husdband saying she would not be home for supper"
knock off
To knock off an amount from a price, time, or level means to reduce it by that amount. Udinese have knocked 10% off admission prices When pressed they knock off 10 per cent
knock on
(rugby) knocking the ball forward while trying to catch it (a foul)
knock oneself out
make an enormous effort, try very hard, go the extra mile (Informal)
knock out
An event that causes a Pokémon to be removed from play A Knock Out occurs when the amount of damage on a Pokémon exceeds its health points When a Pokémon is Knocked Out, the opposing player takes one of his prizes
knock out
An area of the image masked out so it does not print
knock out
To knock someone out means to cause them to become unconscious or to go to sleep. The three drinks knocked him out He had never been knocked out in a professional fight
knock out
To clear an area of absolutely every printing dot; or to outline an image and drop out all dots surrounding it
knock out
overwhelm with admiration; "All the guys were knocked out by her charm"
knock out
overwhelm with admiration; "All the guys were knocked out by her charm
knock out
To mask out an image
knock out
logo or image knocks out every layer behind, to print on white background or not overprint on a certain color
knock out
The removal (or knock out) of the color in an area, allowing the background or page color to show through
knock out
force out so as to establish lower cards
knock out
A term used to describe the condensate flow rate It can be expressed as gallons per minute (GPM) or pounds mass per minute (lbm/min) (0103)
knock out
eliminate; "knock out a target"
knock out
A term used to describe the condensate flow rate It can be expressed as gallons per minute (GPM) or pounds mass per minute (lbm/min)
knock out
If something is knocked out by enemy action or bad weather, it is destroyed or stops functioning because of it. Our bombers have knocked out the mobile launchers
knock out
amaze; defeat in a contest; final punch (Boxing); hit someone so hard that they lose consciousness
knock out
knock unconscious or senseless; "the boxing champion knocked out his opponent in a few seconds"
knock out
If a person or team is knocked out of a competition, they are defeated in a game, so that they take no more part in the competition. Henri Leconte has been knocked out in the quarter-finals of the Geneva Open The Irish came so close to knocking England out of the European Championships. see also knockout
knock out
destroy or break forcefully; "The windows were knocked out"
knock out
empty (as of tobacco) by knocking out; "knocked out a pipe"
knock over
see knock down 1
knock over
rob, burglarize (Slang)
knock over
cause to overturn from an upright or normal position; "The cat knocked over the flower vase"; "the clumsy customer turned over the vase"; "he tumped over his beer"
knock up
make pregnant; "He impregnated his wife again"
knock up
(Slang) arouse, awaken; build or cook something quickly; exhaust; drain; make a woman pregnant (Vulgar Slang)
knocked
past of knock
knocking
(Otomotiv) A sound that occurs in the cylinders when the fuel/air mixture is ignited too soon and the subsequent explosion hits the piston as it travels up the cylinder on the compression stroke. Usually, it's due to faulty timing, low- octane gas, or fragments of burning carbon in the cylinders. Also called pinging or pre-ignition. It sounds like marbles rattling in a can and can be heard best when accelerating up hills. This sound can also be caused by impending mechanical failure within the engine due to extreme wear of a piston or bearing. See also four-stroke power cycle
knocking
A beating; a rap; a series of raps
knocking
the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing); "the knocking grew louder"
knocks
third-person singular of knock
knocks
plural of , knock
Türkisch - Englisch

Definition von knock im Türkisch Englisch wörterbuch

knock off
knock offs
knock
Favoriten