to cause a pitcher to be replaced by heavy hitting

listen to the pronunciation of to cause a pitcher to be replaced by heavy hitting
Englisch - Englisch
knock out of the box
to cause a pitcher to be replaced by heavy hitting

  Silbentrennung

  to cause a pitch·er to be re·placed by hea·vy hit·ting

  Türkische aussprache

  tı kôz ı pîçır tı bi ripleyst bay hevi hîtîng

  Aussprache

  /tə ˈkôz ə ˈpəʧər tə bē ˌrēˈplāst ˈbī ˈhevē ˈhətəɴɢ/ /tə ˈkɔːz ə ˈpɪʧɜr tə biː ˌriːˈpleɪst ˈbaɪ ˈhɛviː ˈhɪtɪŋ/

  Wort des Tages

  woolly
Favoriten