cloud

listen to the pronunciation of cloud
Englisch - Türkisch
bulut

Bir eşekarısı bulutu çocuklara doğru yöneldi. - A cloud of hornets set at the children.

Gökyüzü yavaş yavaş bulutlandı. - The sky has gradually clouded over.

{f} bulutla kaplamak
{f} bulanıklaşmak
karıştırmak
bozmak
bulanmak
pus
şüphe altında bırakmak
gaz bulutu
gölge düşürmek
cloud bulut ile kaplanmış cloud chamber buhar hücresi cloudland hayal
{f} örtmek
{i} bulanıklık
{i} gölge

Duygularımın kararımı gölgelemesine izin vermemeye çalışıyorum. - I try not to let my emotions cloud my judgment.

karaltı
{f} berbat etmek
{i} sıkıntı veren şey
{f} gölgelemek
{f} karartmak
korku ya da üzüntü kaynağı olan şey
bulandırmak
bulutlanmak
küme
{f} lekelemek
{i} leke
in the clouds hayal aleminde dalgın
under a cloud şüpheli
{f} bulutlanmak, kararmak; bulutla kaplamak, karartmak, örtmek
{i} sürü

Bugün gökyüzünde bir sürü bulut var. - There are lots of clouds in the sky today.

Bulutlar gökyüzünde rüzgarla sürüklendi. - The clouds scudded across the sky.

bulut,v.bulutlan: n.bulut
{f} bulandırmak; bulanmak. 3
dertli
{f} kapatmak
korku ya da üzüntü kaynağı olan şe
{i} duman veya toz bulutu
cloudburst sağanak
(Askeri) GAZ BULUTU: Bak. "gas cloud"
cloud amount
(Askeri) BULUT MİKTARI: Gökyüzünün bulutlarla kaplı kısmı. Gökyüzünün kapalı kısmının kesri olarak ifade edilir
cloud clutter
(Bilgisayar,Teknik) buluttan parazit yansıma
cloud over
bulanmak
cloud point
(Otomotiv) donma noktası
cloud point
(Havacılık) bulutlanma noktası
cloud seeding
(Havacılık) bulutun yağmura dönüşmesi
cloud up
bulutlanmak
cloud altitude
bulut yüksekliği
cloud base recorder
bulut yüksekliği ölçme aygıtı
cloud ceiling
bulut yüksekliği
cloud chamber
sis odası
cloud chart
bulut haritası
cloud cover
bulut örtüsü
cloud covered
bulutlu
cloud gap
bulut aralığı
cloud height
bulut yüksekliği
cloud layer
bulut tabakası
cloud mirror
bulut aynası
cloud point
sislenim noktası
cloud searchlight
bulut ışıldağı
cloud symbol
bulut sembolü
cloud-capped
bulutla kaplanmış
cloud base
bulut alt sınırı
cloud capped
bulutlu
cloud computing
(Bilgisayar) Bulut bilişimi: Geniş bant internet üzerinde web tabanlı uygulamalar ağı
cloud computing
(Bilgisayar) Cloud computing iş the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software and ınformation are provided to computers and other devices as a utility (like the electricity grid) over a network (typically the İnternet)
cloud computing
(Bilgisayar) Temel olarak bir uygulamanın, web üzerinden, kendi sisteminizde herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışabilmesi. Bu uygulamalardan kasıt: Word, Excel gibi ofis uygulamaları olabileceği gibi yedekleme yazılımları da olabilir. Tanımı açıklamak adına sanırım en iyi örnek ise Google Docs uygulaması olacaktır. Bildiğiniz üzere Google Docs sayesinde sisteminize hiç bir şey kurmadan, dünyadaki istediğiniz yerden, milyonlarca insanla beraber erişebilirsiniz
cloud computing
bulut bilgi işlem
cloud computing
Bir uygulamanın, web üzerinden, kendi sisteminizde herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışabilmesi
cloud computing
(Bilgisayar) Cloud computing iş a popular phrase that iş shorthand for applications that were developed to be rich İnternet applications that run on the İnternet (or "cloud"). İn the cloud computing paradigm, software that iş traditionally installed on personal computers iş shifted or extended to be accessible via the İnternet. These "cloud applications" or "cloud apps" utilize massive data centers and powerful servers that host web applications and web services. They can be accessed by anyone with a suitable İnternet connection and a standard web browser
cloud nine
bulut dokuz
cloud over
bulanıklaşmak
cloud band
(Çevre) bulut bandı
cloud bank
(Askeri) BULUT DİZİSİ: Semaya yayılmış ve çok yükseklere kadar dikine uzanmış bulut kümesi
cloud bottom
(Askeri) BULUT TABANI
cloud callout
(Bilgisayar) bulut belirtme çizgisi
cloud ceiling
(Meteoroloji) bulut tavanı
cloud chamber
bulut odacığı
cloud chamber
wilson hücresi
cloud classification
bulut sınıflaması
cloud clutter
buluttan parazit yansima
cloud column
(Çevre) bulut sütunu
cloud cover
(Askeri) Bak. "cloud amount"
cloud cuckooland
idealdeki yer
cloud cuckooland
hayali yer
cloud cuckooland
hayaller ülkesi
cloud discharge
(Meteoroloji) bulut boşalımı
cloud formation
(Meteoroloji) bulut oluşumu
cloud gap
(Meteoroloji) bulut boşluğu
cloud genera
(Meteoroloji) bulut çeşidi
cloud genera
bulut türleri
cloud of dust
toz bulutu
cloud on the horizon
(deyim) kötü ,hoş olmayan bir şeyin belirtisi
cloud over
bulutla kaplamak
cloud over
bulutlanmak
cloud physics
bulut fiziği
cloud street
(Havacılık) bulut aralığı
cloud street
(Meteoroloji) bulut sokağı
cloud switch
(Askeri) iştirak kutusu
cloud switch
(Askeri) İŞTİRAK KUTUSU: Hava savunma topçusu ateş idare esasları sisteminde, görerek ateş idaresini radarla atış idaresine çevirmeye veya tersi işlemi kolaylaştırmak için kullanılan elektrik anahtarı
cloud symbols
(Meteoroloji) bulut simgeleri
cloud symbols
(Meteoroloji) bulut sembolleri
cloud temperature
(Tekstil) bulanıklık noktası
cloud top
(Askeri) BULUT TEPESİ
cloud top
(Meteoroloji) bulut üst sının
cloud top height
(Askeri) BULUT TEPE YÜKSEKLİĞİ: Nükleer mantar bulutunun çıktığı azami irtifa
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Her işte bir hayır vardır
clouds
bulutlar

Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. - As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

O dağ bulutların içindedir. - That mountain is in the clouds.

cirrus cloud
saçakbulut
clouded
bulutlanmış
clouding
bulutlanarak
storm cloud
fırtına bulutu
thunder cloud
(Çevre) fırtına bulutu
clouded
belirsiz
anvil cloud
örs biçiminde bulut
banner cloud
bayrak bulut
be on cloud nine
ağzı kulaklarına varmak
be under a cloud
şüphe altında olmak
cirrus cloud
sirüs bulutu
clouded
bulanık

Sami'nin öfkesi onun yargısını bulanıklaştırdı. - Sami's rage clouded his judgment.

clouding
{i} bulutlanma
cloudless
bulutsuz
condensation cloud
yoğunlaşma bulutu
cosmic cloud
kozmik bulut
cumulonimbus cloud
kümülonimbüs bulutu
cumulus cloud
küme bulut
echelon cloud
kademeli bulut
electron cloud
elektron bulutu
funnel cloud
bulut hortumu
layer of cloud
bulut katmanı
lenticular cloud
merceksel bulut
low cloud
alçak bulut
luminous cloud
ışıklı bulut
middle cloud
orta bulut
mushroom cloud
göbelek şeklinde nükleer bulut
nimbus cloud
nimbus bulutu
noctilucent cloud
gece bulutu
on cloud nine
sevinçten havalara uçmuş
storm cloud
tehlike işareti
under a cloud
şüphe altında
veil cloud
tül bulut
ash cloud
kül bulutu
broken cloud
yer yer açık bulut
clouded
bulutlu
clouded
bulutlan(mak)
clouding
bulutlan(mak)
dust cloud
Toz bulutu

Mary roket gibi havalandı. Tom, onun arkasında bıraktığı toz bulutunun içinde kayboldu. - Mary took off like a rocket. Tom disappeared in the dust cloud she left behind her.

every cloud has a silver lining
(Argo) Her şeyde/işte bir hayır vardır

The hurricane has given the construction industry more business, every cloud has a silver lining.

every cloud has a silver lining
gün gelir devran döner
funnel cloud
Kasırga hortumu
funnel cloud
bulut huni
in a manner like that of a cloud or haze
bir bulut veya sis gibi bir şekilde
small cloud
küçük bulut
squall cloud
tüm sağanak bulutu
to be on cloud nine
mutlu olmak için
anvil cloud
(Meteoroloji) örs bulutu
be on cloud nine
çok mutlu olmak
be on cloud nine
havalara uçmak
be under a cloud
(of suspicion) şüphe altında olmak
cast a cloud on smth
berbat etmek
cast a cloud on smth
gölgelemek
chemical cloud
(Askeri) KİMYA SİS BULUTU: Bir kimya maddesi kullanılmak sureti ile meydana getirilen sis bulutu
chemical cloud
(Askeri) kimyasal sis bulutu
clouded
{s} donuk
clouded
{s} karanlık
clouded
bulutlu,v.bulutlan: adj.bulutlu
clouded
bulutlan

Gökyüzü yavaşça bulutlandı. - The sky has gradually clouded over.

clouded
{s} lekeli
clouded
{s} gölgeli
clouding
bulutlan
cloudless
{s} açık
cloudlessly
bulutsuzca
cloudlessly
açıkça
cloudlessly
bulutsuz olarak
comma cloud
(Meteoroloji) virgül bulut
condensation cloud
(Askeri) YOĞUNLAŞMA BULUTU: Nispeten nemli bir atmosferdeki nükleer (veya atomik) patlamayı takiben ateş topunu geçişi olarak çevreleyen çok ince su damlacıklarından duman veya sis. Patlamanın negatif safhasındaki hava genişlemesi ısının azaldığı patlama sonuçlarında dalgalanmakta, bu nedenle havadaki mevcut su buharının yoğunlaşması oluşmakta ve bir bulut teşkil etmektedir. Bulut, basıncın normale döndüğü ve hava sıcaklığının tekrar yükseldiği zaman hemen ortadan kalkmaktadır. Bu olgu, Wilson bulut kümesinde Fizikçiler tarafından kullanılana benzerdir ve bazen bulut küme etkisi olarak anılmaktadır
cosmic cloud
(Astronomi) evrensel bulut
cumulus cloud
kümebulut
debris cloud
(Meteoroloji) enkaz bulutu
dense upper cloud
(Meteoroloji) yoğun yüksek bulut
gas cloud
(Askeri) GAZ BULUTU: Hava ile buhar halindeki harp gazı karışımı. Buna kısaca (cloud) da denir*
mixed cloud
(Meteoroloji) karışık bulut
mother cloud
(Meteoroloji) ana bulut
mushroom cloud
(özellikle nükleer patlama sonucunda) mantar şeklinde yükselen bulut
mushroom cloud
atom bombası bulutu
nimbus cloud
yağmur bulutu
nuclear cloud
(Askeri) NÜKLEER BULUT: Bir nükleer silah infilakının meydana getirdiği ateş topu ile birlikte havaya yükselen, nükleer bombanın bizzat kendisine ve çevresine ait sıcak gazlar, duman, toz ve diğer zerre halindeki maddelerin tümünü ifade eden geniş terim
plume of cloud
tüy şeklinde bulut
pocky cloud
(Meteoroloji) memeli bulut
rainfall cloud
(Meteoroloji) yağış bulutu
rotor cloud
(Meteoroloji) yuvarlanan bulut
salt cloud
tuz bulutu
scarf cloud
(Meteoroloji) çarşaf bulut
scarf cloud
(Meteoroloji) eşarp bulut
sediment cloud
(Askeri) katı madde bulutu
smoke cloud
(Askeri) sis bulutu
smoke cloud
(Askeri) SİS BULUTU: İnce sıvı damlalar veya katı parçacıklar şeklinde kimyasal harp maddelerinden mürekkep bir bulut. Bu bulut, hava ve buhar halinde bir kimyasal harp maddesi karışımı olan gaz bulutundan (gas cloud) farklıdır
standing cloud
(Meteoroloji) dikelen bulut
storm cloud
tehlike
storm cloud
yağmur bulutu
storm cloud
kara bulut
under a cloud
dertli
under a cloud
gözden düşmüş
under a cloud
(deyim) suphe altinda,gozden dusmus
under the cloud of night
karanlıktan faydalanarak
veil cloud
(Meteoroloji) tülbulut
wall cloud
(Meteoroloji) duvar bulut
wilson cloud
(Askeri) Bak. "condensation point"
wilson cloud chamber
(Nükleer Bilimler) wilson sis odası
Englisch - Englisch
To become foggy or gloomy, to become obscured from sight
Anything which makes things foggy or gloomy
A negative aspect of something positive: see every cloud has a silver lining or every silver lining has a cloud
Any mass of dust, steam or smoke resembling such a mass
A group or swarm, especially suspended above the ground or flying

He opened the door and was greeted by a cloud of bats.

An elliptical shape or symbol whose outline is a series of semicircles, supposed to resemble a cloud

The comic-book character's thoughts appeared in a cloud above his head.

To make obscure (e.g. to cloud the issue)
The Internet, regarded as an amorphous omnipresent space for processing and storage, the focus of cloud computing
A visible mass of water droplets suspended in the air
{v} to darken with clouds, to variegate
{n} a body of vapors or dust in the air, gloom a multitude in a body, discoloration
An outstanding claim or encumbrance which adversely affects the marketability of the title
any collection of particles (e g , smoke or dust) or gases that is visible
make overcast or cloudy; "Fall weather often overcasts our beaches"
a mass of tiny water drops or ice crystals that float in the air above the Earth
A cloud of something such as smoke or dust is a mass of it floating in the air. The hens darted away on all sides, raising a cloud of dust
If you say that something clouds your view of a situation, you mean that it makes you unable to understand the situation or judge it properly. Perhaps anger had clouded his vision, perhaps his judgment had been faulty In his latter years religious mania clouded his mind
a visible mass of water or ice particles suspended at a considerable altitude
A group of objects, especially suspended above the ground or flying
emphasis If you say that someone is on cloud nine, you are emphasizing that they are very happy. When Michael was born I was on cloud nine
A cloud is a mass of water vapour that floats in the sky. Clouds are usually white or grey in colour. the varied shapes of the clouds The sky was almost entirely obscured by cloud. the risks involved in flying through cloud
When water vapour in the air condenses as a mass of air rises and cools, clouds are formed Clouds consist of water droplets and ice crystals Cloud cover is usually measured in eighths eg 4/8ths is half the sky covered in cloud
A claim or encumbrance against the title to a property that has the potential of impairing the property's marketability
billow up in the form of a cloud; "The smoke clouded above the houses
A visible cluster of tiny water and/or ice particles in the atmosphere
a dense population of water droplets and/or ice crystals, each of which has diameter of order l0~m
That which has a dark, lowering, or threatening aspect; that which temporarily overshadows, obscures, or depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud upon the intellect
every cloud has a silver lining: see silver lining. Any visible mass of water droplets, ice crystals, or a mixture of the two that is suspended in the air, usually at a considerable height. Clouds are usually created and sustained by upward-moving air currents. Meteorologists classify clouds primarily by their appearance. The 10 main cloud families are divided into three groups on the basis of altitude. High clouds, which are found at mean heights of 45,000-16,500 ft (13-5 km), are, from highest to lowest, cirrus, cirrocumulus, and cirrostratus. Middle clouds, at 23,000-6,500 ft (7-2 km), are altocumulus, altostratus, and nimbostratus. Low clouds, at 6,500-0 ft (2-0 km), are stratocumulus, stratus, cumulus, and cumulonimbus. A shallow layer of cloud at or near ground level is called fog. cloud chamber Magellanic Cloud fiery or glowing cloud Oort cloud Red Cloud Saint Cloud porcelain
a visible mass of fine water droplets or ice particles floating in the air
Any unresolved claim against ownership of all or part of a property, affecting the owner's title to the property and marketability of that title
water vapour condensed into minute water particles that float in masses in the atmosphere
a cause of worry or gloom or trouble; "the only cloud on the horizon was the possibility of dissent by the French"
place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's reputation"
A hydrometeor consisting of a visible aggregate of minute water and/or ice particles in the atmosphere above the earth's surface Cloud differs from fog only in that the latter is, by definition, in contact with the earth's surface
An outstanding claim or encumbrance that adversely affects the marketability of title
smoke or dust or gases that is visible out of touch with reality; "his head was in the clouds"
suspicion affecting your reputation; "after that mistake he was under a cloud"
If glass clouds or if moisture clouds it, tiny drops of water cover the glass, making it difficult to see through. The mirror clouded beside her cheek I run the water very hot, clouding the mirror. = mist
A hand-made glass marble of German origin in the style of an End of Day marble, however the colored flecks on the surface of the marble are not stretched or elongated, giving the appearance, some say, of clouds floating across the surface of a marble
To blacken; to sully; to stain; to tarnish; to damage; esp
smoke or dust or gases that is visible out of touch with reality; "his head was in the clouds" suspicion affecting your reputation; "after that mistake he was under a cloud" a cause of worry or gloom or trouble; "the only cloud on the horizon was the possibility of dissent by the French" make milky or dull; "The chemical clouded the liquid to which it was added" make gloomy or depressed; "Their faces were clouded with sadness" billow up in the form of a cloud; "The smoke clouded above the houses
To grow cloudy; to become obscure with clouds; often used with up
a group of many insects; "a swarm of insects obscured the light"; "a cloud of butterflies"
(on the title): An outstanding claim or encumbrance which adversely affects the marketability of the title
To overspread or hide with a cloud or clouds; as, the sky is clouded
To mark with, or darken in, veins or sports; to variegate with colors; as, to cloud yarn
An outstanding claim or encumbrance, that, if valid, would affect or impair the owner's property title
An outstanding encumbrance that, if valid, would affect or impair the owner's property title
A dark vein or spot on a lighter material, as in marble; hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's reputation; a cloud on a title
A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling vapor
A visible collection of very fine water droplets or ice crystals suspended in the atmosphere at altitudes from just above the ground to several miles above sea level
used of reputation or character
A claim to the title of a property that, if valid, would prevent a purchaser from obtaining a clear title
A collection of very small water droplets or ice crystals or both, with its base above the earth's surface
A collection of visible vapor, or watery particles, suspended in the upper atmosphere
make gloomy or depressed; "Their faces were clouded with sadness"
a visible mass of water or ice particles suspended at a considerable altitude any collection of particles e
make less visible or unclear; "The stars are obscured by the clouds"
A great crowd or multitude; a vast collection
A group of tiny white inclusions which result in a milky or cloudy appearance
colour with streaks or blotches of different shades
If you say that something clouds a situation, you mean that it makes it unpleasant. The atmosphere has already been clouded by the BJP's anger at the media
An observable group of tiny water and/or ice particles in the atmosphere
An outstanding claim or encumbrance which adversely affects the marketability of title
{f} make dim, obscure; darken, make gloomy; cover with clouds; become cloudy
make milky or dull; "The chemical clouded the liquid to which it was added"
To darken or obscure, as if by hiding or enveloping with a cloud; hence, to render gloomy or sullen
A collection of tiny particles of liquid or solid water occurring above the Earth's surface Clouds are classified accord to their height of occurrence and shape
A title defect which undermines the marketability of real estate
out of touch with reality; "his head was in the clouds"
cloud bank
A wall of clouds, rising above horizon or observed from a distance, but not overhead
cloud base
The altitude of the base of a mass of cloud; measured by a ceilometer
cloud bases
plural form of cloud base
cloud ceiling
The location above the surface of the earth where the lowest layer of clouds are reported as broken, overcast or obscuration (as opposed to thin or partial)
cloud computing
Computing services provided over the Internet (or "cloud"), whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices on demand
cloud cover
The percentage or fraction of the sky obscured by clouds
cloud deck
The upper surface of a cloud
cloud genera
plural form of cloud genus
cloud genus
Grouping of the standard cloud classification system. Members include cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus, and cumulonimbus
cloud nine
a state of happiness, elation or bliss; often used in the phrase on cloud nine

He was on cloud nine for days after she agreed to marry him.

cloud on title
An encumbrance or claim on a title to real property (a deed) sufficient to interfere with title transfer until the problem has been resolved

Clouds on title are usually revealed by a title search and may be removed from the record by a quitclaim deed or a quiet title proceeding initiated by the property owner..

cloud over
To become cloudy or overcast

Her eyes clouded over with grief as we told her what had happened.

cloud point
The temperature at which one component of a mixture of liquids begins to solidify (or a mixture of liquids starts to become immiscible) on cooling, resulting in visible cloudiness; as for example in diesel fuel in freezing temperatures; the consolute point
cloud points
plural form of cloud point
cloud seeding
The act of firing munitions containing silver iodide at passing clouds to make them more likely to produce rain
cloud species
Sub grouping of standard cloud classification system, coming after the major cloud genera
cloud-cuckoo-land
An imaginary place where silly or unrealistic people metaphorically reside
cloud-seeding
Alternative spelling of cloud seeding
cloud-breathing
(Meditasyon tekniği) Bulut soluma
cloud computing
(Bilgisayar) Cloud computing refers to the logical computational resources (data, software) accessible via a computer network, rather than from a local computer
cloud computing
(Bilgisayar) Cloud computing is the use of computing resources (hardware and software) that are delivered as a service over a network (typically the Internet). The name comes from the use of a cloud-shaped symbol as an abstraction for the complex infrastructure it contains in system diagrams
Cloud Peak
A mountain, 4,018.4 m (13,175 ft) high, in the Bighorn Mountains of north-central Wyoming. It is the highest elevation in the range
cloud bank
a layer of clouds seen from a distance
cloud bank
{i} layer of clouds perceived from far
cloud capped
{s} surrounded by clouds at the top; reaching to the clouds
cloud chamber
apparatus that detects high-energy particles passing through a supersaturated vapor; each particle ionizes molecules along its path and small droplets condense on them to produce a visible track
cloud chamber
A detector filled with a gas close to its condensation point, where the ionizing particles' trajectories materialize in the form of tracks made of droplets
cloud chamber
A gas-filled device in which the path of charged subatomic particles can be detected by the formation of chains of droplets on ions generated by their passage. It is also used to infer the presence of neutral particles and to study certain nuclear reactions. Radiation detector developed by C.T.R. Wilson. Its detecting medium is a supersaturated vapour (see saturation) that condenses around ions produced by the passage of energetic charged particles, such as alpha particles, beta particles, or protons. In a Wilson cloud chamber, supersaturation is caused by the cooling induced by a sudden expansion of the saturated vapour by the motion of a piston or an elastic membrane. In a diffusion chamber, the saturated vapour is cooled to supersaturation as it diffuses into a region kept cold by a coolant such as solid carbon dioxide or liquid helium
cloud chamber
A chamber in which charged subatomic particles appear as trails of liquid droplets
cloud chamber
A glass-domed chamber filled with moist vapor When certain types of atomic particles pass through the chamber they leave a cloud-like track much like the vapor trail of a jet plane This permits scientists to "see" these particles and study their motion
cloud chamber
A device which is used to determine which elementary particles are being generated in a nuclear reaction What happens is that the elementary particles go zipping through a saturated water fog, and the ionized water molecules provide nucleation centers for the condensation of water From following these tracks, the identities of the particles can be determined
cloud chamber
A device for observing the paths of ionizing particles, based on the principle that supersaturated vapor condenses more readily on ions than on neutral molecules
cloud chamber
a device used to study reactions between gamma rays and the atmosphere
cloud cover
Cloud Cover is a subjective call made from interpreting a single band of the image on film It is therefore, approximate in nature
cloud cover
The amount of sky covered or obscured by cloud, expressed in eighths Eight eighths is complete cloud cover
cloud cover
area of a data set obstructed by clouds, expressed as a percentage of the spatial extent
cloud cover
This is the amount of total sky coverage by clouds Clear = less than 10% cloud coverage
cloud cover
cloudiness: the state of the sky when it is covered by clouds
cloud cover
An estimate of cloud cover on a 0 to 10 scale where 0 is clear
cloud cover
The amount of clouds over, or at, a given location Cloud conditions are expressed as cloud bases or ceiling, the amount of cover stated in eighths--1/8 to 4/8 described as scattered; 5/8 to 7/8, broken; and 8/8, overcast, and cloud tops Several layers of scattered clouds added together may result in a broken or overcast condition Low clouds impact many battlefield operations, especially the use of smart weapons
cloud cover
Refers to the amount (in tenths) of the sky which is covered by clouds
cloud forest
A tropical forest, often near peaks of coastal mountains, that usually has constant cloud cover throughout the year
cloud grass
An annual grass (Agrostis nebulosa) native to Spain and Portugal, cultivated for its delicate, finely branched cluster of tiny spikelets and used in dried arrangements
cloud grass
Spanish grass with light feathery panicles grown for dried bouquets
cloud nine
{i} feel of extreme happiness or of elation; (Street Slang) crack, cocaine
cloud nine
a state of extreme happiness
cloud nine
A state of elation or great happiness: was on cloud nine after winning the marathon
cloud of dust
mass of dust in the air
cloud on title
Any document, claim, unreleased lien or encumbrance which many impair or injure the title to property or make the title doubtful because of its apparent or possible validity
cloud on title
Any conditions uncovered by a title search that negatively affect the title to real estate Usually clouds on title can't be removed except by a quitclaim deed, release, or court action
cloud on title
Any conditions revealed by a title search which affect the title to property; usually relatively unimportant items but which cannot be removed without a quitclaim deed or court action
cloud on title
Any conditions revealed by a title search which may affect or impair the owner's title to property because of their apparent or probable validity
cloud on title
A defect in the title to property which prevents the title from being good and marketable
cloud on title
Any conditions found during the title search that adversely affect the title to real estate Clouds on title usually cannot be removed except by a quitclaim deed or court action
cloud on title
An invalid encumbrance on real property which, if valid, would affect the rights of the owner Example: "A" sells Lot 1, Tract 1 to "B" The deed is mistakenly drawn to read Lot 2, Tract 1 A cloud is created on Lot 2 by the recording of the erroneous deed The cloud may be removed by quitclaim deed, or, if necessary, by court action
cloud on title
An outstanding encumbrance on a property which may adversely affect the marketability of title
cloud on title
An outstanding claim or encumbrance that, if valid, would affect or impair the owner's title Compare with clear title
cloud on title
Any encumbrance or claim that affects title to property
cloud on title
An invalid encumbrance on real property, which, if valid, would affect the rights of the owner For example: A sells lot 1, tract 1 to B The deed is mistakenly drawn to read lot 2 by the recording of the erroneous deed The cloud may be removed by quitclaim deed, or, it necessary, by court action
cloud on title
Any conditions revealed by a title search that adversely affect the title to property Usually they cannot be removed except by a quitclaim deed, release, or court action
cloud on title
Any conditions revealed by a title search that adversely affect the title to real estate Usually clouds on title cannot be removed except by deed, release, or court action
cloud on title
Any conditions revealed by a title search that adversely affect the title to real estate Usually clouds on title cannot be removed except by a quitclaim deed, release, or court action
cloud on title
An outstanding claim on the property, which, if valid, would affect the owner's rights to the property It could be a lease or some legal restriction on the title such as an easement or deed restriction A cloud can be removed from the title by a court action, a release or quitclaim deed (See Easement, Quitclaim Deed)
cloud on title
Any claim or encumbrance, usually discovered in a title search, that may impair the title to a property, and make its validity questionable See: bad title
cloud on title
Any conditions revealed by a title search that adversely affects the title to real estate Usually clouds on title cannot be removed except by a quitclaim deed, release, or court action
cloud on title
Any document, claim, unreleased lien or encumbrance that may impair the title to real property or make the title doubtful: usually revealed by a title search and removed by either a quitclaim deed or suit to quiet title
cloud on title
An outstanding claim on the property, which, if valid, would affect the ownerâs rights to the property It could be a lease or some legal restriction on the title such as an easement or deed restriction A cloud can be removed from the title by a court action, a release or quitclaim deed (See Easement, Quitclaim Deed)
cloud on title
Any conditions revealed by a title search which affect the title to property; usually relatively unimportant items which can be removed with a quitclaim deed or court action
cloud on title
any condition revealing in a title search that adversely effects the title to the real property Usually a 'cloud on title' will require some legal action to clear up the problem, i e : a deed, release or other recorded document COLLATERAL - the real property offered as security for a loan
cloud on title
- any conditions revealed by a title search that adversely affect the title to real estate
cloud on title
An invalid encumbrance on real property, which, if valid, would affect the rights of the owner For example: "A" sells lot 1, tract 1, to "B" The deed is mistakenly drawn to read lot 2, tract 1 A cloud is created on lot 2 by the recording of the erroneous deed The cloud may be removed by quitclaim deed, or, if necessary, by court action
cloud on title
Any conditions such as encumbrances, liens or claims revealed by a title search that adversely affect the title to real estate Clouds on title often cannot be removed except by a quitclaim deed, release, or court action Compare with clear title
cloud on title
A problem or an irregularity that adversely affects or impairs the title of the property A Cloud on Title may make it difficult or impossible to transfer title
cloud over
become overcast; "the sky clouded over"
cloud over
become overcast; "the sky clouded over
cloud over
If the sky clouds over, it becomes covered with clouds. After a fine day, the sky had clouded over and suddenly rain lashed against the windows. see also cloud 5
cloud over
become covered with clouds; become cloudy; become overcast
cloud over
become covered with clouds; "The sky clouded over"
cloud point
Usually, about 10°F above the pour point, the wax begins to solidify In diesel fuel, when wax begins to form, it is called the CLOUD POINT
cloud point
The temperature at which a surfactant becomes insoluble in water This becomes important when designing detergents for use in hot water
cloud point
The lowest temperature at which diesel oil tends to thicken and cloud up
cloud point
The temperature at which paraffin begins to separate from waxy oils during cooling (flocculation) Attention must therefore be paid to frost protection when installing storage tanks and pipelines because otherwise pumps, filters or even the pipelines can become blocked up by floccules in the heating oil at correspondingly low temperatures
cloud point
Temperature at which wax separates out of the fuel
cloud point
the temperature at which waxy crystals in an oil or fuel form a cloudy appearance
cloud point
(see POUR POINT)
cloud point
the temperature at which waxy crystals in an oil or fuel form a cloudy appearance Cloud point is an indicator of the tendency of the oil to plug filters or small orifices at cold operating temperatures
cloud seeding
A technique of stimulating or enhancing precipitation by distributing dry ice crystals or silver iodide particles over developing storm clouds in a specific area of the atmosphere
cloud-covered
filled or abounding with clouds
cloud-cuckoo-land
disapproval If you say that someone is living in cloud-cuckoo-land, you are criticizing them because they think there are no problems and that things will happen exactly as they want them to, when this is obviously not the case. I was living in cloud-cuckoo-land about my salary expectations
cloud-cuckoo-land
imaginary idealistic world, place that people who are unrealistic or excessively optimistic are said to live
cloud-cuckoo-land
an imaginary place where you say people are when they seem optimistically out of touch with reality
Land of the Long White Cloud
New Zealand (probably a reference to the appearance of mountainous land when seen on the horizon from a canoe after an ocean voyage)
Large Magellanic Cloud
An irregular galaxy, the largest satellite of Milky Way
Magellanic Cloud
Either of two irregular galaxies that are close companions of our Milky Way galaxy
Mammatus cloud
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Oort Cloud
A roughly spherical region of space from 50,000 to 100,000 astronomical units (approximately 1 light year) from the sun; supposedly the source of most comets
Saint Cloud
See St. Cloud
Small Magellanic Cloud
An irregular galaxy, a satellite of Milky Way
White Cloud Mountain minnow
A popular aquarium fish, Tanichthys albonubes Lin
White Cloud Mountain minnows
plural form of White Cloud Mountain minnow
accessory cloud
a small cloud formation which is found attached to, or close by, a major cloud of one of the cloud genera, which is responsible for its formation
anvil cloud
A tall, distinctively anvil-shaped thundercloud
banner cloud
a small, triangular cloud, extending downwind from the peak of a mountain as if a flag, or banner
brain cloud
The temporary inability to think properly, or to remember something

Okay, okay, I must have had a brain cloud or something. I'm sorry, I'm just a dumb country girl. Y'all go away and let me cook..

cap cloud
an accessory cloud in the form of a cap which occurs above, or attached to, cumulus, cumulonimbus, and sometimes stratocumulus clouds. Also occurring as a standing cloud above a geographical feature such as a mountain
clouded
Filled with clouds
cloudless
Without any clouds
crest cloud
a standing cloud, extending downwind from a mountain range, or ridge
electron cloud
A mathematically defined region around an atomic nucleus defined by a high probability that the atom's electrons will be present in that region
every cloud has a silver lining
In every bad situation there is an element of good

But the most popular attitude toward what we may call sad plays is the peculiar one of believing that, since every cloud has a silver lining,.

every silver lining has a cloud
Every good situation has the potential to turn bad

A great partnership isn't a self-maintaining entity. Perseverance and persistence make it thrive. For every silver lining has a cloud. Ignorance of this reality is not an option.

funnel cloud
A tapering cloud descending from a larger storm cloud, indicating the presence of an intense vortex. A tornado is a funnel cloud which reaches the ground

When we saw the funnel cloud, we headed for the basement.

get off of one's cloud
to detain from pestering a person

Hey! You! Get off of my cloud!.

iridescent cloud
polar stratospheric cloud
label cloud
tag cloud
lenticular cloud
A high-altitude cloud that is shaped like a lens
molecular cloud
A large and relatively dense cloud of cold gas and dust in interstellar space from which new stars are formed
mushroom cloud
A large, mushroom-shaped cloud of smoke, flame and debris that rises into the sky as a result of a large explosion, especially after a nuclear explosion
nacreous cloud
polar stratospheric cloud
on cloud nine
Very happy; blissful
point cloud
A series of points in 3D space, defined in X, Y, Z format, which collectively describe the geometry of a physical object
polar stratospheric cloud
A relatively rare type of clouds that occurs high in the stratosphere; polar stratospheric clouds often resemble mother-of-pearl as they shine in vivid colours, known as irisation
rain cloud
A cloud from which rain is falling
shelf cloud
A low, horizontal cloud typically forming at the leading edge of thunderstorm outflow. An arcus type cloud often found along squall lines
standing cloud
a small cloud which remains stationary and is related to a geographical feature, such as a mountain. Classified as banner clouds, cap clouds, crest clouds, or lenticular clouds
star cloud
A large group of many stars spread over very many light-years of space; the stars are not part of any structure but are in an area of greater than average stellar density
storm cloud
A large rain cloud, with potential to bring a storm
storm-cloud
Attributive form of storm cloud, noun
tag cloud
A visual depiction of user-generated tags, typically used to describe the content of web sites and having the more significant tags shown in correspondingly larger text or a bolder font
twain cloud
same as cumulo-stratus
under a cloud
Under suspicion; subject to critical inspection
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Every bad situation has some good aspect to it. This proverb is usually said as an encouragement to a person who is overcome by some difficulty and is unable to see any positive way forward
clouded
{a} darkened with clouds, spots
cloudless
{a} free from clouds, clear, bright, pure
canal cloud
(Meteoroloji) A fallstreak hole (also: hole punch cloud, punch hole cloud, canal cloud) is a large circular gap that can appear in cirrocumulus or altocumulus clouds. Such holes are formed when the water temperature in the clouds is below freezing but the water has not frozen yet due to the lack of ice nucleation particles. When a portion of the water does start to freeze it will set off a domino effect, due to the Bergeron process, causing the water vapor around it to freeze and fall to the earth as well. This leaves a large, often circular, hole in the cloud
every cloud has a silver lining
(Argo) Every trouble has something hopeful that you can see in it, like the bright edge around a dark cloud

The doctor told Tommy to cheer up when he had measles. Every cloud has a silver lining, he said.

funnel cloud
A funnel-shaped cloud that projects from the base of a thundercloud and that often precedes the formation of a tornado
hole punch cloud
(Meteoroloji) A fallstreak hole (also: hole punch cloud, punch hole cloud, canal cloud) is a large circular gap that can appear in cirrocumulus or altocumulus clouds. Such holes are formed when the water temperature in the clouds is below freezing but the water has not frozen yet due to the lack of ice nucleation particles. When a portion of the water does start to freeze it will set off a domino effect, due to the Bergeron process, causing the water vapor around it to freeze and fall to the earth as well. This leaves a large, often circular, hole in the cloud
punch hole cloud
(Meteoroloji) A fallstreak hole (also: hole punch cloud, punch hole cloud, canal cloud) is a large circular gap that can appear in cirrocumulus or altocumulus clouds. Such holes are formed when the water temperature in the clouds is below freezing but the water has not frozen yet due to the lack of ice nucleation particles. When a portion of the water does start to freeze it will set off a domino effect, due to the Bergeron process, causing the water vapor around it to freeze and fall to the earth as well. This leaves a large, often circular, hole in the cloud
A cloud
sky

There's not a cloud in the sky. - There isn't a cloud in the sky.

There wasn't a cloud in the sky. - There was not a cloud in the sky.

Clouding
When a crystal ball seemingly fills with smoke, it is known as clouding
Cloudless
innubilous
Magellanic Cloud
Either of two irregular companion galaxies of the Milky Way Galaxy, named for Ferdinand Magellan, whose crew discovered them during the first voyage around the world. They share a gaseous envelope and lie about 22° apart in the sky near the southern celestial pole (see celestial sphere). They are visible to the unaided eye in the Southern Hemisphere but cannot be seen from northern latitudes. The Large Magellanic Cloud is more than 150,000 light-years from Earth; the Small Magellanic Cloud is roughly 200,000 light-years away. They are excellent laboratories for the study of the formation and evolution of stars
Oort cloud
3 light-year to one light-year or more that is probably the source of most long-period comets. In 1950 the Dutch astronomer Jan Hendrik Oort (1900-92) noted that no comets have orbits that would indicate an interstellar origin. He proposed that the Sun is surrounded by billions of these objects, which are only occasionally detectable when they enter the inner solar system. The Oort cloud is believed to be composed of primordial bodies dating from the formation of the solar system (see solar nebula). Whether the Oort cloud merges, in its inner region, into the disk-shaped Kuiper belt is not known
Oort cloud
A swarm of comets orbiting the sun at a distance of one to two light-years, proposed as a source of comets that pass near the sun. Vast spherical cloud of small, icy bodies orbiting the Sun at distances ranging from about
Red Cloud
Oglala Sioux leader of the resistance against the development of a trail through Wyoming and Montana by the U.S. government (1865-1867). orig. Mahpiua Luta born 1822, on the Platte River, Nebraska Territory, U.S. died Dec. 10, 1909, Pine Ridge Agency, S.D. American Indian leader. The principal chief of the Oglala Teton Dakota (Sioux), he led the opposition of both the Sioux and the Cheyenne to the U.S. government's development of the Bozeman Trail to goldfields in the Montana Territory (1865-67). Relentlessly attacking workers along the route from Fort Laramie (in modern Wyoming) to Montana, he refused offers to negotiate until the U.S. agreed to halt the project, whereupon he laid down his arms and allowed himself to be settled on the Red Cloud Agency in Nebraska
Saint Cloud
A city of central Minnesota on the Mississippi River northwest of Minneapolis. Population: 48,812
Saint-Cloud porcelain
Soft-paste porcelain made in Saint-Cloud, France, from the last quarter of the 17th century until 1766. Much of the yellowish or creamy off-white porcelain was influenced by late Ming Chinese white porcelain hence the plum-blossom decoration molded in low relief and figures in the Chinese manner
clouded
Unknown, surrounded in mystery
clouded
Simple past and past participle of cloud
cloud
Favoriten