ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı

listen to the pronunciation of ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
Türkisch - Türkisch
kapa
ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı

    Silbentrennung

    ti·ca·ri de·ğer ta·şı·yan yap·rak tü·tün·le·rin dü·şük ka·li·te·li o·la·nı
Favoriten