seal

listen to the pronunciation of seal
Englisch - Türkisch
mühürlemek
mühür

Tom cebinden mühürlü zarfı aldı ve onu Mary'ye verdi. - Tom took a sealed envelope out of his pocket and gave it to Mary.

Tom mektubu yazdıktan sonra onu bir zarfa koydu ve onu mühürledi. - After writing the letter, Tom put it in an envelope and sealed it.

fok

Balıklar ve hatta balinalar ve foklar krille beslenirler. - Fish and even whales and seals feed on the krill.

Onların fokları beslemesini izlemek için hayvanat bahçesine gidelim. - Let's go to the zoo to watch them feed the seals.

{i} kaşe
{i} ayıbalığı
(Gıda) ABD deniz kuvvetlerinin "donanma kaplanları" lakaplı özel kuvvetleri
{i} damga
(Mekanik) yağ keçesi
yalıtmak
(Askeri) sızdırmazlık elemanı
mühür basmak
sızıntı önleyen araç
sızdırmaz yapmak
(İnşaat) yalıtım

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

su geçirimsizliği sağlamak
contalamak
sızdırmazlık

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

sızdırmazlık öğesi
mühür kurşunu
salmastra
dikiş
cam fitili
{i} kapak
conta

Konserveler hava geçirmez bir conta ile kavanozda saklanmalıdır. - Preserves must be stored in a jar with an airtight seal.

karara bağlamak
damgalamak
{f} sızdırmaz yap
kesinleştirmek
(Askeri) deniz-hava-kara timi (sea-air-land team)
i., zool. fok, ayıbalığı. f. fok avlamak
(İnşaat) keçe
{i} onay
{f} mühürle

Tom mektubu yazdıktan sonra onu bir zarfa koydu ve onu mühürledi. - After writing the letter, Tom put it in an envelope and sealed it.

Formu imzaladığınızdan ve mühürlediğinizden emin olun. - Please be sure to sign and seal the form.

{f} kapatmak
{i} kurşun mühür
(Nükleer Bilimler) sızdırmaz,mühür,sızdırmazlık
{f} kapamak
{i} sır tutma
{i} mühürlü mum
{f} off/up -i kapamak
fok kürkü
conta/fok/mühür
seal kesinleştir/mühürle
{i} ağzı sıkı olma
zool. Phoca
{f} belirlemek (yazgı)
{f} fok avlamak
{f} ayıbalığı avlamak
onaylamak
damga basmak
tasdik etmek
bagaj fitili
fok balığı
sealed
mühürlü

Ona mühürlü bir zarf uzattı. - He handed her a sealed envelope.

Tom Mary'ye mühürlü bir zarf uzattı. - Tom handed Mary a sealed envelope.

seal up
(Fiili Deyim ) kapamak
seal off
kapamak
seal ring
(Otomotiv) keçe
seal strip
tapa
seal in
içerde tutmak
seal in
mahsur bırakmak
seal of approval
tasdik mührü
seal off
girişi çıkışı engellemek
seal ring
mühür yüzüğü
seal sb's fate
birinin kaderini çizmek
seal wire
sızdırmazlık teli
seal bag
Ağız kısmı kapatılabilen naylon torba
seal coat
(İnşaat) Sathı kaplama, yüzeysel asfalt kaplama
seal housing
keçe yuvası
seal in
içeri kapatmak, içerde tutmak, mahsur bırakmak
seal number
mühür numarası
seal of
Mühür
seal oil
mühür yağı
seal sb's fate
mahvını kesinleştirmek
seal the deal
işi bitirmek
seal a letter
mektubu kapamak
seal analysis
(Kanun) mühür tetkiki
seal bearing
sızdırma rulman
seal bore
keçe deliği
seal cap
conta kapak
seal cap
sızdırmaz kapak
seal coat
örtme tabakası
seal fishery
fok avcılığı
seal fishery
fok tarlası
seal fishery
dalyan
seal flange
sızdırmazlık flanşı
seal hunting
fok avcılığı
seal of to
sızıntıyı kesmek
seal off
(Fiili Deyim ) tıkamak , doldurmak
seal off
kapatmak
seal off
tıkamak
seal one's fate
kaderini belirlemek
seal one's fate
yazgısını önceden tayin etmek
seal plate
sızdırmaz kapak
seal plate
sızdırmazlık plakası
seal rookery
fokların toplu yaşadığı yer
seal rookery
ayıbalıklarının toplandığı yer
seal seat
conta yatağı
seal sleeve
mühür kovanı
seal the borders
(Askeri) Sınırları kapamak
seal the breach
(Askeri) Close
seal washer
sızdırmazlık rondelası
seal washer
sızdırmazlık pulu
seal washer
sızdırmaz rondela
seal water
salmastra suyu
seal wax
mühür mumu
seal weld
sızdırmaz kaynak
set the seal on sth
bir sorunu kökünden halletmek
set one's seal to
mühürlemek
set the seal on
(deyim) kökünden halletmek
NAVY SEAL
ABD deniz kuvvetlerinin "donanma kaplanları" lakaplı özel kuvvetleri. Bizdeki SAT lar
sealed
gizli
body seal
(Otomotiv) izolasyon lastiği
bottom seal
alt conta
cold seal
soğuk mühür
felt oil seal
keçe yağ contası
fur seal
(Hayvan Bilim, Zooloji) kürklü fok
fusion seal
(Tıp) kaynaştırma contası
great seal
(Politika, Siyaset) hükümetin resmi mührü
inner seal
(Tıp) iç conta
loop seal
(Askeri) ilmek devre
outer seal
(Tıp) dış conta
rubber seal
(Otomotiv) kauçuk conta
rubber seal
(Otomotiv,Teknik) lastik conta
rubber seal
lastik keçe
sealed
contalı
sealed
(Arılık) sırlanmış
sealed
(Politika, Siyaset,Ticaret) damgalanmış
sealed
(Tıp) yalıtılmış kapama
sealing
ütülemek
sealing
su izolasyonu
sealing
sızdırmazlık

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

sealing
conta
sealing
contalama
stamp with a seal
mühürlemek
stem seal driver
(Otomotiv) keçe takma aleti
affix a seal
mühür bas
alaska fur seal
alaska kürk damgası
asphalt fog seal
asfaltlı karartma örtüsü
asphalt seal coat
asfaltlı örtü tabakası
corporate seal
şirket mühürü
crankshaft end seal
krank mili uç keçesi
crankshaft oil seal
krank mili yağ keçesi
crankshaft rear oil seal
krank boğaz keçesi
drive shaft seal
tahrik mili contası
elephant seal
fokbalığı
elephant seal
denizfili
grease seal
yağ contası
oil seal
yağ keçesi
sealed
{f} mühürle

Bu odanın mühürlenmesini istiyorum. - I want this room sealed.

Teslimattan önce tüm kutuların iyice mühürlenmiş olduğundan emin olun. - Make sure all the boxes are well sealed before they're delivered.

sealed
deliksiz
sealed
tecritli
sealing
mühürleme
sealing
{f} mühürle
sealing
damgalama
true seal
gerçek damga
anti-tamper seal
Bir ürünün daha önce açılmadığını belirten emniyet işareti
cap seal
Kapak contası
elephant seal
fokbaligi
golden seal
altın mühür
hair seal
saç mühür
harp seal
harp mühür
heat-seal
sıcak mühür basmak
hudson seal
hudson mühür
magical seal
büyülü mühür
mediterranean seal
akdeniz fok balığı
mediterranean seal
(Hayvan Bilim, Zooloji) Akdeniz foku
monk seal
Akdeniz, Hawai ve Karayiplere özgü fok türü
navy seal
donanma mühür
o-ring seal
yüzük jonta
official seal
resmi mührünü
oil seal leather
meşin yağ keçesi
oil seal ring
yağ keçesi bileziği
piston seal
piston contası
re seal
yeniden mühür
sealed
mühürlenmiş

Teslimattan önce tüm kutuların iyice mühürlenmiş olduğundan emin olun. - Make sure all the boxes are well sealed before they're delivered.

sealing
Mekanik parçalar arasında sızdırmazlık sağlayan malzeme
sealing
mühürleyerek
seals
foklar
shaft seal
salmastra
side seal
conta
solomon's-seal
solomon's yapışma
square ring seal
kare yalıtım contası
state seal
devlet mühür
to seal the fate
Kaderi mühürlemek için
under the seal of secrecy
gizli tutmak kaydıyla
water seal
su sızdırmazlık
sealed
kapalı

Endişe etme. Dudaklarım kapalı. - Don't worry. My lips are sealed.

Tom'un doğum kayıtları kapalı. - Tom's birth records are sealed.

sealed
{s} belirlenmiş (yazgı)
sealed
damgalı
sealed
(Nükleer Bilimler) sızdırmaz,mühürlü
sealing
kapatma
sealing
kapama
sealing
tıkama
sealing
seal kesinleştir/mühürle
sealing
fok avcılık
Englisch - Englisch
Sea, Air, Land (used as a name of a military unit)
A member of the Navy SEALs
Security against unauthorized tampering

The spot-check found three containers with broken seals.

A chakra
To place a notation of one's next move in a sealed envelope to be opened after an adjournment

After thinking for half an hour, the champion sealed his move.

A pinniped, particularly an earless seal (true seal) or eared seal

The seals in the harbor looked better than they smelled.

Anything that secures or authenticates
(Discuss() this sense) Something which will be visibly damaged if a covering or container is opened, and which may or may not bear an official design

The result was declared invalid, as the seal on the meter had been broken.

To prevent people or vehicles from crossing (something)

The border has been sealed until the fugitives are found.

To guarantee

The last-minute goal sealed United's win.

A tight closure, secure against leakage

Close the lid tightly to get a good seal.

To tie up animals (especially cattle) in their stalls
(Discuss() this sense) A design or ensignia usually associated with an organization or an official role

The front of the podium bore the presidential seal.

Confirmation or an indication of confirmation

Her clothes always had her mom's seal of approval.

To fasten (something) so that it cannot be opened without visible damage

The cover is sealed. If anyone tries to open it, we'll know about it.

Something designed to prevent liquids or gases from leaking through a joint

The canister is leaking. I think the main seal needs to be replaced.

To place a seal on (a document)
To close securely to prevent leakage

I've sealed the bottle to keep the contents fresh.

To place in a sealed container

I've sealed the documents in this envelope.

An impression of a stamp on wax or paper
To hunt seals

They're organizing a protest against sealing.

A stamp used to impress a design on a soft substance such as wax
{n} a stamp, mark, confirmation, sea-calf
{v} to fix a seal, close, settle, confirm, ratify
A seal adopted and used by a corporation for authenticating its corporate acts and executing legal documents Corporate seals are no longer required by many corporate statutes but are still a useful tool for authenticating corporate documents
any of numerous marine mammals that come on shore to breed; chiefly of cold regions a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents fastener that provides a tight and perfect closure a finishing coat applied to exclude moisture a stamp affixed to a document (as to attest to its authenticity or to seal it); "the warrant bore the sheriff's seal"
To close by means of a seal; as, to seal a drainpipe with water
An engraved or inscribed stamp, used for marking an impression in wax or other soft substance, to be attached to a document, or otherwise used by way of authentication or security
To fix, as a piece of iron in a wall, with cement, plaster, or the like
Wax, wafer, or other tenacious substance, set to an instrument, and impressed or stamped with a seal; as, to give a deed under hand and seal
Security against leakage
{i} any of several species of carnivorous marine mammals from the suborder Pinnipedia; imprint; stamp, insignia; material used to tightly close an opening or object; mark, symbol; sign of approval or authorization
To mark a document with a seal; to authenticate or make binding by affixing a seal Court seal, corporate seal
decide irrevocably; "sealing dooms"
To affix one's seal, or a seal
fastener that provides a tight and perfect closure
A soft synthetic rubber washer with a steel core fixed in the outer ring (in the seal groove) in contact with the inner ring to retain lubricant and keep out contamination
That which seals or fastens; esp
a finishing coat applied to exclude moisture
(1) the generic term for a function that prevents or controls the passage of water; (2) to secure a roof or structure from the entry of moisture
fastener consisting of a resinous composition that is plastic when warm; used for sealing documents and parcels and letters
cover with varnish
Insulating glass units are sealed at the edges to prevent moisture and dirt from contaminating the interior of the unit The seal must be durable and usually consists of an aluminum spacer with an exterior sealant
affix a seal to; "seal the letter"
An impression in wax or paper to signify the formality of the execution of a legal instrument In earlier times the signature of a grantor had to be under seal, particularly in times when many people were unable to sign their own name Today, however, many states recognize the initials L S , which means 'in place of the seal;' or the word, "seal,' as a substitute Other states have no requirement for a seal unless a corporation is the grantor
make tight; secure against leakage; "seal the windows"
Acronym for SEa, Air, Land Elite U S Navy special forces unit specializing in unconventional warfare, counter-guerilla warfare, and clandestine operations in maritime and riverine environments For its Vietnam line, 21C has released a SEAL Stoner machine gun boxed figure and uniform set, a SEAL M-60 Machine Gunner boxed figure and uniform set, a SEAL (Recon) uniform set, and a Navy Seal Pointman boxed figure For its Modern line, 21C has released a M151 A2 Special Operations Vehicle, a Navy SEAL Night OPS boxed figure and uniform set, a Navy SEAL Jungle OPS boxed figure and uniform set, a SEAL Team 5 VBSS boxed figure and uniform set, and a Navy SEALs mountain OPS boxed figure
Simple and Efficient Adapation Layer: An earlier name for AAL5
Synthetic gaskets that seal the joints between parts of the case and keep out the wet
The structural part of a galvanic cell that restricts the escape of solvent or electrolyte from the cell and limits the ingress of air into the cell (the air may dry out the electrolyte or interfere with the chemical reactions)
the impermeable material, such as cement grout bentonite, or puddling clay placed in the annular space between the borehole wall and the casing of a water well to prevent the downhole movement of surface water or the vertical mixing of artestian waters
Hence, to shut close; to keep close; to make fast; to keep secure or secret
to fasten it
To mark with a stamp, as an evidence of standard exactness, legal size, or merchantable quality; as, to seal weights and measures; to seal silverware
Seals on notes can be embossed, printed as part of the background design, or printed in a secondary printing in a different color Seals used to be one of the primary security devices on early notes Embossed seals were phased out relatively early, as they tended to disappear (flatten out) with normal wear And, printed seals became less and less challenging to counterfeiters Nowdays, while most issues contain at least one obligatory seal, their functions are mostly only informative and decorative
An arrangement for preventing the entrance or return of gas or air into a pipe, by which the open end of the pipe dips beneath the surface of water or other liquid, or a deep bend or sag in the pipe is filled with the liquid; a draintrap
A compound hydraulic valve for regulating the passage of the gas through a set of purifiers so as to cut out each one in turn for the renewal of the lime
Aquatic carnivore with webbed flippers and a streamlined body. Earless (true, or hair) seals (of the family Phocidae, with 18 species) lack external ears. In water, they propel themselves by side-to-side strokes of the hind limbs and maneuver with their forelimbs. On land, they wriggle on their belly or pull themselves with their forelimbs. Earless species include the elephant seal, harbour seal, harp seal, and leopard seal. The eared seals (family Otariidae, with five species of sea lion and nine of fur seal) have external ears and longer flippers. In water, they propel themselves by a rowing motion of their forelimbs; on land, they use all four limbs to move about. cylinder seal elephant seal fur seal harbour seal harp seal leopard seal oil seal shaft seal Solomon's seal
That which confirms, ratifies, or makes stable; that which authenticates; that which secures; assurance
a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents
A pinniped, a large marine fish-eating mammal
To encipher a record containing several fields in such a way that the fields cannot be individually replaced without either knowledge of the encryption key or leaving evidence of tampering
See 2d Seal, 5
To fasten with a seal; to attach together with a wafer, wax, or other substance causing adhesion; as, to seal a letter
An impression on malleable material, usually wax (sometimes metal, and later commonly shellac or a paper wafer), made by a matrix engraved with images or characters indicating personal or corporate identity and used as a means of authentication Term applied equally to the impression as to the object itself as well Attached to a document by cords or slips of parchment (pendant), or applied directly to a document (en placard)
A design associated with a government or governmental office
an agreement entered into under seal (a deed) means that the agreement does not require consideration
the pelt or fur (especially the underfur) of a seal; "a coat of seal"
French seel, a signet: Latin sigillum, a mark, seal 1 An instrument for impressing wax made to adhere to a writing, in attestation of the genuineness of the writing or of the deliberation with which it is executed The impression produced with such instrument Among the Saxons, seals were little used; their method was for such as could write to subscribe their names, and, whether they could write or not, to affix the sign of the cross
To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to confirm; to ratify; to establish; as, to seal a deed
seal dribble
In soccer, a move where the player bounces the ball on their head while running at the opponent
seal point
A dark brown area of fur on the ears, face, legs, and tail of a Siamese cat
seal ring
A finger ring with an engraved (often heraldic) seal, fit for sealing documents by pressing it in sealing wax or a similar substance
seal script
An ancient style of Chinese calligraphy
seal the deal
to come to an agreement, to finalise the deal
seal up
If you seal something up, you close it completely so that nothing can get in or out. The paper was used for sealing up holes in walls and roofs
seal coating
Seal Coating is a thin asphaltic treatment used to protect pavement surfaces from UV radiation and oxidation. Seal coat may contain asphaltic or coal tar emulsion, fillers, sand, polymer latex, fibres and pigments. It depends on the application
seal off
Impose a blockade on, blockade
seal off
Make tight; secure against leakage, seal
SEAL team
special military team trained for difficult combat conditions on all terrain
Seal Beach
city situated in Southwestern California (USA)
seal 1
A seal is a device or a piece of material, for example in a machine, which closes an opening tightly so that air, liquid, or other substances cannot get in or out. Check seals on fridges and freezers regularly
seal 1
to seal someone's fate: see fate
seal 1
When you seal an envelope, you close it by folding part of it over and sticking it down, so that it cannot be opened without being torn. He sealed the envelope and put on a stamp Write your letter and seal it in a blank envelope A courier was despatched with two sealed envelopes
seal 1
If something sets or puts the seal on something, it makes it definite or confirms how it is going to be. Such a visit may set the seal on a new relationship between the two governments
seal 1
The seal on a container or opening is the part where it has been sealed. When assembling the pie, wet the edges where the two crusts join, to form a seal
seal 1
If you seal a container or an opening, you cover it with something in order to prevent air, liquid, or other material getting in or out. If you seal something in a container, you put it inside and then close the container tightly. She merely filled the containers, sealed them with a cork, and pasted on labels a lid to seal in heat and keep food moist. a hermetically sealed, leak-proof packet
seal 1
A seal is something such as a piece of sticky paper or wax that is fixed to a container or door and must be broken before the container or door can be opened. The seal on the box broke when it fell from its hiding-place
seal 1
A seal is a special mark or design, for example on a document, representing someone or something. It may be used to show that something is genuine or officially approved. a supply of note paper bearing the Presidential seal
seal 1
Please look at category
seal 1
If someone in authority seals an area, they stop people entering or passing through it, for example by placing barriers in the way. The soldiers were deployed to help paramilitary police seal the border A wide area round the two-storey building is sealed to all traffic except the emergency services. Seal off means the same as seal. Police and troops sealed off the area after the attack Soldiers there are going to seal the airport off
seal 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
seal 1
If a document is under seal, it is in a sealed envelope and cannot be looked at, for example because it is private. Because the transcript is still under seal, I am precluded by law from discussing the evidence
seal 1
To seal something means to make it definite or confirm how it is going to be. McLaren are close to sealing a deal with Renault His artistic character was sealed by his experiences of the First World War
seal 2
A seal is a large animal with a rounded body and flat legs called flippers. Seals eat fish and live in and near the sea, usually in cold parts of the world
seal a breakthrough
sign a deal that paves a new path, close a deal that creates new opportunities
seal a road
close a road against passage
seal bomb
a small explosive device (resembling a firecracker) that is used underwater in order to frighten mammals away from fishing grounds
seal hole
air hole in a ship
seal in
If something seals in a smell or liquid, it prevents it from getting out of a food. The coffee is freeze-dried to seal in all the flavour
seal in
lock in: close with or as if with a tight seal; "This vacuum pack locks in the flavor!"
seal number
A metal, steel, aluminum, or plastic device affixed to the locking mechanism of the door to a truck, railcar, airline igloo or container See Container Seal
seal number
The identifier assigned to the tag used to secure or mark the locking mechanism on closed containers
seal of approval
formal signature, permission, authorization
seal of approval
cachet: an indication of approved or superior status
seal off
impose a blockade on
seal off
see seal 7
seal off
make tight; secure against leakage; "seal the windows"
seal off
If one object or area is sealed off from another, there is a physical barrier between them, so that nothing can pass between them. Windows are usually sealed off. the anti-personnel door that sealed off the chamber
seal oil
a pale yellow to red-brown fatty oil obtained from seal blubber; used in making soap and dressing leather and as a lubricant
seal ring
a ring bearing a signet
seal ring
something used to stamp a document and make it official
set one's seal
sign with the use of an official seal
set one's seal to
allow with the use of a seal, stamp with a seal
Caribbean monk seal
Monachus tropicalis, an extinct seal once native to the Caribbean Sea and Gulf of Mexico
Christmas seal
A charity label placed on mail during the Christmas season as a form of cinderella stamp
Great Seal
The official public seal of any of several nations
Saimaa ringed seal
A subspecies of the ringed seal, lives only in Lake Saimaa in Finland
Solomon's seal
Any flowering plant of the genus Polygonatum
Solomon's seal
A mystic symbol in the form of a hexagram
break the seal
When consuming alcohol, to urinate for the first time, which leads to needing to urinate more and more often
broad seal
The public seal of a nation, especially the British Great Seal of the Realm
common seal
A seal living in the northern Atlantic and Pacific oceans
company seal
A device formerly used to impress a company's name or symbol (or both) onto a dollop of soft red wax attached to a legal instrument, where two directors or one director and the secretary can sign as witnesses, thus executing the instrument
eared seal
A seal belonging in the Otariidae family; a fur seal or a sea lion
earless seal
Any of the seals in the taxonomic family Phocidae characterized by lacking external ear flaps; true seals
elephant seal
A large marine mammal of the genus Mirounga, which is the largest of the pinnipeds
fur seal
A marine mammal of either of the genera Arctocephalus or Callorhinus of the eared seal family Otariidae. They differ from the true seals by having small, visible ears and the ability to walk on land
gray seal
Alternative spelling of grey seal
great seal
The main seal of a nation or state that symbolizes its authority, and with which official documents are stamped
grey seal
A seal species (Halichoerus grypus)
harbor seal
A species of true seals, Phoca vitulina
harbour seal
Alternative spelling of harbor seal
harp seal
A species (Phoca groenlandica) of true seal (or earless seal) found in the northernmost Atlantic Ocean and adjacent parts of the Arctic Ocean
heat-seal
To enclose (something) in plastic wrapping and make an airtight seal by applying heat to fuse the edges of the wrapping together
hooded seal
An arctic seal, Cystophora christata, notable for the fleshy bulge on its forehead and nose
hot seal
A method of applying a piece of embroidered or printed fabric (i.e. a patch) to another piece of fabric by using a heat activated adhesive

Little Johnnie's mother hot sealed his merit badge to his uniform.

hot seal
The adhesive backing itself

It was easy add his the new merit badge to his uniform because the patch had a hot seal backing.

labyrinth seal
A type of mechanical seal that provides a tortuous path to help prevent leakage
leopard seal
A large pinniped mammal (Hydrurga leptonyx) found in the Antarctic
monk seal
A seal of the genus Monachus
privacy seal
An online branded trust mark or seal of approval logo which is used by third party site verification entities, (i.e. Truste, BBB, Guardian e-Commerce, etc.) to help protect online consumers by identifying Web sites that have been verified for protecting the online privacy and safety of consumers
privy seal
The personal seal of a monarch, especially a British monarch
ribbon seal
A species (Histriophoca fasciata) of true seal (or earless seal) found in the arctic and subarctic regions of the North Pacific Ocean
ringed seal
An earless seal inhabiting arctic and subarctic coasts
sealed
Simple past tense and past participle of seal
sealed
Not subclassable; from which one cannot inherit
sealing
Present participle of seal
sealing
The action of the verb to seal in any sense
seals
Third-person singular simple present indicative form of seal
seals
plural form of seal
southern elephant seal
A large species of seal, found mainly around Antarctica, scientific name Mirounga leonina, famous for being the largest ever carnivorous mammal
true seal
Any of the seals in the taxonomic family Phocidae; earless seal
under seal
Legally bound not to be disclosed

The terms of the settlement will remain under seal indefinitely.

under seal
Bearing a seal

The letter was delivered under seal.

sealing
{n} the killing of seals
shaft seal
(Or oil seal): In machines, a device that prevents the passage of fluids along a rotating shaft. Seals are necessary when a shaft extends from a housing (enclosure) containing oil, such as a pump or a gearbox. Leather, synthetic rubber, and silicones are among the materials used for the sealing ring
weddell seal
(Hayvan Bilim, Zooloji) The Weddell seal, Leptonychotes weddellii, is a relatively large and abundant true seal (family: Phocidae) with a circumpolar distribution surrounding Antarctica
A seal
sealgh
A seal
selch
A seal
sigillum
A seal
bull
sealed
closed so tightly as to be airtight or watertight covered with a waterproof coating; "a sealed driveway"
sealed
determined irrevocably; "his fate is sealed"
sealed
covered with a waterproof coating; "a sealed driveway"
sealed
undisclosed for the time being; "sealed orders"; "a sealed move in chess
sealed
having been paved
sealed
closed or secured with or as if with a seal; "my lips are sealed"; "the package is still sealed"; "the premises are sealed"
sealed
Closed by a seal
sealed
{s} closed tightly, securely shut; stamped, imprinted
sealed
(of walls) covered with a coat of plaster
sealed
established irrevocably; "his fate is sealed"
sealed
Preventing entrance
sealed
having been paved determined irrevocably; "his fate is sealed"
sealed
undisclosed for the time being; "sealed orders"; "a sealed move in chess"
sealed
closed so tightly as to be airtight or watertight
sealing
The action of of the verb to seal in any sense
sealing
the activity of hunting or catching seals
sealing
(i e Soil Sealing) (see Soil Characteristics)
sealing
the act of treating something to make it repel water
sealing
The closure of court records to inspection, except to the parties
sealing
The hunting of seals (the animals)
sealing
Used for closing securely
sealing
closing airtight, as in: Sealing the containers is important to keep the contents fresh
sealing
The application of a semipermanent coating to the surface of a floor to act as a base for floor polish and/or to increase stain resistance Sealers are much more difficult to remove than polishes
sealing
{i} act of closing off against entry or leakage
seals
Seals keep the lubricating agent (usually oil or grease) in the moving parts of your bike and the dust and grime out The worst thing that you can posibly do to a sealed component (such as bottom bracket, hub or suspension fork) is to use a powerfull hose to clean it, as this tends to force water through the seals, pushing out the lubrication and promoting corrosion
seals
third-person singular of seal
seals
Metal seals for the rotor tips and sides supercede piston rings Rubber seals to mate the peripheral and side housings
seals
plural of seal
seals
Devices used between rotating and stationary parts to separate, and minimized leakage between, areas of unequal pressures (060)
seals
Caliper pistons are sealed in their bores by elastomeric rings seated in grooves The seals fulfill a secondary function of slightly retracting the pistons when line pressure reduced to zero at the end of braking This prevents "off brake pad drag", reducing both temperature and wear Both the compound and the mechanical design of these seals are critical The cross section of properly designed caliper seals is square, not round "O" rings cannot be substituted
seals
Metal seals for the rotor tips and sides supercede piston rings Rubber seals are used to mate the peripheral and side housings
seal
Favoriten